Gorredijk

Terug naar boven

Luchtfoto's Gorredijk

Luchtfoto's van Gorredijk en Kortezwaag

 Schoorsteenpijp

Deze foto werd gemaakt tussen 1910 en 1919 vanaf de schoorsteenpijp van de olieslagerij aan het noordeinde van de kerkewal.
 

Vliegfeesten 1922

Vliegfeesten te Gorredijk in 1922. Het toestel is startklaar, de propeller word aangezwengeld.
Uit een dergelijk vliegtuig zijn waarschijnlijk de eerste luchtfoto's gemaakt van Gorredijk en Kortezwaag.
Sietse Teijema maakte met zijn eigengemaakte glasplatencamera een aantal luchtfoto's tijdens de feesten in juli 1922.

Luchtfoto 1922

Eén der luchtfoto's die Sietse Teijema maakte met een zelfgemaakt toestel van het voetbalterrein achter
de boerderij van Heere de Vries aan de Hegedyk 6.

Mariahoeve

                             Lijkweg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Eén der luchtfoto's die Sietse Teijema in 1922 maakte. Horizontaal in het midden de Hegedyk. Achter de boerderij van Heere de Vries (nu nr. 6) lag het voetbalterrein waar op dat moment een wedstrijd werd gespeeld. Geheel links naar boven de Nijewei naar Kortezwaag met rechts daarvan de "Mariahoeve".

              
   
Posthuma

Luchtfoto uit juli 1922, Gemaakt door Sietse Teijema. Op de voorgrond, links van de vaart de gemeentelijke gasfabriek en even hoger de schorsmolen van Nauta, toen al zonder wieken. Daarnaast de olieslagerij met schoorsteen. Aan de overzijde van de vaart staat de stoomzagerij van de Firma Posthuma en Van der Sluis.


 

1930

 Een luchtfoto uit 1931. Een foto van het centrum van Gorredijk met in het midden de Hoofdbrug. De Nederlands Hervormde kerk staat hier nog in volle glorie (links). In 1985 werd de
kerk afgebroken.

Vijftiger jaren

Luchtfoto uit de vijftiger jaren met bescheiden nieuwbouw ten oosten van Gorredijk.

Trimbeets

Luchtfoto van Gorredijk gemaakt omstreeks 1975.


Jan de Vries


Luchtfoto gemaakt door Jan de Vries omstreeks 1978. Linksonder "it Weike".


Hoofdstraat


Luchtfoto Brugt Mulder 1985. Links de Hoofdbrug met de Hoofdstraat en Stationsweg naar rechts.
De Nederlands Hervormde kerk staat hier nog op de foto maar in hetzelfde jaar werd hij nog afgebroken.
 

't Easterein in het voormalige Kortezwaag 2015

Luchtfoto gemaakt op 28 november 2015 door Fred Kok,  boven het voormalige Kortezwaag.
Op de voorgrond de in aanbouw zijnde woning van fam. Dijkstra aan het Easterein.
Op de achtergrond is het grote braakliggende terrein van de voormalige Timmerfabriek de Vries goed te zien.

Afbeeldingen bij deze pagina

  • Gorredijk van boven

Meer foto’sLaatste foto’s