Gorredijk

Warmehoek

 • De

  1.Warmehoek

 • De Warmehoek, januari 2010

  2.Warmehoek 2010

 • Warmehoek januari 2010

  3.Warmehoek 2010

 • De boerderij werd in de oorlogsjaren bewoond door de familie Wijnstra.jan.2010

  4.Boerderij

 • De woning uit 1906 van de familie Ringenoldus op de Warmehoek in de winter van 2010.

  5.Woning

 • Warmehoek in de winter van januari 2010. De woning werd gebouwd in 1906 en in 1979 verbouwd.

  6.Warmehoek

 • Hier werd in 1841 de groentenkwekerij gesticht door Aldert Jans van Dam

  7.Warmehoek

 • De in 1878 door Jolke Klazes fabriek gestichte schuitmakerij die in 1914 werd overgenomen door Klaas Fabriek, een zoon van Jolke's broer Sierd. In 1925 werd de werf gekocht door Ate Pieters van der Werff uit Drachten. Diens zonen Sietze en Pieter waren de laatste scheepsbouwers.

  8.Schuitmakerij

 • De schuitmakerij van Ate Pieters van der Werff op de

  9.Schuitmakerij

 • De groentenkwekerij van Jan van der Wal en zijn zonen Sietze en Klaas aan de westkant van de Vaart. Het bedrijf werd in 1841 gesticht door Aldert Jans van Dam.

  10.Groentenkwekerij

 • Het stuk vaart op de linker foto zou spoedig gedempt worden als inleiding tot de bouw van een nieuw gemaal in de Kromten (foto midden).Het resultaat van één en ander was dat de landerijen tussen Langezwaag n Gorredijk s'winters niet meer onder water kwam te staan. Het gemaal was in 1963 bedrijfsklaar.

  11.Gemaal 1963

 • Een jaarlijks terugkerend beeld, ondergelopen landerijen tussen Langezwaag en Gorredijk. Gelukkig was dit in 1962 afgelopen door de bouw van een gemaal in de Kromten die zorgde voor de afvoer van het overtollige water.

  12.Overtollige water

 • In het linker huis woonde de

  13.Kalkmeester

 • Voor de komst van kunstmest zoals salpeter fabriceerden de kalkovens veel landbouwkalk. Dit kalkwerk werd circa 1740 gesticht.

  14.Landbouwkalk

 • De kalkovens in de jaren dat die al toebehoorden aan de firma Posthuma. Rechts het voetpad naar Terwispel via de

  15.Voetpad

 • Links de kalkovens en recht de groentenkwekerij van de gebroeders Kussendrager. Op het stalt op de voorgrond werden de bossen wortels in de vaart afgespoeld.

  16.Groentenkwekerij

 • Veel regen bij noord-wester winden zette het voetpad richting

  17.Onder water

 • Hoog water aan het noordeinde van de Kerkewal.Er werd winter verwacht. De ijsbaan links aan de overzijde is onder water gezet.

  18.Ijsbaan

 • Het huis rechts werd bewoond door de directeur van de gemeentelijke gasfabriek (de Vulcano). In een natte herfst stond het vaartwater soms tot aan de vorgevel.

  19.Gasfabriek

 • In de herfst van 1924 werd begonnen met de bouw van het natuurbad aan het noordeinde van

  20."it Swimbadleantsje"

 • 
De weilanden tussen Stationsweg en Kerkewal waren nog

  21.Schoorsteen

 • Op deze vanachter de Stationsweg gemaakte foto zijn de wieken van Nauta's schorsmolen al verwijderd. Tot 1942 bleef de molen als

  22.Doofpot

 • Gorredijk vanuit het noord-westen gezien met nog drie in bedrijf zijnde molens. Links de schorsmolen van Nauta, rechts de houtzager van Posthuma en in het midden de korenmolen van van der Meulen.

  23.Drie Molens

Meer foto’sLaatste foto’s