Gorredijk

Gorredijk van boven

 • Tijdens de vliegfeesten in 1922 sloeg op 3 augustus dit toestel de Albatros bij de landing over de kop en brak in tweeën. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.

 • Luchtfoto gemaakt op 28 november 2015. Op de foto is het braakliggende fabrieksterrein van Timmerfabriek de Vries goed te zien. De laatse puinresten liggen klaar om opgeruimd te worden. Op de voorgrond de in aanbouw zijnde woning van fam. Dijkstra op het Easterein.

  't Easterein Kortezwaag 2015

 • Een luchtfoto uit 1980.

  13 april 1980

 • Onder de fietscrossbaan van Gorredijk met daarboven de openbare lagere school de Trimbeets aan de H.J. Ringenoldusstraat. Links naast de fietscrossbaan de in aanbouw zijnde Burgemeester Harmsma school.

  21 mei 1980

 • Een mooie foto van de nieuwe woonwijken in de jaren 80 van de vorige eeuw. De Weverij, Brouwerij en Stokerij waren klaar. De Mouterij moest hier nog gebouwd worden. De bestrating ligt er al.

  21 mei 1980 Brouwerij

 • Linksboven is nog net Terwispel te zien aan de Compagnonsvaart. Ook de bouw van de Burgemeester Harmsmaschool, in het midden van de foto, is hier nog in volle gang.

  21 mei 1980 Compagnonsvaart

 • Links is de fietscrossbaan van F.C.O. (Fietscross Club Opsterland) duidelijk te zien. Het fietscrossgebeuren was in de jaren 80 van de vorige eeuw zeer populair onder de jeugd van Gorredijk.

  21 mei 1980 Fietscrossbaan F.C.O.

 • Timmerfabriek de Vries, links onder. Toen nog in volle glorie. De huizen aan de andere kant van de vaart tegenover de timmerfabriek (voorheen de Vinkenbuurt) waren toen al afgebroken.

  21 mei 1980 Gorredijk

 • De Compagnonsvaart, met uitzicht richting Terwispel. De knik in de Compagnonsvaart is de Warmehoek.

  21 mei 1980 Kalkovens

 • Luchtfoto RAF gemaakt op 23 maart 1945.

  46 Luchtfoto RAF 1945

 • Deze luchtfoto werd omstreeks 1931 gemaakt.

  1931

 • Luchtfoto van Gorredijk gemaakt omstreeks 1974.

  1974

 • Foto uit 1974. De Groene long, het park van Gorredijk boven in de foto is duidelijk zichtbaar door zijn waterpartij.

  1974 Gorredijk

 • Gorredijk 1974.

  1974, Gorredijk vanuit de lucht.

 • Luchtfoto van Jan de Vries van Gorredijk omstreeks 1978.

  1978

 • Luchtfoto Brugt Mulder 1985. De Compagnonsvaart met de nieuwbouw in de hoek Langewal- Formanjestrjitte.

  1985

 • Luchtfoto Brugt Mulder 1985. Van midden links naar rechts de Compagnonsvaart. Links de brug die 't Leantsje (onder) verbindt met 't Weike. Boven de Timmerfabriek de Vries ligt de Nijewei met de acht duplexwoningen die in september 2005 werden afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

  2005

 • Luchtfoto van Gorredijk gemaakt omstreeks 1974.

  Badweg 1974

 • Luchtfoto Brugt Mulder 1985. Rechtsonder de Hoofdbrug en de Compagnonsvaart met Brouwerswal en Langewal naar links.

  Brouwerswal

 • Luchtfoto Brugt Mulder 1985. Van boven naar beneden de Compagnonsvaart met halverwege Tsjoelebartje, vroeger een brug met sluis maar nu een dam die de verbinding met de Schoterlandse Compagnonsvaart verbrak.

  Brugt Mulder 1985

 • Luchtfoto Brugt Mulder 1985. De Compagnonsvaart met beneden tussen de huizen de afslag naar Lippenhuizen met Lange- en Kortewijk.

  Compagnonsvaart

 • Luchtfoto Brugt Mulder 1985. Van onderen rechts naar boven de Stationsweg met daarachter de metaalwarenfabriek van Joh. Imkes de Jong. Linksonder de Burgemeester Harmsmaschool met het sportveld en de fietscrossbaan van F.C.O. (Fietscross Club Opsterland).

  F.C.O. Fietscrossclub Opsterland

 • Luchtfoto Brugt Mulder 1985. Op de plaats waar de Doopsgezinde kerk en de drogisterij van Herman Zwart aan de Langewal stonden bouwde Van Wijnen een winkel en flats voor bejaarden en jongeren. Rechts van de nieuwbouw de Formanjestrjitte.

  Formanjestrjitte

 • Gorredijk

  Gorredijk

 • Mooie foto van het centrum van Gorredijk. De Hoofdbrug in het midden met links daarvan de Boterwaag. Foto is genomen op 20 september 1957

  Gorredijk 20- 09- 1957

 • Gorredijk, foto vermoedelijk genomen september1958. Rechts in het midden is duidelijk het Markterrein te zien.

  Gorredijk in de jaren 50.

 • Luchtfoto Brugt Mulder 1985. Van rechtsonder naar links de Hegedyk met de begraafplaats. Van midden links naar rechts de Nijewei.

  Hegedyk

 • Luchtfoto Brugt Mulder 1985. Links de Hoofdbrug met de Hoofdstraat en Stationsweg naar rechts.

  Hoofdstraat

 • Luchtfoto Brugt Mulder 1985. Rechtsonder de brug tussen it Weike en it Leantsje. Verder de Compagnonsvaart langs de vliegtuigvleugel naar linksboven.

  it Leantsje

 • Luchtfoto Brugt Mulder 1985. Links de timmerfabriek de Vries tussen Compagnonsvaart en Nijewei. Rechts it Weike en over de vaart it Leantsje.

  it Weike

 • Een onbekend gebleven fotograaf beklom in 1917 de nieuw gebouwde schoorsteen van de olieslagerij aan de Kerkewal, van waaraf hij deze foto maakte. Rechts de Jaap Sikkes korenmolen aan de Molenwal.

  Jaap Sikkes

 • Luchtfoto van Jan de Vries van Gorredijk omstreeks 1978.

  Jan de Vries

 • Op deze foto is de Miente nog net te zien (linksonder). De weilanden tussen de Miente en het centrum van Gorredijk waren toen nog niet bebouwd.

  Jaren vijftig

 • Luchtfoto van Gorredijk met in het midden de later afgebroken Kannefabriek van Joh. Ymkes de Jong.

  Kannefabriek

 • Deze luchtfoto is genomen vanuit het noordwesten met links de Kerkewal en rechts de Molenwal waarvan het stuk op de voorgrond de Kalkovens werd genoemd naar het kalkwerk dat hier vroeger stond. Op de voorgrond links de kassen van Kussendrager. Het bedrijf werd in 1927 gesticht door Hendrik Kussendrager, de grootvader van de huidige eigenaar. Als groentenkweker begonnen, is men in de zestiger jaren van de twintigste eeuw overgestapt op bloemen enz.

  Kussendrager

 • Op 22 juli maakte Sietse Teijema een rondvlucht boven Gorredijk. Met een door hem zelf gemaakte glasplatencamera maakte hij een aantal foto's zoals bovenstaande. In het midden van de foto de Hegedyk, met achter de boerderij van Heere de Vries het voetbalterrein waar een wedstrijd werd gespeeld. Rechts van de witte streep (Nijewei) stond nog de later afgebroken Mariahoeve, verder naar boven it Weike en de Lijkweg nu de Leijen.

  Lijkweg

 • Luchtfoto Brugt Mulder 1985. Van linksonder naar midden rechts de Nijewei. Boven de Compagnonsvaart met Lange en Kortewijk en verder naar Lippenhuizen.

  Lippenhuizen

 • Luchtfoto gemaakt van het centrum van Gorredijk in het midden. Op de voorgrond de weilanden aan de Badweg.

  Luchtfoto 21mei 1980

 • Eén der luchtfoto's die Sietse Teijema maakte met een zelfgemaakt toestel van het voetbalterrein achter de boerderij van Heere de Vries aan de Hegedyk 6.

  Luchtfoto 1922

 • Een luchtfoto van Gorredijk in 1951.

  Luchtfoto 1951

 • Luchtfoto van Gorredijk en Terwispel tijdens de wateroverlast in 1965/1966

  Luchtfoto 1965/1966

 • Luchtfoto van Jan de Vries van Gorredijk omstreeks 1978.

  Luchtfoto 1978

 • Foto gemaakt in 1952-1953.

  Luchtfoto Gorredijk 1952-53

 • Foto gemaakt op 09 mei 1978. Gorredijk recht van boven.

  Luchtfoto Gorredijk 1978

 • In het midden van links naar rechts de Hoofdstraat.

  Luchtfoto Gorredijk jaren 50

 • Op deze op 23-03-1945 vanuit een verkenningsvliegtuig van de R.A.F. gemaakte foto staat heel Gorredijk afgebeeld. Linksboven de bochtige Kromten met de aftakking de Nijefeart naar boven uit. Ook de Langewal en Kortewijk richting Lippenhuizen is rechtsonder goed weergegeven. De witte winkelhaak, iets boven het midden zijn de tennisbanen aan het Schansburglaantje te zien.

  Luchtfoto R.A.F. 1945

 • Eén de luchtfoto's die Sietse Teijema in 1922 maakte. Horizontaal in het midden de Hegedyk. Achter de boerderij van Heere de Vries (nu nr. 6) lag het voetbalterrein waar op dat moment een wedstrijd werd gespeeld. Geheel links naar boven de Nijewei naar Kortezwaag met rechts daarvan de Mariahoeve.

  Mariahoeve

 • Dit toestel maakte een noodlanding op het land naast de Werkmansleane tegenover de begraafplaats aan de Hegedyk te Gorredijk.

  Noodlanding 1922

 • Luchtfoto Brugt Mulder 1985. Links de Compagnonsvaart tussen Brouwerswal en Langewal. 
Boven het Nutsbrechje en de Formanjestrjitte.

  Nutsbrechje

 • Oosterend van Kortezwaag. Het witte huis in de bocht van de Compagnonsvaart werd bewoond door Lammie Dijkstra en zijn vrouw.

  Oosterend, Lammie Dijkstra

 • Luchtfoto Brugt Mulder 1985. Links de Kromten, Nijefeart, Overtoom en de weg naar Tijnje.

  Overtoom

 • Luchtfoto van Gorredijk gemaakt omstreeks 1974.

  Park de groene Long 1974

 • Luchtfoto uit juli 1922, Gemaakt door Sietse Teijema. Op de voorgrond, links van de vaart de gemeentelijke gasfabriek en even hoger de schorsmolen van Nauta, toen al zonder wieken. Daarnaast de olieslagerij met schoorsteen. Aan de overzijde van de vaart staat de stoomzagerij van de Firma Posthuma en Van der Sluis.

  Posthuma

 • Deze foto werd gemaakt tussen 1910 en 1919 vanaf de schoorsteenpijp van de olieslagerij aan het noordeinde van de kerkewal.

  Schoorsteenpijp

 • Luchtfoto Brugt Mulder 1985. Van middenrechts naar linksonder de Stationsweg en Tolhúsleane. Van onder naar boven de Overtoom en de weg naar Lippenhuizen.

  Stationsweg

 • Uit een dergelijk vliegtuigje maakte Sietse Teijema in 1922 zijn luchtfoto's.

  Teijema 1922

 • Timmerfabriek de Vries met rechtsonder de ambachtsschool kort voor de afbraak. De volgende uitbreiding van het bedrijf vond plaats op de beëindigde groentekwekerij van Van der Schoot, op deze foto nog met platte kweekbakken. Helaas moest Timmerfabriek de Vries ook zijn deuren sluiten in 2012.

  Timmer en trappenfabriek Fa. F. de Vries en Zn.

 • Luchtfoto Brugt Mulder 1985. De Compagnonsvaart met de nieuwe huizen die na afbraak van de z.g. Vinkebuurt aan de Langewal onder Kortezwaag werden gebouwd. Rechtsboven de Timmerfabriek De Vries die helaas in 2012 de deuren heeft moeten sluiten.

  Timmerfabriek

 • Luchtfoto van Gorredijk gemaakt omstreeks 1975.

  Timmerfabriek deVries

 • Luchtfoto gemaakt van Timmerfabriek de Vries op 21-06-1973.

  Timmerfabriek de Vries 1973

 • Luchtfoto van Gorredijk gemaakt omstreeks 1975.

  Trimbeets

 • Luchtfoto van Gorredijk gemaakt omstreeks 1975.

  Vaart

 • Luchtfoto uit de vijftiger jaren (20-09-1957) met bescheiden nieuwbouw ten oosten van Gorredijk.

  Vijftiger jaren

 • Vliegfeesten te Gorredijk in 1922. Het toestel is startklaar, de propeller word aangezwengeld.

  Vliegfeesten 1922

Meer foto’sLaatste foto’s