Gorredijk

Anne vd Muur

 

 

 

 

Anne vd Muur

 • 82.jpg

 • 83.jpg

 • Zelfportret van Anne van der Muur

  Anne vd Muur

 • Anne van der Muur helpt een klant uit de baard.

  Anne vd Muur

 • Bakker Arjen de Vries met kar in 't Weike.

  Bakker Arjen de Vries

 • Boerderij aan de Fûgelsang in Jonkersland.

  Boerderij aan de Fûgelsang in Jonkersland.

 • Boerderij in aanbouw, waarschijnlijk in Jonkersland.

  Boerderij in aanbouw

 • Boerderij in aanbouw, waarschijnlijk in Jonkersland.

  Boerderij in aanbouw

 • Boerderij met muuranker.

  Boerderij met muuranker.

 • Muziekkorpsen op de Brouwerswal te Gorredijk.

  Brouwerswal

 • De scheer- en damessalon aan de Brouwerswal 17 te Gorredijk.

  Brouwerswal 17

 • Brouwerswal 68

  Brouwerswal 68

 • De bakkerskar van W.Blaauw

  De bakkerskar van W.Blaauw

 • De familie van der Bij.

  De familie van der Bij.

 • De kapperszaak aan de Langewal te Kortezwaag.

  De kapperszaak

 • De kerk van Kortezwaag.

  De kerk van Kortezwaag.

 • De Langewal (Vinkebuurt).

  De Langewal (Vinkebuurt).

 • De Leijen nabij de voormalige pastorie tegenover de sportvelden.

  De Leijen

 • 
De Neijewei gezien in de richting de Dwarsvaart.

  De Neijewei

 • De Sonneborg bij de Dwarsvaart.

  De Sonneborg bij de Dwarsvaart.

 • Een woning aan de Nijewei te Kortezwaag.

  Een woning aan de Nijewei

 • Emanuel (Mennie) van der Kaars.

  Emanuel (Mennie) van der Kaars.

 • Floraliafeest in Kortezwaag. Niet bekend welk huis dit is.

  Floraliafeest

 • Floraliafeest in Kortezwaag. Niet bekend welk huis dit is.

  Floraliafeest

 •  Zusje Geesje met haar vader Jelle van der Muur.

  Geesje en Jelle

 • Geesje van der Muur (rechts) met 3 vriendinnen.

  Geesje van der Muur

 • H.Haanstra met zijn hondekar aan de Langewal in Kortezwaag.

  H.Haanstra

 • Hardrijden op de vaart

  Hardrijden

 • Hardrijden op de vaart

  Hardrijden

 • De buurtvereniging van Kortezwaag houdt hardrijden op de vaart. Op de achtergrond de Langewal.

  Hardrijden

 • Bakkersknecht Harm Schippers (in dienst bij Hans de Boer te Gorredijk) voor de scheersalon van J.van der Muur aan de Langewal. Van links naar rechts: Gabe van Apeldoorn, Henny Lamerus, Broer Lamerus en Harm Schippers.

  Harm Schippers

 • Het huis op 't Weike 33.

  Het huis op 't Weike 33.

 • Het huis op 't Weike 33.

  Het huis op 't Weike 33.

 • Het interieur van de scheersalon aan de Brouwerswal 17 in Gorredijk.

  Het interieur

 • De afbraak van het voormalig doktershuis dat stond zuidelijk van 't Leantsje' in voormalig Kortezwaag.

  Het voormalig doktershuis

 • Hondekar aan de Langewal in Kortezwaag.

  Hondekar

 • De heer J.Hoekstra in zijn bolide, hij was toendertijd directeur van de olieslagerij. in zijn bolide, hij was toendertijd directeur van de olieslagerij.

  J.Hoekstra in zijn bolide.

 • 
Jelle van der Muur voor zijn zaak aan de Langewal.

  Jelle van der Muur

 • Kerkgangers passeren het voetbruggetje in Kortezwaag.

  Kerkgangers

 • 
Kleuters met kruiwagentjes op de Brouwerswal. Foto gemaakt vanuit de kapsalon van Van der Muur.

  Kleuters met kruiwagentjes

 • Kleuters met kruiwagentjes

  Kleuters met kruiwagentjes

 • Kortezwaag in de sneeuw.

  Kortezwaag in de sneeuw.

 • Kruislings rijden met buurvrouw.

  Kruislings rijden met buurvrouw.

 • Muziekkorpsen op de Langewal te Kortezwaag.

  Langewal

 • Langewal te Kortezwaag in de sneeuw.

  Langewal te Kortezwaag in de sneeuw.

 • Leiker Elzinga bezig met het uitdiepen van de vaart in Kortezwaag.

  Leiker Elzinga

 • Lubbert de Vries, Geesje en Piet van der Muur en Riepke de Vries op een praam aan de Langewal.

  Lubbert de Vries

 • Lubbert de Vries en twee onbekenden voor de boerderij aan de Leijen 13.

  Lubbert de Vries

 • Meine Beenen met zijn handel aan de Langewal.

  Meine Beenen

 • Onbekend

  Onbekend

 • De buurtvereniging van Kortezwaag houdt hier hardrijden op de ijsbaan van de ''Eendracht'' te Gorredijk

  Op de ijsbaan

 • Opsterlandse Compagnonsvaart

  Opsterlandse Compagnonsvaart

 • Een tjalk in de Opsterlandse Compagnonsvaart.

  Opsterlandse Compagnonsvaart.

 • Optocht

  Optocht

 • 
Optocht van gymnasten met o.a. Quick-Huizum met vaandel.

  Optocht

 • Optocht door Kortezwaag.

  Optocht door Kortezwaag.

 • Optocht van gymnasten

  Optocht van gymnasten

 • Optocht van gymnasten

  Optocht van gymnasten

 • Optocht van gymnasten op de Langewal te Gorredijk.

  Optocht van gymnasten

 • Optocht van muziekkorpsen op de Brouwerswal, waarschijnlijk tijdens een festival of concours.

  Optocht van muziekkorpsen

 • 
Piet en Anne van der muur poseren in de zaak.

  Piet en Anne

 • 
De kruidenierswinkel van Pieter van der Bij aan de Langewal te kortezwaag. Op het fietsrek wordt gemeld dat er ook in aardappels wordt gehandeld.

  Pieter van der Bij

 • Broer Piet vervaardigt een pruik.

  Piet van der Muur

 • Kortebaan schaatsen op de vaart in Kortezwaag

  Schaatsen

 • Schaatsen op de vaart te Kortezwaag.

  Schaatsen op de vaart te Kortezwaag.

 • Sneeuwballen

  Sneeuwballen

 • Schaatsen op de vaart te Kortezwaag. Vierde van links Teije Humalda.

  Teije Humalda

 • Veel toeschouwers aan de Vinkebuurt

  Toeschouwers

 • Voetbalelftal

  Voetbalelftal

 • Het nog steeds aanwezige voetbruggetje tussen Lange- en Brouwerswal.

  Voetbruggetje

 • Het nog steeds aanwezige voetbruggetje tussen Lange- en Brouwerswal.

  Voetbruggetje

 • De bakkerskar van W.Blaauw met een onbekende jongeman.

  W.Blaauw

 • Water op het ijs.

  Water op het ijs.

 • Winters gezicht aan de Langewal te Kortezwaag.

  Winters gezicht

 • Woning aan de Nijewei te Kortezwaag.

  Woning aan de Nijewei

 • Woning aan de Nijewei

  Woning aan de Nijewei

 • Woning aan de Nijewei

  Woning aan de Nijewei

 • Woning aan de Nijewei

  Woning aan de Nijewei

 • Woning aan de Nijewei 7.

  Woning aan de Nijewei 7.

 • Woning aan de Nijewei 7.

  Woning aan de Nijewei 7.

Meer foto’sLaatste foto’s