Gorredijk

Onderwijs

 • Ambachtschool gebouwd in 1950

  Ambachtschool

 • De ambachtsschool 1950, vlak voor de opening

  Ambachtsschool 1950

 • Dit beeldhouwerk staat bij de Openbare Lagere school ''De Flambou'' aan de Mientewei.

  Beeld Flambou

 • Op 14 December 1979 werd de eerste paal geslagen voor de nieuwe Burgermeester Harmsmaschool te Gorredijk.

  BHS 1979

 • De bouw van de Burgermeester Harmsmaschool in 1980.

  BHS 1980

 • Burgemeester Harmsma School 2010 gelegen aan de Hendrik Ringenoldusstraat.

  BHS 2010

 • Burgemeester Harmsma School 2010.

  BHS 2010

 • Burgemeester Harmsma School 2010.Het voormalige gymnastieklokaal van de Trimbeets is op de achtergrond te zien.

  BHS 2010

 • In de oudejaarsnacht van 1981 werd een noodgebouw van de Burgemeester Harmsmaschool in brand gestoken. In dit gebouw werden biologie, natuurkunde en scheikunde lessen gegeven.

  Brandstichting BHS

 • In augustus 1953 werd de nieuwe C.V.O. school aan de Jodocus Heringastrjitte geopend. De bouwvallige school aan de Brouwerswal werd door de Blebo in gebruik genomen. De nieuwe school werd vernoemd naar de eerste onderwijzer,meester Hoogwerf, die in 1895 het Christelijk onderwijs aan de Brouwerswal gaf.In 1963 was meester Visser 25 jaar aan deze school verbonden.

  C.V.O.school

 • De C.V.O. school aan de Brouwerswal werd in 1895 geopend. Het eerste hoofd was Jan Hoogwerf, naar hem werd de nieuw gebouwde school aan de Jodocus Heringastrjitte in 1953 vernoemd.

  C.V.O.school 1895

 • Voorzijde voormalige C.V.O.school 2010

  C.V.O.school 2010

 • De voormalige C.V.O.school 2010

  C.V.O.school 2010

 • Deze Christelijke lager-onderwijsschool werd afgebroken voor verbreding van de Jodocus Heringastrjitte. De nieuwe,elders gebouwde C.V.O. school werd in januari 1969 in gebruik genomen.

  Christelijkeschool.

 • De Flambou 2010

  De Flambou 2010

 • 
De Flambou 2010,gelegen aan de Mientewei, zoals die er nu staat is gestart in 1964. De hoofdmeester van toen was de heer Wapstra.Eind vijftiger jaren werd de school in Kortezwaag oud. Wanneer het buiten vochtig was droop het water van de muren. Bovendien kreeg men steeds meer last van het toenemende verkeer van de Nijewei. Ook bezat de school geen gymlokaal wat als een gemis werd geschouwd. Zo kwam er, na lang wikken en wegen en veel tegenslag in de bouw, na 70 jaar een nieuwe lagere school in Kortezwaag.

  De Flambou 2010

 • De Flambou 2010

  De Flambou 2010

 • De Flambou 2010

  De Flambou 2010

 • De Librije 2010

  De Librije 2010

 • De Librije 2010, gelegen aan de W.Wissesstrjitte.

  De Librije 2010

 • De Librije 2010

  De Librije 2010

 • De Openbare school ''de Tsjerne'' werd op 22 Oktober 1974 in gebruik genomen.(foto april 1986)

  De Tjerne 1986

 • De Tjerne 2010

  De Tjerne 2010

 • De Tjerne 2010 gelegen aan de Hendrik Ringenoldusstraat.

  De Tjerne 2010

 • Basisschool ,,de Vlieger,, ijverde voor minder leerlingen in een klas.

  De Vlieger

 • De Vlieger 2010 gelegen aan de Vlecke vernoemd naar de voormalige molen

  De Vlieger 2010

 • De Vlieger 2010

  De Vlieger 2010

 • De Gereformeerde school aan de Jodocus Heringastrjitte.

  Gereformeerdeschool.

 • De Zuid-West Dubbelestraat werd later omgedoopt tot Hoofdstraat. Rechts de in 1887 in gebruik genomen Openbare Lagere school, hier nog met de speelplaats aan de straatzijde.

  Hoofdstraat

 • 
Hier een foto van het voormalige gymnastieklokaal van de Trimbeets aan de Hendrik Ringenoldusstraat 1a, nu Kindercentrum De Toverbal (kdv/bso)

  Kindercentrum ''de Toverbal''

 • De in aanbouw zijnde kleuterschool aan de Watse Eelkestrjitte.

  Kleuterschool.

 • In 1920 liet ''Het Nut'' deze kleuterschool aan de Schoolstraat bouwen. De in 1875 gebouwde ''bewaarschool''die naast de openbare aan de Zuid-west Dubbelestraat stond verbouwd tot gymnastieklokaal.

  Kleuterschool het Nut

 • Deze kleuterschool verving de in 1928 gebouwde houten ''noodschool'' aan de Schoolstraat. In 1984 werd ook deze school buiten gebruik gesteld. Door veranderingen in het onderwijs werden de kinderen ondergebracht bij de openbare lagere scholen ''Flambou'' en ''Trimbeets''

  Kleuterschool Nutshiem 1984

 • Landbouwhuishoudschool

  Landbouwhuishoudschool

 • In 1982 werd de Christelijke Lagere School ,,De Librije,, in de hoek Sjoelstrjitte/Wabbe Wissestrjitte met een zijvleugel vergroot.

  Librije 1982

 • Op deze luchtfoto staat de Uloschool aan de Stationsweg, rechts daarvan het huis van het hoofd der school. In de linker bovenhoek enige dubbele woningen aan de Burgermeester Selhorststraat die nadien zijn afgebroken.

  Luchtfotoulo.Uloschool

 • De Mulo aan de Stationsweg

  Mulo.

 • De voormalige Mulo-school waar nu een galerie is gevestigd.

  Mulo.

 • Mulo aan de Stationsweg

  Mulo.

 • Voormalige Openbare Lagere School (foto 2010)

  Museum Opsterland

 • De bouw van de Burgermeester Harmsmaschool in 1980 werd uitgevoerd door de bovenstaande bedrijven.

  Nieuwbouw BHS

 • Wegens het grote aantal leerlingen werden er bij de Burgermeester Harmsmaschool een aantal houten noodlokalen geplaatst.

  Noodlokaal BHS

 • Noodlokalen

  Noodlokalen

 • In 1997 werd deze school afgebroken om plaats te maken voor een winkelcentrum.

  Nutshiem 1997

 • Deze grote zandspeelplaats lag voor de Nuts-kleuterschool . Naast juf. Looijenga zijn slechts enkele spelende kinderen herkend. Tinie Nauta, Piet de Jong, Geeske en Oene de Boer en Jan Visser. Op de achtergrond de eerste gemeentewoningen die kort na de eerste wereldoorlog werden gebouwd en in 2004 zijn afgebroken.

  Nuts kleuterschool

 • De in 1928 als ''noodschool'' gebouwde Nutskleuterschool bleef tot 1961 in gebruik. Op 11 januari 1962 konden de kleuters de nieuwe school betrekken die het Nut op dezelfde plaats liet bouwen.

  Nuts kleuterschool

 • In 1887 werd er aan de Zuid-west Dubbelestraat een nieuwe Openbare lagere school gebouwd. Tot plm.1920 werd er ook U.L.Onderwijs gegeven.

  Openbare lagere school

 • Openbare Lagere school aan de Zuid-west Dubbelestraat.

  Openbare lagere school

 • Foto van omstreeks 1900 waarbij de leerlingen van de in 1887 gebouwde Openbare Lagere school voor de fotograaf poseerden. Het pand rechts (afgebroken) werd in 1877 door 't Nut als kleuterschool gebouwd.

  Openbare lagere school 1900

 • Koninklijk bezoek aan Gorredijk. Koningin Juliana opent de nieuwe Ambachtsschool.1950

  Opening Ambachtschool 1950

 • De opening van de O.L.school aan de Hendrik Ringenoldusstrjitte door o.a. burgermeester Hessel Posthuma.

  Opening O,L, school

 • Nieuwstraat 27 Gorredijk. Door fusie van de Gereformeerde en de Hervormde scholen was dit gebouw in 1986 overcompleet en ingericht als peuterspeelplaats.

  Peuterspeelplaats 1986

 • De in 1877 gebouwde school voor

  School 1877

 • Omstreeks 1880 werden in Opsterland meerdere scholen naar eenzelfde bestek gebouwd. Naast die in Kortezwaag stonden ze ook in Lippenhuizen, Beetsterzwaag, Hemrik en Beetsterzwaag.

  School Kortezwaag

 • Openbare lagere school Kortezwaag

  School Kortezwaag

 • Links de in 1805 gebouwde school aan de huidige Lijnbaan.In 1829 werd een nieuwe en grotereschool aan de Zuid-west Dubbelestraat gebouwd en werd hier de kleuterschool ondergebracht. Na de bouw van de Nuts-kleuterschool werd de Lijnbaanschool verbouwd tot arrestantenlokaal met woning voor veldwachters. In 1886 werd het op afbraak verkocht waarna Marechall op de vrijgekomen grond een rietwerkfabriek bouwde, de latere Bamboefabriek van Jonkers.

  School Lijnbaan

 • Op 7 november 2004 werd de huishoudschool gesloopt om plaatst te maken voor uitbreiding van de Burgermeester Harmsmaschool.

  Sloop Huishoudschool 2004

 • De sluiting van de Nuts - Kleuterschool aan de Schoolstraat te Gorredijk op 16-11-1984.

  Sluiting Nutshiem

 • Trimbeets 2010, op de achtergrond is de Stationsweg te zien.

  Trimbeets

 • Trimbeets 1955

  Trimbeets

 • In September 1955 werd de Openbare Lagere school ''Trimbeets'' (met sporthal) in gebruik genomen. Deze verving die aan de hoofdstraat (nu museum).

  Trimbeets

 • De lokalen van de Lagere school

  Trimbeets.

Meer foto’sLaatste foto’s