Gorredijk

Onderwijzend Personeel

  • Juffrouw De Bildt 25 jaar onderwijzeres Kortezwaag 31 juli 1939, KORTEZWAAG, 31 Juli. Morgen, 1 Aug,, hoopt mevr. T. die Jong—de Bildt, onderwijzeres aan de openbare lagere school alhier, haar zilveren jubileum te herdenken. Haar opleiding heeft ze genoten aan de Rijksnormaalessen te Heerenveen Op 3 Mei 1911 slaagde zij voor onderwijzeres en werd. 16 Juni daaropvolgende al in vaste betrekking benoemd te Ossenzijl, gemeente Oldemarkt. Met ingang van 1 Aug. 1914 volgde haar benoeming te Kortezwaag, waar ze nu dus 25 jaar de volle tevredenheid van het personeel, de kinderen en die ouders weet te verwerven

    Juffrouw De Bildt

  • Het personeel van de nieuwe openbare lagere school aan de Zinderen Bakkerstrjitte in Gorredijk, eind september 1955 gefotografeerd. Voorste rij zittend van links naar rechts: Riek Landman, schoolhoofd Willem Wieling en mevrouw van Someren. Achterste rij staande: Fokke de Haan, Gerrit Meter en Hans de Jong,

    Personeel ols

Meer foto’sLaatste foto’s