Gorredijk

Terug naar boven

Dykster Merke 1947

Veel is er veranderd in de laatste jaren en veel van wat waarde had voor de ouden, is door de jongeren aan de kant gezet als overbodig en onnut. Veel kleine plaatselijke jaarmarkten hebben hun tol moeten betalen aan de loop der geschiedenis. De meeste er van lijden een kwijnend bestaan. Andere zijn al opgeheven. Vroeger en misschien nu nog wel vermeldden de almanakken, vraagbaak bij uitnemendheid voor de kleine man, herfstmarkten in verscheiden dorpen. Voor het merendeel zijn ze verdwenen. Oudeschoot is er een voorbeeld van. Het moderne vervoer, de trailer, haalt „de handel" van huis, neemt de boer soms op de koop toe mee en is een stimulance van niet te onderschatten betekenis op de weekmarkten van Leeuwarden en Sneek. Wat zou b.v de Leeuwarder markt zijn zonder de vrachtauto's. De veehandel in Friesland heeft zich geconcentreerd in Leeuwarden en Sneek. De terugslag voor de kleine plaatsen hebben we al genoemd. Voorbij zijn de tijden, dat op een marktdag de koeien, in koppels van de veehandelaren, het losse beestje van de kleine man, een schilderachtige stoet vormden op de wegen. Wat was het een gebeurtenis, als je vrij mocht vragen van school, en met „heit" als drijver mee mocht naar de markt. Juist dat was de kracht van „Dykster merke" zoals kort maar krachtig het gebeuren van a.s. Maandag te Gorredijk in de volksmond van wijde omtrek was geheten. Hoeveel arbeiders en kleine boeren uit de Oosthoek gingen voor dertig, veertig jaar terug niet naar Gorredijk om een „kalf pinkje", dat dan de winter werd overgehouden om volgend voorjaar weer op de Meimarkt te worden afgezet. Of vaak ook op Mildamster of eerste Skoattermerke reeds weer van eigenaar verwisselde. Het kleine beetje hooi, soms ook mangelwortels, waarover men beschikte, was niet toereikend om groter boer te zijn. Weide voor de zomer ontbrak en zo was dan de hele lange winter de koe het onderwerp van de meeste huiselijke gesprekken. Het troetelkind van de hele familie! Buren en „jounpraters" moesten natuurlijk geregeld het beestje bewonderen en de „fleermüs" hing altijd klaar. Voorbij zijn deze tijden, maar gebleven is de trek op die dag naar Gorredijk. Voor velen zou het jaar niet compleet zijn zonder een bezoek aan „Dykster merke". Niet alleen in trek bij mannen, maar ook veel vrouwen uit de „Kompenije" komen er deze dag hun inkopen doen. Gorredijk is nog altijd „het centrum" voor deze streken. Nieuw „ark" voor arbeider en boer; huishoudelijke artikelen voor de huisvrouw! Vroeger vooral ook veel textiel en misschien ook nu nog komen de meeste „punten" er te land. De handelsstand, die ook in Gorredijk zeer uitgebreid is, zorgt dan ook op deze dag goed bevoorraad te zijn. Wat er dan ook al veranderd is, in dit opzicht is alles bij het oude gebleven 's Avonds, als de markt afgelopen is, komt vooral het „jongfolk", om, evenals Zondag reeds het geval was, kermis te vieren. Want ook de kermis hier is in trek. Een voortvarende commissie zorgt er voor, dat er buiten de eigenlijke kermis nog veel te beleven is.

Donderdag 30 Oct. zal een grote ringrijderij van paren en een wielerwedstrijd worden gehouden. De aangekondigde motorsport kan wegens technische bezwaren geen doorgang vinden. Als het weer een beetje meewerkt, verwachten we drukke dagen voor Gorredijk. We zullen hopen, dat het ook goede dagen mogen zijn voor de neringdoenden Ze verdienen het in deze tijden van weinig omzet en hoge lasten! Wat er op Gorredijkster kermis alzo te beleven is.

Het Flora-theater brengt de prachtfilms „De Piraten van Keywest" en „De Big van het regiment". In de benedenzaal kan men genieten van een fleurig strijkje. In de zalen Sijtsema is Zondag dansen, terwijl Dinsdag en Donderdag 't gezelschap Dick van Peursen komt met de Amsterdamse volksschets „Als moeder te veel is". - In café Schansburg kan men Zondag en Donderdag naar hartelust dansen, terwijl alle dagen in café Wedman stemmingsmuziek van „The Jolly Band" te beluisteren valt. Op het kennisterrein zijn attracties te over, van vlooientheater tot stoomcaroussel. Natuurlijk ontbreken ook de diverse oliekoeken-, gebak- en speelgoedkramen niet. Ook op het gebied van gerookte, gestoomde en gebakken vis kan men te kust en te keur gaan. Men ziet het, ook hier is voor „elk wat wils".
24 oktober 1947


 

Meer foto’sLaatste foto’s