Gorredijk

Kramenmarkt

 • De kermis werd in vroegere jaren aan de Brouwers- en Langewal gehouden. Hier staan nog een vijftal kramen aan de Brouwerswal, maar halverwege de 19e eeuw stonden de draaimolen en zweef bij het voetbruggetje. Wegens overlast werden deze verplaatst naar de Zuid-West Dubbele straat. De foto werd voor 1910 gemaakt.

  1910 Markt Brouwerswal

 • Standwerkers hebben nooit te klagen gehad over belangstelling.

  1930 Standwerkers

 • De voorjaarsmarkt op 7 mei 1933 aan de Langewal. Het aantal kramen was in die jaren beduidend minder dan tegenwoordig.

  1933 Voorjaarsmarkt

 • Links de Langewal en rechts de Brouwerswal (foto via P.Hut)

  1947

 • In 1948 werd de sluis van Gorredijk van nieuwe kademuren voorzien. Tijdens de oktobermarkt dat jaar was het werk nog niet klaar.

  1948 Markt

 • 1951 Mei, Hebben jullie die harlekijn ook gezien die muziek maakt en daarbij ook nog de horlepijp danst? was één van de eerste vragen die we te beantwoorden kregen, toen we van de gezellige. Gorredijkster markt thuis waren gekomen. We lachten, want onze collega, die ons dit vroeg en die blijkbaar een telefoontje van ons bijkantoor in Gorredijk had gehad, dacht ons daarmee een lastige vraag te hebben gesteld, want wanneer we nee hadden moeten zeggen,-dan had hij natuurlijk gezegd, dat we het allerleukste nu juist gemist hadden. Dat we hem gezien hebben, kunnen we heel gemakkelijk bewijzen, want de foto ziet men hier bij staan en ondanks het feit, dat Harlekijn een nieuwe benaming voor J. w. Leiendecker van Middelburg is, die dit werk nu al reeds weer 25 jaren doet en daarin zijn vader — die men hier ook wel eens zal hebben gezien, bekend als hij was door zijn rood gezicht en zijn enorme snor — is opgevolgd, begrepen we toch dadelijk wel, wie hij bedoelde. Men zal misschien een beetje verbaasd zijn, dat we Leiendecker hier zo maar brutaalweg met die naam Harlekijn gaan betitelen, maar we weten, dat hij dat zelf helemaal niet erg vindt, integendeel, de mensen mogen hem noemen, zoals ze dat maar het liefste willen. In Limburg kent men hem niet anders dan de Bellenman, in de omstreken van Dordrecht behoeft men maar over de Doedelzak te spreken om te weten over wie men het heeft en in Noord- Holland en Zeeland kent men hem eigenlijk niet anders dan als Koperen Co. Als U mij een krant wilt sturen, dan zet U er maar gerust op Koperen Co te Middelburg en dan komt het piekfijn voor mekaar verzekerde hij ons. Intussen zouden we ons toch geschaamd hebben, wanneer we aan onze collega nee hadden moeten zeggen, want wie gisteren in Gorredijk is geweest en de Harlekijn niet heeft gezien, nou, die heeft of zijn ogen in de zak gehad, óf hij heeft te veel tijd genomen om naar de mooie meisjes te kijken. Op een gegeven moment moest je hem wel tegen komen en kwam je hem tegen, dan bleef je er vast een poosje bij stil staan om zijn muziek te bewonderen. Hoe hij het voor elkaar houdt, om al zwaaiende en zwierende te spelen en daarbij op tijd zijn bellen aan de koperen helm te laten rinkelen (die helm weegt maar even 6 ons!!), zijn trom en triangel te bedienen en honderd en één dingen meer te doen, dat is een vraag die we ook niet kunnen beantwoorden. Maar hij doet het en 't is werkelijk interessant om dat te zien 't Was trouwens heel toevallig, dat Leiendecker hier in Gorrediik verzeild geraakte Hij was dezer dagen in Assen. En dat men daar ook versteld stond over wat hij kan, blijkt wel uit het feit, dat de politie, met de commissaris voorop, hem maar liefst drie kwartier achtereen liet proefspelen voor zijn muziekvergunning. En toen hij daar in Assen werkte, hoorde hij in zijn kosthuis iets vertellen over de Gorredijkster markt, een markt waar een hardwerkende kunstenaar het niet zo slecht zon hebben. Zo is hij hier dan verschenen. En laten we er maar meteen aan toevoegen, dat hij er geen spijt van heeft gehad. De markt was voor hem goed! Nou, Leo van Lierop, die we elke week zo trouw in Leeuwarden op het het Zaailand zien werken en die het hier voor de vierde keer ook maar weer probeerde met zijn bollen, knollen en planten, was ook lang niet ontevreden. Meteen toen hij een paar politiemannen de weg in de groei- en bloeiwereld had gewezen, hebben we hem op de man af gevraagd: En Leo, hoe staat het, tevreden of niet? Als je zelfs de politie als klant hebt en houdt, dan moet je waar toch wel prima zijn, niet? merkte hij lachend op maar ik wil het wel woord hebben hoor, ik heb hier vandaag een beste dag gehad. Meteen daarop begon hij de mensen weer met gloed te vertellen, hoe er uit die onogelijke anemoon-bolletjes over zes weken een schat van bloemen zal komen, niet met tientallen, maar met honderdtallen. „En mensen, u snijdt ze er maar rustig af, dat geeft niets, want er komen er steeds weer nieuwe aan. Tot September onafgebroken bloemen. Dan laat u de bolletjes maar in de grond staan, want ze zijn winterhard. Pracht goedje is het, eigenlijk bestemd voor export naar Zwitserland. Kom, profiteer er hier in Gorredijk nu maar van! Zijn collega, die met heesters en struiken stond, kon niet zo tevreden zijn, doch desondanks lachte hij meneer, laat er eens een misse dag tussen zitten, nou, daar kun je ook niets aam doen. Die Hemelvaartsdag in Leeuwarden was gelukkig zo goed, dat ik er nog zes weken op zou kunnen teren en wie doet je dan wat? Zo zouden we nog heel wat over de gezellige Gorredijkster markt met kermis kunnen vertellen. Over de aardige meisjes die we er gezien hebben en die zo goedlachs waren, over handelaren, die in een café tegenover elkaar zaten, elkaar aanzagen met wazige blik uit ogen, waarin zo nu en dan een zweetdruppel drupte en die elkaar zoveel te vertellen hadden, terwijl ze elkaar zo hard mogelijk in de handen kletsten, over een jongetje, dat vond dat zijn vader toch maar rare gevlekte biggetjes had gekocht, die hij wel voor marmotjes wilde uitschelden. En och, over nog wel veel meer. Maar de hoofdzaak, wat iedereen dus aangaat, hebben we in ieder geval toch wel duidelijk gemaakt. Gorredijk was weer vol en gezellig. En over alle andere persoonlijke belevenissen, daar zwijgen we maar over In het najaar zien we elkaar er wel weer!

  1951

 • 1951 Mei, Deze politieman zet straks de bloemetjes buiten misschien; volgens de bollenkoopman krijgt hij een tuin vol gladiolen

  1951

 • 1953 Oktober, Hylke Posthumus van Hemrik, die al 70 jaren lang de Gerdykster merke bezoekt. (Eigen foto) Hylke Posthumus van Hemrik (Sluis) was er ook en maakte gisteren de zeventig jaar kermisbezoek aan Gorredijk vol. Hij is verleden week 75 jaar geworden, maar als jongetje van vijf jaar mocht hij altijd al met zijn vader mee naar Gerdykster merke. Met het zoontje van de heer J. P. van der Sluis, die op een buitenplaats in Hemrik woonde en bij wie vader Posthumus zetboer was. De kleine kinderen, Hylke en de jonge Van der Sluis, werden dan in Gorredijk bij dokter Ebbinge voor de grote ramen gezet, zodat zij alles fijn konden zien. Later, as greate jonge, bleef Hylke niet achter de ramen, maar nam de markt en alle drukte bij de kramen en de caroussel wel goed mee. En nog wat later keek Hylke hier uit naar de meisjes, want ook vroeger kwamen die in grote aantallen op Gerdykster merke af.

  1953

 • 1953 Oktober, Deskundige belangstelling voor het wolknoopapparaatje.

  1953

 • 1954 Oktober, Vincent van Gogh werd bekend om zijn Aardappeleters, misschien dat ónze naam bewaard blijft via deze foto: De oliebolleneters. In elk geval is het een aardig groepje en smaakten de oliebollen, warm uit de pan, voortreffelijk.

  1954

 • Koopman Klaas Idzinga op een markt, geflankeerd door een andere 'Klidzeman': Sierd Otten. Te koop: hamers, scheerkwasten, fluitketels en wat niet al.

  1955, Klaas Idzinga

 • 1956 Oktober, Al was het des morgens geen weer om de bloemetjes buiten te zetten, toch deden de bloemenverkopers goede zaken.

  1956

 • 1957 Mei, Muziek van de Volendammers.

  1957

 • 1958 Oktober, Hel orgeltje sinds eeuwenoude tijden vindt men leed en ellende, daar waar veel vrolijkheid en veel mensen zijn.

  1958

 • 27-10-1959, Gerdyksler merke trof het niet bijzonder met het weer, wat evenwel geen beletsel was voor de duizenden, die deze bekende najaarsmarkt en kermis mee wilden maken. Er werden goede zaken gedaan door de standhouders, ook al moesten sommigen de affaire wel eens in de steek laten in een dikke bui. De vrouw van de byouterieën is er ook. van door en de drie meisjes hebben alle schatten en het stalletje alleen. En al hebben zij er reeds een vaag vermoeden van dat het niet alles goud is wat er blinkt, mooi en begerenswaardig zijn deze dingen toch.

  1959

 • 1960 mei, Ieder neemt wel iets mee naar huis: voor moeder de vrouw, voor de kinderen, voor een familielid of voor hemzelf. Voor allemaal zijn deze inkopen: wat struiken en rozenplanten voor de tuin.

  1960

 • 1960 mei, Van lopen en kijken en kopen krijg je trek in een hartig hapje en ook deze zijn er volop te krijgen in Gorredijk. Patat, een visje of een flinke voedzame kookworst.

  1960

 • 1960 Oktober, Feest in Gorredijk, maar het begin was nogal nat. En daarom had de een maar vast de gele klompen aangetrokken, met dikke sokken, dikke trui en goede regenjas. De ander voelde blijkbaar geen nattigheid door de dunne flatjes.....

  1960

 • 1960 mei, En wat doen mensen op Gerdykster merke ? Kijken en wandelen en proeven en kopen en naar nieuws uitzien. Dit is de stand van lijmen, lijmt alles: tafelpoten en oude rubberlaarzen blik en glas en rubber. Je hebt nooit meer een timmerman, meubelmaker of smid nodig: do it yourself.

  1960

 • Markt 1960

  1960 Markt

 • 1960 Markt

 • 1961 Mei, Stiekem om een hoekje op Gerdykster merke. Het was er weer druk dit jaar en er werden weer zaken gedaan, op elk gebied, 's Morgens vroeg waren het de koeien, schapen en geiten, dat is natuurlijk manljue's wurk. De vrouwen kwamen wat later, maar in getal veel sterker. En toen werd het gezellig langs de vele kramen met allerhande koopjes, met tientallen aanlokkelijke aanbiedingen. Echte huisvrouwen gaan niet over één nacht ijs bij zoiets: het wordt keuren en meten en berekenen; van alle kanten.

  1961

 • 1961 Mei, Maar ook de mannen mijden de kraampjes en stalletjes niet. Er was veel animo in de afdeling ark; hetzij voor bedrijf, hetzij voor de tuintjes en bovendien werd menige moeder thuis met een bloemetje bedacht.

  1961

 • 1961 Mei, Patates voor moeder en kind. Onze snoepgewoonten hebben zich sterk gewijzigd, patates en gebakken visjes, worst niet te vergeten, nemen meer en meer de plaats van pepermuntstokken en ulevellen in. Wij zijn minder zoet geworden — maar niet minder lief zijn de kleintjes.

  1961

 • 1961 Oktober, Beppe staat even peinzend aan de kant en laat al die drukte van de Gorredijkster herfstmarkt aan zich voorbij gaan. Twee popjes, voor een paar kleinkinderen of buurmeisjes, dat is nu alles, wat zij uit het feestelijk gewoel haalt. Maar misschien denkt zij aan vroegere jaren, toen ook aan haar de Gorredijkster herfstmarkt zoveel meer kon brengen....

  1961 Oktober

 • 1961. Men krijgt honger van het drentelen, zin in een hartig hapje. Het is deze mensen aan te zien, dat de warme worsten werkelijk warm waren!

  1961 Oktober

 • 1962 Oktober, Een hartig hapje op zijn tijd is welkom na een halve dag rondslenteren door drukte en lawaai.

  1962

 • 1963 Oktober, Ja dit is een goed stikje woarst!

  1963

 • 1963 Oktober, Even proeven hoe de oliebollen zijn.

  1963

 • 1963 Oktober, Kijk je neemt het balletje en dan doe je zo, het kan niet missen

  1963

 • 1963 Mei, Gisteren is weer de traditonele Gorredijkster markt gehouden. Ook nu was het weer verschrikkelijk druk en had men moeite langs de kraampjes te lopen.

  1963

 • 1964, Gisteren was het jaarmarkt in Gorredijk, Gerdykster Merke, zoals de mensen daar zeggen. Een dag van wille, van zelfbeheersing en ook van heerlijk geld uitgeven aan dingen, waarvoor je anders drie nachten wakker ligt. De drie vriendinnen op de bovenste foto waren er ook. Kom Jitske, schijnt de ene te manen, , Dou hast al nye gerdynen, en de bern hawwe ek nog knap spul foar de glezen. Maar Jitske zegt: Baukje, Baukje it is sok edel guod. Waar de derde vriendin het niet helemaal mee eens is. Wedden dat Jitske vanavond nog spijt heeft, dat ze door Baukje is meegetroond? De twee onderste dames vinden dat ze na al dat gedrentel wel een warme hap verdiend hebben. Krekt noch in pear kwartsjes oer. We hawwe üs bakje kof je dr hjoed ek al bij ynsketten, hjer. En it is mar ien kear yn't jier Gerdykster merke.

  1964

 • Mei 1964, Druk was het op de Gordykster Merke. De kooplui deden goede Zaken en de huisvrouwen goede inkopen De bloemenman mocht zich verheugen in de warme belangstelling  van zijn klanten, die verlangen naar wat kleur na al die regen.

  1964

 • 1966 Mei, Het was gisteren op Gerdykster Merke warmer dan op de wekelijkse bazar in het Spaanse Granada. En het was er drukker, gezelliger, goedkoper, sfeervoler en visrijker

  1966

 • 1967 Mei, Het liep gisteren allemaal wat door elkaar. Hier werd koninginnefeest gevierd, daar de dag van de arbeid met een wijdingsbijeenkomst geopend. In Gorredijk was het nog ingewikkelder, omdat er de bekende voorjaarsmarkt werd gehouden. Zodat er drie verschillende redenen waren om de vlag uit te steken. Waarbij het natuurlijk wel een interessante vraag was wie er nu voor de koningin, wie voor de eerste mei en wie voor de markt vlagde.

  1967

 • 1967 Oktober, Markt onder plastic

  1967

 • 1967 Oktober, Gerdykster merke: regen, regen..

  1967

 • Meimarkt 1967

  1967 Meimarkt

 • Gerdykster merke: drok, drok, drok

1968 Mei, Voor de bakkers moet het wel een schadelijke boel zijn.Duizenden vaste broodklanten stouwen zich op zo'n dag als Gerdykster merke vol met gebakken vis, warme worst, frites en bananen. Dat begint 's morgens vroeg al en het duurt voort tot in de namiddag, als de laatste kramen worden afgebroken.

  1968

 • 1969 Mei, Voor de 275 ste keer merke als vanouds: „Nou hellet de frou noch in pantoffelplantsje, tink?

  1969

 • 1969 Mei, 3 vrouwen met jurken: „Je soene der wyld fan wurde...

  1969

 • 1969. Etta Donkers en Yvonne Wijngaard uit Gorredijk helpen een van de kooplui even een handje.

  1969 markt

 • 1970

 • 1973, Oktober, Gerdykster merke en wat zulks betekent, blijkt duidelijk uit deze foto: schuifelend langs de kramen vanwege de overstelpende drukte, urenlang de geur opsnuivend van koeiemest, gebakken vis, worst en patat en tenslotte naar dé kermis met al die oorverdovende attracties. Alles verandert in de wereld, maar Gerdykster merke is nog als vanouds en de belangstelling lijkt eerder groeiende dan tanende. Het autopark, dat gisteren in en rondom Gorredijk te zien was, telde duizenden wagens en het aantal merkegangers moet een veelvoud zijn geweest. De meeste kramen waren langs de Wallen te vinden en daar concentreerde zich ook de drukte.

  1973

 • Een bekend beeld tijdens de Gorredijkstermarkt is de al generaties oude bezoeker welke al pluizend geniet van een gebakken visje. Sinds jaar en dag staan de viswagens opgesteld rondom de hoofdbrug en kan men spreken van een heuse traditie die op de beide marktdagen in het jaar plaats vind. 'Wist je dat' naast het eten van vis op de marktdag ook in vele huishoudens word genoten van snert? ook dit behoord namelijk tot een traditie) Op de foto word volop genoten van een visje tijdens de marktdag van 27-10-1975.

  1975 Markt, Gebakken visje

 • Voorjaarsmarkt te Gorredijk

  1975 Voorjaarsmarkt

 • Natte najaarsmarkt in 1976

  1976 Najaarsmarkt

 • Marktkooplui staan met hun kramen op Kerke- en Molenwal tijdens de oktobermarkt 1976

  1976 Oktober markt

 • Dooie visjesvreters naast het oude postkantoor op de hoek Kerkewal - Hoofdstraat in oktober 1976.

  1976 Viseters oktober

 • Voorjaarsmarkt te Gorredijk op 3 mei 1976

  1976 Voorjaarsmarkt

 • 1977 November, Hoewel de Gorredijkster najaarsmarkt wel eens drukker werd bezocht wist de handelaar in fototoestellen toch telkens heel wat kijkers - maar dat zijn nog geen kopers - en toehoorders om zich heen te verzamelen.

  1977

 • Wegens werkzaamheden aan de kade van de Langewal werd in 1977 de weekmarkt verplaatst naar de Molenwal.

  1977 Weekmarkt Molenwal

 • Natte voorjaarsmarkt in 1978 te Gorredijk, hier de kramen en standwerkers op Brouwers- en Langewal.

  1978 Voorjaarsmarkt

 • Grote drukte op de wallen in mei 1983

  1983 Markt

 • Trekken en duwen tussen de kramen in mei 1983

  1983 Markt Mei

 • De demonstratie van de wonderpan vergt inspanning, de tong komt erbij uit. Voorjaarsmarkt in mei 1983

  1983 Voorjaarsmarkt

 • Aanschouwelijk onderwijs voor volwassenen op de voorjaarsmarkt in mei 1983

  1983 Voorjaarsmarkt 1983

 • Braderie in augustus 1984

  1984 Braderie

 • Overzicht van de marktbezoekers op 28 oktober 1985. Veel kijkers, weinig kopers volgens de standhouders.

  1985 Markt

 • De Woensdagse weekmarkt op de Langewal 1986

  1986 Woensdagse weekmarkt

 • 1987 Oktober, Jo dogge wat om de merke yn stand te halden, mar ik kost hjoed jild. Zo beschreef een koopman uit de Stellingwerven gistermorgen de Gerdykster Merke. Gorredijk was een getrouwe kopie van de jaarmarkten. Meer kramen en minder vee. De veertig koeien en tien paarden aan de balie kregen vanmorgen vroeg weinig belangstelling. De kooplieden zochten dan ook al vrij snel warmere vertrekken op. De belangstelling voor de kramenmarkt daarentegen groeit in Gorredijk. Voor marktmeester Popkema was het dan ook een passen en meten. Schattingen hielden het op zo'n 10.000 bezoekers van de jaarmarkt en de kermis. Op de foto: koeien aan de balie in de vernieuwde Hoofdstraat in Gorredijk.

  1987

 • De najaarsmarkt in 1987 met grote drukte op de Langewal.

  1987 Najaarsmarkt

 • Najaarsmarkt in 1988 met een steeds afnemend aanbod van vee.

  1988 Najaarsmarkt

 • 1989 Mei, De zonovergoten start van lentemaand mei maakte een bezoek aan de voorjaars-editie van de Gerdykster Merke tot een gezellig uitstapte. Volgens markt meester Tjeerd Popkema bleven de mensen gisteren langer hangen dan in voorgaande jaren De veehandelaren toonden zich tevreden over de omzet. Aan de balie verschenen 87 koeien en pinken. 8 schapen en 2 ponnies. Ondanks de grote drukte in de smalle straten in het centrum van Gorredijk, waar duizenden bezoekers doorheen schuifelden klaagden de kraamhouders over een tegenvallende kooplust. De verkopers van vis, patat en spiritualiën kwamen daarentegen handen tekort, want het kijken naar de uitgestalde waren maakte kennelijk wel hongerig en dorstig. De horecagelegenheden in de Hoofdstraat barstten ver voor het middaguur al bijna uit hun voegen.

  1989

 • De traditionele Gerdykster Merke beleefde in 1989 een rampeditie. Het was volgens marktmeester Tjeerd Popkema zelden zo slecht geweest met het weer, de toelevering van vee en het bezoekersaantal. Wel een derde minder dan vorig jaar. De handel aan de kramen was wel goed. Wie de deur uit durfde kwam ook om te kopen.

  1989 Markt oktober

 • Drukte in de Hoofdstraat op de najaarsmarkt in Oktober 1989

  1989 Najaarsmarkt

 • Jo koenen wol op de koppen rinne, mei 1990

  1990 Mei

 • Veel kijkers maar weinig kopers op de meimarkt van 1990.

  1990 Mei markt

 • Vrijmarkt in de Hoofdstraat van Gorredijk in mei 1990.

  1990 Vrijmarkt

 • Markthandelaren in de dop tijdens de vrijmarkt in de Hoofdstraat, mei 1990

  1990 Vrijmarkt

 • 1991 Oktober, Met vette vingers genoten bezoekers van de Gerdykster Merke in Gorredijk gisteren van een smakelijk visje. Ondanks de kou werd de markt goed bezocht. Volgens marktmeester Tjeerd Popkema schuifelden duizenden mensen langs de kramen. Met 175 kramen was de markt iets groter dan andere jaren. Popkema meldde dat marktkooplui die op de bonnefooi waren gekomen, moesten worden teruggestuurd. Zij konden geen standplaats meer krijgen. De aanvoer van vee was dit jaar bedroevend. Slechts drie pony's, ongeveer zeven schapen en 324 runderen werden te koop aangeboden. Der wie in grutte feemerk yn Zwolle, verklaart Popkema de slechte aanvoer.( Foto LC/Jan de Vries)

  1991

 • 1992 Oktober, Lang niet alle plekken in de Hoofdstraat van Gorredijk waren gisteren bezet. De klompenverkoper leek nog wel aardig zaken te doen, maar de aanvoer van vee op de Gerdykster Merke was weer minder dan vorig jaar. Ruim dertig stuks - zeventien koeien, drie paarden en twaalf schapen - zijn gisteren aangeboden. Jan de Vries uit Hoornsterzwaag, met veertien stuks vee de grootste aanbieder, denkt dat de Merke een aflopende zaak is. It wurdt alle jierren minder. Dat hat ek te krijen mei de feemerke yn Zwolle dy't tagelyk halden wurdt. Mar ik bin myn bisten wol kwytrekke. Marktmeester Tjeerd Popkema ziet het minder duister in. It minne waar moarns hat üs parten spile.( Foto LC Jan de Vries)

  1992

 • Vermoeide voeten bungelen boven de Compagnonsvaart. Zeulen met tassen, sjokken en schuifelen langs de marktkraampjes van de Gerdykster Merke is beulswerk. Even pauzeren met een gebakken visje is dan ook een welkom breekpunt. De betekenis van de Gerdykster Merke als veemarkt was ook dit maal gering. Marktmeester van der Bij telde 32 dieren. (foto Jan de Vries)

  1996 Voorjaarsmarkt

 • Het was op de voorjaarsmarkt in 2000 al vroeg een drukte van belang. De traditionele voorjaarsmarkt in het centrum lokte duizenden naar de Hoofdstraat, Brouwerswal, Molenwal, kerkewal en Formanjestrjitte, waar tegen de tweehonderd handelaren hun kramen hadden uitgestald. De handel in vee, waar het ooit om draaide op de Gerdykster Merke, stelde de laatste jaren nauwelijks meer iets voor. Dit jaar (2000) bleven de hekjes, waaraan de dieren kunnen worden vastgezet, voor het eerst zelfs ongebruikt. Behalve de markt was er ook kermis, op het parkeerterrein naast cultureel centrum de Skâns. Op de foto maakt het publiek dankbaar gebruik van de bruggen over de Opsterlandse Compagnonsvaart tussen de Brouwerswal en Langewal om een stuk af te snijden. (foto Jan de Vries)

  2000 Voorjaarsmarkt

 • Sneupen op de Gerdykster merke
Het was weer druk in Gorredijk. De jaarmarkt trok gisteren duizenden
belangstellenden die naar hartenlust konden rommelen en sneupen in de
aangeboden waar. De markt is afgesloten met ongeregeldheden. Op verschillende
plaatsen ontstonden vechtpartijen. De politie moest assistentie uit de rest
van de provincie vragen om de zaak tot bedaren te brengen. In totaal zijn er zeven
mannen aangehouden voor mishandeling en belediging. Foto LC/Jan de Vries

  2006 Oktober

 • Mei 2007, Gerdykster Merke: rustig en gezellig
De langverwachte regen speelde de Gerdykster Merke gisteren parten. Bezoekers
wachtten de buien af en standhouders belden op het laatste moment af. It wie net superdrok,
mar der is goed ferkocht”, aldus marktmeester Jan van der Bij die sprak van een
,,moai merkje”. Ook op de terrassen was het rustig. Opsterland scherpte dit jaar de regels flink
aan. In het centrum mocht op straat geen alcohol worden gedronken. Terrassen mochten tot
drie uur ’s middags open, mits ze werden afgeschermd en er een portier aanwezig was. De
strenge maatregel moest opstootjes voorkomen. Bij de vorige editie van de markt keerde
dronken publiek zich massaal tegen de politie. Agenten hoefden maar twee keer in te grijpen. (foto Wietze Landman)

  2007.

 • 2010 Mei, Nattigheid en narigheid waren de kernmerken van de maandag gehouden
Gerdykster Merke in het centrum van Gorredijk. De politie had haar handen vol
aan enkele raddraaiers, terwijl het winkelend publiek onder niet te vrolijke
omstandigheden langs de kraampjes struinde. Foto: Sietse de Boer

  2010 Mei

 • 2011 nov. Ondanks het ontbreken van veel vaste standhouders was er toch nog volop
keuze op de Gerdykster Merke. (Foto: Sietse de Boer)

  2011

 • Oktober 2012, Weinig handel op grauwe najaarsmarkt
Ondanks het sombere weer bracht de najaarseditie van de traditionele Gerdykster Merke maandag toch nog heel wat
volk op de been. Veel standhouders lieten het daarentegen afweten, wat de toch al grauwe ambiance niet ten goede kwam. Onder
druk van de crisis en de opkomst van internetwinkels is de ambulante handel de laatste jaren behoorlijk ingezakt, waardoor veel
marktkooplui zijn afgehaakt of Gorredijk links laten liggen. Ook maandag hield het winkelend publiek de hand vaak op de knip en
dat gaf de standhouders die wel waren komen opdagen, weinig reden tot blijdschap. De horeca in het centrum deed wel goede
zaken. Diverse kroegen hadden live-muziek in huis gehaald en puilden uit met bezoekers. De markt verliep verder zonder incidenten
en dat is in het recente verleden ook wel eens anders geweest. Foto: H. Stoelwinder

  2012

 • 2012 mei,De Gerdykster merke was gezellig druk onder een prettig zonnetje. De Gerdykster Merke trof het maandag met het weer. Een lekker zonnetje bescheen bezoekers en marktkooplui terwijl de temperatuur
rond de 16 graden hing. Na vele dagen kou werd de markt dan ook aangegrepen om van het zonnetje te genieten maar ook om de uitgestalde
waar te keuren of te kopen. De plaatselijke horeca deed goede zaken waarbij het vooral gezellig bleef. Meldingen van incidenten bleven uit. Foto: Henk Stoelwinder

  2012 voorjaarsmarkt

 • 2013, De voorjaarseditie van de Gorredijkster markt in Gorredijk is maandag druk bezocht. De standhouders deden goede zaken en ook zaten de terrassen vol. De temperaturen liepen deze dag dan ook op naar 20 tot 22 graden. (foto Henk Stoelwinder)

  2013

 • 2014, Een drukke najaarsmarkt gisteren in Gorredijk. Het mooie najaarsweer trok veel mensen naar de gezellige markt. Met de markt werd een heus feestweekend afgesloten in Gorredijk. Daarnaast had de markt dit jaar een speciaal tintje. Het was de eerste editie die georganiseerd werd door de stichting Marktbeheer.

  2014 Najaarsmarkt

 • De najaarsmarkt werd mede door het mooie weer druk bezocht.

  2015

Meer foto’sLaatste foto’s