Gorredijk

Terug naar boven

Marktgangers 1950


 

Gorredijk, 1 Mei.1950 Een stralend voorjaarsdag, voor velen tevens een snipperdag vanwege Koninginne verjaardag en de 1 Meiviering, het zijn allemaal factoren geweest die van „Gerdykster Merke" dit jaar iets zeer bijzonders hebben gemaakt. Dichte drommen marktgangers vulden reeds vanmorgen vroeg de wegen rond Gorredijk, want elke rechtgeaarde bewoner van Zuid-Oost Friesland zal niet graag deze bekende voorjaarsmarkt verzitten. Het is nu eenmaal traditie en al is er ook geen „handel" in de zin zoals de veekoopman dat bedoelt, een marktgang heeft voor elke plattelander altijd bekoring. Daar komt nog bij, dat de standwerkers steeds een aantrekkelijkheid op zich zelf vormen. Immers, de manier, waarop deze categorie handelaren haar waren aanprijst mist nooit het gewenste effect. Het „knipke" komt gemakkelijk uit de zak en er worden vlot zaken gedaan. Zo was het ook vanmorgen weer. Achter de koeienstaarten en rond de schapenhokken, druk gebarende kooplui: ,As 't mar heal koe, dan die ik it hiel", zei de „skipetiesker" tegen de brede, welgedane figuur waarmee hij het net niet eens kon worden. „Die heale goune mat er noch by. Alles of neat" „Dan mar neat" was het antwoord en spinnijdig, voor het oog althans, sloeg de koopman met het attribuut van zijn waardigheid, „de stok" tegen het schapenhok, zodat het voorwerp van hun geschil, een „touwke" opzij sprong, los raakte en er vandoor ging. Vele behulpzame handen zorgden er voor, dat deze ontsnappingspoging niet doorging en 't eind van 't lied was dat de koper z'n halve gulden dokte en het „touwke" in een vrachtauto werd geladen, op reis naar een nieuwe baas. In de plaats zelf was het eveneens druk, ontzettend druk zelfs en het was daarom een goede gedachte van de politie om het verkeer te leiden vanaf een verhevenheid. Brokken werden dan ook niet gemaakt. Niet alleen de marktkooplieden, ook de plaatselijke zakenlui hadden en hebben 't druk. Velen hebben hun boodschappen bijeen gespaard tot juist deze dag en van vele melk- en loonzakjes van vorige week komt de inhoud in Gorredijk terecht. Was de markt dus een succes, ook de kermis heeft tot nu toe aan de verwachtingen voldaan. Gistermiddag reeds begon de intocht en 's avonds kon men bij wijze van spreken „over de hoofden" lopen. Ook de plaatselijke ontspannings-gelegenheden profiteerden; alles was tjokvol. Gezien de weersomstandigheden en 't speciale karakter van deze dag kan het bijna niet anders of ook vanmiddag en vanavond zal „Gerdyk" moeite hebben om alle kermisvrienden te kunnen bergen. Niet alleen een drukke dag, maar dus naar verwachting ook een dag die wat in „ t laadje brengt. Iets waar de middenstand zeker wel aan toe is.

Meer foto’sLaatste foto’s