Gorredijk

Kermis

Alle foto's die verkregen zijn via Stichting Kermis Cultuur (SKC) zijn gemaakt door Nico Rampen

Kermis

 • Van omstreeks 1905 tot en met 1916 stond jaarlijks tijdens de najaarskermis in Gorredijk de Zeeuwse stoomcarrousel van weduwe J.Schildmeyer-Dirks op het weiland achter de lagere school. Er werd zoveel ingebeurd, dat men de klinkende munt met emmersvol van het kermisterrein naar het schip aan de Molenwal moest overbrengen.

  1905 Stoomcarrousel

 • Advertentie Kermis kortebaan harddraverijen in 1926

  1926 Advertentie

 • Schiettent van J.Bokker omstreeks 1932

  1932 Schiettent

 • Een foto (welke vermoedelijk gemaakt is in de jaren 50/60) van de fraaie opbouw schietsalon van de Leeuwarder kermisexploitant Ule Kooistra op de kermis te Gorredijk. (foto: SKC)

  1950 / 60

 • Een foto uit waarschijnlijk de 50'er jaren welke gemaakt is tijdens de te verwachte harde wind. De familie Arjaans uit Joure had uit voorzorg van wat komen zou de zeilen van hun attractie de Golfbaan (ook wel Hobbelende Geit genoemd) gehaald om zo schade te voorkomen. Achter de Golfbaan zijn nog de woningen zichtbaar waar in 2004 het appartementen complex Marktstate voor in de plaats gekomen is. (foto: KCM)

  1950 Hobbelende Geit

 • De familie Flikkema was een bekend gezicht op vele markten & kermissen met hun tabakskraam de rokersspecialist waarnaast zij ook speelgoed en andere snuisterijen verkochten.
Op boven afgebeelde foto stond de familie op de Gorredijkstermarkt/Kermis de foto dateert uit het jaar 1950 en is gemaakt door Nicholaas Rampen (de kapitein van de bootjesmolen speedway caroussel). Foto via Bertus Flikkema.

  1950 Kermis

 • Een foto welke vermoedelijk gemaakt is in de jaren 50. Te zien is dat het grote publiek zich vermaakt aan o.a. attracties als de American Cake Walk Road van Herman Riddering uit Groningen met haar bewegende trappen / bruggen / rolbanen en de Texas Show van Henk Verwijk-Ophof een show waar beren diverse kunstjes vertoonden.

Op de foto is de achterzijde van het pand van voormalig heren kapper de Vos te zien, het houten gebouw aan de achterzijde aan het einde van de menigte zou later vervangen worden door kleuterschool Nutshiem (nu winkelcentrum Turfmerk).

(Foto: Stichting kermiscultuur)

  1951

 • Een foto welke vermoedelijk gemaakt is tussen de jaren 50 / 60 met links de attractie American Cake Walk Road van Herman Riddering uit Groningen daarnaast staat de Rupsbaan van de familie Arjaans uit Joure. Tegenover de Cake Walk stond het Theater Oriental van de familie van Griensven, In het theater werd acrobatiek en clownerie getoond. Bassie en Adriaan zijn hun carrière in dit theater begonnen. boven de Autoscooter torend het dak uit van de imposante woning (daar waar jaren lang notaris Brands was gevestigd) op de hoek Nijewei/Marktstraat (Foto: stichting kermis cultuur)

  1951

 • Grote drukte op het Marktplein (hoek Schoolstraat/Marktstraat) tijdens de Gordykster kermis tussen vermoedelijk de 50 en 60'er jaren. Attracties als de Texas Show van exploitant Henk Verwijk/Ophof alsmede het Theater Oriental van exploitant Petrus van Griensven stalen vooral in die tijd de show met hun acrobatische live optredens van o.a. Bas en Aad van Toor (Bassie en Adriaan) paarden, ezels en beren. Naast de Texas Show zien we de American Cake Walk Road staan van exploitant Herman Riddering. Geheel links op de foto is het pand zichtbaar daar waar jaren lang Piet koopt alles was gevestigd.

  1951

 • 1951 Sipkema-Lich stopt met kermis
 
In het jaar 1951 (December) verruilde de kermis familie Jan & Pietertje Sipkema-Lich het reizende bestaan voor de vaste wal, na ze diverse keren op de kermis van Gorredijk aanwezig waren geweest besloot de familie om zich hier te gaan vestigen met een vis speciaalzaak. Ze boden op 03-12-1951 hun zweef-hangpaardjesmolen met eventueel pakwagens en woonwagen te koop aan om zich volledig te richten op hun nieuwe uitdaging. Gorredijk kende in de tijd 2 vis speciaalzaken in de Ho...ofdstraat aan weerzijden van de brug te weten die van de familie Sipkema-Lich (op nummer 54) en de familie Jelle & Minke v/d Muur - Lageveen (op nummer 33), toevalligerwijs besloten beide zaken in het jaar 1969 de deuren te sluiten. De familie Sipkema beeindigde hun winkel wegens de uitbreiding van Rudolphy meubelen, de familie v/d Muur besloot te stoppen om zich meer te gaan richten tot de verkoop van vis op kermissen en Markten.

  1951 Advertentie

 • 1953 Mei, Voor het Grand Theater Uniuq schettert de muziek. De spullebaas geeft het tableau de troupe, met veel drukte en handigheid heeft hij drommen mensen voor zijn circus tot stilstand weten te brengen en nu is het zaak dit publiek naar binnen te werken. Voor de tent staan de artiesten opgesteld, maar moeder de vrouw blijft bij de kassa, straks als de buit binnen is, verkleedt zij zich nog even vlug voor haar nummer. Nee, groot is dit Grand Theater niet en de artiesten, sterk verschillend in leeftijd en lengte, lijken verdacht veel op elkaar. Maar de directeur staat voor de microfoon en de beide Augusten verkopen hun moppen met baarden en krijgen de klappen, zoals het hoort. Dan worden de grote nummers voorgesteld. Dit evenement vond plaats op het marktplein tijdens de Gordykster merke van 1953.

  1953

 • Een foto uit waarschijnlijk de 50'er jaren welke gemaakt is tijdens de te verwachte harde wind. De exploitanten hadden uit voorzorg van wat zou komen de zeilen van hun attracties gehaald om zo schade te voorkomen. Links van de Zweefmolen is het pand op de hoek Nieuwstraat/Marktstraat zichtbaar waar destijds slagerij Jousma was gevestigd, rechts naast de zweefmolen is een vee-transport te zien van het Gordykster transportbedrijf Vleeshouwer welke tevens gevestigd was aan de Marktstraat. De zweefmolen behoorde tot de familie Orsel, info omtrent de Autoscooter hebben we helaas niet. (foto: SKC)

  1954 Zweefmolen

 • Op donderdag 3 November 1955 namen Johannes (Hannes) & Tjitske Arjaans afscheid van het reizende bestaan tijdens de najaarskermis te Gorredijk. De familie Arjaans was een bekende verschijning, zij hadden namelijk met hun Nougat & Suikerwerken kraam 34 jaar lang 2 maal per jaar een standplaats op de Gordykster kermis. Het afscheid ging niet onopgemerkt voorbij. Zo kreeg de familie uit handen van ma...rktmeester dhr. Ringenoldes een ets van de Leeuwarder waag en werden er muzikale klanken ten gehore gebracht door het Gordykster muziekkorps Ad Altiore Concordia. S'avonds na afloop van de kermis werd door de gezamelijk aanwezige kermisexploitanten afscheid van de familie Arjaans genomen in zalen Veensma, hier werden vele goede woorden en wensen uitgesproken. Op de foto hield Freerk Wiebe Flikkema (roepnaam Frits) een toespraak als secretaris van de Bovak Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders van de afdeling Groningen - Friesland en Drenthe. (foto: fam Flikkema)

  1955 Afscheid fam. Arjaans

 • Het afscheid dat de familie Arjaans van het kermis bestaan nam te Gorredijk op 05-11-1955 ging niet onopgemerkt voorbij, het Gorredijkster muziekkorps Ad Altiore Concordia bracht s'avonds om 8 uur een serenade. Op de foto staat mevrouw Arjaans zichtbaar te genieten in haar Nougat & Suikerwerkenkraam. (Foto: Fam. Flikkema).

  1955 Afscheid fam.Arjaans

 • Afscheid van Hannes en Tjitske Arjaans, 3 november 1955

  1955 Afscheid Hannes en Tjitske Arjaans

 • De fraaie opgooi Zweefmolen van de vooral in Friesland bekende Rapke Tuinstra uit Drachten. Rapke stond diverse keren op de kermis van Gorredijk, tijdens welke editie deze foto genomen is is niet precies duidenlijk maar het zal zo omstreeks 1958 geweest zijn. Rechts van de attractie is de in/uitgang van de Nieuwstraat te zien. (foto: SKC)

  1958

 • Kermiskinderen Henny Arjaans en Chris Elsinga zijn voor het open gaan van de kermis nog even plezierig aan het spelen op het Marktplein. Onder toeziend oog van de kermisvierders laat Henny zien hoe goed ze over het touw kan springen voordat hun ouders de attracties openen en het feestgedruis losbarst. De foto is gemaakt omstreeks 1958.

  1958 Kermiskinderen

 • De aanhouders zijn hier altijd de winnaar!… Dames en heren u hoeft hier niet te wachten u kunt hier doorlopend aan mee gaan spelen!… U heeft hier twaalf verschillende kansen twaalf verschillende mogelijkheden om hier zo'n fantastische prijs te winnen! het waren zomaar wat slogans welke ten gehore werden gebracht bij de Enveloppen sport waarmee Johan en Mary Werkman/Reynier meerdere keren op de kermis van Gorredijk stonden. Het spel had meerdere namen te weten: Enveloppen sport, Brieven sport en Stedenspel, hoe werkte het spel? Bij deelname van 0.25 ct voor één brief of 4 voor 1.00 / 12 voor 2.50 gulden kom men zelf de enveloppen van de draad scheuren en er dan binnen in kijken of je gewonnen had, Amsterdam was uitzoeken, de plaatsen Groningen Assen Zwolle Nijmegen en Rotterdam waren A-prijzen, de plaatsen Leeuwarden Arnhem en Utrecht waren troostprijzen, dan waren er nog de extra troostprijzen Almelo Hengelo en Oldenzaal. Wanneer een deelnemer de hoofdprijs had gewonnen werd de bel geluid en kon de winnaar een prijs uit zoeken

  1959

 • 27-10-1959 Met vader de kermis op. De kleinste der beide jongens zit helemaal in het vliegtuig weggedoken, maar vader en de oudste zitten manhaftig elk op een vleugel. En al waait de wind heel koud om de oren, het is toch een enige sensatie, waarover morgen weer heel wat te vertellen valt

  1959 kermis.

 • Een foto van de Gordykster kermis welke vermoedelijk dateert uit de eind jaren 50 / begin jaren 60. De foto is gemaakt vanuit de Nieuwstraat met het zicht in de richting van de Hoofdstraat. (foto: SKC)

  1960

 • 1960 Oktober, Het was nog rustig in de vermaakssektor, voorzover men daarbij bloot stond aan de regen. En daarvan hebben de kleintjes geprofiteerd, er was plaats en aandacht voor hen. Hier zweven vier meisjes in een vliegmachine, aan de gezichten van de kleinsten is te zien, hoe snel en hoe móói het ging.

  1960

 • De eerste kleurendia's van de kermis uit de jaren 60, foto gemaakt door Feikema Dit betreft het spel Balco Rotor van de familie Venekamp.

  1960 Kermis

 • De eerste kleurendia's van de kermis uit de jaren 60, foto gemaakt door Feikema. Met op de voorgrond de zweef en rechts de rups.

  1960 Kermis

 • Kermis 1960

  1960 Kermis

 • Op deze foto uit het jaar 1960 is de kermis op het Marktplein onder de voet van het Streekmuseum te zien, de kermis was die dag gesloten wegens de harde wind.
Aanwezig waren onder andere de zweefmolen van Rapke Tuinstra uit Drachten en op de achtergrond staan de luchtschommels van de familie Jansen uit Leeuwarden.
(Bron: Fotocollectie stichting kermiscultuur & historisch kermis transport)

  1960 Kermis

 • Een foto uit de jaren zestig, waar de in die tijd spectaculaire attractie genaamd Orkaan van de familie Koopal het publiek een ware adrenaline kick gaf op de Gordykstermerke. Links op de achtergrond zijn de huizen te zien welke in de hedendaagse situatie nog steeds langs het Marktplein staan.

  1964 De Orkaan

 • Najaarskermis Gorredijk 1968 met o.a. de Spin van de familie Vallentgoed en de Rups van de familie Arjaans.

  1968 Najaarskermis

 • 1969 Jong geleerd, oud gedaan

  1969

 • Op deze foto is een deel van de voorjaarskermis uit het jaar 1973 te zien op het stuk Marktplein gelegen tussen de Nieuwstraat en Nijewei. Het mooie aan deze foto is dat de omgeving (Marktstraat/Nijewei) in de hedendaagse situatie nog exact hetzelfde is. Te zien zijn o.a. de Zweefmolen van de familie Cloosterman en de Autoscooter van de familie Buwalda/Panbakker beiden afkomstig uit Leeuwarden. Deze Autoscooter heeft in 2005 zijn laatste kermis gedraaid in Gorredijk onder Henk van Kammen waarna hij in 2009 een vaste plaats kreeg in Pretpark Duinen Zathe te Appelscha.
(Foto: Jan Seinstra)

  1973 kermis Mei

 • Najaarskermis 1974, De talrijke buien hebben er voor gezorgd dat ook de Gordykster merke deze herfst een natte bedoening werd, een Kermis in de regen bij wijze van spreken. Maar tussen de buien door was het droog en in die perioden moesten de exploitanten hun slag slaan. Het werd ook voor hen geen boppeslach, maar de Gordyksters brachten toch zoveel belangstelling op dat Gordykster merke ook dit jaar redelijk slaagde. (op de foto de Skilift van familie Bosma/de Vries)

  1974 Najaarskermis.

 • Najaarskermis Gorredijk 1974 met op de foto de Zweefmolen van Jaap Terpstra en is links nog een gedeelte van de rups te zien. (foto: Nico Rampen)

  1974 Zweefmolen

 • Gooi met één bal alle bussen van de plank en u mag uitzoeken! Er werden in het jaar 1976 tijdens de najaarskermis vast vele pogingen gewaagd door deze groep feestvierders bij de lijntrek/bussensport van de familie Opdam welke met hun opbouwtent een plaats hadden aan de Nieuwstraat. (Foto: stichting kermiscultuur)

  1976

 • De Rups, een attractie welke bij menigeen in het geheugen is gegrift, de spannende attractie als het gaat om de liefde, al golfend rondes draaien waarna er dan plots een doek over de gondels word getrokken. Echte nostalgische rupsbanen zijn er nog maar bar weinig de hedendaagse exemplaren staan op een aanhangwagen Middenbouw, een heel verschil met vroeger toen moest namelijk alles vanaf de grond worden opgebouwd. Wat ongewijzigd is gebleven is de ritbeleving van de attract...ie deze is nog hetzelfde als vroeger. Ook in Gorredijk heeft vele malen een Rups gestaan de bekendste daarin is die van Adam en Tjitske Arjaans uit Joure, een echte nostalgische Rups! De familie Arjaans had met deze attractie voor het laatst een standplaats in Gorredijk tijdens de najaarskermis van 1976 (foto). Met wie zat jij meestal in de Rups en heb jij wellicht voor het eerst stiekem gezoend? (foto: Stichting kermiscultuur)

  1976 Rupsbaan

 • Najaarskermis Gorredijk 1977 met op de foto het Casino Royal Bumperspel van de familie Miedema – Letema. (foto: Nico Rampen)

  1977

 • 
Najaarskermis Gorredijk 1977 met op foto het bulldozerspel Bull-Matic van Johnny Seggers. (foto: Nico Rampen)

  1977 Buldozerspel

 • 
Najaarskermis Gorredijk 1977 met op foto de Calypso (eigenaar in dat jaar onbekend). Geheel links staat het Reuzenrad van de familie Vader. (foto: Nico Rampen)

  1977 Calypso

 • Een foto uit het jaar 1977 met het zicht op een gedeelte van de najaarskermis op het achterste deel van het Marktplein gelegen tussen de Nijewei en Nieuwstraat. Tot eind jaren 80 was ook het achterste deel van het Marktplein betrokken bij de kermis daar waar de attractie: Autoscooter Botsauto's een vaste plaats in nam. Een toevallig detail is dat deze op foto afgebeelde Autoscooter tijdens de najaarskermis van Gorredijk in het jaar 2005 voor het laatst te zien was op de Nederlandse kermis, waarna deze in maart van het jaar 2009 een vaste plaats heeft gekregen in attractiepark Duinen Zathe te Appelscha. De foto is gemaakt vanuit het Reuzenrad van de familie Leemburg (van oorsprong uit Gorredijk), te zien zijn: Autoscooter van de familie Panbakker uit Leeuwarden, Vliegtuigmolen van de familie v/d Molen/Arjaans uit Joure, Holly Cranes en uiterst rechts de Bootjesmolen van de familie Rampen/van Nieff uit Groningen (op de plaats waar later de autoscooter zou staan). (foto: J. Seinstra)

  1977 Najaarskermis oktober

 • 
Najaarskermis Gorredijk 1977 met op foto de opbouwschiettent van kermisexploitant Johan de Vries, welke een standplaats had aan de Nieuwstraat. (foto: Nico Rampen)

  1977 Opbouwschiettent

 • Najaarskermis Gorredijk 1977 met op de foto het Reuzenrad welke toen eigendom was van kermisexploitant Bram Vader. Toevalligerwijs keerde ditzelfde Reuzenrad onder de huidige eigenaar Vincent Scherphof in het najaar van 2013 terug naar Gorredijk, het was vanaf toen dat de kermis weer gehouden mocht worden op haar vertrouwde locatie het Marktplein. Op de plaats waar op de foto de woning zichtbaar is is nu de Aldi gevestigd. (foto: Nico Rampen)

  1977 Reuzenrad

 • 
Najaarskermis Gorredijk 1978 met o.a. de attracties Calypso van Freddy Bosman, de Spin van de familie Vallentgoed en de Autoscooter van Nico en Doetie Buwalda. (foto: Nico Rampen)

  1978

 • Voorjaarskermis Gorredijk 1978 met o.a. de op foto zichtbare aanwezige attracties: De Spin van de familie Vallentgoed, de Mini Jet van de familie Por en geheel op de achtergrond de gloednieuwe Autoscooter van Nico en Doetie Buwalda-Panbakker. De Autoscooter van de Buwalda's kwam met enige vertraging rechtstreeks van de fabriek uit het Italiaanse Reggio Emilla naar Gorredijk, en werd met behulp van vele Gordyksters opgebouwd om tijdig voor aanvang open te kunnen. (foto: SKC)

  1978

 • We nemen een kijkje op het Marktplein tijdens de voorjaarskermis van Gorredijk in het jaar 1978 aan deze kermis zat een speciaal tintje, er ging namelijk een gloednieuwe attractie voor de allereerste keer open voor het grote publiek. Het was weliswaar met enige vertraging maar hij kwam toch! De nieuwe Autoscooter van Nico en Doetie Buwalda-Panbakker (van oorsprong uit Leeuwarden). Rechtstreeks van de fabriek uit het Italiaanse Reggio Emilla kwam de enorme Autoscooter, een baan van 34 bij 16 meter aan waarna de opbouw kon beginnen vele handen maken ligt werkt zo dacht ook de Gorredijkster schooljeugd ze hielpen de familie Buwalda massaal mee met de opbouw van de attractie, echter kwam er een kink in de kabel.... de hele onderbouw lag namelijk net verkeerd om waarna deze weer opnieuw gelegd en gewaterpast moest worden geluk bij een ongeluk kwam op dat moment een Italiaanse monteur aan. Alles kwam op tijd klaar voor aanvang van de kermis, een kermis welke de familie een hoop gratis ritten zou kosten zei Nico Buwalda nog lachend, ach... de Gorredijksters hadden immers enorm goed geholpen en de familie kwam tenslotte ook al zo lang in Gorredijk dat hem dat niks uitmaakte. Op de achtergrond zien we de nieuwe Autoscooter van Nico en Doetie staan met op de voorgrond links de Spin van Louis Vallentgoed en rechts de grote Bingo tent van Dicky van Griensven i.s.m. Nico Sipkema. Laatst genoemde staat ook bij vele Gordyksters in het geheugen gegrift vele jaren stond de familie Sipkema met hun zonen Corry (Cornelis) & Henny (Hendrik) in Gorredijk met o.a. hun oh zo bekende Autoscooter en Holly Cranes. (Foto: Stichting kermiscultuur)

  1978

 • Najaarskermis Gorredijk 1978 met op foto de Mini Jet van het Groningse kermisechtpaar Roelie & Joke Por. Rechts erachter de Autoscooter van Nico & Doetie Buwalda, welke tijdens de Gordykster voorjaarskermis in hetzelfde jaar in première ging. (foto: SKC)

  1978

 • De najaarskermis van Gorredijk had in het jaar 1978 een speciaal tintje voor de gebroeders Moonen (Gijs & Sjaak) het was namelijk de laatste kermis waarmee ze de regie hadden over de imposante en populaire Calypso met de naam Zig Zag. Het was Freddie Bosman welke vanaf dat jaar de exploitatie op zich nam en nog diverse keren een standplaats had op de Gordykster kermis. Doordat alles steeds hoger, sneller en daardoor spectaculiarder moet worden ervaren hebben de meeste van... deze attracties een vaste plaats in de pretparken gekregen. Echter heeft de Calypso wel zijn bewegingen achter gelaten op de kermis daar waar het ooit begon, namelijk de Break Dance deze populaire attractie welke in het najaars van 2013 nog in Gorredijk stond stamt af van de Calypso. Op de achtergrond zijn nog de woningen te zien aan de Marktstraat welke in 2004 zijn vervangen door het appartementen complex Marktstate. (Foto: Stichting kermiscultuur)

  1978 Calypso Zig Zag

 • Het was zoeken naar een vrije speelkast bij de populaire attractie de Holly Cranes, in dit geval van de familie van Essen gezien tijden de najaarskermis van Gorredijk in het jaar 1978. Menigeen moest en zou natuurlijk een mooie polshorloges winnen! Eén van de bekendste prijzen uit de historie van dit aloude kermisspel. (foto: SCK)

  1978 Holly Cranes

 • 
Voorjaarskermis Gorredijk 1978 met op foto het schuifspel van de familie Kraan uit Apeldoorn. (foto: SKC)

  1978 Schuifspel

 • Een foto welke gemaakt is op de kermis te Gorredijk in waarschijnlijk 1979/1980 van het schuivenspel van Woppie & Thea Sipkema-Koopal uit Apeldoorn. Tijdens het fotomoment was dochter Anita werkzaam in de zaak van haar ouders. (foto: SKC)

  1979

 • De pluim van de bootjesmolen
Najaarskermis Gorredijk 1979, Klaasje Mulder wist de juiste koers te varen om de felbegeerde pluim te pakken te krijgen onder toeziend oog van de vele toeschouwers welke aanwezig waren op de vaste wal. (foto: Klaasje Mulder)

  1979 Bootjesmolen

 • De nostalgische bootjesmolen van de familie Rampen in opbouw voor de aanstaande najaarskermis van Gorredijk in het jaar 1979. Op de foto is geheel rechts Johannes Rampen (zoon van kapitein Nico) bezig met de onderbouw daar de kassa op komt te staan. (foto: Nico Rampen)

  1979 Bootjesmolen

 • De nostalgische bootjesmolen van de familie Rampen in opbouw voor de aanstaande najaarskermis van Gorredijk in het jaar 1980. Op de foto is Johannes (zoon van de kapitein Nico Rampen) de grondslag aan het uitleggen. (foto: SKC)

  1980 Bootjesmolen

 • 
Najaarskermis Gorredijk in het jaar 1980 met op de foto de mooie gethematiseerde snelheidsmolen Jet bob van kermisexploitanten Nico & Doetie Buwalda. (foto: Nico Rampen)

  1980 Jet Bob

 • Een foto gemaakt tijdens de Gordykster najaarskermis in het jaar 1980 met de mooie gethematiseerde snelheidsmolen Jet bob van kermisexploitant Nico Buwalda. Tot het jaar 1987 was ook het achterste deel van het Marktplein (gelegen tussen de Nieuwstraat / Nijewei) betrokken bij de kermis daar waar veelal de Autoscooter maar ook wel eens een andere grote attractie zoals in dit geval de Jet bob een plaats had. Vanaf 1987 tot 1997 werden op dit deel van het Marktplein alle woonwagens en pakwagens gestald en kon er alleen nog een standplaats ingenomen worden op het grote plein gelegen tussen de Schoolstraat / Nieuwstraat. (foto: SKC)

  1980 Jet Bob

 • Het was hard doorwerken voor de straatmakers in het jaar 1980 om het opengebroken kruispunt Marktstraat/Nieuwstraat te voorzien van bestrating. Inmiddels waren de eerste kermis exploitanten reeds gearriveerd welke geduldig wachten voor de opbouw van de kermis. (Bron: Stichting kermiscultuur)

  1980 Straatmakers

 • 
Vele jaren stonden ze met hun attracties op de kermis van Gorredijk, de familie Rampen uit Groningen. Bij het horen van de naam Rampen denken velen terug aan Nicholaas (Nico) & Elizabet (Rampen-van Nieff), menigeen heeft bij hun in de ozo bekende en populaire bootjesmolen de pluim mogen vangen. Met de bootjesmolen Speedway Caroussel stond de familie meer dan 45 jaar in Gorredijk! Echter ook zoon, Johannes Rampen en diens vrouw Gerda stonden diverse keren al dan niet samen met ouders/schoonouders op de Gordykster kermis en bezaten de op foto afgebeelde babysport met de naam Kinderwereld. Het was de tijd dat alles wat gemakkelijker werd en er niet meer zoveel opgebouwd hoefde te worden. Zo kon de babysport deels ingeklapt worden en bleef deze op een zogenaamde middenbouw staan, dat wil zeggen na het plaatsen van 2 onderstellen was de attractie meteen transport klaar. Bijgevoegde foto is gemaakt tijdens de najaarskermis van Gorredijk in het jaar 1981. (foto: KCM)

  1981

 • Het is dinsdag 27 oktober in het jaar 1981 de dag na de Gordykstermerke, her en der stonden nog wat kermis transporten op en rond het Marktplein. De meeste Kermisexploitanten hadden in de nacht hun attracties reeds afgebroken, daar een enkeling nog volledig stond opgebouwd en wellicht nog wat tijd over had. Op de foto staat de kinderdraaimolen kinderwereld van Johannes & Gerda Rampen transportklaar met daarachter de woongelegenheid van de familie, zij hadden de afbouw inmi...ddels voltooid. Deze Gordykster najaarskermis kreeg voor de familie Rampen een speciaal tintje, de ouders van Johannes, namelijk de bekende Nicholaas (kapitein) en zijn vrouw Elizabeth stonden deze editie 35 jaar lang aaneengesloten met hun bootjesmolen in Gorredijk waarmee zij gehuldigd werden. Statig aanwezig op de foto de karakteristieke woning, voormalig cafe Marktzicht welke later dienst deed als politie woning. Het pand moest helaas in 2003 wijken voor nieuwbouw. Op de plaats waar dit mooie pand stond is nu het huidige politiebureau gevestigd is. (foto: Stichting Kermiscultuur)

  1981

 • De najaarskermis van Gorredijk in het jaar 1981 zat er weer op, na de marktdag op de maandag was het op de vroege dinsdagochtend opruimen geblazen. Diverse kermisexploitanten hadden de maandagnacht doorgewerkt om de afbouw te voltooien, her en der stonden nog wat kermisvoertuigen geparkeerd van o.a. de exploitanten Buwalda, Tilstra en van Essen. Ondertussen was de stroomleverancier, de firma Hendriks uit Coevorden druk in de weer met het binnenhalen van de vele meters aan stroomkabels. (Foto: Stichting kermisculuur)

  1981

 • De najaarskermis van Gorredijk in 1981 zat er weer op. Een dag na afloop van de kermis waren er nog diverse kermisexploitanten aanwezig op het Marktplein om de laatste hand te leggen aan wat betreft de afbouw van hun attracties. Een enkeling had daar niet zoveel haast mee zoals op de foto te zien is aan de nog compleet opgebouwde attractie de Swing Mill van de familie Wiekstra. (foto: Nico Rampen)

  1981 Swing Mill

 • Gestalde woon & pakwagens aan de Marktstraat tijdens de najaarskermis in het jaar 1982, met o.a. de Daf van de familie Buwalda/Panbakker (Autoscooter) en daarachter de woonwagen van de familie Sipkema/Koopal (Holly Cranes). (Foto: Stichting kermiscultuur)

  1982

 • De bewoners van de Marktstraat, Schoolstraat & Nieuwstraat hadden er tijdens de kermissen extra buurtbewoners bij. Tientallen woonwagens vonden een plekje langs het kermisterrein en de aangrenzende straten. Geen enkel bezwaar was er vanuit de Gorredijksters ze vonden het gezellig dat ze met hun woningen op wielen aankwamen, waar nodig boden ze de exploitanten hun medewerking aan voor het voorzien van water en of stroom. In vele dorpen en steden is dit beeld echter verleden tijd, de mobiele woningen en pakwagens vinden meestal een plekje elders in de plaats zo ook in Gorredijk waar dezen een plek bij sportpark Kortzewaag hebben. Deze foto is genomen in het jaar 1982 met het zicht op de Marktstraat.

  1982

 • Een kijkje op de botsautobaan van Nico & Doetie Buwalda-Panbakker tijdens de Gordykster najaarskermis in het jaar 1982. Onder toeziend oog van vele muzikale grootheden uit die tijd zoals o.a. Abba en de Bee Gees welke staan afgebeeld op de achterzeilen van de attractie scheurden en botsten de kermisvierders erop los. (foto: Nico Rampen)

  1982

 • De Autoscooter van Nico & Doetie Buwalda-Panbakker, welke een standplaats had op de najaarskermis van Gorredijk in het jaar 1982. (foto: Nico Rampen)

  1982 Autoscooter

 • Volop vertier op het Marktterrein tijdens deze kermis, het publiek vermaakte zich o.a. aan de Hully Gully (Venekamp/Buwalda), Golfbaan (Arjaans), Zweefmolen (Venekamp), Autoscooter (Sipkema/Speelman), Holly Cranes (Sipkema/Speelman), Mini reuzenrad (v/d Corput).

  1982 Kermis

 • Grijpen Grijpen Grijpen met die dingen!

De grijpkranen één van de bekendste spelen van de kermis en nog altijd razend populair.
Je komt ze overal tegen de vitrine kasten gevuld met een enorme keuze uit knuffels en andere pupulaire items, menigeen waagd hier een gokje om dat ene gewilde item eruit te halen.
De grijpkranen zijn een begrip en onmisbaar op de kermis, waren het vroeger ronde opbouw tenten met daarin lage kasten welke Holly Cranes werden genoemd, werden het later grote inklapbare containers met daarin hoge kasten zoals we deze nu nog steeds kennen met de naam Lucky Cranes.

Op de foto zijn de Holly Cranes van de familie Sipkema-Koopal uit Apeldoorn te zien tijdens de najaarskermis van 1982 te Gorredijk.
De containers waren toen der tijd een stuk kleiner als hedendaags, hadden ze toen een lengte van zo'n 8 meter zijn het nu lengtes van zo'n 12,5 meter. (Foto: Atze. J. Lubach)

  1982 Najaar Holly cranes

 • Een foto uit het jaar 1982 met zicht op de woonwagen salonwagen van de Groningse kermisfamilie W. Luesink welke gestald stond aan de Marktstraat. De bewoners van de Marktstraat, Schoolstraat & Nieuwstraat hadden er tijdens de kermissen tot het jaar 1997 extra buurtbewoners bij. Tientallen woonwagens vonden een plekje langs het kermisterrein en in de aangrenzende straten. Geen enkel bezwaar was er vanuit de omgeving, ze vonden het juist gezellig dat de exploitanten met hun w...oningen op wielen aankwamen, waar nodig boden ze de exploitanten hun medewerking aan met bijvoorbeeld water en of stroom. In steeds meer plaatsen is dit beeld tijdens de kermisperiode echter verleden tijd, de mobiele woningen en pakwagens hebben hedendaags i.v.m. de ruimte meestal elders in de plaats een plekje zo ook in Gorredijk waar dezen gestald staan bij sportpark Kortezwaag. (Foto: SKC)

  1982 Salonwagen

 • 
Najaarskermis Gorredijk 1982 met op foto de fraai beschilderde Zweefmolen van Albert Steenhuis. Rond het Marktplein stond het tijdens de voor en najaars kermis steevast vol met de mobiele woningen van de aanwezige kermisexploitanten, een beeld dat we tegenwoordig helaas nog maar weinig zien. Het bracht toch een speciale sfeer met zich mee. (foto: Nico Rampen)

  1982 Zweefmolem

 • Een gezellige boel tijdens de najaarskermis van Gorredijk in het jaar 1983, met zicht in de richting van de Hoofdstraat staan o.a op de hoek van het Marktplein de attracties: Bootjesmolen van Nicholaas Rampen, Holly Cranes Nico Sipkema & zn. en de Rups van de familie Regter. (Bron: Stichting kermiscultuur)

  1983

 • 1983 Oktober, Najaarskermis Gorredijk in het jaar 1983 met deze keer vanaf de hoofdstraat (cafe/restaurant van der Zee) een inkijk in de Nieuwstraat daar waar veelal de eet/verkoop/behendigheid en altijd prijszaken een plaats vonden. Pal op de hoek (links op de foto) op over het algemeen de vaste plaats komen we een bekende kraam tegen namelijk de viskraam van de Gordykster Jelle van der Muur en zijn vrouw Minke. Het voelde als een reunie want de familie v...an der Muur had voor ze de vaste wal verlieten en verder gingen met de viskraam op kermissen en andere evenementen vele jaren een viswinkel in de Hoofdstraat van Gorredijk, om precies te zijn was hun winkel gevestigd op nummer 33. Naast de winkel werd er ook al gerezen met de kraam echter besloot van der Muur dat het na jaren lang de winkel gehad te hebben mooi was geweest. De winkel werd verkocht waarna de familie verhuisde naar Leeuwarden, ze zouden nog vele malen terugkeren naar Gorredijk, de plaats waar het allemaal begon en tenslotte hun roots lag. (Foto: Stichting Kermiscultuur)

  1983

 • 1983, Een inkijkje tussen de attracties door welke een standplaats hadden aan de Nieuwstraat tijdens de najaarskermis van Gorredijk in het jaar 1983. Met op foto links de bootjesmolen Speedway Carrousel van Nicholaas Rampen/van Nieff, erachter de Autoscooter van Cokkie Vermolen en op rechts de fotoschietsalon van Gosse Tilstra. (Foto: Stichting kermiscultuur)

  1983

 • Een deel van de Gordykster najaarskermis in het jaar 1983 met op foto o.a. de Rups Aerobic-Robot van de familie Regter, Vliegtuigmolen van de familie v/d Molen/Arjaans en de Zweefmolen van Steenhuis. (foto: SKC)

  1983

 • Najaarskermis Gorredijk 1983 met op foto de toen 15 jarige Corry Sipkema in de Holly Cranes van zijn ouders Nico en Angenes Sipkema-Speelman. Vele jaren kwamen de bekende Sipkema's steevast met diverse attracties naar Gorredijk, o.a. een Bingo spel, de Holly / Lucky Cranes en niet te vergeten de Autoscooter werden hier aan de kermisvierders gepresenteerd. (foto: Nico Rampen)

  1983 Holy Cranes

 • Een foto uit het jaar 1983 waarop de attracties Zweefmolen van Steenhuis , Vliegtuigmolen van de familie van der Molen/Arjaans , Holly Cranes van de familie Sipkema/Speelman , Bootjesmolen Speedway Caroussel van de familie Rampen en de Rupsbaan Aerobic-Robot van de familie Regter te zien zijn welke het volk amuseren op het Marktterrein.

  1983 kermis Oktober

 • Najaarskermis Gorredijk 1983 met een close-up van de vliegtuigmolen van de familie van der Molen/Arjaans uit Joure.

  1983 kermis Oktober.

 • Najaarskermis Gorredijk 1983 waarin we zicht hebben tussen de attracties door op de Holly Cranes van Nico en Angenes Sipkema/Speelman & zonen en de Bootjesmolen Speedway Carrousel van Nico en Elizabeth Rampen/van Nieff. Tussen de beide zaken door zijn ook nog de Fotoschietsalon van de familie Tilstra en de Gebakkraam van de familie Meijer te zien. Er werd op deze middag volop een gokje gewaagt in de hoop wellicht die mooie gouden polshorloge te winnen, of als jonge doch ervaren schipper een juiste koers gevaren onder het toeziend oog van heit/mem, pake en beppe welke aan vaste wal stonden. (Foto: Stichting kermiscultuur)

  1983 najaarskermis

 • Van 1969 tot eind jaren 80 behoorde ook een gedeelte van de Nieuwstraat (gelegen tussen de Marktstraat en Hoofdstraat) tot het kermisterrein, Hier hadden vooral de consumptie en spel/altijd prijs zaken een standplaats. Bijgevoegde foto is gemaakt tijdens de najaarseditie van de Gordykstermerke in het jaar 1983. Voor wie goed kijkt ziet de koeien aan de balie staan voor hotel, café-restaurant van der Zee. (foto: Nico Rampen)

  1983 Nieuwstraat

 • Een blik in de Nieuwstraat tijdens de najaarskermis van Gorredijk in het jaar 1983, daar waar vooral de spel en eetzaken een plaats hadden. (foto: Nico Rampen)

  1983 Nieuwstraat

 • De Gorredijkster kermis in één van de jaren tachtig. De foto is, gelet op het verkeersbord, van voor de verkeersreconstructie. Nadien bleef tijdens kermissen het wegverkeer gebruik maken van de Nieuwstraat en werden alle kermisspullen bijeengestouwd aan de Noordoostkant ervan.

  1984 Kermis

 • De familie Tilstra zijn geen onbekenden in Gorredijk, al meer dan 27 jaar staan zij steevast met hun gebakkraam in de maanden november en december aan de Lijnbaan (achter de Hema). Naast de bekende gebakkraam exploiteerde de familie de op foto afgebeelde fotoschietsalon (welke inmiddels niet meer in bezit is, en is vervangen door 2 modernere schietzaken), diverse malen werd ook de Gorredijksterkermis daar mee aangedaan. Een imposante verschijning zo kon je de uitbundige kraam noemen, een lust voor het oog zullen we maar zeggen. Deze foto is gemaakt tijdens de najaarskermis te Gorredijk in het jaar 1984 waar de zaak gestald stond aan het stuk Nieuwstraat gelegen tussen de Marktstraat en Hoofdstraat. (Fotomaker: N. Rampen via familie Tilstra)

  1984 Kermis oktober

 • 
Najaarskermis Gorredijk 1984 met op foto de mooie fotoschietsalon van de familie Tilstra welke een standplaats had aan de Nieuwstraat (gedeelte gelegen tussen de Marktstraat/Hoofdstraat). (foto: Nico Rampen)

  1984.

 • Najaarskermis Gorredijk 1985 met o.a. de Zweefmolen van Steenhuis en de snelheidsmolen genaamd Limbo bob van de familie Bakker/Por.

  1985 Najaarskermis.

 • 
Najaarskermis Gorredijk 1986 met op de voorgrond de Zweefmolen van de familie Visser. (foto: Nico Rampen)

  1986

 • Lekker scheuren en botsen in de Autoscooter van de familie Sipkema tijdens de najaarskermis van Gorredijk in het jaar 1986. (Foto: Stichting kermiscultuur)

  1986

 • Een kijkje bij de opbouw van de Autoscooter waarmee Nico, Angenes & zonen Corry en Henny Sipkema jaren lang in Gorredijk present waren (Corry exploiteerde van 1994 t/m 2002 de attractie en sloot in Gorredijk het Autoscooter tijdperk binnen het gezin af). Het was een flinke Autoscooter met een grondmaat van 26 meter bij 14 meter en een rijvloer van 24 meter bij 12 meter, er gingen dan ook de no...dige werkuren in zitten. Normaliter wanneer er de tijd voor was werd de complete onderbouw een dag voor de oplevering uitgelegd en gewaterpast, de volgende dag werd dan om 07:00 uur aangevangen met het inlopen van de rijvloer, rondvloer, masten, kap, front, inhangen verlichting met de netten en tot slot het parkeren van de wagentjes op de baan waarna de attractie er om 17:00 uur in de middag draaiklaar bij stond. Op de foto welke gemaakt is in het jaar 1986 te Gorredijk hield de boxer Sonja van de familie Sipkema een oogje in het zeil op het Marktplein bij de attractie van haar baasjes. (Foto: Stichting kermiscultuur)

  1986

 • Veel Sjouwen en waterpassen het had veel weg van een grote legpuzzel de Autoscooter van de familie Sipkema. Nico en zijn vrouw Angenes met zonen Cornelis (Corry...) en Hendrik (Henny) waren onlosmakelijk verbonden aan Gorredijk het waren zij welke vele jaren een vaste standplaats hadden in het dorp. De Sipkema's hebben diverse attracties geëxploiteerd, in Gorredijk waren dat o.a. de bingo met als bekendste de Holly Cranes en Autoscooter. Nico & Angenes hadden vanaf 1984 met hun imposante Autoscooter (grond oppervlak 26 meter bij 14 meter en een rijvloer van 24 meter bij 12 meter) een standplaats op de Gordykster kermis waarbij de najaarseditie steevast was. In 1994 besloten Nico en Angenes om het rustiger aan te doen waarna de exploitatie werd overgedragen aan de volgende generatie, zoon Corry nam de exploitatie van de Autoscooter op zich en was daarmee in het najaar van 2002 voor de laatste keer in Gorredijk aanwezig, het was een speciale kermis omdat het tevens de laatste kermis was waarbij Sipkema de regie in handen had, de attractie was verkocht en werd bij de afbraak overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Zoon Henny koos voor de Holly Cranes en heeft ook daarmee vele jaren in Gorredijk gestaan tot en met het jaar 2004. Bijgaande foto is gemaakt tijdens de opbouw van de najaarskermis in het jaar 1986, het was de laatste keer dat het deel Marktplein gelegen tussen de Nieuwstraat en Nijewei betrokken was bij de kermis waarna hier t/m 1997 de salonwagens van de exploitanten een plaats hadden. (Foto: Stichting kermiscultuur)

  1986

 • Najaarskermis Gorredijk 1986 met op foto de babysport van de familie Venekamp. (foto: Nico Rampen)

  1986

 • Stormachtig weer tijdens de najaarskermis van Gorredijk in het jaar 1986. Het ging in de nacht van zaterdag op zondag flink tekeer waardoor kermisexploitant Wieb Luesink besloot zijn collega Nico Rampen te hulp te schieten door de vrachtwagen als windbreker voor de nostalgische Bootjesmolen te parkeren. (foto: SKC)

  1986 Bootjesmolen

 • Een foto welke gemaakt is tijdens de Najaarskermis van Gorredijk in het jaar 1986 met afgebeeld één van de bekendste spelen van de kermis, namelijk de grijpkranen in dit geval de Holly Cranes van de bekende Nico & Angenes Sipkema & zonen Cornelis (Corry) & Hendrik (Henny). Nostalgie want hier begon het allemaal mee, veelal ronde tenten waar de nodige man uren in gingen zitten. De Holly Cranes van Sipkema had een diameter van 8 meter en bood plaats aan 20 speelkasten, de tent ...werd helemaal van de grond af opgebouwd en uitgepakt in zo'n 8 uren tijd. Grijpautomaten gaan binnen de familie Sipkema reeds generatie op generatie, Cornelis Sipkema senior liet de tent nieuw bouwen in het jaar 1966 en deed hem op zijn beurt in de loop der jaren over aan zoon Nico. Het was echter de tijd dat de inklapbare containers hun intrede namen op de kermis, ook binnen de familie Sipkema, welke veel minder arbeidsintensief waren wat betreft de opbouw en de afbouw. De tent werd in 1991/1992 doorverkocht aan de neef van Nico, Berend Sipkema welke er enkele jaren mee rees. In 1995 kocht de oudste zoon van Nico & Angenes, Corry Sipkema de tent terug en heeft er nog een melkbussenspel in geëxploiteerd. Op de foto runt de neef van Nico (Berend Sipkema) samen met de toen 16 jarige Henny Sipkema (Jongste zoon van Nico & Angenes) de zaak. Henny exploiteert hedendaags nog steeds grijpkranen op de kermis. De tent is na Corry verkocht aan Nicolaas Sipkema (zoon van Berend Sipkema) welke er een kikkerspel in exploiteert op kermissen in Duitsland. Naast de Holly Cranes is de bekende Autoscooter van de familie Sipkema te zien. (foto: SKC)

  1986 De Holly Cranes

 • Een blik vanuit het Reuzenrad op de zweefmolen van de familie Visser-Venekamp tijdens de najaarskermis van Gorredijk 1986.

  1986 Kermis Oktober

 • Najaarskermis Gorredijk 1986 met het Reuzenrad van Dirk & Ank Arjaans uit Joure. Een leuk weetje over dit Reuzenrad is dat het in zes weken tijd is gebouwd door de Gorredijkster Douwe Leemburg.

Douwe was burger en van beroep machine - bankwerker hij kwam door zijn vrouw Reintje Dirks in het kermisvak terecht.

Het transport van het Reuzenrad een combinatie van vrachtwagen + aanhanger. De grondmaat was 10 x 10 meter en het was 16 meter hoog.Er was een eigen stroomvoorziening door middel van een Kromhout 1000 t/min dieselmotor. Het rad had 12 bakjes. In ieder bakje kunnen 2 of 3 personen.

Vanaf 1960 reisde zijn zoon Jaap uit Apeldoorn met het rad. Het rad werd verlicht door 1245 witte en gekleurde lampen. In de winter 1971-1972 werd door Jaap Leemburg het rad op een middenbouw wagen gebouwd. Van het origineel bleven alleen het wiel, de gondels en de verlichting over. De op- en afbouwtijd werd hierdoor korter en het werk werd veel minder zwaar.

Vanaf 1985 is het rad overgenomen door Dirk en Ank Arjaans uit Joure. Op de kassa kwam een groot verlicht bord met Tour de France erop. De bakjes werden opnieuw geschilderd en kregen een naam van een Franse plaats of streek. Om gezondheid redenen werd het rad in 2002/2003 verkocht aan Marco van Tol, die het rad geheel opnieuw decoreerde. In 2007 werd het rad nog gebracht als Old Western Wheel, waarna het verdween naar een pretpark in de Oekraïne.

Onlangs nog maakte de familie Arjaans bekend dat ze na 44 jaar stad en land te hebben afgereisd in Januari 2019 stoppen met het kermisbedrijf. (Foto: Nico Rampen)

  1986 Najaarskermis.

 • Kermis transport op een rij langs de Nieuwstraat/Marktplein tijdens de opbouw van de Gordykster najaarskermis in het jaar 1986, van links naar rechts: aanhanger behorend bij de Autoscooter van Nico Sipkema & zoon uit Apeldoorn, Mercedes behorend bij de bootjesmolen

  1986 Transport Sipkema Rampen

 • De attractie welke bij een ieder in het geheugen gegrift staat en waar nog altijd veel over wordt gesproken is toch wel de nostalgische bootjesmolen oftewel de Speedway Caroussel van de familie Rampen van Nieff. Menigeen heeft hier de juiste koers gevaren om zodoende de pluim te vangen wat werd beloond met een gratis rit. Nicolaas (Nico) was naast een echte kindervriend een heus icoon, met baard en compleet gehuld in schippers kleding was hij de bekende kapitein Iglo van de... kermis. De attractie was in het jaar 1981 maar liefst 35 jaar lang onafgebroken aanwezig op de Gordykster kermis, een speciale gebeurtenis waarmee de familie destijds werd gehuldigd. De bootjesmolen werd in de loop der jaren overgedaan aan zoon Johannes, ook deze bleef Gorredijk nog diverse jaren trouw bezoeken. Helaas was in 1995 de bootjesmolen voor het laatst aanwezig op de kermis van Gorredijk. Bijgaande foto is gemaakt tijdens de najaarskermis van Gorredijk in het jaar 1987 onder de voet van het museum op de hoek Marktplein/Schoolstraat, normaliter had de attractie een vaste plaats op de hoek van het marktplein grenzend aan de Nieuwstraat. (foto: KCM)

  1987 Bootjesmolen.

 • Hobbelende Geit 1987
 
Een foto uit het jaar 1987 gemaakt tijdens de najaarskermis van Gorredijk met zicht op de Golfbaan ook wel de hobbelende geit genoemd. Dit exemplaar betreft een originele nostalgische kermisattractie uit het jaar 1920 welke jaren lang in expoitatie was van de bekende familie Arjaans (Dirk) uit Joure. Op de attractie bevinden zich verschillende uit hout gesneden attributen welke voornamelijk best...aan uit dieren. In de middag draaide de attractie als kinderzaak en maakten dezen rustig de golvende beweging waarna om 20:00 uur s'avonds de versnelling een aantal tandjes hoger werd gezet en het voor de jeugd vooral goed vasthouden was. Voor wie er niet genoeg van kreeg was het de kunst om de pluim te vangen wat resulteerde in een gratis rit. Deze editie van de Gordykster najaarskermis is vermoedelijk de laatste kermis voor Arjaans geweest met de Golfbaan waarna deze is doorverkocht naar de huidige exploitant Jent Boersma uit Anjum. Dirk en Ank Arjaans zijn nog altijd woonachtig in Joure en exploiteren hedendaags een Glazendoolhof op kermissen in Nederland, Duitsland en België. (Foto: KCM)

  1987 Hobbelende Geit

 • Deze afgebeelde foto is gemaakt tijdens de najaarskermis op zondag 25-10-1987, de mensen zijn in grote getale aanwezig op het marktterrein en vermaken zich uitbundig aan o.a. de op de foto zichtbare Autoscooter van de familie Buwalda en de Cake Walk met orgel van de familie Klinkhamer.

  1987 Najaarskermis

 • Najaarskermis Gorredijk 1987 met o.a. de Hully Gully van de familie Venekamp/Buwalda en de Zweefmolen van de familie Visser.

  1987 Najaarskermis.

 • De snelheidsmolen, een attractie waarbij de vrijhangende gondels met een golvende beweging rondes maakt. Eerst rustig waarna de snelheid word opgevoerd met gevolg dat de gondels naar buiten zwenken en deze zodoende flink scheef gaan hangen. Doordat de attractie op een zogenaamde middenbouw aanhanger staat loopt de indeling in de midden op waardoor de voorbouw en achterbouw van de attractie veel lager liggen (behalve het grote gemak van opbouwen en afbreken krijg je hier de go...lfslag beweging van). Om er nog een extra beleving in te krijgen zijn de snelheidsmolens aan de achterzijde voorzien van een tunnel waar je met de gondel doorheen raast. In Gorredijk hebben verschillende snelheidsmolens gestaan, het was echter de Matterhorn van Herman Por welke als imposantst mag worden gerekend. Met zijn grote kap vele decoratie en verlichting was dit een uitblinker op menig kermis. Bijgaande foto is gemaakt op de najaarskermis van Gorredijk in het jaar 1988 (foto: stichting kermiscultuur)

  1988

 • Een foto uit het jaar 1988 van de spelcontainer Balco Rotor van Harry & Lien Theunissen waarmee zij aanwezig waren op de najaarskermis van Gorredijk. De Balco Rotor is een van oudsher bekend kermisspel, echter kreeg het spel er door o.a. de schuifautomaten en andere spellen geduchte concurrentie bij waartegen het spel later niet opgewassen bleek, het spel is dan nu ook vrijwel helaas niet meer op... de kermis te vinden. Hoe werkte een Balco Rotor nu eigenlijk? De Balco Rotor is een speelkast met daarin een rond draaiende spiegelschijf waarop allerlei prijzen stonden in kuipjes, die met een handmatig te bewegen arm er afgeschoven konden worden waarna de prijs was gewonnen. De familie Theunissen heeft meerdere malen een standplaats gehad met hun Balco in Gorredijk. (Foto: Stichting kermiscultuur)

  1988

 • Voor de kermis begint worden de attracties nog even gewassen om zo de kermisvierders netjes te ontvangen. Op de foto is een personeelslid van Nico Sipkema de rondvloer van de Autoscooter botsauto's aan het schoon schrobben, gezien voor aanvang van de najaarskermis van Gorredijk in het jaar 1988. (foto: SKC)

  1988 Autoscooter

 • De kermisexploitanten v.l.n.r. Nico Sipkema (Autoscooter), Bertus Flikkema (Lijntrek/Hoepla), Herman Por (Matterhorn), Johannes Rampen (Babysport/Bootjesmolen) hielden een onderonsje op de Gorredijkster kermis 1988 . Foto: B. Flikkema.

  1988 Kermis

 • Flikkema, zeker geen onbekende naam als er terug gekeken wordt in de archieven van zowel de kermis als de jaarmarkten van Gorredijk. Zo stonden Frits en Ger Flikkema diverse keren op de Gordykstermerke met hun bekende Kraam de Rokersspecialist waar naast rokerswaar ook ruimte was voor speelgoedverkoop. Vele markten maar zeker ook kermissen werden ermee aangedaan. Zoon Bertus bleek ook een geboren handelsman en trad in de voetsporen van zijn ouders. Bertus vond zijn geluk bij zijn geliefde Louwke en samen gingen ze het kermisavontuur aan, diverse zaken werden in de loop der jaren bemant van zowel spelzaken als een in de tijd populaire Swing Mill 80 in de bocht. Tot op de dag van vandaag is Flikkema actief in de kermisbranche en wordt er gehandeld over de gehele wereld! Op de foto welke gemaakt is tijdens de najaarskermis van Gorredijk in het jaar 1988 namen Bertus en Louwke een standplaats in met de Monte Carlo opbouw tent waarin lijntrek touwtje trekken en ring gooien werd geëxploiteerd. (foto: SKC)

  1988 Lijntrek

 • Een foto gemaakt tijdens de najaarskermis van Gorredijk in het jaar 1988, waar kermisexploitant Jaap Terpstra een standplaats had op het Marktplein met zijn Stoplichtspel. (foto: Nico Rampen)

  1988 Stoplichtspel

 • 1989 Voorjaar, Transport Cake Walk

 • Zweefmolen M.K. Venekamp uit Delfzijl, kermis mei 1991 in Gorredijk. (bron: fotocollectie A. Lubach)

  1991 Zweefmolen

 • Najaarskermis Gorredijk 1992 met de Bleu Power Polyp onder leiding van de kermis familie Duursma.

  1992 Najaarskermis

 • Voor velen zal dit nog een bekend beeld zijn, de grote woonwagen van de in Gorredijk zeer bekende en gewaardeerde familie Tilstra uit Warfhuizen gestald op het Marktplein. Al in de jaren 70 kwam de familie naar Gorredijk, daar ze diverse keren een standplaats innamen met de Fotoschietsalon op zowel de voor als de najaarskermissen van het dorp. het was in het jaar 1987 dat de Tilstra's besloten om de periodes van verblijf in Gorredijk te verlengen, Zo werd na afloop van de najaarskermis de schiettent in de

  1993 Woonwagen

 • Zonder transport staat ook de kermis stil, op de foto staat de mooie DAF 2800 welke behoorde bij de Fotoschietsalon van kermisexploitant Willem Hoeksma uit Leeuwarden geparkeerd op het achterste deel van het Marktplein. Vele kermisexploitanten maken gebruik van korte vrachtwagens met daarop veelal een vast of afzetbakje, hierdoor zijn ze op het kermisterrein en in krappe straten veel wendbaarder. De foto is gemaakt tijdens de voorjaarskermis van Gorredijk in het jaar 1993 (foto: A.J. Lubach-Koers)

  1993. Daf 2800

 • 
De Autoscooter van de familie Witstijn uit Apeldoorn gezien tijdens de voorjaarskermis van Gorredijk in het jaar 1994 (foto: A.J. Lubach)

  1994 Autoscooter

 • Een foto gemaakt tijdens de najaarskermis van Gorredijk in het jaar 1995 van de woonauto van de familie Pothoven-Dassen uit Zutphen. Vele jaren stonden Herman en Ollie met hun grote snoepkraam op zowel de Gordykster voor als de najaarskermis (onlangs zijn Herman en Ollie gestopt met reizen op de kermis). De bewoners van de Marktstraat, Schoolstraat & Nieuwstraat hadden er tijdens de kermissen extra buurtbewoners bij. Tientallen woonwagens vonden een plekje langs het kermisterrein en in de aangrenzende straten. Geen enkel bezwaar was er vanuit de buurt ze vonden het gezellig dat de reizende ondernemers met hun woningen op wielen aankwamen, waar nodig boden ze de exploitanten hun medewerking aan voor het voorzien van water en of stroom. In vele dorpen en steden is dit beeld echter verleden tijd, de mobiele woningen en pakwagens vinden tegenwoordig meestal een plekje elders in de plaats zo ook in Gorredijk waar dezen een plaats bij sportpark Kortezwaag hebben. Op de foto staat de woonauto voor de imposante politiewoning op de hoek van de Marktstraat / Nieuwstraat. (foto: A.J. Lubach)

  1995

 • De Autoscooter, Botsauto's van de familie Regter uit Utrecht op de Gordykster voorjaarskermis van 1995. (foto: Atze J Lubach)

  1995 Voorjaarskermis

 • Griezelen tijdens de voorjaarskermis van 1996 in het spookhuis Witches Revange van de familie Arjaans.

  1996 Voorjaarskermis

 • Het was 500 meter lopen van de kermis (Sportcentrum Kortezwaag) naar de rest van de Gerdykster Merke. Voor veel bezoekers bleek dat teveel te zijn, waardoor veel publiek weg bleef.

  1997 Kermis 5 mei

 • De kermis in Gorredijk houdt z'n stek op de parkeerplaats voor cultureel centrum De Skâns. Plaatselijk Belang en ondernemers hadden gevraagd om een verhuizing naar de oude plek op de Markt. Na een opknapbeurt in 1997 is dit terrein ongeschikt geraakt voor de kermis, aldus de gemeente Opsterland. Aanpassingen zijn te duur.

  2009.

 • Najaarskermis 2010 (foto Eelke Hendrik)

  2010

 • 25 jaar oliebollen bakken in Gorredijk. Als je november en december praat over oliebollen dan heb je het over de familie Tilstra. Het was 1987 toen de familie voor het eerst open ging met hun oliebollenkraam aan het Hofland te Gorredijk. Dit jaar viert de familie hun 25-jarige jubileum. In de loop der jaren is er wel het een en ander veranderd. Zo woonde de familie in de begin jaren tijdens de oliebollen verkoop op het marktplein in hun huis op wielen. De zonen Wijnard en Patrick kregen dan gedurende die periodes les op de plaatselijke openbare basisschool De Flambou. Sinds de herinrichting van het marktplein was er echter geen plaats meer voor de woning van de familie waardoor ze sindsdien op de thuisbasis in Warfhuizen verblijven. Wat ongewijzigd is gebleven, is dat de kraam nog steeds op dezelfde plaats aan de Lijnbaan staat en zij ze nog steeds even lekker bruin voor menigeen bakken. Op de foto overhandigd Jurjen Haagsma een bloemetje aan Jitty Tilstra.
Foto: Henk Stoelwinder.

  2011

 • 2012

 • 2012

 • 2012

 • 2012

 • 2012

 • 2012

 • 2012

 • 2012

 • Al bij het opbouwen van de kermis op woensdag was het druk op het Marktplein.( Foto: Henk Stoelwinder)

  2013

 • 26-10-2014, Het centraal in het centrum gelegen Marktplein is omgetoverd tot pretpark met attracties voor jong en oud, zoals de American Wipp, het Reuzenrad, de Fun jump en het schitterende nostalgische Le Grand Carrousel uit 1890. Ook ontbreken de botsauto’s , de grijpkranen, de schietsalon en de zaken voor de inwendige mens niet.

Morgen wordt het feestweekend afgesloten met de najaarsmarkt, die dit jaar een speciaal tintje heeft. Het is de eerste editie die georganiseerd word door de stichting Marktbeheer. Deze stichting organiseert ook de week- en jaarmarkten in Drachten & Leeuwarden en heeft net als de organisatie van de kermis als doel het evenement te verbeteren.

  2014

 • De Experience (Velthuis/Mulder) op de najaarskermis in Oktober 2015

  2015

 • De najaarskermis in 2016 (foto Jurjen Haagsma)

  2016

 • De fotoschietsalon op de najaarsmarkt in 2017

  2017

 • Voorjaarskermis in 2017, (foto: Jurjen Haagsma)

  2017 Voorjaarskermis.

 • Douwe Leemburg bij een van zijn eigen gemaakte attracties op de kermis in Gorredijk

  Kermis, Douwe leemburg.

 • Reuzenrad Dirk Arjaans te Gorredijk, dit reuzenrad is overigens in zes weken gebouwd door Gorredijkster Douwe Leemburg.

  Kermis, Reuzenrad Dirk Arjaans

 • Motorrace in de fototent met Hans de Jong en zijn vrouw.

  Motorrace

Meer foto’sLaatste foto’s