Gorredijk

Portret & Groepsfoto's

 • Drie generaties Kuipers: Klaas, Egbert en Klaas. Foto gemaakt aan de Stationsweg. (foto via Ankie Kuipers)

  01 Drie generaties Kuipers

 • 1961, De toen nog lege overkant van de Ringenoldusstrjitte, met Akkie Kuipers. (foto via Ankie Kuipers)

  02 Ankie (Akkie) Kuipers 1961

 • Café de Veehandel, vóór 1905, toen nog Café de Groot met Feits de Groot en Jan Vos (foto via Ankie Kuipers)

  03 Cafe de Veehandel

 • Gezin Kuipers, rond 1946, Vader Klaas, Annie, Egbert, Jeltje, Jant en zittend Akke Kuipers (foto via Ankie Kuipers)

  04 Het gezin Kuipers 1946

 • Huis met zonnescherm, gebouwd in 1853 door Roel Egberts Kuipers, Meester Timmerman en Rooimeester te Gorredijk. Foto gemaakt in de Hoofdstraat (foto via Ankie Kuipers)

  05 Huis met zonnescherm

 • Klaas Egberts Kuipers en Akke Wiegers Popma, eigenaren van Trimbeets (tot 1911), in 1911 de Koornbeurs aan de Brouwerswal en café de Veehandel (café Kuipers) gekocht. (foto via Ankie Kuipers)

  06 Klaas Egbert Kuipers

 • Ringenoldusstrjitte, 1961 met Klaas Kuipers jr.(foto via Ankie Kuipers

  07 Klaas Kuipers j.r. 1961

 • Egbert Roels Kuipers, geboren in Gorredijk, 1828. Aannemer van het Waaggebouw aan de Kerkewal en het vroegere Postkantoor in de Hoofdstraat (opgeleverd in 1876). Getrouwd met Jantje Tjeerds Wiegersma, ook geboren in 1828 te Gorredijk. Dit is een schilderij, gemaakt door Pieter Cornelis Mondriaan in 1900.(foto via Ankie Kuipers)

  08 Schilderij Egbert Roels Kuipers

 • Trimbeets 1900 met Akke Kuipers Popma en Jantje en Wieger Kuipers, in 1896 is Trimbeets gehuurd en in 1903 gekocht door Klaas Egberts Kuipers (foto via Ankie Kuipers)

  09 Trimbeets 1900

 • Elftalfoto Koelstra kinderwagenfabriek foto gemaakt in 1959 te Jubbega, helemaal links Johannes van der Woude. (foto via Hendrik Liemburg)

  11 Elftalfoto Koelstra 1959

 • De 25 jarige vriendschap met de Joodse gemeente Ra'anana in Israël werd in 1988 bezegeld met een boek. Hier de overhandiging door Burgemeester van Bodegom.

  25 jarige vriendschap Ra'anana

 • Op 10 Augustus 1967 bood Hendrik Heringa een geschenk aan namens de burgerij van Gorredijk, aan Abraham Godschalk en diens vrouw Sara. Godschalk was de grondlegger van de vriendschapsrelatie tussen Israël (Ra'anana) en Opsterland. Abraham en Sara werden benoemd tot ereburgers van Gorredijk.

  Abraham Godschalk

 • 
Advokaat Jonkers

  Advokaat Jonkers

 • Advokaat Mr. Willem Herman Jonkers. Hij had zijn kantoor aan de Hegedyk nr.3.

  Advokaat Mr. Willem Herman Jonkers

 • Albert Sinnema met zijn echtgenote op de Hoofdbrug tijdens de winkelweken van 1929. Hiernaast hun woning aan de Stationsweg met links een deel van de Mulo school waarvan hij hoofd was. Foto 1931.

  Albert Sinnema

 • Albert Sinnema en zijn tweede vrouw Jeltje Elzinga, Albert was hoofd van de Muloschool.

  Albert Sinnema

 • Anna Sikkes v/d Meulen, vrouw van Gerrit Dokter 1851-1940.

  Anna Sikkes v/d Meulen

 • 
Anton Mensinga, bierbotteler, scheerbaas, koperslager en rijwielhandelaar met zijn vrouw Joukje Joustra en haar zuster Jenne.

  Anton Mensinga

 • Deze arbeiders werkten bij de leerlooierij van Nauta. De schorsmolen produceerde niet voldoende grondstof, zodat dit produkt ook per schip werd aangevoerd. Bovenstaande personen losten in 1909 een schip dat aan de Kerkewal bij de molen lag. Staande v.l.n.r.: Gauke de Haan, Gurbe Werkman, Hendrik Warnar (molenbaas), Sjoerd Hamsma, N.N., Willem Glasz, (schipper) N.N., Jacob v/d Meer. Voor: N.N., Aldert Popma, Albert Warnar en ...Posthuma.

  Arbeiders leerlooierij

 • Arje Sietze de Jong en familie op hun arreslee voor de boerderij ''it Iekenhiem'' aan de Stationsweg te gorredijk in 1925.

  Arjen Sietze de Jong 1925

 • Arreslee op de Tsjinwyk in voormalig Kortezwaag. Links vooraan Arjen de Vries, muts met rand E.Schipper, op de slee links Kees de Vries, verder zijn er Bertus Ellen, Piet Zwart, Merten Landmeter, Sietse Hoekstra, Sietse Jelsma, Anne Rozema, Rikus Popma, achter Wiebe Woudsma en Melissen.

  Arreslee op de Tsjinwyk

 • 
Bij de bakkerswagen staat Jan van der Draai, links met de fiets Ieme van der Draai en aan de rechterkant Ale van der Draai. De foto is gemaakt in Terwispel op de Alde Dyk ter hoogte van bakker Postma.

  Bakker Draaisma

 • In 1929 raakte een personenauto in de sluiskolk te Gorredijk. De berging van de auto trok veel publiek. In de roeiboot Egbert Kuipers (links) en diens zwager Anne Willems de Jong.

  Berging personenauto

 • Het bestuur van Plaatselijk Belang, staande op het voetbruggetje bij de Molenhof. V.l.n.r.: J.de Vos, Pater L.van Ulden, H.Schippers-Stoelwinder, Harm Blokzijl, Sietske van der Meulen en G.Looienga.

  Bestuur Plaatselijk Belang

 • Het bestuur van Plaatselijk Belang in 1979. Staande v.l.n.r.: Pater van Ulden, Wester, Kluitenburg, Tjoelker, H.Schippers-Stoelwinder, en v/d Korst. Zittend: Harm Blokzijl, Klaas Idzinga, Sietske v/d Meulen.

  Bestuur Plaatselijk Belang 1979

 • Bestuur Plaatselijk Belang Kortezwaag in 1935, Staande Siebe de Boer, Keimpe Blom. Zittende: B.Wapstra, Br.Kielstra en O.de Vries.

  Bestuur Plaatselijk Belang Kortezwaag

 • Bestuur W.H.I. Gorredijk in 1934. Staande v.l.n.r.: Roel Rudolphy, Sjoerd v/d Meulen, Hendrik Heringa, en bakker A.Mulder. Zittend: Hans H.de Boer, Jan Geveke en Roel de Vos.

  Bestuur W.H.I. 1934

 • Bestuur W.H.I. 1976 Staande: Mient Faber, Bart de Boer, Mieke Kersbergen, Harm de Jong, Appie Mulder, Harm J.Bijlsma. Zittend: Jouke v/d Zee, Durk Boorsma, Wijtse Veenstra en Jan Rudolphy.

  Bestuur W.H.I. 1976

 • Betoging van Drankbestrijders in augustus 1913 achter de openbare Lagere school.

  Betoging van drankbestrijders

 • Op deze arreslee zit Broer Kijlstra en staan Sjoukje Houwing en de echtgenote van Jacob de Boer.

  Broer Kijlstra

 • Cecilia Francina Maréchal 1855-1912. Zij was op 25-06-1880 getrouwd met Gerrit Tjeerds Wieberdink.

  Cecilia Francina Maréchal

 • Potret van Cornelia (Kee) van Ossenbruggen 1915. Adriana de Haan, weduwe van Siebren van Ossenbruggen, emigreerde in 1910 met haar zes kinderen vanuit Gorredijk naar Noord Amerika. Zij was afkomstig uit een vooraanstaande Gorredijkster familie. Haar man, koperslager van beroep, was twee jaar eerder op 36-jarige leeftijd in Gorredijk overleden, waar het gezin in 1903 vanuit Sneek was komen wonen. De oudste dochter Cornelia (Kee), geboren in 1894 was in Gorredijk hulp geweest bij in het gezin van schoolmeester Thomas van der Schaaf.

  Cornelia (Kee) van Ossenbruggen

 • 
Cornelis Wilkes bij zijn woonscheepje aan de Kerkewal. Hij overleed in 1963. Elke zaterdag was hij met zijn vrouw Margje te vinden in de bioscoop bij Wiegersma, vooraan op de derde rang.

  Cornelis Wilkes

 • Cornelis Wilkes, geboren te Dokkum, woonde met zijn vrouw Margje in een klein woonscheepje dat aan de Kerkewal lag. Hij ging veel uit vissen en mollenvangen maar liep ook Gorredijk en omgeving af om ''gelukkig Nieuwjaar'' te wensen. Hun laatste levensjaren brachten zij door in het bejaardenhuis te Ureterp.

  Cornelis Wilkes

 • In 1987 wasDaniël Hendriks Kussendrager 40 jaar lid van de Friese Bond van Vogelwachten. Hier speldt zijn neef, Hendrik Klazes Kussendrager hem een ereteken op de rever.

  Daniël Hendriks Kussendrager

 • Deze twee vooruitstrevende dames zijn Abeltje Bosman en Johanna de Vries. Het rijwiel van Abeltje was voorzien van een kaarslamp, Johanna moest het doen met een carbidlamp. Abeltje bleef ongehuwd en woonde als coupeuse aan de Langewal te Gorredijk.

  De Dames

 • 
De drukkerij aan de Brouwerswal van G.L. v.d. Zwaag. Van Links: Gabe v/d Zwaag, Binne van Leer en Jan v/d Wijk.

  De drukkerij

 • Wanneer in het voorjaar het hout begon uit te botten kwamen de eekschillers, veelal van de Veluwe, met hun gezin om eikenhakhout te kappen en van schors te ontdoen. De met hun eentonig geklop losgemaakte schors werd in bossen gebonden (links op de foto), naar een runmolen (zoals de Gorredijkster skorsmûne) gebracht en tot run vermalen, om als looistof bij de leerlooierijen te worden gebruikt. De gezinnen woonden zolang bij een boer in de schuur of de stal, zoals in de bij Harinxmastate horende verzorgingsboerderij. De foto laat zien dat ook kinderen werden meegenomen naar het werk, de groteren moesten zelfs mee kloppen.

  De Eekschillers.

 • De familie Kuiper in de tuin achter hun huis aan de Langewal. Staande links Koop Kuiper, dan zijn vrouw Hiltje de Vries, daarnaast Koops zuster Rindertje en zittend zijn vader Evert Kuiper die gedurende 40 jaren arbeider was geweest bij de vervener Hendrik Feddes van Dam. Evert's weduwe Fokje Klaren kreeg na het overlijden van Hendrik Feddes zo lang zij leefde f2,- per week uit zijn nalatenschap.

  De familie Kuiper

 • De Gorredijkster dansclub. Voor Gerrit Sijtsema, Duiker, Sies v/d Zee. 2e rij: Jan v/d Vegt, Douwe Harkes, Sjouk v/d Veer, Sjoek Wapstra en Froukje v/d Veer-Beenen. 3e rij: Dina v/d Veer, Jaap Sijtsema, Sietse Teijema, Minke Teijema de Jong, Jaap v/d Veer, Sjouk Zwart, Sien v/d Vegt - Zondervan en Anna v/d Zee - de Haan.

  De Gorredijkster dansclub

 • 
De Jeugd Geheelonthouders club, afdeling Gorredijk, poseerde op 10 maart 1935 op de stoep van het postkantoor aan de Kerkewal. Op de bovenste rij rechts staat Attje Sijke Kort, de rest is onbekend.

  De Jeugd Geheelonthouders club

 • 
Ook op de begane grond was Teijema een fotograaf van formaat. Deze plaat maakte hij van een demonstratie die de gemeentelijke brandweer op de Kerkewal gaf, wellicht na aanschaf van nieuw materiaal. 19 juni 1924.

  Demonstratie brandweer 1924

 • De Postbeamten in Gorredijk omstreeks 1909. V.l.n.r. staande: de Vries, Jarings, Rijkens en Dijkstra. Zittend: Dokter, de Boer, Thijs Aberson (directeur), en B de Vries (klerk).

  De Postbeamten in Gorredijk

 • De vereinging van vrachtrijders ''Nut en Genoegen'' maakte eenmaal per jaar een pleziertocht per autobus. V.l.n.r. boven: een kelner, P.Oosterdijk (Gersloot), J.v/d Veen (Noordwolde), H.de Jong (Tjalleberd), K.Keizer (Makkinga), Krist (Nij Beets), Rijpkema (Nij Beets), 2e rij: J.O. de Jong (Jubbega), A. v/d Wagen (Oldeberkoop), W.v/d Berg (Tijnje), A.van Roeden (Gersloot), S.Walstra (Tijnje), S.Kroes (Jubbega), H.Meijer (Klidze), G.Dijkstra (Hemrik), Terwisga (Tjalleberd). Voor: L.Walda (Duurswoude), G.de Boer (Drachten), J.Jongbloed (Tijnje). Allen hadden een vrachtdienst op Gorredijk of passeerden dat op doorreis.

  De Vereniging van Vrachtrijders

 • De vrouw van Jaap Winkelman.

  De vrouw van Jaap Winkelman

 • Burgemeester H.Posthuma houdt hier zijn openingsspeech bij het volkstuincomplex de Wrotterspôlle Vooraan, op de rug gezien, W.Wieling.

  De Wrotterspôlle

 • Foto van Douwe van Dam en gezin in 1874. Hij was bakker in de twee gebroeders.

  Douwe van Dam 1874

 • Dr.Ebbinge

  Dr. Ebbinge

 • Dr.Ebbinge in de koets voor zijn huis op de hoek Nijewei/Hegedyk.

  Dr. Ebbinge

 • 
Drie heren die de schaapjes op het droge hadden. Links Job Posthuma, houtzaagmolenaar, Hendrik Feddes van Dam, vervener en Wiebren Ysaks de Haan die hetzelfde beroep uitoefende.

  Drie Heren

 • E.ten Oever, hervormd predikant te Gorredijk.

  E.ten Oever

 • Emanuel (Mennie) van der Kaars poseerde in de Pinksterfilm.

  Emanuel (Mennie) v/d Kaars

 • Engbert Jobs Posthuma. 01-10-1875 17-05-1965. Houthandelaar.

  Engbert Jobs Posthuma

 • Engbert Jobs Posthuma laadt zijn jachtgeweer. Hij is hier op zijn ''Boschhoeve'' te Nije Berkoop. De foto is gemaakt in 1969, hij was toen 85 jaar.

  Engbert Jobs Posthuma

 • In 1991 werden de heren E.Huisman en G.Siebinga benoemd tot erelid van ''Het Nut''. Hier de uitrijking van de bijbehorende oorkonde.

  Erelid van Het Nut

 • Familiefoto met in het midden Albert Sinnema met zoon Henk op het tafeltje.

  Familiefoto Albert Sinnema

 • Familie-voetbalelftal ter gelegenheid van het 40 jarig huwelijksfeest van Jan Heine en Sietske de Vos Stoelwinder. Een elftal louter bestaande uit manlijke ‘Vossen’ ( broers) en zwagers.

Bovenste rij Bjintze, Reinier Doevedans (echtgenoot van Lummie), Luitzen, Jan, Cees Kleefstra (echtgenoot van Titie), Oeds en Henk.
Voorste rij Lambertus de Vos (neef) trainer, Jan Zwering (echtgenoot van Jantje), Wim Moll (echtgenoot van Geertje), Henk Bosma (echtgenoot van Tinie) en Wieger Blauw (echtgenoot van Aukje).

Het elftal speelde tegen het 2e of 3e elftal van Gorredijk, scheidsrechter van dienst was Wiebe Moll een lid van die andere kinderrijke familie in Gorredijk. (foto: Jan de Vos)

  Familie voetbalelftal

 • Feest bij gaslicht in Hotel v.d. Zee. V.l.n.r.: Allard v/d Zee, F.H. Poelman, Berendina v/d Meer, Minke Teijema-de Jong, Gerrit Sijtsema en Sjoeke Wapstra. 2e rij: Sjoukje v/d Veer, in lijst Jacob Sijtsema en Sies v/d Zee. Sjoukje Swart, Gerke Heringa en vrouw Marthe Wapstra. 3e rij: Sietse Teijema, Froukje v/d Veer Beenen, Jacob v/d Veer, Douwe Harkes en Anna v/d Zee Harkes.

  Feest bij gaslicht.

 • Fransina Jacoba Louisa Marechal 1860-1918

  Fransina Jacoba Louisa Marechal

 • Friesche Maatschappij van Landbouw, afdeling Gorredijk vierde het 100-jarig bestaan 1853-1953. Het bestuur v.l.n.r. zittend: J.v/d Meulen, Kortezwaag, J.J.Bakker, Kortezwaag, Arj. Sietzema, Beetsterzwaag. Staand: B.Visser, Terwispel, H.Brander, Terwispel, W.de Jong, Beetsterzwaag,

  Friesche Maatschappij van Landbouw, afdeling Gorredijk

 • De gaarkeuken in 1918 in de schuur van G.Boelens.

  Gaarkeuken 1918

 • Vier broers- vier smeden, ''de Brugjes'' of wel de gebroeders Van der Brug die aan de Molenwal nr.2 woonden. Zij maakten o.a. brandkasten en kachels.

  Gebroeders Van der Brug

 • Geert Dijkstra, vrachtrijder uit Hemrik was de laatste die het zware trekwerk mede door een hond liet opknappen.

  Geert Dijkstra

 • Gelegenheidskoortje van Gorredijk. V.l.n.r.: Tite Zwart, Aukje (Aus) Nauta, Dien v/d Meulen, Trijntje Maréchal, Trijntje (Tine) Zwart, Sijke (Suze) Sjollema, Johanna Heijenga.

  Gelegenheidskoortje van Gorredijk

 • Gerrit Feddes Dokter 1851-1935. Gerrit was slager.

  Gerrit Feddes Dokter

 • Gerrit Sijtsema en Sikke Dokter.

  Gerrit Sijtsema en Sikke Dokter

 • 
Van der Zwaag met vrouw en kinderen in 1904. Staande: Aaltje, Tietje, Elisabeth en Gabe v/d Zwaag. Zittend: Harmke v/d Zwaag, Catharina Faber (Geerts vrouw) en Geert Lourens v/d Zwaag.

  Gezin Geert Lourens v/d Zwaag

 • Gjalt Douwes van Dam en Jan Ruurs Eisenga, beiden socialist en geheelonthouder, waren vrienden. Beiden werden onderwijzer, Jan om zijn socialistische ideeën een paar keer afgewezen, stond in Gorredijk, Gjalt in Spitsendijk.

  Gjalt Douwes van Dam

 • De Gorredijkster afdeling der vereniging tot afschaffing van alcoholische dranken. Zover bekend, staande 2e van links Abele Huisman, 3e Piet v/d Veen, 4e Ruurd Eisenga en 2e van rechts Jan Bijlsma.

  Gorredijkster afdeling.

 • Gosse Boersma met zijn groenten op de hondekar in de Burgemeester Selhorststraat te Gorredijk. Foto 1926. Later zou hij in Lippenhuizen wonen.

  Gosse Boersma 1926

 • Groepsportret

 • Gurbe v/d Wijk (geb. 03.07.1877) en zijn vrouw Loltje Grupstra (geb. 12.05.1881) hebben model getaan voor de korte weersverwachting van Hans de Jong op het voorblad van de Leeuwarder Courant. Hier staan zij met hun zoon Wiebe (geb.18.04.1911) en dochter Martha (geb.22.05.1909).

  Gurbe van der Wijk

 • Rechts gymnastiekleider Biccard met leden van vier gymnastiekvereingingen die hij les gaf: Stanfries, Friso, Arena, Kracht.

  Gymnastiekleider Biccardt

 • Johannes (Hans) de Jong in het vertrekje waar hij zijn weerberichten en de preatsjes mei in plaetsje fabriceerde.

  Hans de Jong

 • Hans Hanzes de Boer en Tietje Hanzes de Boer in Fries kostuum.

  Hans Hanzes de Boer

 • Harm Blokzijl (rechts) ontving op 15 december 1989 een erepenning uit handen van Burgermeester Van Bodegom wegens zijn diensten bewezen aan de ijsclub Hald Moed en eerder voor de hiermede gefuseerde ijsclub Eendracht

  Harm Blokzijl

 • Links Hendrik Sinnema, later tandarts te Gorredijk, ernaast Anne Sinnema.

  Hendrik & Anne Sinnema

 • Het gezin van Hendrik Dijkstra, direkteur van de in 1918 geopende Friesche Bank die later opging in de Rotterdamsche Bank. Vooraan links Hans, rechts Jaap Dijkstra. In het midden Janke van Dam, de vrouw van Hendrik Dijkstra die achteraan zit met dochter Hielkje (Hieke) op de arm.

  Hendrik Dijkstra

 • Hendrik Feenstra.

  Hendrik Feenstra

 • Hendrik Heringa en zijn tweede echtgenoot Anna Broers in hun duplexwoning aan de Nijewei op 23 juli 1983.

  Hendrik Heringa

 • Hendrik Heringa, mede oprichter Streekmuseum. Foto 23 Februari 1968.

  Hendrik Heringa

 • Hendrik Krist (96) en Hermina van der Duim (97jaar) waren op 5 augustus 1984 75 jaar getrouwd. Hans Wiegel, com. der Koningin in Friesland bezocht hen in verzorgingstehuis de ''Miente'' te Gorredijk.

  Hendrik Krist

 • Hendrik Sjoerds Gaastra in zijn werkplaats aan de Kerkewal nr.13 te Gorredijk naar de tekening van Ids Wiersma uit 1923.

  Hendrik Sjoerds Gaastra

 • Hendrik ter Schuur en Anne v/d Mark aan de Kerkewal.

  Hendrik ter Schuur

 • 
Hessel Posthuma, burgemeester van Opsterland en zijn vrouw T.Posthuma-Posthuma. Zij vertrokken naar Deventer, waar hij op 7 februari 2003 op 82 jarige leeftijd overleed.

  Hessel Posthuma

 • Het kostersechtpaar Hendrik Douwes van Dam en Hielkje Jans de Vries (Ned.Herv.Kerk)

  Het kostersechtpaar

 • De Nederlands Hervormde predikant Hijlkema in zijn werkkamer.

  Hijlkema

 • 
Foto ter gelegenheid van het huwelijk van Rijkele Alberts de Jong met Aukje (Akke) Wouters Jongbloed op 04-06-1908. Rechts zittend het bruidspaar, links Molle de Jong en Harmke v/d Zwaag (huwelijk in 1915 ontbonden). Staande: Aaltje v/d Zwaag, Jonker, Elisabeth v/d Zwaag, Arendsen, Tietje v/d Zwaag, Hendrik Jongbloed, Wietske Jongbloed en Gabe v/d Zwaag.

  Huwelijk Rijkele Alberts de Jong

 • 
J.E. Posthuma oprichter Nutspaarbank. 1876 oprichter, 1909-1935 voorzitter, 1935 commissaris.

  J.E. Posthuma

 • Jaap Winkelman

  Jaap Winkelman

 • Deze huizen rechts stonden op de hoek Hoofdstraat - Schansburg. Ze zijn door de gemeente gekocht om te worden afgebroken. Het tweede huis was de tabakswinkel van Gjalt Boelens. Hij had ook een rijwielhandel. De zaak werd later overgenomen door Teije Humalda. Het eerste huis werd gebouwd door Berend Mensinga. De foto werd gemaakt door een straat-fotograaf tjdens de jaarmarkt.

  Jaarmarkt

 • Op 15 december 1982 werd door Prins Bernhard aan Jan Arend v.d. Sluis het verzetskruis posthuum uitreikt. Zijn weduwe Saakje v.d. Sluis - v.d. Sluis nam het in ontvangst. De foto links van Jan v.d. Sluis werd omstreeks 1942 gemaakt. Tijdens de Tweede wereldoorlog heeft Jan v.d. Sluis veel Joden geholpen om onder te duiken.

  Jan Arend v.d. Sluis.

 • Jan Eisenga (met viool) overlegt met zijn vrouw, waarschijnlijk tijdens volksdansen op Allardsoog te Bakkeveen.

  Jan Eisenga

 • Jan Eisenga en zijn vrouw kamperen. De vlag van de Geheelonthoudersbond staat roerloos voor de tent.

  Jan Eisenga

 • Gemeentelijke straatveger Jan Fokkema op 2 augustus 1951 aan de Nijewei.

  Jan Fokkema

 • Jan Kort was in 1881 in Langezwaag geboren en trouwde met Antje Douwes Faber met wie hij eerst een tiental jaren aan de Stationsweg woonde. Daar werd in 1912 hun dochter Attje Sijke geboren. Jan maakte meubels van pitriet maar repareerde ook meubels en ander houtwerk. In 1921 huurde hij een kruidenierswinkel aan de Langewal nr.21. Zijn vrouw overleed daar in 1951, Jan in de zeventiger jaren. Foto boven v.l.n.r.: Jan Kort, zijn vrouw en rechts Attje die toen 18 jaar was. Foto links en rechts: de achterkant van het huis aan de Langewal en de tuin.

  Jan Kort

 • Jan Luitzen van der Meulen (1861-1947) en Jantje Alberta Eggink (1870-1938) Zij waren logementhouder in de Koornbeurs.

  Jan Luitzen van der Meulen.

 • Jan Sietzes Zwart, grossier in levensmiddelen aan de Langewal.

  Jan Sietzes Zwart

 • Jan v/d Vegt en Tite Zwart voor het pand Hoofdstraat nr.74 waar de Nuts-spaarbank was gevestigd. (tegenover het streekmuseum).

  Jan van der Vegt.

 • Romkje en Jelle in de deur van de bakkerswinkel in de Hoofdstraat, waar zijn ouders woonden

  Jelle de Boer

 • 
Deze foto werd gemaakt bij het vertrek van Jelle de Boer naar Amerika. V.l.n.r.: Jitske de Boer - de Jong, Hans Jelles de Boer (moeder en vader van Jelle), Jelle Hanzes de Boer, N.N., en Romkje de Boer, zuster van Jelle.

  Jelle de Boer

 • Jelle de Boer en zijn vrouw Elenor voor hun eerste huis in Waco, Texas.

  Jelle de Boer

 • De hier afgebeelde heer Jelsma zit op een Engelse motorfiets merk ''Raglan'' uit 1914. Jelsma was leerling machinist bij Tjitse Mast op de olieslagerij aan de Kerkewal te Gorredijk.

  Jelsma

 • Jeugdsoos Gorredijk 1948. Boven v.l.n.r : De Hr.Kampen, Ynze de Vries, Wiebe Krist, Eppie Tenge. Middelste rij v.l.n.r :J.de Jong, J. Mailak, S. Bouma, J.de Boer, Johannes Tenge. Voorste rij v.l.n.r. : B. Stoelwinder, Koopmans, P. Wierda, K.de Vries, S. Hes, Pietersma, H. Akkerman, ?.

  Jeugdsoos Gorredijk 1948

 • Johannes v/d Kooij had zich plm. 1900 als kippenfokker in Terwispel gevestigd. In 1923 kocht hij het huis van Doekele Sjoerds Nauta aan de Kerkewal en begon hij met verkoop van kippenvoer. Bij de opening van het bedrijf hing er een vlag met de text: ''Van der Kooij, dat is't adres''.

  Johannes v/d Kooij

 • De waarzegster Kjille (Cornelia) Modderman was zeer bedreven in het voorspellen van de toekomst aan de hand van speelkaarten. Tot 1918 woonde zij aan het noordeinde van de Kerkewal, daarna aan de Schoolstraat.

  Kjille Modderman

 • 
Een groep kleinkinderen van Geert Lourens v/d Zwaag. V.l.n.r.: Annie v/d Zwaag, Geert de Boer, Wijke de Boer, Geert Lourens v/d Zwaag, Elias de Jong, Catharina Numan en Catharina de Jong.

  Kleinkinderen Geert Lourens v/d Zwaag

 • Bij tafel Lammert Heringa en Neeltje Heringa-Van der Meulen. De kinderen: Johannes, Sjoerd, Hendrik, Gerke, Hielkje, Gerrit, Yke en Catharina.

  Lammert Heringa

 • Het voltallige bestuur van de W.H.I. was op 17-09-1974 aanwezig bij de handelstentoonstelling Magneto in de Skans te Gorredijk. De man met het lint, de Heer Wim Riemersma, Rijksconsulent voor het midden en kleinbedrijf. Vanaf Links: H.J.Bijlsma, R.Inneger, M.Faber, N.N., M.Kerstbergen-Brinksma, B.de Boer, D.Boorsma, J.v/d Zee, K.Idzinga en W.Veenstra.

  Magneto

 • Meisjesvereniging ''Ebenhaezer'' 1924

  Meisjesvereniging ''Ebenhaezer'' 1924

 • 
Meisjesvereniging Ebenhaezer 1934

  Meisjesvereniging Ebenhaezer 1934

 • Melkboer Thijs Kussendrager bij it Leantsje in Kortezwaag.

  Melkboer Thijs Kussendrager

 • Met Jan Plezier naar Duitsland. V.L.N.R.: Fokke de Jong boekhouder, John Beenen electro, Marten Sijtsma hotelier, Henny Jonkers (aan het stuur) kinderwagens, Duitse vrouw, Gerrit Sijtsma textiel, Johannes Ymkes de Jong mekbussen en Jan van der Vegt drankenhandelaar.

  Met Jan Plezier naar Duitsland

 • Mobilisatie 1914-1918. Manschappen in de Hoofdstraat te Gorredijk op weg naar Lippenhuizen.

  Mobilisatie 1914-1918

 • Mobilisatie 1914-1918. De dagorder wordt op het plein voor de school (nu museum) te Gorredijk voor gelezen.

  Mobilisatie 1914-1918

 • Gedurende de mobilisatie in de jaren 1914/1918 werden ook veel getrouwden opgeroepen. Ze deden veel dienst bij de grenzen van België en Duitsland. In hun vrije tijd hielpen zij daar de boeren waar zij meestal waren ingekwartierd. Op de linker foto ligt links vooraan Bartele Jelles Luchtenveld die sinds 1913 was getrouwd. Op de rechter foto knielt Sijtze Jelles Luchtenveld, een broer van Bartele. Na zijn terugkeer uit Duitsland als melker was hij in 1916 in Schoterland getrouwd.

  Mobilisatie 1914/1918

 • Een aantal leden van de vereniging van huisvrouwen afdeling Gorredijk tijdens een uitstapje naar Terschelling. V.l.n.r.: Mevr. de Groot, Joukje Jousma-de Vries, N.N., Jantje Beenen-Holthuis, N.N., (achter) Mevr. de Vries (van Greate Geert), Mevr. v/d Ploeg (staande), Anna Visser-Dijkstra, Johanna Veensma-Nijholt en Tinie Schouwstra-Numan.

  Ned. ver. van huisvrouwen.

 • Op 10 mei 1928 vierde notaris Spruijt zijn 25 jarig jubileum als voorzitter van Plaatselijk Belang. Links van hem staat zijn vrouw Maria E.C.Greebe, zittend hun beide dochters Anna en Cornelia.

  Notaris Spruijt

 • Het driemanschap dat de ''Volta'' oprichtte. V.l.n.r.: Johannes Beenen, Jan Sietses v/d Vegt en Sietse Teijema.

  Oprichters Volta

 • Een onafzienbare rij van ''hoge hoeden'' vervoerde op 1 augustus 1929 de Gorredijkster ouden van dagen op hun tocht naar Oranjewoud en Frederiksoord. Dit was de eerste van een jaarlijks terugkerende feestdag die werd georganiseerd door de middenstand. De eerste auto was van Hendrik Jonkers, de derde van Gerrit Sijtsema.

  Ouden van dagen tocht.

 • De Gorredijkster brandweer met haar personeel. V.l.n.r.: Gerard Brons, Hans de Boer, Engbert Posthuma, Gerrit WagenaarAnne de Jong (chauffeur), Hendrik Jongbloed op de treeplank en Hans Veldman.

  Personeel brandweer

 • Personeel van de vrijwillige brandweer te Gorredijk. De linker foto v.l.n.r.: Commandant Coomans, Wobbe Wijnstra, Jacob v/d Wijk, Simon Jelsma, en Teije Humalda. Voor: N.N., Fokke Dijkstra, N.N., Anne W.de Jong. De rechter foto: Links Anne W. de Jong en rechts Teije Humalda.

  Personeel brandweer.

 • Personeel van de drukkerij van Geert Lourens v/d Zwaag, toen nog gevestigd aan de Brouwerswal nr.21 (nu bakkerij Verloop). V.l.n.r.: Jan v/d Wijk, Wobbe Bosma (overleden in 1909), Binne van Leer, en Gabe Geerts v/d Zwaag.

  Personeel drukkerij Geert Lourens v/d Zwaag

 • Personeel van het Postkantoor en bestellers. V.l.n.r.: Roel Moed, H.Bosgraaf, Evert Scholte, J.W.Olijf, Jan de Vries, N.N., Hendrik de Jong, N.N., Zittend: Aaltje de Jong, Geertje Jeeninga, Directeur Steenstra, Dirk Ringenoldus en Geertje Bunschoten.

  Personeel Postkantoor

 • Personeel voor de Unic; rechts Annie de Boer, midden Gepke Zwier en links Ineke Koopmans (foto via Bouine Koopmans)

  Personeel Unic

 • Personeel van de Bamboefabriek aan de Lijnbaan. Aan het tafeltje de direktie Jan Fokkes de Haan en Willem Maréchal. Staande van links: Jan Wissema, Jan Schaap, Feitze de Vries, Arend Vleer, Sake Boerstra, Ruurd Flokstra, Jan Bouwmeester, Hans Post en Rinze v/d Veer. Zittend: Thomas v/d Schaaf, Jan van Zinderen, Joldert de Vries, Jan Nekema, Jouke v/d Draai en Piet Oosterhuis.

  Personeel van de Bamboefabriek

 • Personeel Van der Kooij in 1928.

  Personeel Van der Kooij

 • Pieter Adriaan Koopman Sr. was rentmeester van de P.W.Jansens Friesche Stichting. Ook was hij van 1931 tot 1946 bestuurslid van de Nutsspaarbank.

  Pieter Adriaan Koopman Sr.

 • Inwoners van verschillende dorpen in Opsterland zijn reisvaardig voor een bezoek aan Israël.

  Reis Israël

 • Rennie de Jong plant een boom achter het huis van Aukje Nauta aan de Hoofdstraat.

  Rennie de Jong

 • Rietdekkers v.l.n.r.: Jan de Vries, Harrit Hoekstra, Jochum Rinsma, Hendrik en Siebren Hoekstra.

  Rietdekkers

 • Rink v/d Velde signeerde in juli 1984 in de winkel van Thom Broekema aan de Molenwal te Gorredijk zijn nieuwste boek de wrâld is rûch

  Rink van der Velde

 • Samenkomst van verenigingen van Geheelonthouders op het marktterrein. (nu parkeerterrein achter streekmuseum.)

  Samenkomst Geheelonthouders

 • De ongehuwd gebleven Sietske Ringenoldus was Doopsgezind. Vele jaren was ze organist in de Doopsgezinde kerk aan de Stationsweg. Sietske's vader, Anne Wiebes Ringenoldus had een groentenkwekerij op ''de Warmehoek'', die later werd over door Jan v.d. Wal en diens zoon Sietze. Van Dokkumburg was de laatste kweker op deze plaats, maar hij was overgegaan op bloemen en struiken. Rechts de Doopsgezinde kerk aan de Stationsweg die in 1940 werd gebouwd.

  Sietske Ringenoldus.

 • Sikke Dokter (l) en Roelof Hemkes in 1911. Dit was de eerste koe die zij met een schietmasker doodden. Leverancier van de koe was Hans Melles van der Wal in Lippenhuizen.

  Sikke Dokter

 • Sint de Jong met zijn zonen Piet en Rykele in de hondekar op de Nijewei. plm.1905

  Sint de Jong 1905

 • Links Sjoerd Doekeles Nauta en rechts Jelle Hanzes de Boer.

  Sjoerd Doekeles Nauta

 • Slager Sikke Dokter met een rund dat werd vetgemest door Hans Melles van der Wal te Lippenhuizen.

  Slager Sikke Dokter

 • Socialistische zangvereniging ''Stem des Volks''. V.l.n.r.: B.van Zinderen, G.Veenstra, K.de Vries, E.Kuiper, B v/d Sloep, J.Bakker, W.de Vries, F.Bekhof, H.Kussendrager. Midden: v/d Wijk, Petter, J.v/d Kamp, C.Scholte, F.Bekhof, Tr.Eppinga, Pothof, J.Bijlsma, M.Kussendrager, Kuipers. Voor: Kuiper, Beenen, Langstra, Hendrik de Jong (leider), Bosker, E.v/d Walle, G.de Jong en B.Veenstra.

  Socialistische Zangvereniging

 • De Gorredijkster theoloog Tamme Foppes de Haan.

  Tamme Foppes de Haan

 • 
Tiete Jongbloed, de vrouw van Jan Sietzes Zwart.

  Tiete Jongbloed

 • 
Tietje Geerts v/d Zwaag en Louis Leefsma op 28 oktober 1913 tijdens de jaarlijkse ringrijderij op de Nijewei te Kortezwaag.

  Tietje Geerts v/d Zwaag

 • Titia Zwart 1929-1953.

  Titia Zwart

 • Tocht ouden van dagen omstreeks 1900.

  Tocht ouden van dagen 1900

 • De familie Sinnema bij hun vakantiehuisje op Ameland.

  Vakantiehuis fam. Sinnema

 • De Visclub van Kortezwaag, foto genomen voor 1920. Achteraan van Links naar Rechts Johannes Koelma, ? ,Otto de Vries ,H van Houten ,?, Pieter Rekker, Mevr. Mulder,Lange Rij : Griet Rekker,Mevrouw Koster,Mevrouw Loijenga, De Echtgenote van Popke de Vries ,De Echtgenote van de postbode Jan de Vries,Bonne Boonstra, ?, Popke de Vries,?, Klaske: echtgenote van Siebe de Boer , Trijn Bijlsma,De echtgenote van Metselaar Jan Mulder, Mevr Dina Staphorsius ,Marten Koster Kleermaker ,Vooraan: Siebe de Boer, Tjitte Looijenga ,Jitze Staphorsius .De Jongetjes rechtsboven,de zoon van Van Houten en Jaap Siebes de Boer derde onbekend . De Foto is gemaakt door Jitze Staphorsius zelf met een lange zelf ontspanner gemaakt achter de Boerderij waar toen Siebe de Boer in woonde aan de Lange Wal .

  Visclub Kortezwaag

 • Door leden van de voetbalvereniging Gorredijk werd in 1930 het toneelstuk kilometerrijder opgevoerd.

  Voetbalvereniging Gorredijk

 • Vier Gorredijkster vrienden. V.l.n.r.: Hans Wapstra, Jan Dunant, Jan Bosma en Otte v/d Werf. Foto 1910.

  Vrienden

 • De vrouwenvereniging ''Hulp in Nood'' uit Gorredijk maakte in 1915 een bustocht waarbij deze foto werd gemaakt. De man rechts met strohoed is de chauffeur Dragstra.

  Vrouwenvereniging ''Hulp in nood''

 • Trouwfoto van postbode Wietze de Vries en Zwaantje de Vries.

  Wietze de Vries

 • Yke Roelinga en A. Roelinga-Bethlehem met Lammert Veldema op de arm. Foto gemaakt in de tuin van het huis aan de Nijewei bij de afslag naar Tjoelebartje.

  Yke Roelinga

 • Zangkoor Algemene Geheelonthoudersbond te Gorredijk. Achter bij de lessenaar meester Alberda (leider), verder Sjoerd de Boer, Hendrik Ringenldus, Jan Ringenoldus, Kees de Vries, Bauke Nauta, Jan Kort, Hendrik Heringa, en Wiebe Ringenoldus. Midden: Abeltje Bosma, Froukje de Boer, Metje Ringenoldus en Abeltje Moll. Voor: Hendrikje de Vries, Boukje Algera, Griet Bijlsma, Ybeltje Koelma, Antje Douwes, N.N., N.N.

  Zangkoor Algemene Geheelonthoudersbond

Meer foto’sLaatste foto’s