Gorredijk

Terug naar boven

Grietmannen & Burgemeesters van Opsterland


Een grietman (letterlijk: hij die daagt, van het Oudfries greta aanklagen, dagvaarden) is deels een voorloper van de huidige plattelandsburgemeester in de provincie Friesland, en deels de voorloper van een rechter, min of meer vergelijkbaar met de huidige kantonrechter. In die laatste functie kwam het begrip ook voor in het Westerkwartier in de provincie Groningen. De grietmannen en rechters zorgden voor het bestuur en de rechtspraak in de Friese grietenijen. De grietmannen werden bij toerbeurt gekozen of aangewezen, door samenwerking van de stadhouder en de Gedeputeerde Staten. De elf Friese steden hadden burgemeesters. De Gemeentewet van Thorbecke (afgekondigd in 1851) maakte van de Friese grietmannen burgemeesters.

zeevenwolden.jpg

Hieronder een lijst van grietmannen van de voormalige Nederlandse grietenij Opsterland tot de invoering van de gemeentewet in 1851.

 

AmbtsperiodeNaam grietmanBijzonderheden
1471Focke Eesckes 
1501, 1517Sywart Sappensz 
1518Sjoerd Feickes 
1524Jan Bruin 
1526Sieurt Sappis (-voor maart 1543)Waarschijnlijk dezelfde als in 1501 en 1517
1545-na juni 1576Focke Teijes 
1575Reiner IdzesWaarnemend grietman
1579-1614?Hepcko FockensZoon van Focke Teijes
1614-1623Martinus Fockens (1538-1601)Zoon van voorgaande
1623-1650Saco Fockens (-1652)Zoon van voorgaande
1650-1692Martinus Fockens (-1692)Zoon van voorgaande
1693-1718Augustinus Lycklama à Nijeholt (1670-1744) 
1718-1773Livius Suffridus Lycklama à Nijeholt (1695-1773)Zoon van voorgaande
1773-1781Daniël de Blocq Lycklama à Nijeholt (-1781)Broer van voorgaande
1781-1795Reinhard van Lynden (-1819) 
1795-1816 Geen grietman wegens de Franse tijd
1816-1828Frans Godard Ayzo Boelens van Lynden (1781-1828)Zoon van Reinhard van Lynden
1831-1834Ambrosius Ayzo van Boelens (1766-1834) 
1835-1851Saco van Teyens (1797-1857) 
Opsterland.jpg

Hieronder een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Opsterland (Tot 1851 grietman genoemd)
 

AmbtsperiodeNaam BurgemeesterPartij of stroming
1853 - 1865Jan Anne Lycklama à Nijeholt 
1865 - 1873dr. Joachimus Lunsingh Tonckens 
1873 - 1881Albertus baron van Harinxma thoe Slooten 
1881 - 1887M.N. Wijt 
1889 - 1913Arnold Gerhard Smijter 
1913 - 1929M.J. Selhorst  
1929 - 1937Jacob Bleeker 
1937 - 1946J.H. Poppinga 
1946 - 1947J.J.G.S. Falkena (waarnemend burgemeester/regeringscommissaris)PvdV
1947 - 1966W. HarmsmaPvdA
1966 - 1975Hessel Posthuma jr.PvdA
1976 - 1997Joost van BodegomPvdA
1997 - 2001Wim CornelisPvdA
2001 - 2002Bote Wilpstra (wnd)D66
2002 - 2007Sicko HeldoornPvdA
2007 - 2008?Ton Baas (wnd) VVD
2008 -
25 juni 2014
Francisca Ravestein D66
26 juni 2014 - 30 nov. 2014Marian Jager-Wöltgens (wnd)D66
1dec 2014Ellen van SelmD66

(door op de onderstreepte naam te klikken, verschijnt het profiel van de burgemeester. red.)

De lijst dient te worden aangevuld met de naam van Dr H.G.van der Wielen, wnd burgemeester van Opsterland van 15 april 1945, aanvankelijk voor drie maanden en later met drie maanden verlengd tot 1 november 1945. Van der Wielen was directeur van de volkshogeschool Allardsoog te Bakkeveen. Als hij had gewild had hij burgemeester kunnen blijven maar hij prefereerde een terugkeer naar Allardsoog. Daarna werd Poppinga weer burgemeester maar de raad pikte dat niet en staakte. Toen kwam Falkena als waarnemer en na het definitieve ontslag van Poppinga kon vervolgens Harmsma aantreden. Gegevens verstrekt door Joost van Bodegom, oud burgemeester van Opsterland.

Meer foto’sLaatste foto’s