Gorredijk

Veemarkt

 • Te oordelen naar de wagens midden op de Zuid- West Dubbelestraat werd er een Woensdagse schapen en varkensmarkt gehouden. De foto werd omstreeks 1900 gemaakt, de brug heeft nog de lage boog met het Gemeentewapen. Die werd op verzoek van de N.T.M. (Nederlandse Tramweg Maatschappij) verhoogd., waarbij het wapen verloren ging.

  1900 Veemarkt

 • De voorjaarsmarkt aan de Noord-Oost Dubbelestraat met een groot aanbod van vee. Op de achtergrond de wieken van korenmolen de Morgenster die in 1904 afbrandde.

  1900 Veemarkt

 • Onafgebroken veelijn met het gezicht op de dubbele straat (Hoofdstraat), de veemarkt van Gorredijk behoorde tot één van de grootste van het land. Overal kwamen de handelaren vandaan zelfs tot over de grens, vanuit deze agrarische handel aan de lange balie is later de consumenten warenmarkt ontstaan zoals we deze hedendaags kennen.

  1910 Veemarkt

 • Met boerenwagens werd het vee naar de markt vervoerd. De lge wagens werden aan de Hegedyk gestald. Links het huis en de houtzaagmolen van Posthuma aan het noordeinde van de Molenwal. Deze foto werd voor de afbraak van de molen in 1912 gemaakt.

  1912 Boerenwagens

 • Boeren stalde hun lege wagens aan de Nijewei. Bij een groot aanbod van vee werden hier de varkens, schapen en geiten verhandeld.

  1915 Veemarkt Nijewei

 • In het verleden stond het vee bij voor en najaarsmarkten in de Hoofdstraten vanaf de Nijewei tot de Stationsweg aan palen vastgebonden. De uithangborden rechtsonder verwijzen naar de koper en blikslagerij van Gjalt Hendriks Boelens en naar de touwslagerij van Johannes Scholte, beiden hadden hun bedrijf aan de steeg die nu

  1918 Veemarkt

 • De jaarmarkt in Gorredijk met veel vee in de Zuid-West Dubbelestraat. Rechts van de Openbare Lagere school zijn de wieken van de korenmolen

  1920 Veemarkt

 • De najaarsmarkt omstreeks 1925 in de Hoofdstraat met een onafzienbare rij koeien.

  1925 Veemarkt

 • Jaarmarkt in Gorredijk in 1927. Het huis van Hans Hanzes de Boer werd verbouwd.

  1927 Veemarkt

 • 1930, De rijen koeien tijdens de voorjaarsmarkt

  1930

 • De Noord-Oost Dubbelestraat tijdens een najaarsmarkt in oktober. De foto werd gemaakt vanuit het afgebroken Schansburg.

  1931 Veemarkt

 • Voorjaarsmarkt te Gorredijk in de dertiger jaren.

  1934 Veemarkt

 • De drukbezochte veemarkt in 1935

  1935

 • De Noord- Oost Dubbelestraat (Nu Hoofdstraat) tijdens de najaarsmarkt in oktober 1935, met Schansburg op de achtergrond. Rechts vooraan het reclamebord van bakker Gerrit Bruinsma die hier in 1934 was gekomen na het fallissement van bakker Sikke Hoekstra. In datzelfde jaar 1934 had Jelle Durks Sijtema het huis met winkel links van Obe Geerts Tasma gekocht.

  1935 Veemarkt

 • De Zuid-West Dubbelestraat tijdens de najaarsmarkt vanuit het huis van Dr. Ebbinge gezien. Geheel links het schuurtje waar zijn paard en koets gestald werden. Hier staat nu de garage van de doktoren die aan de overzijde van de straat wonen. ( Naast kledingwinkel Het Hoekje).

  1935 Veemarkt

 • Drukte van belang in de Hoofdstraat (foto via P.Hut)

  1948

 • Jaarmarkt in de Zuid-West Dubbelestraat kort na de tweede wereldoorlog. Rechts staat nog het huis van notaris Van der Sluis. Gerrit Sijtsema maakte reclame voor zijn Oxfordkleding.

  1948 Markt

 • Op bovenstaande foto welke dateert uit Oktober 1954 zijn de veewagens te zien welke gestald staan op de Badweg zo tussen het ''Hoekje'' Hoofdstraat en de Rindert van Zinderen Bakkerstrjitte.

  1954 Veewagens

 • 1960 Oktober, Herfstmarkt in Gorredijk. Er was zeer veel vee aangevoerd: de zwartbonten vulden de Hoofdstraat van het begin tot het einde. Daartussen had nog een palingkoopman een plaatsje gevonden: of er ook veel paling aangevoerd was, weten wij niet. Maar ze waren goed en gezond, volgens de koopman, vers uit Volendam.

  1960

 • 1969 mei, Zo daar was het weer Gerdykster merke en daarna kan het werk in wei- en bouwland volop beginnen. Zo hoorde het van ouds en zo is het nog want de Gerdykster merke is nog lang niet dood. Er was zeer veel vee aangevoerd dit jaar: de lange rige fol, meenden de Gorredijksters. Dus van de Hoofdbrug tot bijna de kruising weg Jubbega-Rijksweg. Veel vee en zeer veel mensen.

  1960

 • Voor en najaarsmarkt in de Zuid- West Dubbelestraat. (Nu Hoofdstraat) met een groot aanbod van vee.

  1960 markt

 • Veemarkt in de Hoofdstraat in de zestiger jaren. Het jongvee staat bij koperslager Piet Sints de Jong vlak voor de ramen. Links staat een politieagent op een tafel het verkeer te regelen

  1961 Veemarkt

 • Kermismaandag in oktober 1962. (foto G. v.d.Walle)

  1962

 • 1962 Oktober, Er was weer geen doorkomen aan, zo tegen net middaguur op Gerdykster merke. Zeer veel vee stond aan de balies gebonden en verders moest elke bezoeker minstens een keer door de Hoofdstraat gaan: je kon op de hoofden lopen.

  1962

 • 1962 Oktober, Drommen mensen en lange rijen kramen aan beide Wallen, kilometers lange rijen van geparkeerde auto's in de straten in en om Gorredijk, overvolle rijwielbergplaatsen, een druk bezocht vermaakcentrum, een levendige handel in landbouwbenodigdheden op het Marktplein en een flinke aanvoer van vee, dat was gisteren het beeld van Gordykster Merke. De zaken gingen vrij goed, behalve op de veemarkt, waar zich de dalende tendens in de prijzen ook deed voelen.

  1962 Oktober

 • Een foto gemaakt tijdens de Gordykstermerke in vermoedelijk de 60'er jaren. Op de foto heeft de fraaie opbouw Gebakkraam van het Leeuwarder kermisechtpaar Reinke & Aukje van der Hoek een standplaats aan de Hoofdstraat. Ook ziet u aan de voorzijde veehandelaren staan tussen het vee. (foto: L. Beenen)

  1962.

 • 1963 Mei, Op de Gorredijkster markt ontbraken natuurlijk de koeien niet. Over de gehele lengte van de Hoofdstraat stonden ze opgesteld voor de kritische blikken van de boeren

  1963

 • 1965 Oktober, Hoeveel mensen er gisteren eigenlijk in Gorredijk zijn geweest, zal altijd wel en raadsel blijven. Volgens bejaarde Gerdykster Merke-gangers zijn er nog nog nooit zo veel geweest! Marktmeester A. Noppert vertelde na afloop van de markt, dat er 260 koeien waren aangevoerd. En verder 152 kalveren en 103 schapen. Vorig jaar waren er evenveel koeien, maar veel minder kalveren en schapen.

  1965

 • 1965, As heit nou ris sa'n pony mei naem ynsté fan tsien repen foar in goune...

  1965 26 oktober

 • 1966 Oktober, Minsken minsken hwat in kij.

  1966

 • 1966 Mei, Eeuwen voordat ze in Amsterdam op het idee kwamen, vonden in Gorredijk al happenings plaats. Het waren grootse vertoningen, en de deelnemers werden er zo high van, dat de gevolgen zich meestal lange tijd daarna deden voelen. Vandaar dat ze halfjaarlijks werden gehouden. De Gerdijkster happenings plachten trouwens ook nogal kostbaar te zijn en in de tijd dat de mensen karige lonen verdienden, konden ze zich niet iedere week zon vertoning permitteren. Tijdens zon halfjaarlijkse beurt raakten ze hem flink. Dat doen ze trouwens heden ten dage nog. Want Gerdykster merke is oud, maar de dagen lang niet zat. Vooral nu de mogelijkheid om zich te bezatten weer ruimschoots aanwezig is. De merke ligt nl. niet droog meer. Onder het motto Vrijheid blijheid en een beroep op de veelgeprezen persoonlijke verantwoordelijkheid is het tapverbod opgeheven. De caféhouders hebben de taak van de politie overgenomen. Dat is hen over het algemeen wel toevertrouwd, zo heeft de praktijk uitgewezen. Als er gisteren toch eens iemand met wankele schreden huiswaarts is gekeerd, dan mag dat rustig aan de drukte worden geweten. En aan de hitte. Daar zijn tonnen bier onder bezweken. Al dat vocht doet verlangen naar een hartig hapje, zodat de haringtonnen eveneens duchtig zijn aangesproken. Een scheepslading vis, gebakken in hete olie, nagebakken door de zon, kunnen de visboeren op zon markt wel slijten. En voorts zullen de worstfabrikanten met grote genegenheid aan Gorredijk denken. Lieve mensen, wat hebben we wat afgepeuzeld gisteren. De kenners zeggen, dat Gerdykster merke een fretmerke is. Alsof we veertien dagen gevast hebben. Voor een kilo bananen als toetje draaien we zon dag de hand niet om. En wat doe je als je glimmende gerookte paling ziet liggen? Zon hapje is onweerstaanbaar en wil er wel in. Trouwens, vergeet de oliebollen niet. Gemakkelijker voedsel is er niet, 't wordt voor je gesmeerd. Dit maal genoten hebbende, is een bezoek aan de kermis aanbevelenswaardig, alwaar de draaimolen en autoscooter ervoor zorgen, dat de spijzen snel verteerd worden. En wat zul je na zon dag verder doen? Nog eenmaal achter de koeiestaarten langs, door de walm van patates, vis en oliebollen. En dan ..de peentjes van de vloer. Dat kan, sinds er in Gorredijk een dansindustrie gevestigd is, die af en toe continu schijnt te draaien. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, van je hupfaldera. En van: Tis mooi geweest, tis drommels mooi geweest

  1966

 • 1966 Oktober, Te voet naar de Gerdykster merke was eenvoudig genoeg, maar met de auto niet. Een kilometer voor het dorp stonden ze al langs de weg geparkeerd. In Gorredijk kwam men recht op de koeien aanrijden, maar een onverbiddelijke politieagent wees naar rechts of links en daar stonden de wagens ook bumper aan Bumper; en het was nog maar kwart voor 9. Na een half uur zoeken toch nog een plaatsje gevonden: achter het postkantoor.

  1966

 • 1968 Oktober, En hoe wie de hannel, min of striemin?

  1968

 • Mensen massa's verdrongen zich langs de onafgebroken veelijn in de hoofdstraat (dubbele straat), gezien in de richting van de Hegedyk/Nijewei. De foto is gemaakt tijdens de najaarseditie in het jaar 1969 te Gorredijk.

  1969 Veemarkt

 • Jaarmarkt op 25-10-1975 aan de Hoofdstraat te Gorredijk.

  1975 Veemarkt

 • Jaarmarkt op 25-10-1975 aan de Hoofdstraat te Gorredijk.

  1975 Veemarkt

 • Veehandelaren hadden veel bekijks in oktober 1976.

  1976 Veemarkt

 • De veemarkt in de Hoofdstraat in mei 1976.

  1976 Veemarkt

 • Regenachtige najaarsmarkt in 1977 te Gorredijk.

  1977 Veemarkt

 • 1978 Mei, Op de voorjaarsmarkt in Gorredijk gisteren werden verschillende records geboekt: er waren tweehonderd stands, vijftig meer dan vorig jaar, de aanvoer op de veemarkt in de Hoofdstraat was nimmer zo groot, het aantal kijk- en kooplustigen overtrof de stoutste verwachtingen van een ieder en de handel was bijzonder vlot. Vooral 's morgens was er geen doorkomen aan. terwijl de drukte aanhield tot een uur of vijf - andere jaren was dat zon twee uur. Op de kermis was het ook 's avonds nog druk. De aanvoer op de veemarkt bestond uit 168 koeien, 117 hokkelingen, 54 lammeren, 43 schapen en 27 paarden en pony's. Op de wallen stonden deze keer geen auto's, waardoor er veel meer kraampjes een plaats konden krijgen.

  1978

 • 1980 De traditionele Gordykster merke speelde zich gisteren af onder dreigende najaarsluchten, maar het bleef de hele dag zo goed als droog. De toeloop is wel eens groter geweest en ook de aanvoer van vee was minder dan voorgaande jaren. Oars is der gjin trochkommen oan, mar hjoed Uke my de drokte wat minder ta, zei marktmeester Tjeerd Popkema uit Beetsterzwaag. Hij stond met die bewering niet alleen. Er is volgens de marktmeester op meer plaatsen sprake van een dalende lijn als het gaat om najaarsmarkten. Gorredijk heeft, zoals bekend, ook een voorjaarsmarkt (de eerste maandag in mei) en de marktmeester heeft de stellige indruk, dat de drukte zich van de najaarsnaar de voorjaarsmarkt verlegt. De kraamhouders en standwerkers waren gisteren, zeker tot de middag, evenmin enthousiast. Volgens een paar kooplieden was de handel op de veemarkt in de Hoofdstraat lauw. De aanvoer was: 16 paarden, 175 koeien en pinken. 40 graskalveren en een twintigtal schapen en geiten.

  1980 Najaarsveemarkt

 • 1982 Oktober, Gordykster merke wer tige slagge

  1982

 • Jeugd zoekt jeugd! 1983.

  1983 Veemarkt

 • De najaarsmarkt in oktober 1984.

  1984

 • Najaarsmarkt in 1985.

  1985 Veemarkt

 • Koeien, pinken , paarden en boeren op de veemarkt in 1985.

  1985 Veemarkt

 • 1985 Publiek en handel wist vanmorgen de weg naar Gorredijk te vinden voor de traditionele Gordykster merke. De diskelju staan al weken van te voren bij marktmeester Popkema op de stoep om een plaatsje te bespreken. Er zijn liefst 175 kraampjes deze keer. Meer konden er echt niet bij en dat betekent, dat Popkema bijna 200 kooplui teleur moest stellen. Volgens Popkema staat de Gordykster merke vrij goed bekend bij de handel. Se komme oeral wei. Ik hie juster noch ien ut Seelan. Dy woe doen noch komme. Ik sei, man bliuw dêre, op 'e bonnefoai en dan heulendal ut Seelan. Er was ook een redelijke aanvoer van vee. er waren wat hynderkes en de kermis die het hele weekeinde van de partij was, was eveneens weer ouderwets bezet.

  1985 Veemarkt

 • Veemarkt in mei 1986.

  1986 Veemarkt

 • Najaarsveemarkt in 1987. Er wordt steeds minder vee aangevoerd.

  1987 Veemarkt

 • De jaarlijkse veemarkt op 26 oktober 1987 aan de Hoofdstraat te Gorredijk.

  1987 Veemarkt

 • 3 mei 1988, Meer vee, maar minder mensen; dat is de balans van de gisteren gehouden traditionele Gerdykster merke. Aan het weer kon het niet liggen, de zon zorgde voor zomerse temperaturen. Marktmeester Tjeerd Popkema was uiterst tevreden over de aanvoer van vee, dat op de Hoofdstraat uitgestald werd. Juist de laatste jaren zat volgens hem de klad in de veehandel. De belangstelling voor de meer dan tweehonderd marktkraampjes was echter dit jaar minder.

  1988

 • In 1988 werd op de najaarsmarkt te Gorredijk nog veel vee aangevoerd. Tien jaar later was het aanbod praktisch nihil. Links Jelmer v/d Schaaf met zijn vrouw aan de arm.

  1988 Veemarkt

 • 1990 Oktober, Een eenzame pony trok gisteren meer de aandacht van vier Gorredijkster meisjes dan van de handelaren. Een beetje afzijdig van de aangevoerde koeien en kalveren werd het dier op de traditionele Gerdykster Merke al snel de troetel van de vier. Gezelschap van soortgenoten had het dier niet, want er waren verder geen pony's en paarden aangevoerd. Vorig jaar was er sprake van een rampeditie maar ook dit jaar speelde het slechte weer de Gerdykster Merke parten. As moarns it waar net goed is, dan wurket dat de hiele dei troch, aldus marktmeester Tjeerd Popkema. Nadat het weer was opgeklaard kwamen er toch nog enige duizenden bezoekers langs de 150 kramen. De aanvoer van 92 koeien en kalveren betekende een forse stijging. Bij de schapen was er sprake van een lichte daling. Vorig jaar waren het er nog twaalf, nu vulden acht ' woldragers de hokken. (Foto LC Jan de Vries)

  1990

 • 1991 Mei, Zuinige gezichten gisteren op de traditionele Gerdykster Merke in Gorredijk. Tussen de ongeveer 17.000 bezoekers zaten veel kijkers en weinig kopers. Marktmeester Tjeerd Popkema wijt de matige belangstelling van het publiek aan de verschillende braderieën die de afgelopen weken in de omgeving van Gorredijk werden gehouden. Toch kijkt hij tevreden terug op de marktdag. Met 160 kramen was de markt weliswaar een tikkeltje kleiner dan anders maar de aanvoer van vee steeg dit jaar. Op de markt werden 112 runderen, 24 schapen en 2 pony's te koop aangeboden. Toch liet ook de verkoop van vee in Gorredijk te wensen over. Een veerijder: Der is net goed ferkocht. Ik moat daliks wer twa kij werombringe. No dan witst it wol. (Foto LC/Siep van Lingen)

  1991

 • 1993, De veehandel op de traditionele Gerdykster Merke trekt zich van het grootschaligheidsstreven niets aan. Met veertig koeien, twintig pinken en veertien schapen op de markt bleek een levendige en gezellige handel mogelijk. Vorig jaar was het aanbod van dieren navenant. Volgens marktmeester Tjeerd Popkema heeft een flink aantal mensen een ronde over de markt gedaan. It wie geskikt waar foar de merke.

  1993 mei

 • Slechts enkele veehandelaren houden de veemarkt in stand, mei 1993.

  1993 Veemarkt

 • De marktdag van 31-10-1994 had een bijzonder tintje, het was namelijk die dag 300 jaar geleden dat kooplui voor het eerst handel dreven op de Gorredijkstermarkt. Tevens werd veehouder Jan Jelles de Vries door de organisatie tijdens deze editie in het zonnetje gezet. De 78 jarige veehouder uit Hoornsterzwaag komt al 60 jaar op de markt in Gorredijk. De Friese troubadours Doede Bleeker , Bennie Huisman en Jaap Louwes zongen hem toe.

  1994 Veemarkt, Jan Jelles

 • Met de komst van de ligboxstal verdwenen de horens der koeien. Najaar 1995.

  1995 Veemarkt

 • Vijftien pinken, een paar stierkalveren en drie pony's. Meer werd er in het voorjaar 1998 niet aan levende have aangeboden op de Gerdykster Merke. De Traditionele voorjaarsmarkt is vrijwel verworden tot een gewone braderie. (foto Harry Blokzijl).

  1998 Veemarkt

 • Keuring van fokvee op het industrieterrein.

  Veekeuring

Meer foto’sLaatste foto’s