Gorredijk

Kortezwaag

 • De Opsterlandse Compagnonsvaart met aan de overzijde het pad ''Loevestein''. Geheel links de ''Boppedraai'' met er tegenover de dubbele woning waarin o.a. de brugwachter woonde.

  ''Boppedraai'

 • Dit huis met schuur voor enig vee was bekend als ''it Hoarnehuske'' bij de ''Hoarnedraai''. Het stond in de bocht waar de Korte- en Langewijk samenkomen. Het huis behoorde onder het dorp Lippenhuizen. Als het er nog had gestaan, zou het opgenomen zijn in ''plan Loevestein''. Bij de draai staat Mientje Lieuwes v/d Wijk, een dochter van de koperslager Jacob Lieuwes v/d Wijk die in het huis Trimbeets woonde aan de Stationsweg. De foto werd gemaakt door Mientjes broer Lieuwe.

  ''it Hoarnehuske''

 • Het waterschap Tjonger- en Compagnonsvaarten heeft in 1990 een plan gemaakt om de voormalige sluis ''Tjoele Bartje'' te restaureren.

  ''Tjoele Bartje''

 • Een groep fietsers nog op een onverharde weg over 't Weike

  't Weike

 • 't Weike

 • Het huis van Geert van der Heide

  't Weike 28

 • Het huis van Geert van der Heide, rechts op de foto Klaasje van der Heide - Kok

  't Weike 28

 • Melle en Sijke Tenge, met hun zoon Johannes op de achtergrond. Foto uit 1955.

  011 Familieportret.1955

 • Johannes Tenge in de deurpost aan de Vinkebuurt, op 2-jarige leeftijd. Foto uit 1940

  012 JohannesTenge.1940

 • Links Eppie Tenge en Rechts Johannes Tenge in mei 1945 tijdens de bevrijdingsfeesten.

  013 Eppie & Johannes 1945

 • Melle Tenge aan het vissen aan de Compagnonsvaart voor zijn huis, foto uit de jaren 70.

  014 MelleTenge. 1970

 • Sijke Tenge - Dorenbos geboren op 2 maart 1906, overleden op 6 maart 1973. Sijke is getrouwd met Melle Tenge en het grootste gedeelte van hun leven gewoond op de Vinkebuurt te Kortezwaag. Sijke heeft jaren gewerkt als hoedenmaakster bij een dameszaak in Heerenveen. Foto uit 1936.

  015 SijkeTenge - Dorenbos 1936

 • Sijke Tenge met de kinderen Johannes en Eppie aan haar zijde. Foto rond 1942.

  016 SijkeTenge-Dorenbos 1942

 • Melle Tenge op 40-jarige leeftijd, vlak voor hij in het huwelijk trad met Sijke Dorenbos. Melle is geboren op 26 april 1896 en overleden op 6 maart 1981 in verzorgingstehuis De Miente. Hij werkte in zijn beginjaren in het veen als turfsteker en baggeraar, later loste hij de schepen in Gorredijk van kolen e.d. Foto uit 1936.

  017 MelleTenge.1936

 • Even op bezoek bij Pake en Beppe aan de Vinkebuurt. In de kinderwagen Jelle Tenge, rechts Melle Tenge. Foto uit 1966

  018 Op bezoek. 1966

 • Melle en Sijke Tenge-Dorenbos op de foto tijdens het huwelijk van hun tweede zoon Johannes, die trouwde op 24 mei 1962.met Wietske Smit.

  019 Melle en Sijke Tenge. 1962

 • Op de foto de zonen van Melle en Sijke Tenge; v.l.n.r. Johannes 10 jr., Anne 6 jr., Eppie 13 jr. Foto uit 1948.

  020 Gebroeders Tenge.1948

 • De zonen van Melle en Sijke Tenge-Dorenbos. V.l.n.r: Johannes 24 jr., Anne 20 jr., Eppie 28 jr. Foto uit 1962

  021 Gebroeders Tenge. 1962

 • Eppie en Johannes Tenge op de Lagere School te Kortezwaag, 1946

  022 Eppie & Johannes Tenge.1946

 • Johannes Tenge, 1955

  023 Johannes Tenge. 1955

 • Melle Tenge, 1960

  024 MelleTenge. 1960

 • Sijke Tenge-Dorenbos, 1960

  025 Sijke Tenge Dorenbos. 1960

 • Deze boerderij van Lomme Aizes de Vries stond op de plaats van het vroegere zomerhuis van de familie Dekema te Kortezwaag. De boerderij brandde later af maar werd herbouwd, Op de foto die plm, 1927 werd gemaakt staan v.l.n.r. Aaltje Hendriks Boerstra (vrouw van Lomme), zoon Hendrik, dan Lomme Aizes de Jong, en de jong overleden zoon Aize,

  040 Boerderij Lomme Aizes de Vries

 • Lomme Aizes de Vries

  041 Lomme Aizes de Vries

 • Zoon Aize als soldaat

  042 Hendrik de Vries.

 • De beide zonen Hendrik en Aize van Lomme Aize de Vries, de zoon Aize is al op jonge leeftijd overleden.

  043 Hendrik & Aize.

 • Anneke Homans met de kinderen; Janny, Grada en Lammy (foto via L. de Vries-Homans)

  060Anneke Homans

 • Anneke Homans-Simons (foto via L.de Vries-Homans)

  061Anneke Homans-Simons

 • Koos Homans (foto via L.de Vries-Homans)

  063Koos Homans

 • Woning in Kortezwaag, waar Koos en Anneke Homans hebben gewoond, 1946 (foto via L. de Vries-Homans)

  064Woning Kortezwaag

 • Janke Simons (foto via L de Vries-Homans)

  065Janke Simons

 • Vinkebuurt, persoon onbekend (foto via L. de Vries-Homans)

  066Vinkebuurt

 • Klaas Homans (de vader van Koos Homans) met zijn kleinkinderen in Jonkersland Klaas was getrouwd met Grada Moll. Na de geboorte van zoon Koos is Grada op zeer jonge leeftijd overleden. Klaas is later hertrouwd met Lamkje op de foto rechts (foto via L. de Vries-Homans)

  067Klaas Homans

 • Koos Homans achter de kar, 21 april 1944. (foto via L. de Vries-Homans)

  077Koos Homans 1944

 • Koos Homans (foto via L. de Vries-Homans)

  078Koos Homans

 • Anneke Homans-Simons met dochter Grada. (foto via L. de Vries-Homans)

  079Anneke Homans-Simons

 • De familie Simons en Homans op de Vinkebuurt (Langewal) (foto via L. de Vries-Homans)

  080Vinkebuurt

 • De familie Homans en Simons op de Vinkebuurt (Langewal) (foto via L. de Vries-Homans)

  081Vinkebuurt

 • Groepsfoto in Hotel Rest. van der Zee. (foto via L. de Vries-Homans)

  082Hotel Rest. van der Zee

 • Personeel van der Zee achter de bar. (foto via L. de Vries-Homans)

  083Personeel van der Zee

 • Koos Homans in zijn kruidenierswinkel te Langezwaag. (foto via L. de Vries-Homans)

  084Koos Homans

 • Koos Homans met zijn gezin toen hij in Langezwaag een kruidenierszaak had, 1959 (foto via L. de Vries-Homans)

  085Koos Homans

 • Koos Homans (foto via L de Vries-Homans)

  086Koos Homans

 • Grada en Lammy Homans op de Heerenacker, 1964 (foto via L.de Vries-Homans)

  087Grada en Lammy Homans

 • Koos Homans, toen die aan de Heerenacker woonde.(foto via L.de Vries-Homans)

  088Koos Homans

 • Familie Simons; achter v.l.n.r: Dete, Anneke, Rens. Voor v.l.n.r; Jaap, Freerk en Zus. De familie Simons woonden aan de Langewal.(foto via L.de Vries-Homans

  089Familie Simons

 • Brug Kortezwaag (foto via L.de Vries-Homans)

  090Brug Kortezwaag

 • Het gezin van Lammert Moll in een boot voor hun huis te Kortezwaag (foto via Anneken Freihals-Bouwer)

  091Het gezin Lammert Moll

 • Het huis waar de familie Lammert Moll woonde, en waar al de 11 kinderen zijn geboren (foto via Anneken Freihals-Bouwer)

  092Geboortehuis familie Moll

 • Het loopbruggetje in Kortezwaag met de kinderen Moll en buurkinderen (foto via 
Anneken Freihals-Bouwer).

  093Het loopbruggetje

 • In het zwembad vanaf links Annie Moll, Anton Moll, Riek Moll, Zus (Anneken) Moll, haar dochter Anneken en Henk Moll (foto via Anneken Freihals-Bouwer).

  094In het zwembad

 • Het huis aan de Stationsweg in Gorredijk waar het gezin Lammert Moll later woonde in de tuin Anneken Moll-Moll met n.n. (foto via Anneken Freihals-Bouwer)

  095Het huis aan de Stationsweg

 • Voor het huis van Lammert Moll in Kortezwaag met Annie Moll en verloofde. (foto via Anneken Freihals-Bouwer).

  096Annie Moll

 • De familie Moll in een boot voor hun huis in Kortezwaag van links Abele Moll, Anneken Moll, Betty Moll, zittend Anton Moll, Jarich Moll, Sjouk Moll, Hannes Moll, zittend Baafke Moll, Annie en Riek Moll, Anneken Moll-Mol, Henk Moll en Lammert Moll. deze foto is vlak na de oorlog 1945 genomen. (foto via Anneken Freihals-Bouwer).

  097Familie Moll

 • Schoolfoto Anne Veenstra O.L.S.Kortezwaag

  098Anne Veenstra

 • Schoolfoto Anne Veenstra O.L.S. Kortezwaag 1952

  099AnneVeenstra.

 • Voor het nieuwe hek bij de begraafplaats aan de Hegedyk. 1april 1934 (foto via D.Coehoorn)

  100Hegedyk1934.

 • Steeg bij Willem de Vries, met Dikkie Coehoorn en Jan.......(foto via D.Coehoorn)

  101.Willem deVies.

 • Groep personen aan de Stationsweg, namen onbekend. (foto via D.Coehoorn)

  102. Stationsweg.

 • Schaatsen op de vaart bij Hennie van der Schoot. (foto via D.Coehoorn)

  103. Schaatsen.

 • Schaatsen op de vaart bij Oepie de Boer, op het ijs Henkie........(foto via D.Coehoorn)

  104. Oepie de Boer.

 • Met mijn vriend en zijn neef in de roeiboot te Gorredijk, herfst 1929. (foto via D.Coehoorn)

  105. Met mijn vriend 1929.

 • Meinie v.d.Kaars (foto via D.Coehoorn)

  106. Meinie vd Kaars.

 • Groente van Bauke de Vries met Jouke en mevr. F.Coehoorn. (foto via D.Coehoorn)

  107. Bauke de Vries.

 • Gezicht op de tuin van v.d. Sloot (foto via D.Coehoorn)

  108. Tuin van der Sloot.

 • Folkert Coehoorn met Fardow van der Schaar in de Hoofdstraat, 26 juni 1937. (foto via D.Coehoorn)

  109. Folkert en Fardow 1937.

 • Op de ijsbaan van Gorredijk Folkert Coehoorn aan het Belslidzjen. (foto via D.Coehoorn)

  110. Belslidzjen1954.

 • Op de ijsbaan van Gorredijk Folkert Coehoorn aan het Belslidzjen. (foto via D.Coehoorn)

  111. Belslidzjen1954.

 • Op de ijsbaan van Gorredijk Folkert Coehoorn aan het Belslidzjen. (foto via D.Coehoorn)

  112. Belslidzjen1954.

 • Dwarsvaart, woning Staphorsius. (foto via D.Coehoorn)

  113. Woning Staphorsius.

 • Brug Molenwal/Kerkewal; Folkert Coehoorn op de fiets. (foto via D.Coehoorn)

  114. Folkert Coehoorn.

 • Afscheid badmeester Roel Hemkes in het zwembad, 1934 (foto via D.Coehoorn)

  115. Afscheid Roel Hemkes 1934

 • 27 juni 1935, vrouwenvereniging H.I.N. Gorredijk - Kortezwaag. (foto via D.Coehoorn)

  116. Vrouwver.HIN

 • Zwemkampioenen van de 4 x 50 meter vrije slag in Drachten, de wedstrijd werd gewonnen met 1/5e seconde verschil. (foto via D.Coehoorn)

  117. Zwemkampioenen

 • Fardow en Folkert Coehoorn beide op een NSU, omstreeks 1955. (foto via D.Coehoorn)

  118. NSU 1955

 • 28 juni 1942, trouwfoto F.Coehoorn en F.Coehoorn van der Schaar. (foto via D.Coehoorn)

  119. Trouwfoto 1942

 • Stationsweg 81 (foto via D.Coehoorn)

  120.Stationsweg 81

 • Stationsweg 81 (foto via D.Coehoorn)

  121.Stationsweg 81

 • Schaatsen op de vaart, met op de achtergrond de nog niet afgebroken Vinkebuurt. Vanaf rechts Wietze Bron, Hilda Bron, N.N.

  122. Schaatsen op de vaart,1970

 • Schaatsen op de vaart, met de inmiddels afgebroken woningen op de achtergrond.

  123. Schaatsen op de vaart, 1978

 • Een familiefoto van Fokke Riedstra en Hiltje Riedstra met hun dochters Rienie en Klaske woonachtig aan t, Weike te Kortezwaag (foto via Harm Frieswijk)

  124. Familie Riedstra

 • Fokke Riedstra en Hiltje Riedstra-Kuipers, Fokke Riedstra was vroeger gasfitter in Gorredijk en zijn vrouw Hiltje Riedstra -Kuipers deed veel aan voordragen. Zij woonden aan het Weike, 1965 (foto via Harm Frieswijk).

  125. Fokke Riedstra en Hiltje Riedstra-Kuipers

 • Boerderij 1930

  126. Boerderij

 • Arbeidershuisje 1930

  127. Arbeidershuisje

 • Optocht tijdens schoolfeest; Vele varkens maken de spoeling dun, met Tjalle de Jong, Lutske de Jong en Jan Talsma in 1957. (Foto: Bonne Talsma)

  128 Optocht

 • In de draaimolen tijdens het schoolfeest met Bonne Talsma en ?? in 1956. (foto: Bonne Talsma)

  129 Draaimolen

 • Siepie de Vos met Bonne Talsma in de draaimolen tijdens het schoolfeest op het land van Piet Jongsma in 1956. (foto: Bonne Talsma)

  130 Draaimolen

 • Melkboer Lammert Dijkstra, een welbekende verschijning in Kortezwaag met zijn hulpje Bonne Talsma in 1968. (foto: Bonne Talsma.)

  131 Melkboer Lammert Dijkstra

 • Bonne Talsma, met op de achtergrond het fietsenrek van Rinsma in 1966. (foto: Bonne Talsma)

  132 Bonne Talsma

 • Bonne Talsma in cakejebroek op het feestterrein, ook nog net zichtbaar de driewieler van Keimpe Ten Hage, deze stond altijd op het feestterrein met vis en snoepwaren. 1954. (foto: Bonne Talsma).

  133 Bonne Talsma

 • Jan Talsma en Bonne Talsma in flitsende jeans, 1955 (foto: Bonne Talsma).

  134 Jan & Bonne Talsma

 • Bonne Talsma met zijn hond, voor bakkerij Bolhuis in 1960. ( foto: Bonne Talsma)

  135 Bonne Talsma

 • De smederij van Koelma aan de Nijewei in Kortezwaag, later Palsma. V.l.n.r.: Barteld de Vries en Catrinus v.d. Meulen op de oude Eijsink moterfiets, Kees van Dijk, Johannes Koelma (smid), Siebe Post (knecht). Rechts van het paard Lomme de Vries, Theade Postma en Ytsen de Boer (postbode).

  136. De smederij van Koelma

 • Groep 3: Bovenste rij van links naar recht Marten Meinsma, Wiebe Dijkstra, Geert Koelma, Jan Hofman, Johannes Looijenga, Lammert Dijkstra. Tweede rij van boven: Juf Reinbergen, onbekend, Durkje Hofman, Eiskje de Haan, onbekend, Taatske Hfman, onbekend, Jetje Dijkstra. Derde rij van boven: Henny v/d Schoot, Jan Dijkstra, Cornelis v/d Sluis, Jelle Drent, Harm Drent, Sabo Hylkema, Hans de Jong, Jelle Braam, Egberd Beenen, Hendrik Post. Meisjes vooraan: Anneke v/d Sluis, ....Drent, onbekend, .....Hylkema, .........Kuiper. Vooraan een Drent (Auke?) (foto: Francis Van't Klooster)

  137 Groep 3 Lagere school Kortezwaag

 • Namen onbekend (foto: Francis Van't Klooster)

  138 Groep 4 Lagere school Kortezwaag

 • Een opname van 20 juli 1930, van links naar rechts Anna Koelma 92e op de 100 m schoolslag dames), Etje Lamerus, en Gep Homans, resp. 1e en 2e bij de 50 m hindernis zwemmen voor meisjes aspiranten. (foto: Francis Van't Klooster).

  139 Zwemmen Anna Koelma

 • Het ,,kader'' van Kortezwaag in 1928 onder wie diverse personen, die in de jaren twintig, dertig en tot halverwege de jaren veertig een functie bij de ijsclub Hâld Moed hebben vervuld. Achterste rij van links naar rechts: Otto de Vries, Eize Bergsma, Aldert van Dam, Tjitte Looijenga, Bonne Boonstra, Siebe de Boer en Bart van der Schoot (moeilijk zichtbaar),Op de voorgrond Bruor Kielstra , Keimpe Blom, Jaap Siebes de Boer en Johannes Koelma. (foto: J.Staphorsius).

  140 Het ,,Kader'' in Kortezwaag in 1928

 • Kortezwaag, met rechts de smederij van Koelma.

  141 Smederij Koelma

 • Een spelletje Croguet, namen onbekend. (foto: Francis Van't Klooster ).

  142 Croguet

 • Groepsfoto, met rechts Johannes en Margje Koelma (foto: Francis Van't Klooster ).

  143 Johannes en Margje Koelma

 • Meisjesklas, nnb. (foto:Francis Van't Klooster ).

  144 Meisjesklas

 • Misschien overgrootouders Koelma ( foto:Francis Van't Klooster ).

  145. Overgrootouders Koelma

 • Smederij Johannes Koelma (foto: Francis Van't Klooster ).

  146 Smederij Koelma

 • Zomers gekleed op de Harley Davidson van de P.E.B.er De Bruin. Deze was ingeschakeld bij het tot stand brengen van het transformatorgebouwtje vlakbij de viersprong in Kortezwaag omstreeks 1935/1936. De Buin was ingekwartierd bij smid Johannes Koelma. Op de motor diens dochters Nel (links) en Anneke. Op de achtergrond links Het Witte Huis (nog met balkon) , geheel rechts de eveneens wit-begevelde woning van Gosse de Boer , nu Hilbrand Rudolphy. (foto: Hans de Jong).

  147 Nel & Anneke Koelma 1935

 • Het ijsclubbestuur van ''Hâld Moed'' Op de achtergrond de plaats van Piet Jongsma, voordien Hepke van Dam nog met geheel links het ooievaarsnest. Van links naar rechts; penningmeester Lieuwe (Luc) van der Schoot. (1929-1945), secretaris Johannes Koelma (1919-1945), voorzitter Siebe Jacobs de Boer (1921-1945), en vice voorzitter Otto Bartelds de Vries (1919-1945)

  148 Hâld Moed

 • 1930. Geert zit links op de motor Anneke en Johannes zitten in de T-Ford. Man met pet op: de heer Goosens, vertegenwoordiger Nivea

  149. 1930 T-Ford

 • De familie Koelma, dochters Anna en Nel (Pietsje) en zoon Geert

  150. De familie Koelma

 • Beppe Margje de Leeuw met nicht Anna en broers Jan en Hindrik

  151. Beppe Margje

 • Pake Johannes Koelma met dochters voor de smederij in Kortezwaag.

  152 Pake Johannes Koelma met dochters

 • Johannes Koelma

  153. Johannes Koelma

 • Johannes Koelma en nnb.

  154 Johannes Koelma

 • © Jan Terpstra

  155.

 • © Jan Terpstra

  156.

 • © Jan Terpstra

  157.

 • © Jan Terpstra

  158.

 • © Jan Terpstra

  159.

 • © Jan Terpstra

  160.

 • © Jan Terpstra

  161.

 • © Jan Terpstra

  162.

 • © Jan Terpstra

  163.

 • © Jan Terpstra

  164.

 • © Jan Terpstra

  165.

 • © Jan Terpstra

  166.

 • © Jan Terpstra

  167.

 • 168.

 • Marten Bouma en Aaltje Bouma-Rinkema poseren voor hun trouwfoto in 1956. Marten heeft jaren gevent voor de plaatselijke bakker. Ook was Marten melkvaarder en werkte enige tijd bij Philips. Hij is ooit begonnen te boeren op Loevestein nr.6. Aaltje was huisvrouw en moeder. (foto via Sita Bouma)

  169.Marten Bouma en Aaltje Bouma-Rinkema

 • Marten heeft altijd een moestuin gehad en de foto waar hij bij de rogge staat is in 1975 gemaakt op de tuinders vereniging De Wrôttersploeg te Drachten. (foto via Sita Bouma).

  170.Marten Bouma

 • Het geboorte huis van Sieta Bouma, Loevestein 6 te Kortezwaag. (foto via Sieta Bouma).

  171.Loevestein 6

 • Albert Sinnema, rustend hoofd van de Muloschool te Gorredijk, woonde aan het Weike in Kortezwaag waar hij tot zijn dood bleef rentenieren.

  Albert Sinnema

 • Albert Werkman (rechts) brengt de melkbussen naar de overzijde van de vaart. Links van hem staat Teije Humalda. Foto 1915.

  Albert Werkman

 • Kippenhokken, bijgenaamd de barakken, verbouwd tot 4 woningen. Ze stonden in Kortezwaag, ten zuiden van Gorredijk. Oorspronkelijk waren het noodwoningen voor Belgische vluchtlingen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

  Barakken 1950

 • Berend Stuiver was in zijn jonge jaren visser op de binnenwaters van Friesland. Na zijn pensioen liet hij zijn scheepje van een bovenbouw voorzien waardoor er meer ruimte kwam. Hier ligt zijn snikke aan de oostkant van de Compagnonsvaart in Kortezwaag.

  Berend Stuiver

 • Voor de tweede wereldoorlog had Opsterland twee soorten politie: de gemeente veldwachter en de bereden marechaussee. De laatsten waren een overblijfsel uit de jaren van de stakingen in de venen, het bollejagen. Hier staan twee blauwe miggen zoals ze ook wel werden genoemd op de hoek van het Easterein en it Weike in Kortezwaag.

  Blauwe Miggen

 • Dit huis aan de Leijen in Kortezwaag stond Oostelijk van de kerk en werd later geheel gerestaureerd.

  Boerderij

 • Dit huis aan de Leijen in Kortezwaag stond Oostelijk van de kerk en werd later geheel gerestaureerd.

  Boerderij

 • Deze boerderij in het geboomte verscholen staat aan de oostkant van de Nijewei (nu nr,87) dicht bij de grens met het dorp Jubbega.

  Boerderij

 • Boerderij in Gorredijk in maart 1985

  Boerderij 1985

 • De boerderij van Binne Houwing aan de Dwarsvaart te Kortezwaag.

  Boerderij Binne Houwing

 • Boerderij van Hepkes van Dam tegenover de ijsbaan. V.l.n.r.: pake Auke Jongsma, Vader Piet Jongsma, oorlogshonger evacué Henny Houdé uit DenHaag, moeder Pietje Jongsma - de Leeuw, kinderen Aaltje, Auke en Daatje. Vermoedelijk voorjaar 1945. (foto via mevr.A.de Haan - Jongsma.)

  Boerderij van Hepkes van Dam

 • Deze dubbele woning stond vroeger bij de Boppedraai in Kortezwaag. De helft werd bewoond door de postbode Martinus Jansen en zijn vrouw Lutske, die de draai bediende

  Boppedraai

 • De brand van cafe Hoekstra annex ''Ponderosabar'' aan het Easterein te Kortezwaag in april 1979.

  Brand cafe Hoekstra

 • De brand van cafe Hoekstra annex ''Ponderosabar'' aan het Easterein te Kortezwaag in april 1979.

  Brand cafe Hoekstra

 • Er bleef weinig over van cafe Hoekstra aan het Easterein in Kortezwaag bij de brand op 7 april 1979

  Brand cafe Hoekstra

 • Brug Kortezwaag

 • Brug Kortezwaag

 • Brug Kortezwaag (foto via L. de Vries Homans)

  Brug Kortezwaag

 • Brug Kortezwaag

 • Brug Kortezwaag, 1904

  Brug Kortezwaag.

 • Brug Kortezwaag 1935

  Brug Kortezwaag 1935

 • De ''stookhutte'' bij de boerderij van Auke Jongsma aan de Leijen (afgebroken). Links staat Pietje de Leeuw en rechts Anna Jongsma.

  De ''stookhutte''

 • De afbraak van het zeer oude dubbele woonhuis nrs. 3 en 4 aan het Easterein in Kortezwaag is voor de helft geklaard.

  De afbraak

 • De bakkerij van Bonne Durks Boonstra

 • De draai in Kortezwaag omstreeks 1915 bij een zeer lage waterstand. Schippers zullen hier niet blij mee geweest zijn.

  De draai 1915

 • De Dwersfeart in Kortezwaag gezien in oostelijke richting. Tussen de huizen links lag het voetpad dat naar de Lijkweg (nu Leijen) liep.

  De Dwersfeart

 • De Dwersfeart in een tijd die ver achter ons ligt. Aanwonenden konden de Nijewei bereiken door hekken en flaphekjes. Over de vaart lag nog een draai, die werd later vervangen door een flapbrug.

  De Dwersfeart

 • De Dwersfeart in Kortezwaag gezien in westelijke richting. Na demping werd er de weg ''Dekema'' aangelegd.

  De Dwersfeart

 • Het deel van de Dwersfeart dat aan demping is ontsnapt. De foto is genomen vanaf de Nijewei in oostelijke richting.

  De Dwersfeart

 • Ondergelopen land in ''de Finnen'' met op de achtergrond een veepest bosje onder Kortezwaag.

  De Finnen

 • Vier dochters van Jeen Bonnes de Vries en Aganita Pieters van der Sloot. Van links naar rechts: - Tryntsje (Jurjen's Tryntsje) de Vries, geboren te Kortezwaag op 11 april 1838, getrouwd met Jurjen Visser. Ze was in 1928 op 90-jarige leeftijd de oudste inwoonster van Kortezwaag. Reeds op 13-jarige leeftijd kwam ze als dienstmeisje bij familie Eize van Houten in dienst en bleef dat vrijwel haar hele leven. Vanaf maart 1906 heeft ze de zorg van de weeskinderen Hielke (* 1897) en Durk van der Schaar (* 1900) op zich genomen. - Martha (Makke) de Vries, geboren te Kortezwaag op 19 mei 1847, getrouwd met Abele Werkman, - Pietsje de Vries, geboren te Kortezwaag op 15 juni 1842, getrouwd met Jacob Meinsma. - Catharina (Kaatje) de Vries, geboren te Kortezwaag op 1 februari 1836, getrouwd met Jan Wiebes Jager. Foto van Pietje de Boer-Meinsma.

  De gezusters de Vries

 • De grens tussen Gorredijk en Kortezwaag lag vroeger tussen deze twee huizen. Het witte huisje werd afgebroken voor de aanleg van de straat Raänana.

  De grens

 • Volgens het gevelanker is dit huisje aan de Leijen in 1819 gebouwd. Na een verbouwing dient het als atelier van de kunstenaar Duintjer, die er tegenover woont.

  De Leijen

 • Deze boerderij met land werd door de gemeente aangekocht voor o.a. uitbreiding van het Spotpark ''Kortezwaag'' Foto 1983.

  De Leijen

 • Nogmaals de afgebroken boerderij tegenover de ijsbaan.

  De Leijen

 • Volgens het gevelanker is dit huisje aan de Lijen in 1819 gebouwd. Na een verbouwing dient het als atelier van de kunstenaar Duintjer, die er tegenover woont.

  De Leijen

 • De door fabrikant Ernst de Vries verbouwde boerderij aan de Leijen 39 te Gorredijk, vroeger Kortezwaag. De Vries was directeur van de timmerfabriek aan de Jodocus Heringastrjitte te Gorredijk. In 2012 is dit bedrijf opgeheven.

  De Leijen 39

 • In de dertiger jaren van de twintigste eeuw kreeg Kortezwaag een ophaalbrug ter vervanging van het smalle voetbruggetje. Het was de afgedankte Gorredijkster Bleekersbrege waar toen een basculebrug werd gelegd

  De oude Bleekersbrege

 • De villa ''Sonneborghe'' in de hoek Dwarsvaart/Nijewei te Kortezwaag was in 1916 nog in aanbouw. De timmerlieden poseerden tijdens het werk even voor de fotograaf. In 1918 betrok Hijltje Tjerks Atsma, de weduwe van Siebren Walles de Vries het huis met haar kinderen. Tijdens de bouw lag dochter Bontje in een sanatorium te Doorn.

  De villa ''Sonneborghe''

 • Het dubbele woonhuis nrs. 3 en 4 aan het Easterein in Kortezwaag heeft de onbewoonbaarverklaring van 1955 nog tientallen jaren overleefd. Pas in de zeventiger jaren is het afgebroken. Laatste bewoners waren Tjepke de Vries met zijn vrouw Geeske en hun aangenomen zoon Piet de Groot.

  Dubbele woonhuis 3 en 4

 • Easterein

 • Hierbij een foto van de familie Van der Muur, gemaakt door fotograaf A. de Jong uit Sneek. Waarschijnlijk van voor juli 1913, want dochter Gé (* 8 juli 1913) staat niet op de foto. Van links naar rechts: Angnietje (Anne) Meinsma, geboren op 16 december 1871 en Jelle Annes van der Muur (geboren op 8 november 1875) voor de kap- en scheersalon aan de Langewal in Kortezwaag. V.l.n.r. de kinderen Piet (* 30 januari 1907), Jaap (* 14 juli 1903) en Anne (* 11 juli 1900). Foto via Roely de Boer.

  Familie Van der Muur

 • Geveke Kortezwaag

 • Geveke Kortezwaag

 • Het glastuinbedrijf van de gebr.v.d.Schoot aan het zuideinde van de Brouwerswal, toen nog Kortezwaag. Timmerfabriek de vries bouwde hier later haar kantoor en fabriekshallen

  Glastuinbedrijf v,d,Schoot

 • Er staan hier twee herbergen naast elkaar. Op de hoek zetelde tot circa 1890 Jouke Sietses Schaap, in die jaren een bekend hardrijder op de schaats. Zijn opvolger was Jochum Bonnes Bosma, wiens nazaten hier tot in de twintiger jaren van de 20e eeuw woonden. In de zeventiger jaren werd het huis afgebroken voor het verbreden van t'Weike en het ruimer maken van de bocht naar het Easterein.

  Herberg

 • Het café van Sietse Lingsma aan het Easterein in Kortezwaag heette Het wapen van Friesland.

  Het café van Sietse Lingsma

 • Het Easterein in Kortezwaag met rechts de voortzetting van de Langewal, welke huizen alle zijn afgebroken. Het paard staat te grazen voor de bakkerij van Fokke Blauw.

  Het Easterein

 • Het Easterein met rechts het café waar achtereenvolgens Siebe Hanzes de Boer, Jacob Siebes de Boer en Sietse Lingsma hun Heineken bier tapten.

  Het Easterein

 • In het oudste pand van Kortezwaag dat in 1744 werd gebouwd was meer dan een eeuw een bakkerij gevestigd.

  Het oudste pand

 • Het voetbruggetjedie die de verbinding vormde tussen ''it Weike'' en ''it Leantsje''. De huizen links op de foto zijn al een tijdje terug afgebroken.

  Het Voetbruggetje

 • Bovenste rij: Fokke de Vries, Johannes v/d Meulen, Arjen de Vries, Wiebe Lageveen, Koop de Boer, Wiebe v/d Wijk, Theun v/d Brug, Hendrik v/d Vliet, Marten Bron, Tweede rij:Gerrit Jansen, Willem de Vries, Jinke de Vries (vrouw van Arjen), Teatske Jonker (vrouw van Hansje), Tjeerd Boerstra, Aukje Hofstee, (vrouw van Hendrik), Geertje v/d Vliet (vrouw van Hendrik), Lita Bron (vrouw van Marten), Roukje de Boer (vrouw van koop), Willem Jonker. Derde rij: Jelle Stoelwinder, Hansje Jonker, Ruurdsje de Vries (vrouw van Fokke), Antje v/d Meulen (vrouw van Johannes), Jan Vonk, Harmke Boerstra (vrouw van Tjeerd), Betje v/d Wijk (vrouw van Wiebe), Hieke Lageveen (vrouw van wiebe), Hendrik Hofstee, Rinskje Jansen (vrouw van Gerrit), Lammert Dijkstra. Vierde rij: Kee Vonk (vrouw van Jan), Gretha v/d Brug (vrouw van Theun), Rika Stoelwinder (vrouw van Jelle), Grietje Jonker (vrouw van Willem), Corrie de vries (vrouw van Willem), Tinus Dijkstra, Griet Dijkstra (vrouw van Tinus), Joop Oenema (chauffeur), Annigje Dijkstra (vrouw van Lammert).

  Inwoners Kortezwaag

 • Hierbij een foto van Jacob en Pietje Meinsma-de Vries voor hun huis in Kortezwaag, tegenwoordig Dwarsvaart 22. Het huis is later afgebroken. Foto via Roely de Boer.

  Jacob en Pietje Meinsma-de Vries

 • 

Hierbij een foto van Foto-Atelier G. Riemsma, Gorredijk. Jelle en Angnietje (Anne) van der Muur-Meinsma, Gorredijk. Foto via Roely de Boer.

  Jelle en Angnietje (Anne) van der Muur-Meinsma

 • Van links naar rechts:Jurjens Tryntsje. Trijntje Visser-de Vries, ging in augustus 1929 op 91-jarige leeftijd met de eerste ouden-van-dagen tocht van Gorredijk mee. In de krant werd deze eerste rit in een auto vermeld: Een oud vrachtje. J.W. van der Meulen. A. Blauw, commensaal (= kostganger) van weduwe Visser.

  Jurjens Tryntsje.

 • Het huis van Keimpe Blom aan het Oosterend in Kortezwaag. Keimpe was schilder en verkocht behang, borstelwaren en tafelmatten. Op de foto v.l.n.r.: Keimpe, Hinke, Klaske en J.Blom - Bijlsma.

  Keimpe Blom

 • Kerkje Kortezwaag

 • Kortezwaag

 • Kortezwaag

 • Kortezwaag

 • Kortezwaag

 • Kortezwaag

 • In de Zuid-Oosthoek van onze provincie, niet ver van Gorredijk ligt het vredige dorpje Kortezwaag waarvan wij hier een foto geven. (Tekst uit kranteknipsel)

  Kortezwaag

 • Kortezwaag

 • Kortezwaag

 • Kortezwaag

 • Kortezwaag

 • Kortezwaag

 • Kortezwaag

 • Kortezwaag

 • Lagere school Kortezwaag 1935

  Lagere school 1935

 • De twee huizen links aan de Langewal werden afgebroken. Daar ligt nu de straat Raänana, genoemd naar een gemeente in Israël waarmee Opsterland vriendschapsbanden onderhoud. Een vroegere Joodse plaatsgenoot woonde daar.

  Langewal

 • Deze gehavende foto uit circa 1920 toont ons het zuideinde van de Langewal in Kortezwaag. Deze in een beperkt aantal uitgegeven ansichtkaarten werd vervaardigd door Jitse Staphorsius die het eerste huis links bewoonde. Jitse had meer pijlen op zijn boog, hij was ook rijwielhersteller en barbier

  Langewal 1920

 • In 1869 vroeg Jan Harkes Harkes, leerlooier te Gorredijk, toestemming aan het Gemeente bestuur om hier bij dit huis een leerlooierij op te mogen richten. Jan zal hier niet gewoond hebben, zijn huis aan de Brouwerwal nummer 13 had meer allure.

  Leerlooierij

 • Deze boerderij aan de Leijen nr.2 is inmiddels afgebroken.

  Leijen 2

 • Loevestein 9 te Kortezwaag na de restauratie. Dit huis werd hier in 1732 gebouwd.

  Loevestein 9

 • Loevestein 9 voor de restauratie. Foto 1983

  Loevestein 9

 • Loevestein 9 voor de restauratie. Foto 1983

  Loevestein 9

 • Lutske Spoelstra, de vrouw van de postbode Martinus Jansen staat klaar bij de Boppedraai om het volgende schip door te laten. Ze heeft de stok met de klomp voor het bruggeld in de aanslag.

  Lutske Spoelstra

 • Deze in 1899 gebouwde boerderij aan de Leijen nr.2 werd in 1992 afgebroken. Op het vrijgekomen terrein werden 3 vrijstaande woningen gebouwd.

  Nieuwbouw

 • Jan Eisenga stuurde in oktober 1878 bericht aan het gemeentebestuur, dat hij van plan was tussen Gorredijk en het Oostereind in Kortezwaag, 24 woningen te bouwen. Hij verzocht deze huizen onder het beheer van Gorredijk te brengen en had daarmede een vooruitziende blik.

  Oostereind

 • Het huis van Keimpe Blom aan het Oosterend in Kortezwaag. Keimpe was schilder en verkocht behang, borstelwaren en tafelmatten. Op de foto v.l.n.r.: Keimpe, Hinke, Klaske en J.Blom - Bijlsma.

  Oosterend

 • Openbare Lagere school Kortezwaag (foto via L. de vries Homans)

  Openbare lagere school Kortezwaag

 • Piet Jongsma met knecht Sabe Hielkema op wagen in het land achter de voormalige voorschotbank. Achtergrond richting Lippenhuizen. 1950. (foto via mevr.A.de Haan - Jongsma.)

  Piet Jongsma

 • Jitze Staphorsius vijzelde zijn inkomsten uit de rijwielhandel wat op door in eigen beheer ansichtkaarten uit te geven. Het was in de jaren 1910/1920 toen de fotografie nog niet algemeen was en buurtbewoners ook wel

  Portret buurtbewoners

 • Rachel Salomons

 • De inmiddels afgebroken smederij van de gebroeders Sjoerd en Hendrik Heringa aan de Nijewei. Ook het hoge gebouw ernaast, dat stond in de hoek Nijewei/Hegedyk werd afgebroken. Op de foto staan v.l.n.r.: Remmeld Hoekstra, Hendrik Heeringa, Sjoerd Heeringa, Age Foppes en Jacob de Vries, getrouwd met een zuster van Sjoerd en Hendrik Heeringa.

  Smederij Heringa

 • Het kappen en wegslepen met een ''mallejan'' van bomen uit een iekenhiem. De bomen werden verwerkt tot planken die de eigenaar van de boerderij waar het iekenhiem bij hoorde, gebruikt voor reparaties, het zogenaamde ''boerengeriefhout''. De voerman is Tjepke de Vries uit Kortezwaag.

  Tjepke de Vries

 • Tolhuis Kortezwaag

 • Vinkebuurt

 • De door gebr. Eisenga gebouwde huizen aan het zuideinde van de Langewal in Kortezwaag werden de

  Vinkebuurt

 • Tot 1882 moesten de inwoners van Kortezwaag zich behelpen met een loophout met slechts één leuning, als verbinding van t'Weike en t' Leantsje. Dat jaar kwam er een voetbruggetje omdat de passage door

  Voetbruggetje

 • Dit voetbruggetje in Kortezwaag vormde de verbinding tussen ''it Leantsje'' en ''it Weike''. In het huis links heeft vele jaren een bakker gewoond. Het tweede huis met schuur was in de 18e eeuw een boerderij. De bewoner had enig vee maar handelde ook in meel.

  Voetbruggetje

 • Dit huis op de hoek Brouwerswal/ 't Weike in Kortezwaag werd gebouwd in opdracht van Walter Ubles. Foto 1983

  Woning 1744

 • Dit huis op de hoek Brouwerswal/ 't Weike in Kortezwaag werd gebouwd in opdracht van Walter Ubles. Foto 1983

  Woning 1744

 • Woning Albert Sinnema

  Woning Albert Sinnema

 • Woning Albert Sinnema

  Woning Albert Sinnema

 • Woning Albert Sinnema

  Woning Albert Sinnema

 • Woning Albert Sinnema

  Woning Albert Sinnema

 • De woningbouw in het weiland tussen Neijewei, Weike, Oosterend en Dwarsvaart ging wegens bezwaren van omwonenden niet door.

  Woningbouw

Meer foto’sLaatste foto’s