Gorredijk

Paard en wagen

 • Anton Mensinga, bierbotteler, scheerbaas, koperslager en rijwielhandelaar met zijn vrouw Joukje Joustra en haar zuster Jenne.

  Anton Mensinga

 • Bakker Arjen de Vries met kar in 't Weike.

  Bakker Arjen de Vries

 • Bij de bakkerswagen staat bakker Oosterhof, links met de fiets Spijkman.

  Bakker Oosterhof

 • Bij de firma M. Oostwoud in Franeker werd rond 1920 deze bestelwagen (of rijdende winkel) voor W. de Graaf in Gorredijk gebouwd. ( Foto via Bauke S. Posthuma, Harlingen.
Ex Oostwoud werknemer.)

  Bestelwagen W.de Graaf

 • Dr. Ebbinge in de koets voor zijn huis op de hoek Nijewei/ Hegedyk (afgebroken).

  Dr. Ebbinge

 • Durk Dijk passeert het tolhek.

  Durk Dijk

 • De Gorredijkster vrachtrijder Durk Dijk op acht kilometer afstand van onze plaats op de driesprong De Knipe-Heerenveen-Oranjewoud. Dijk had een beurtdienst van Gorredijk naar Heerenveen v.v. Op 16 februari 1922 begon de Gorredijkster Jacob Bijker een vaste autodienst op het Friese Haagje.

  Durk Dijk.

 • Hooivordering door de Duitsers bij het tramstation te Gorredijk in de tweede wereldoorlog.

  Hooivordering.

 • Janke Feddes van Dam, zuster van Gorredijkster vervener Hendrik Feddes van Dam, in het door een hit getrokken wagentje, dat zij op juni 1887 gekocht had. Tot 1890 woonde Janke bij haar moeder Saakje van Dam-de Jong op de plaats, die in de vorige eeuw door Kees de Vries bewoond zou worden. Op de achtergrond de wellicht in 1856 gebouwde boerenplaats, waar in 1920 de familie Hielkema woonde, later de Hofma's.

  Janke Feddes van Dam

 • Klaas van der Wagen en Oebele Rijtsma in de Hoofdstraat in Gorredijk. (bron: dorpsarchief Oude-Nieuwehorne.)

  Klaas van der Wagen

 • Diligence van de dienst Oosterwolde-Gorredijk. De koetsier is Klaas van der Duin. Sies van der Zee staat rechts van de koetsier. De omnibus werd in Gorredijk gestald in de Koornbeurs. De koetsier rustte of sliep op een ledikant met stro in de allerachterste stal (achter het huis , waar vroeger Wagenaar woonde). Soms mochten de kinderen van Van der Meulen -hotelbaas van de Koornbeurs- en 't kindermeisje met de omnibus mee tot Lippenhuizen. Daarna ging men lopend mee terug. Na de komst van de stoomtram in 1911 werd de dienst opgeheven.

  Koetsier Klaas van der Duin.

 • Tietje Geerts v/d Zwaag en Louis Leefsma op 28 oktober 1913 tijdens de jaarlijkse ringrijderij op de Nijewei te Gorredijk.

  Louis Leefsma

 • Melkboer Thijs Kussendrager bij it Leantsje in Kortezwaag.

  Melkboer Thijs Kussendrager

 • Een dame en heer poseren op bijzondere wijze op de Nijewei tijdens de ringrijderij. Op de achtergrond de openbare lagere school van Gorredijk (nu Museum Opsterlan) en rechts ervan waarschijnlijk de circustent van Teutenberg. Een foto uit één van de jaren 20 in de vorige eeuw.

  Nijewei

 • Links Tjeerd Wieberdink. Lokatie Nijewei. In de verte links de boerderij van Hearre de Vries, geheel rechts het huis van dokter Ebbinge en de woning van smid Heringa, later Jan Bijlsma. Van bebouwing langs de weg overigens nog geen spoor.

  Tjeerd Wieberdink.

Meer foto’sLaatste foto’s