Gorredijk

Scheepvaart

 • Het beurtschip Tjerk Hiddes van Bauke v/d Werf ligt hier op haar vaste ligplaats aan de Kerkewal. Achter op het schip liggen lege groentekisten van Van der Schoot.

  Bauke v/d Werf

 • Een met blik beslagen tjalk trotseert de winter en baant zich een weg door de ijsschotsen. De schippersvrouw trekt het schip in de beage met de armen op de rug.

  beage

 • De met turf hoog opgetaste schuit van schipper Beyert van Drachten nadert van het zuidoosten uit de Boppedraai. De turf is afkomstig uit Drenthe. De foto werd in 1945 gemaakt.

  Beurtschipper Beyert

 • Het beurtschip van Rein en Berend Zijlstra dat op Amsterdam voer ligt hier op de thuisbasis aan de Molenwal. Er lag een motor in het schip maar bij gunstige wind werd er gezeild.

  Beurtschip Rein Zijlstra

 • Steffen v/d Werf met zijn beurtschip Tjerk Hiddes op weg naar Sneek. Hij had de groentekwekers Van der Schoot, Kussendrager en Van der Wal als vaste klanten om hun producten naar de veiling in Sneek te brengen.

  Beurtschip Tjerk Hiddes

 • Een gezelschap dames maakte in de zomer van 1933 een boottocht met de Rival van Tjesse v/d Made.

  De Rival 1933

 • Vooraan ligt het vrachtschip van de Gebroeders v/d Klok, het derde schip is de Tjerk Hiddes van Bauke v/d Werf.

  Gebr. v/d Klok

 • Het beurtschip van Greelt Reins Zijlstra dat op Amsterdam voer had een vaste ligplaats aan de Singel. In 1906 was daar ook een bode-adres.

  Greelt Reins Zijlstra

 • Hiervan droomt men in Nijbeets, de heropening van het Polderhoofdkanaal.

  Heropening Polderhoofdkanaal

 • Tijdens de tweede wereldoorlog woonden in Gorredijk vissersgezinnen uit Ijmuiden die door de Duitsers uit hun huizen bij de haven waren gezet in verband met de aanleg van verdedigingswerken. Na de oorlog teruggekeerd liet één dezer familie's een nieuwe motorlogger bouwen (1948) welke zij de Gorredijk noemden.

  Ijmuiden

 • Het beurtschip Tjerk Hiddes ligt hier voor het huis van de eigenaar aan de Kerkewal. In het eerste volledige huis woonde de schipper Jitse Schaafsma, zoon Rienk, nog bij zijn ouders inwonend, had hier zijn eerste groentewinkel. Later verhuisde hij met zijn handel naar de Langewal. In het tweede huis woonde vanaf 1932 Bauke v/d Werf met zijn gezin. De beurtvaart op Sneek werd in 1942 overgenomen door zijn enige zoon Steffen die het tot 1963 volhield. Dat jaar stapte hij over op vervoer met een vrachtauto.

  Jitse Schaafsma

 • Op deze foto is het skûtsje waarop Jitze Schaafsma links staat, met zijn familie, rechts van hem is schoonvader Hendrik Hermanus Feenstra, die woonde in een huis dat er achter staat (aan de Kerkewal)

  Jitze Schaafsma

 • Een met turf geladen klippertjalk passeert hier de brug in Oosterwolde.

  met turf geladen

 • Twee zeilende vrachtschepen in de Nijefeart onder Terwispel.

  Nijefeart

 • Ligplaats onbekend

  Onbekend

 • Een konvooi schepen met de Tjerk Hiddes van Steffen v/d Werf vooraan opende in mei 1982 het vaarseizoen op de turfroute. Aan boord o.a. Pater L.van Ulden en Harm Jan Bijlsma.

  Opening turfroute

 • Alle Kort en Anne Knol hadden een beurtdienst van Gorredijk op Jubbega met een open praam. In Gorredijk werd de vracht gelost en geladen bij kapper Anne v/d Muur (bij het Nutsbrechje).Voordat de sluis bij Tjoelebartje er was voeren zij tot de Singel en Laadden de vracht over in een praam die in de Popmawijk lag en die in verbinding stond met de Schoterlandse Compagnonsvaart. Zo konden zij Jubbega bereiken.

  Open praam

 • Deze schipper heeft al een deel van zijn deklading turf verkocht. Ook hier in Hemrik had hij zijn vaste klanten. Het was een ongeschreven wet dat de schipper de turf bij de afnemer netjes oploeche (opstapelde).

  Oploeche

 • Steffen op zijn beurtschip de Tjerk Hiddes. Op de wal staat zijn vrachtauto.

  Steffen op zijn beurtschip

 • Deze stijlsteventjalk wordt door twee jeugdige personen in de bége voortgetrokken, terwijl de schipper de boom hanteert.

  Stijlsteventjalk

 • Deze stoomboot maakt een Zondags pleziertocht met een muziekkorps aan boord. Het vaandel staat op de voorplecht, de muzikanten achter de stoompijp. Naar men zegt zou de boot hier bij de aanlegkade van de Terwispeler zuivelfabriek liggen.

  Stoomboot

 • Op deze foto is het skûtsje waarop Taede Schaafsma staat met zijn kinderen Rienk en Ernst en zijn vrouw Antje Siesling.

  Taede Schaafsma

 • Deze tjalk ligt in Drachten aan één der kaden. Hij is geladen met turf die de schipper hier zal verkopen. Een handkar met turf staat al klaar om te worden afgeleverd. (Foto uit 1933)

  Tjalk 1933

 • Hier word een schip geladen met turf, eerst het ruim vol en daarna nog een deklast. Het aantal korven á 50 stuks word geteld. De schipper (links) zit op de luiken.

  Turf

 • Een met turf geladen schip ligt in de sluis van Gorredijk om te worden geschut. Een langskomende bakker levert brood aan de schippersvrouw. (1931).

  Turf 1931

 • Een met turf geladen tjalk ligt aan wal. De schipper kan nu bij de aanwonenden langs om zijn turf te verkopen. Meestal betaalden zij de veenbaas pas als de meeste turf verkocht was.

  Turf verkopen

 • Beurtschepen lagen zondags voor de wal, een mooie gelegenheid voor het houden van een pleziervaart. Hier passeert het beurtschip van Gorredijk op Leeuwarden de brug in Wartena met een gezelschap aan boord.

  Zondags aan wal

Meer foto’sLaatste foto’s