Gorredijk

Auto

 • Aanrijding Hoofdstraat 1960 (foto Fred Kok)

  Aanrijding Hoofdstraat 1960

 • Na zijn pensioenering woonde Albert Sinnema, Hoofd der Uloschool aan de Stationsweg te Gorredijk aan it Weike te Kortezwaag. Hier staat hij bij de Dodge van zijn zoon Henk die achter het stuur zit. Henk was tandarts, eerst in Gorredijk, later in Hengelo.

  Albert Sinnema

 • Anne de Jong was een der eersten in Gorredijk die radio's en andere electrische apparaten verkocht. Daarnaast verhuurde hij oopk auto's. zonder en met chauffeur. Op de foto staat zijn vrouw Jantje Kuipers tegen hun auto geleund. In het huis rechts is nu reisbureau Thomas Cook gevestigd (2005).

  Anne de Jong

 • In de bevrijdingsoptocht in mei 1945 deed ook de brandweerauto mee. Chauffeur was Anne de Jong en aan de rechterkant zit o.a. Hendrik Heringa. Het is nog steeds de auto die in 1932 werd aangeschaft.

De foto is makke op de Stationswei op ‘e Gerdyk. Hans de Jong hat him een pear kear yn De Woudklank pleatst. Hy hie him krige fan Gerard Zondervan. Op de foto steane sjauffeur Anne Willems de Jong, Gerrit Roelinga (linksboven) en yn it oare rygje sit noch Hendrik Heringa. De foto is makke by in befrijingsoptocht, miskien yn april 1950. Doe’t de auto op 9 maart 1942 by de brân oan de Langewâl stie gie it hast mis. Yn syn Plaatsje mei in Praatsje fan 7 oktober 1942 skreau Hans de Jong: Angstig voor de Gorredijkster Brandweer werd het toen de vuurhaard te dicht naderde. Gerrit Roelinga, medechauffeur naast Anne Willems de Jong, lukt het maar niet de automotor aan de praat te krijgen. Pas op het allerlaatste moment lukte het hem toch de blusauto te verrijden. 
(Bron: Jac. Stienstra)

De Ford TT autospuit met Van der Ploeg opbouw uit 1924 met kenteken B-12259 deed dienst bij het brandweerkorps van Gorredijk tot 1950 toen het vervangen werd door een nieuwe Ford autospuit.

  Anne de Jong 1945

 • Autorijschool Kok

 • Autorijschool Kok

 • Autorijschool Kok.

 • In de voormalige Koornbeurs hadden Klaas Kuipers en Anne de Jong in de twintiger jaren een auto verhuurinrichting. Hier staat één van hun vehikels op de Brouwerswal met Egbert, zoon van Klaas Kuipers ernaast. Anne de Jong trad later uit de combinatie en opende een radiozaak aan de Zuid-West Dubbelestraat. Ook daar verhuurde hij auto's.

  Autoverhuur

 • Sies Brandsma, Kortezwaag, gemeente Opsterland. Afgegeven: 15-4-1907

  B-211 Sies Brandsma

 • Sytze Teyema, Kortezwaag, gemeente Opsterland. Afgegeven: 10-8-1908 N.V. Voltawerk, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 2-1-1926 (Overgeschreven voor S. Teijema Kortezwaag)

  B-334 Sytze Teyema.

 • Er staan twee kentekens in de lijst die geregistreerd waren op naam van mijn grootvader Sies Brandsma, huisarts in Kortezwaag. Voor zover ik weet woonde hij schuin tegenover huisarts Ebbinge, die kennelijk later in bezit kwam van de eerst genoemde auto met kenteken B-211. Op deze foto van de B-396 staat rechts de zoon van Sies Brandsma, mijn vader, overleden in 1985. De man met pet is volgens een notitie achterop Sjoerd. Geen achternaam vermeld, maar ik denk Van der Meulen of De Boer. Het kan ook de chauffeur zijn.Bron: Tresoar

(Foto van Sies Brandsma)

  B-396

 • Marten Bakker Gzn. (geboren 21 augustus 1905), van januari 1936 tot en met eind 1952 huisarts aan de Hegedyk te Gorredijk, naast zijn Ford.

  B-396 Marten Bakker huisarts

 • A. de Jong, Gorredijk, gemeente Opsterland. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
Bron: Tresoar, archief Arrondissementsrechtbank Leeuwarden)

  B-3010 A. de Jong

 • G.L. de Jong, Kortezwaag, gemeente Opsterland. (Afgegeven tussen 1 november 1920 en 1 februari 1922.) Bron: Tresoar

  B-4004

 • Werk aan de weg ergens in Opsterland. Op de wals de machinist Bouwe Postma, en vooraan zittend met de handen op de knieën Joh. Veenstra, beiden uit Drachten. 
Commissie van Beheer van den kunstweg Bergum Heerenveen, Kortezwaag, gemeente Opsterland. (Afgegeven tussen 1 november 1920 en 1 februari 1922.) Bron: Tresoar

  B-4113

 • Groningen, Hereweg, zuidelijke oprit viaduct 1937

Gabe Jacobus Vleeshouwer, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 28-3-1922 (Duplicaat 1 augustus 1930 en 25 november 1941)

• Gabe Jacobus Vleeshouwer, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 1-8-1930 (Duplicaat)

• Gabe Jacobus Vleeshouwer, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 25-11-1941 (Duplicaat)
 Bron: Groninger Archieven)

  B-5077 Vleeshouwer

 • Andries Jarings, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 3-10-1922
Bron: Fen Fryske Groun, 14 januari 1927)

  B-5747 Jarings

 • Oene Abe Vleeshouwer en Zonen, Gorredijk, gemeente Opsterland (Kerkewal ). Afgegeven: 31-3-1925
Bron: Groninger Archieven)

  B-8756 O.Vleeshouwer

 • De nieuwe Whippet Six heeft op de zijkant de volgende tekst: MOTORBOOTDIENST GORREDIJK-LEEUWARDEN FIRMA MAST & Zn. TELEF. 38. In de cabine zit Harm Piet Mast. Deze vrachtauto is aangeschaft op 4 januari 1930 voor circa F 6.000. De oude Ford bracht circa F 2.000 op. 
Koop Mast heeft in deze nieuwe vrachtauto 14 jaar gereden tot de bezetter deze auto in september 1944 vorderde.
FA. van der Made & Mast, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 11-12-1925 (Overgeschreven 21 januari 1930)

• Firma T. Mast & Zoon, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 21-1-1930 (Overgeschreven)

  B-9769 T.mast

 • Pake Tjitze Mast voor de Ford in de Hoofdstraat van Gorredijk. In 1930 wordt deze oude Ford ingeruild tegen de nieuwe Whippet Six.
FA. van der Made & Mast, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 11-12-1925 (Overgeschreven 21 januari 1930)
Firma T. Mast & Zoon, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 21-1-1930 (Overgeschreven)
 Bron: Gerard Mast)

  B-9769 Tjitze Mast

 • Lucas van der Muur was eigenaar van kenteken B-10156. De foto is genomen bij de woning van Lucas van der Muur aan de Nijewei in Gorredijk. Bij de auto staat W. Rijpkema, neef van afzender. Het merk van de auto is Hillman.
FA. van der Made & Mast, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 11-12-1925 (Overgeschreven 21 januari 1930)

Firma T. Mast & Zoon, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 21-1-1930 (Overgeschreven)
Jelle van der Muur, Leeuwarden

  B-10156 Lucas van der Muur

 • Het voertuig met kenteken B-11941 is van de firma de Boer uit Gorredijk, vroegere garagehouder aldaar. De persoon erbij is Homme Peereboom uit Nieuwehorne. Bron: Elias van der Sloot)

  B-11941

 • Foto gemaakt op de trouwdag van Gerard Jullens en Jikke van Leer (7-7-1955) te Lippenhuizen.

Hendrikus de Boer, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 18-8-1927
Bron: Kobus van Leer, Tjalleberd)

  B-11941 Hendrikus de boer

 • Foto út: ’n plaatsje mei ’n praatsje, Hans de Jong, Woudklank 28 april 2002.

Dit stie derby: 

Hoog opgejaagde sneeuw op 16/17 januari 1940 nabij het tramstation. Geen enkele tram rijdt meer; ook de auto is ingesneeuwd. De sneeuw werd vanaf de weilanden noordoostelijk van de Stationsweg door stormachtige winden aangeblazen. Dat gebeurde via de toen nog openliggende ruimte, die in de volksmond ’Siberië’werd genoemd. Nu bevindt zich daar het appartementencomplex ‘It Station’. (Foto: Anne van der Muur). Hantje Jan Bottema, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 7-4-1928

  B-12399 Hantje Jan Bottema.

 • De auto van Jan Zwart bij café J.F. de Boer ca. 1930.
Jan Zwart, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 12-5-1928. Bron: Groninger Archieven)

  B-12530 Café J.F. de Boer

 • Jan Zwart, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 12-5-1928. Bron: Groninger Archieven)

  B-12530 Jan Zwart

 • Hendrikus de Boer, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 3-1-1929 (Gratis inpl. van nummer 195 wegens signaleering)
De foto komt út de Woudklank fan tongersdei 9 oktober 2008 en stie by Hans de Jong's Plaatsje mei 'n praatsje . Dat gie oer mevrouw Hinke Blom dy't op 17 oktober 2008 hûndert jier hope te wurden. Hinke is in dochter fan skilder en karmaster by it hurdriden Keimpe Blom fan It Easterein op 'e Gerdyk. Hinke troude op 1 septimber 1932 mei de Gerdykster Piet Jousma en doe is de foto makke. Se setten harren ta wenjen oan de Nijewei, ek op 'e Gerdyk. Bron: Jac. Stienstra, Beetstersweach)

  B-13299 H. de Boer

 • Rechts de auto van Witte Numan, een Citroën Traction Avant 11 BL. Ook wel Wieltje genaamd, Kenteken op naam van Witte Numan, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 8-6-1931

  B-16338

 • De vrachtauto van de firma Vleeshouwer & Co te Gorredijk.
Kenteken afgegeven: 4-4-1938
Bron: Tressoar

  B-24228 Vleeshouwer en Co

 • Na de bevrijding kwam Koop Mast in het kader van de wederopbouw in aanmerking voor Amerikaans materieel. Het werd een GMC die uit een legerdump werd gekocht.
 Hij haalde de auto zelf uit Rotterdam. Later vertelde hij ons dat de tocht over de Afsluitdijk in de open cabine erg koud was geweest. 
 Koop Mast bouwde de legertruck zelf om, revideerde de motor en voorzag de auto van een gesloten cabine met houten betimmering.
 Op de foto is de GMC te zien en op de buitenkant staat te lezen: COMB GORREDIJK-LEEUWARDEN TERWISPEL KORTE- en LANGEZWAAG LIPPENHUIZEN. De man staande naast de vrachtauto met een sigaret in de mond is Koop Mast en leunend tegen het spatbord is de knecht van Vleeshouwer. Het is Johannes Schaap die door mij altijd Johannes Bè Bè genoemd werd.
 De vrachtwagen staat op de Kerkewal te Gorredijk voor het huis van Vleeshouwer.
Fa. Vleeshouwer en Co. en Mast, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 17-1-1946. Bron: Tresoar

  B-29058 Koop Mast

 • Fa. Vleeshouwer en Co. en Mast, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 17-1-1946. Na de bevrijding kwam Koop Mast in het kader van de wederopbouw in aanmerking voor Amerikaans materieel. Het werd een GMC die uit een legerdump werd gekocht.
 Hij haalde de auto zelf uit Rotterdam. Later vertelde hij ons dat de tocht over de Afsluitdijk in de open cabine erg koud was geweest. 
 Koop Mast bouwde de legertruck zelf om, reviseerde de motor en voorzag de auto van een gesloten cabine met houten betimmering.
 Op de foto is de GMC te zien en op de buitenkant staat te lezen: COMB GORREDIJK-LEEUWARDEN TERWISPEL KORTE- en LANGEZWAAG LIPPENHUIZEN. De man staande naast de vrachtauto met een sigaret in de mond is Koop Mast en leunend tegen het spatbord is de knecht van Vleeshouwer. Het is Johannes Schaap die door mij altijd Johannes Bè Bè genoemd werd.
 De vrachtwagen staat op de Kerkewal te Gorredijk voor het huis van Vleeshouwer. Bron: G. Mast. De beurtdienst Gorredijk (1996). Sign. Pc 12331)

  B-29058 Vleeshouwer en Co

 • Heinrich van Hes, Gorredijk, gemeente Opsterland (Brouwerswal 340). Afgegeven: 28-5-1946. Een Chevrolet Fleetmaster van de heer Van Hes. De heer Van Hes moet de auto nieuw hebben gekocht (modeltype zou 1947 betreffen, kenteken afgifte in 1946). 
 Mijn ouders hebben de auto een dag gehuurd van het taxibedrijf van Van Hes (in Langweer). 
 Taxibedrijf Van Hes had blijkbaar voldoende vertrouwen in mijn vader (een nog jonge chauffeur). Naast de auto poseert mijn moeder Angenietje Cnossen-Algera. Bron: Jan Cnossen)

  B-29732

 • De door Dhr. Henk Hoen in 1957 zelfontworpen en gebouwde auto. 
Hans Hoen posseert naast Henk zijn voertuig.Hans woonde aan de Hegedyk in Gorredijk.

  B-30488

 • J. Vleeshouwer en Co., Gorredijk, gemeente Opsterland (Marktstraat 262). Afgegeven: 12-12-1947. Gorredijk. DAF van Vleeshouwer en Co. Bron: Albert Buursma en Wim Mollema. Met beurtschippers en boderijders door Friesland. Bedum, 1993.)

  B-32882

 • Bij de viering van de bevrijding op 5 mei 2000 werden door de vereniging Keep 'm roling de oude Amerikaanse legervoertuigen weer eens van stal gehaald.

  Bevrijding 2000

 • In 1932 schafte de gemeente Opsterland een nieuwe spuit aan voor de vrijwillige brandweer te Gorredijk. De vaste bemanning bestond toen uit: v.l.n.r. Gerrit Roelinga, Hendrik Jongbloed, Hendrik Heringa, Hans de Boer, Engbert Posthuma en Gerrit Wagenaar.

  Brandweer 1932

 • Nabij de Marechaussee's kazerne te Gorredijk zou de autobus van den heer Bareld Wielenga van Beets voor een fiets uitwijken. De bus kwam daarbij tegen de rails en stortte pardoes in de sloot. Persoonlijke ongelukken kwamen gelukkig niet voor. (1925)
(Kenteken:Bareld Wiebenga, Nij Beets, gemeente Opsterland. Afgegeven: 22-2-1926 (Duplicaat 14 december 1934)
(Bareld Wiebenga, Nij Beets, gemeente Opsterland. Afgegeven: 14-12-1934 (Duplicaat)

  Bus ongeluk

 • Johannes Jacobs Bijker, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 07-02-1929 (Duplicaat 27 augustus 1945, overgeschreven 5 september 1949). Chevrolet, eigendom van Transportonderneming De GATO uit Gorredijk.

  Chevrolet

 • Willys-Overland type Whippet 96 coupé uit 1926-1928. Kenteken B7947,N.V. Gorredijkster Stoomolieslagerij, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 17-7-1924

  Coupé

 • Een bus van Gorredijkster Transportonderneming De GATO. Hetzelfde nummer zat voorheen op een Chevrolet vrachtauto.(zie volgende foto). Naast de bus (DAF) chauffeur Gerrit de Vries uit Gorredijk. De foto is van ongeveer 1952.

  DAF, 1952

 • Het personeel van Hendrikus de Boer posseerde in 1933 met een nieuwe auto en een BSA motor model 1934. Links Beene Roelinga, de jeugdige zoon Oeds de Boer zit op de bumper van de auto. Anne Roelinga, staat met z'n handen in de zei.

  De Boer 1933

 • Anne W. de Jong (links) en Teije Humalda (rechts) voor de brandweerauto.

  De Jong en Teije Humalda

 • Egbert Kuipers (Eppie) links bij de auto. Autoverhuur de Jong. Circa 1932

  Egbert Kuipers 1932

 • Op 27 april 1927 kocht Landmeter aan de Brouwerswal dit pakhuis voor f.3200,-, later overgenomen door Numan. Geheel rechts Hennie Numan, links van de bedrijfsauto onder meer Atze Numan en Wabe Braam. foto van 1951. Fa. W. Numan, Gorredijk, gemeente Opsterland (Brouwerswal 298). Afgegeven: 10-8-1945

  Fa. W.Numan. B-28290

 • Winters beeld in februari 1979. Een harde wind zorgde voor sneeuwduinen zoals hier aan de Langewal.

  Februari 1979

 • De bus op de foto is wagen nummer 4 van de GATO. Het is een DAF met Medema carrosserie. De bus kreeg in of na 1952 het voertuiggebonden kenteken NB-19-87.

  GATO

 • De vrachtwagen (Chevrolet) met het kenteken B-28861 was eigendom van De GATO te Gorredijk. Het nummer is later overgegaan naar de bus (Volvo), eveneens eigendom van De GATO. 

 Het kenteken stond voorheen op een GMC (legervoertuig), eigendom van vrachtrijder Gerrit de Vries uit Gorredijk. De vrachtrijderij van Gerrit de Vries ging na de oorlog op in de firma GATO (Gorredijkster Auto Transport Onderneming).

 De foto van de Chevrolet is genomen voor het ziekenhuis in Heerenveen.

(fotonr: 1296. Bron: J.G. de Vries, Gorredijk)

  GATO B28861

 • Op deze foto ziet u de heren Anne Hofma en Lammert Oosterhof voor het eerst met de vrachtauto van de CAF langs de Opsterlandse Compagnonsfeart rijden nadat de wijken gedempt waren. De weg heette toen nog Vaart?

 Deze foto is op 17-08-1949 genomen door Hans van der Wal, toenmalig adres: Vaart 30 Lippenhuizen.(fotonr: 1497. Bron: Jurjen Posthumus)

Kenteken B30194, Filiaal C.A.F. Gorredijk, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 29-7-1946

  Gemeente Opsterland

 • Op de foto van de bus: links Gerrit de Vries, vader van inzender.


(fotonr: 1297. Bron: J.G. de Vries, Gorredijk)

  Gerrit de Vries

 • Deze Fordtruck was eigendom van mijn vader, vrachtrijder Gerrit de Vries uit Gorredijk. De foto is genomen achter zijn woning aan de Brouwerswal. De truck vervoerde hier lege gistkistjes i.o.v. gisthandelaar L.v.d.Muur uit Gorredijk. Op de zijkant staat de tekst: Dagelijkse Vrachtauto Dienst Gorredijk – Heerenveen via Jonkersland – Langezwaag – Knijpe G.de Vries Op de kistjes staat: Koningsgist Op de foto v.l.n.r.: Gerrit de Vries, buurjongen Henkie Alstein (later geëmigreerd naar Canada), Gretha de Vries (latere echtgenote van Feike Bruinsma), Roelof de Haan (in 1952 geëmigreerd naar Australië) en Tjitze Reekers. De foto dateert uit beginjaren dertig. (foto: 1322. Bron: Joop de Vries, Gorredijk) 
(Kenteken B18147,Gerrit de Vries, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 19-9-1932)

  Gerrit de Vries

 • Vrachtauto van Gjalt(Jold) van Dijk.

  Gjalt van Dijk

 • De Gorredijkster brandweer met haar personeel. V.L.N.R.: Gerard Brons, Engbert Posthuma, Gerrit Wagenaar, Anne de Jong (chauffeur), Hendrik Jongbloed op de treeplank en Hans Veldkamp.

  Gorredijkster brandweer

 • Foto toont geen vrachtwagen uit 1940, maar Ford of Chevrolet Canada CMP cabine nummer 13. Het verschil was op de grille zichtbaar aan het ovale ford embleem of het een beetje op een gestyleerde vlinderdas lijkende Chrevrolet logo. De foto zal in de jaren veertig zijn gemaakt maar, vele grondwerk aannemers bleven de Canadeesjes tot ver in de jaren zestig trouw. Het voertuig is in het bezt geweest van: Fa. van der Sluis en Posthuma, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 1-6-1928 (Overgeschreven 21 december 1940) N.V. Hout, en Bouwmaterialenhandel v.h. v.d. Sluis en Posthuma, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 21-12-1940 (Overgeschreven)

  Grondwerk

 • Met de Hansa Lioyd auto in het Duitse bergland. V.l.n.r. Fokke de Jong, John Beenen, de plaatselijke hotelhouder, Hennie Jonkers (stuur), de vrouw van de hotelhouder, Gerrit Sijtsema en Jan v/d Vegt.

  Hansa Lioyd auto

 • Een heel bijzonder voertuig ziet U op deze foto's. Dhr.Henk Hoen uit Gorredijk bouwde in 1957 een door hem zelf ontworpen auto waar hij, zijn vrouw en twee kleine kinderen inpasten. Hij klopte uit 1,5mm dikke aluminium plaat de carrosserie, en monteerde deze op een zelf ontworpen buizenchassis. Voor de aandrijving gebruikte hij een 200cc Sachs motor en versnellingsbak uit een motorbakfiets met 3 versnellingen vooruit en 1 achteruit. De topsnelheid was 60 km en het verbruik 1 op 25. Hij werkte 2 jaar aan dit project in zijn vrije tijd. Een werkweek bestond toen nog uit 6 dagen. De familie reed na uitgebreide testritten nog jaren in deze eenling. Henk Hoen junior zoekt naar meer gegevens en wil graag weten of deze auto nog bestaat. Dit verhaal las ik in het blad Auto Motor klassiek. Ik heb de auto gekend. Beets is Nij Beets, gemeente Opsterland. Hans Hoen woonde aan de Hegedyk in Gorredijk.

  Hans Hoen 1975

 • De auto van Harm Piersma staat hier voor zijn huis aan de Brouwerswal nabij Bleekers brége.
(Kenteken B15668: Harm Piersma, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 2-10-1930)

  Harm Piersma

 • Harm Piersma B-6739. Harm Piersma hier met zijn Studebaker in een van de jaren twintig. N.V. Voltawerk, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 12-7-1923 (25 september 1924 nieuw exemplaar)

  Harm Piersma B-6739.

 • Door de steeg tussen woonhuis en garage van Hendrikus de Boer zijn de achtergelegen weilanden zichtbaar. Deze in 1940 gemaakte foto bleef niet ongeschonden.

  Hendrikus de Boer

 • Kameleon-schrijver Hotze de Roos met de eerste 'bedrijfsauto' van zijn vader, aannemer Ruurd de Roos. De auto was bestemd voor langere tochten buiten de provincie. Op de achtergrond de autoboxen van garage Hendrikus de Boer in Gorredijk. (foto: Jan Dam)

  Hotze de Roos

 • Marten Bakker Gzn. (geboren 21 augustus 1905), van januari 1936 tot en met eind 1952 huisarts aan de Hegedyk te Gorredijk, naast zijn Ford.

  Huisarts

 • Opening van de ZWH-garage in Balk, 1950. De auto van Marten Bakker netjes geparkeerd.

  Marten Bakker Gzn.

 • Nieuweweg met Caltex tankstation.

  Nieuweweg met Caltex tankstation.

 • Hier staat Koen Oenema bij zijn Opel Blitz met geblindeerde koplampen. Bij welke feestelijke gelegenheid de foto gemaakt is is niet bekend. Het zal in elk geval tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 geweest zijn.
(Kenteken B26820: Konrad Karel Venema, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 10-12-1940
Firma Gorredijkster Auto - Transportbedrijf, Gorredijk, gemeente Opsterland (Stationsweg ). Afgegeven: 5-9-1949 (Overgeschreven)

  Opel Blitz

 • De ouden van dagen hebben hun jaarlijks uitstapje. V.l.n.r. Jan (Jeltsjes) de Vries, Trijntje Oosterbaan- Post, N.N., Geesje Koster- v/d Woude, Cornelis Y. de Vries, Eeuwe Nijboer, Jan (postbode) de Vries.

  Ouden van dagen

 • De auto van de heer Jonkers was een Duitse Hansa LLoyd van ongeveer 1920. Dit merk is later overgenomen door Borgward. Deze foto is genomen bij het vertrek van de eerste tocht van oudenvandagen te Gorredijk in 1929 en de Hansa LLoyd staat vooraan.

(fotonr: 3165. Bron: Johan Beenen, Gorredijk)

  Oudenvandagen 1929

 • De automobiel van mijn opa Johannes Beenen. De foto is van een tocht voor de bejaarden uit Gorredijk, waarvan deze auto de voorste was. De start was in Gorredijk en de foto is genomen in Oosterwolde op 15 juli 1930, waar een pauze was. De auto is een Essex super six van 1925/26. Als chauffeur staat de heer A.Kramer naast de auto.

(Bron: Johan Beenen)

  Oudenvandagen1930.

 • De Gemeentelijke reinigingsdienst haalt hier een volle

  Reinigingsdienst

 • Steffen v/d Werf poseert hier bij zijn truck aan de Kerkewal.

  S. van der Werf

 • Er staan twee kentekens in de lijst die geregistreerd waren op naam van mijn grootvader Sies Brandsma, huisarts in Kortezwaag. Voor zover ik weet woonde hij schuin tegenover huisarts Ebbinge, die kennelijk later in bezit kwam van de auto met kenteken B-211. Op deze foto van de B-396 staat rechts de zoon van Sies Brandsma, mijn vader, overleden in 1985. De man met pet is volgens een notitie achterop Sjoerd. Geen achternaam vermeld, maar ik denk Van der Meulen of De Boer. Het kan ook de chauffeur zijn.

(Bron: Sies Brandsma)

  Sies Brandsma

 • In 1932 werd door de vrijwillige brandweer te Gorredijk een nieuwe brandspuit in gebruik genomen. Hier staan de spuitgasten bij de auto. V.L.N.R. Gerrit Roelinga, Hendrik Jongbloed, Hendrik Heringa, Hans de Boer, Engbert Posthuma en Gerrit Wagenaar.

  Spuitgasten

 • De vrachtwagen van Steffen na restauratie.

  steffen v/d werf, truck na restauratie

 • Steffen van der Werf

 • Taxi Moll nog in de Hoofdstraat. (Foto via Sierd Moll)

  Taxi Moll

 • Tj. Wieterdink, Gorredijk, gemeente Opsterland. (Afgegeven tussen 1 mei 1916 en 1 april 1917.) Deze foto is gemaakt op de oprit van de garage van de fam. Simons, Iepenlaan 4, Heerenveen. (Bron: G. Simons)

  Tj. Wieterdink

 • De truck van Steffen van der Werf met daarachter nog net zichtbaar zijn beurtschip de Tjerk Hiddes.

  Truck Steffen van der Werf

 • Gorredijk. Truck en trailer van Vleeshouwer bij de Westerhaven in Groningen. Bij de auto De Hoop (r). Co., Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 30-07-1931 (Bron: Albert Buursma en Wim Mollema.
Deze trekker met oplegger is ouder dan het kenteken dat hij kreeg. Deze Chevrolet is vermoedelijk van rond 1927 en dus vermoedelijk tweedehands gekocht door de firma Vleeshouwer in 1931.

  Vleeshouwer

 • Deze vrachtauto kwam op de verkeerde weghelft en botste frontaal tegen de tram uit Heerenveen. De auto belande voor de O.L.school op z'n zijkant. (1928)

  Vrachtauto frontaal

 • Personeel van de vrijwillige brandweer te Gorredijk. V.l.n.r.Gerard Brons, Hans de Boer, Engbert Posthuma, Anne de Jong, Gerrit Wagenaar, Hendrik Heringa en Hans Veldman.

  vrijwillige brandweer

 • Wieger Kuipers uit Gorredijk, gemeente Opsterland. Kenteken Afgegeven tussen 1 november 1920 en 1 februari 1922.
B-3932: Wieger Kuipers, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 12-8-1925 (Duplicaat) Foto via A.Kuipers

  Wieger kuipers B-3932 circa 1922

 • Johannes Willems Houtstra en later zijn zoon Jan, hadden eerst een schip waarmee zij de beurtdienst van Gorredijk op Appelscha onderhielden. Bij de opkomst van het wegverkeer kochten zij een vrachtauto waarmee zij dezelfde plaatsen aandeden. Hier staat hun nieuwe aanwinst achter garage van Hendrikus de Boer aan de Stationsweg.

  Willems Houtstra

 • Knipsel út De Woudklank, 9 septimber 1999 yn de rubryk 'n Plaatsje mei 'n Praatsje troch Hans de Jong. By tafal stiet us heit, Koop Mast, njonken dizze frachtauto op de foto, mei syn dochter Ruurdtje Pietje (berne desimber 1947) op 'e earm. De foto sil yn 1948 makke wêze. (Bron: Gerard Mast)
(Kenteken B14553, Frederik Rudolphy, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 14-1-1930)

  Woudklank 1999

Meer foto’sLaatste foto’s