Gorredijk

Klassenfoto's Kleuteronderwijs

 • Bewaarschool, Staande 1e rij rechts: Rennie de Jong. Foto gemaakt aan de achterzijde gymlokaal.

  Bewaarschool

 • 
1923 De Nutsbewaarschool met op de bovenste rij van links naar rechts:Wim van der Meulen,Mina Rinsma,Aaltje van der Heide,Betty Otter,Tjitske(van Hessel) de Vries,Wimmie Teyema,Sjoerd Nauta,Jannie van der Wijk,Freddy de Jong. Tweede rij:Geert Tasma,Henny de Vos,?,Ypie van der Vliet,Jantje Blaauw,Mea Menalda,Lutie de Boer,Klaske de Vos. Naast de tafel op stoeltje:Jo Rinsma.Voor de tafel op stoeltje:Corrie Sijtsema. Rechts van de tafel:Geertje de Vos.Op de kruiwagen links:Jelle de Boer. Voor de tafel:Wout Oosterhout,Harm Petter,Janke van der Meer,Harmke Oudeboom. Op de kruiwagen rechts:Nico Sjollema,Maartje Numan.Linksboven:Juffrouw Fokje de Jong. Rechts boven:Juffrouw H.Grevenstuk.

  Bewaarschool.1923

 • 1927 - 1928 De Nutsbewaarschool met op de bovenste rij van links naar rechts:Wim van der Meulen,Mina Rinsma,Aaltje van der Heide,Betty Otter,Tjitske(van Hessel) de Vries,Wimmie Teyema,Sjoerd Nauta,Jannie van der Wijk,Freddy de Jong. Tweede rij:Geert Tasma,Henny de Vos,?,Ypie van der Vliet,Jantje Blaauw,Mea Menalda,Lutie de Boer,Klaske de Vos. Naast de tafel op stoeltje:Jo Rinsma.Voor de tafel op stoeltje:Corrie Sijtsema. Rechts van de tafel:Geertje de Vos.Op de kruiwagen links:Jelle de Boer. Voor de tafel:Wout Oosterhout,Harm Petter,Janke van der Meer,Harmke Oudeboom. Op de kruiwagen rechts:Nico Sjollema,Maartje Numan.Linksboven:Juffrouw Fokje de Jong. Rechts boven:Juffrouw H.Grevenstuk.

  Bewaarschool.1927 - 1928

 • Bewaarschool, foto via H.de Boer

  Bewaarschool 2

 • Bewaarschool 1906, In het midden onderwijzeres Tjiske Biesma.

  Bewaarschool 1906

 • Bewaarschool 1910, op de foto hoofd mevr. Lambert en Leidster mevr. A. Meijer.

  Bewaarschool 1910

 • 1916, Waarschijnlijk staat Minke de Jong (van de herberg/cafe trijehoek 20) op deze foto, en ook Juf Tjiske Biesma. Foto via Jacco Zoon.

  Bewaarschool 1916

 • Achterste rij v.l.n.r. Joke Vonk, Fia Hylkema, Wimmie Veenstra, Ria Drenth, Henk de Boer, Renie Beenen, Bettie de Vos, Klaske mollema, Juffrouw Meinsma, Jimmy van Zijl, Andries Peereboom, Harry Hoekstra, Sjoerd Slot, Jelle Hofstra, Frans Kluitenberg, Jufrouw Piersma. Voorste rij v.l.n.r. Klaas Wijnstra, ??, Antje Spieksma, Iepie Hoekstra, Appie de Vries, Anneke Bosveld, Jan de Jong, Martha Bergsma, Henkie Minkes, Jan/Geppie Seinstra/Oenema, Olga Comans, Luit Beenen, Jan vd Wijk.

  Bewaarschool 1952-1953

 • Henk Wisman 1938

  Henk Wisman 1938

 • Henk Wisman 1940

  Henk Wisman 1940

 • Kleuterschool Nutshiem. Voor 2e van links Lammert Heringa. Jaartal ?

  Kleuterschool Nutshiem

 • Nuts bewaarschool

  Nuts bewaarschool

 • Nuts bewaarschool, jaartal ?

  Nuts bewaarschool

 • Nuts bewaarschool Gorredijk Jaartal ?

  Nuts bewaarschool Gorredijk jaartal ?

 • Nuts bewaarschool. jaar ?

  Nuts bewaarschool jaartal ?

 • 1939 Bovenste rij v.l.n.r.:Juf Looijenga,Dirk Dunant,....Mersman,Titie Kersbergen,Gerrit de Jong,Ruurd Eisinga,Tinie van Wallinga,Tjaltje Anema, ?,Juf....,Juf Alstein. 2e rij: ?,...Lootsma,....Stobbe,Henk Kussendrager,Reinders,Alie Moll,Janke Kromsigt,Jan Overwijk,Wiepie Ringenoldus,Sietse Kunst,Jannie Jousma, ?.,Pietje Piersma,Aise de Wagt. 3e rij:.?,Grietje Hornstra,Jopie Zwart,Lutske Wierda. Voorste rij:Tjibbe Wissema,Tjerk Jousma,Lolke v.d.Hoef,Andries Bergsma,Gerrit Hoekstra,Bertus de Vos.

  Nutshiem 1939

 • 1948 Juf Dijkstra,Bouwe Veltman,Geert de Boer,Tjesse v.d.Zee,Auke Hoekstra,Pier Bergsma,Geert de Vries,Juf Foppes. 2e rij:Bea Boersma,Henk v.d.Heide,Jan Roelof Vonk,Sjoukje Bleeker,Rinie v.d.Werf,Willie Hoekstra,Wiepie de Jong. 3e rij:Jannie Boersma,Annie Piersma,Martin Bergsma,Roelof Berends, ?,Winie Geertsma,Jan de Vries, ?. 4e rij: ?, Siemen Hoekstra,Sjoeke de Lange,Johan de Jong,Jan Eisenga,Marten van Dijk,Gonnie Otter.

  Nutshiem 1948

 • 1959 Juffrouw Ytie Jousma met haar klas. Bovenste rij van links naar rechts:Willia van Dam,Wilhelmientje Lieuwes,Welmoed Siebinga,Mattie Roorda,Gerrie Kuik,Henny Jonkers,Jan Willem Schenk,Doet Hoekstra,Joke Beenen. Tweede rij:Jantje Jongsma,Antje de Vries,Koen Oenema,Appie Hofstra,Dieuwke Buis,Jeppie van der Terp,Dinie Stoelwinder,Piet van den Akker,Klaas Dijkstra en Rietje de Vos. Derde rij:Lukie Lageveen,Odillia van der Vliet,Johannes Kromsigt,....Luuks,Dinie de Vries,Alie de Vos,Barend Hylkema,Laurens Nauta. Onderste rij:Antje Homans,Jacob Duursma,Oepie de Boer,Wiepie Hofstra en Jantje de Haan.

  Nutshiem 1959

 • 1959-1960 V.l.n.r. 1. Juf?? 2.Juf Attie Koehoorn, 3.van Dam,? 4.?? 5.Sander? 6.Matteke de Boer, 7.Henk Louwerink, 8.Hendrika??, 9.Dikkie Brouwer, 10.Wopkje v/d Meer, 11.Berend Duinkerken, 12.Tjaarda Looijenga, 13.Jannie Plantinga, 14.Aaltje Hylkema, 15.Johannes v/dKamp, 16.Debora Hofstra, 17.Cor de Vries, 18.Ieneke Schaafsma, 19.Piet de Vries, 20.Henk Wiegers, 21.Henk Jelsma, 22.Gerrit Lageveen, 23.Reinder Siebenga, 24.Mirjam Boomsma, 25.Sietse v/d Mei, 26.Japke de Boer, 27.Evert Koelman, 28.Marga Tabak, 29.Gerrit Kroes, 30.?? 31.Feitze v/d Molen, 32.van Dam?, 33.Tommy v/d Wijk, 34.?? 35.Jan v/d Werf, 36.Otti Roorda, 37.Yono??.

  Nutshiem 1959-1960

 • 
1960-1961 V.l.n.r. 1.?? 2.Johannes v/d Kamp, 3.Evert Koelman, 4.Jaap Nauta, 5.Dikkie Brouwer, 6.Feitse v/d Molen, 7.Sietse v/d Mei, 8.Tommy v/d Wijk, 9.Sissy de Glee 10.?? 11.Piet de Vries, 12.Henk Jelsma, 13.Berend Duinkerken, 14.Gerrit Kroes, 15.Juf Atie Koehoorn, 16.Hendrika?? 17.Mirjan Boomsma, 18.?? 19.Matteke de Boer, 20.Tjaarda Looijenga, 21.Marga Tabak, 22.Gerrit Lageveen, 23.Jan v/d Werf, 24.Yono?? 25.Reinder Siebenga, 26.Ria Westerveld, 27.Anita? 28.Aaltje Hylkema, 29.Kees Klijnstra, 30.Japke de Boer, 31.?? 32.Ieneke Schaafsma, 33.Jannie Plantinga, 34.Wopkje v/d Meer, 35.Debora Hofstra.

  Nutshiem 1960-1961

 • Nutshiem 1964-1965

  Nutshiem 1964-1965

 • Nutshiem 1964-1965

  Nutshiem 1964-1965

 • 1965-1966 V.l.n.r. 1.? 2.Mevr.Blokzijl 3.Mevr.Sijtema 4.? 5.Mevr.Visser 6.? 7.Mevr.Duinker 8.? 9.?10.Grietje Bergsma 11.Harry Blokzijl 12.Titi Brouwer 13.? 14.? 15.? 16.? 17.Mast? 18.? 19.? 20.? 21.Wilja Homans 22.? 23.Betty Deen 24.Hillie Visser 25.? 26.? 27.? 28.? 29.Liesbeth Idzinga 30.? 31.? 32.Age Span 33.? 34.Jeanet Sijtema 35.Mieke Stolker 36.? 37.? 38.? 39.? 40.? 41.Watze Kooistra 42.? 43.van der Hoef 44.? 45.? 46.? 47.Dennis van Someren 48.? 49.? 50.? 51.? 52.Gerrit v/d Mark? 53.Hanneke Herskamp 54.? 55.Netty Ruys 56.Gert Vos? 57.? 58.?

  Nutshiem 1965-1966

 • 1964 Achterste rij v.l.n.r: 1.?2.?3.?4.?5.?6.?7.?8.?9.?10.?11.?12.?13.?14.?15.?16.?17.?18.? 2e rij:1.?2.?3.?4.?5.?6.?7.?8.?9.?10.?11.?12.?13.?14.?15.?16.?17.?18.? 3e rij:1.?2.?3.?4.?5.?6.?7.?8.?9.?10.?11.?12.?13.?14.?15.?16.?17.? 4e rij:1.?2.?3.Klazina Pultrum 4.?5.?6.?7.Anna Hijlkema 8.?9.?10.?11.?12.?13.?14.?15.?16.?17.?18.?

  Nutshiem 1965-1966

 • 1968 Vlnr boven; Josephine vd Woude, Jacco vd Werf, Hilda Bron, Kees Schots, Nellie de Vries, Bauke Posthumus, Lammert Moll (boven), Sietze Krist, Carla Pool, Joke Wester, juf Veenstra, Marco Helfrich, Bartha Jongsma (boven), Gretha Koopmans, Nico Ringenoldus,? Midden; Jelco Bakker, Anneke Schoppen (?), Anneke de Haan, Kees de Haan, ? (iets boven), Nienke Mulder, Roelofke Overwijk, Johan Klijnstra(?), Maaike vd Akker, Karin Hoekmeijer (iets boven), ? Zittend op stoeltjes vlnr: Antsje Blauw, Geertje de Bos, Elizabeth de Jong Voor; Auke Looper, Marinus Looper, ?, Anneke de Haan, Piet ?, Cor Visser, Johan Mulder (Met dank aan Hilda Bron voor de aanvullingen)

  Nutshiem 1968

 • 
Boven vlnr: Jacco vd Werf, Feitze Dijsktra, Dieuwke de Jong, Josephine vd Woude, Anneke Schoppen, Hilda Bron, Anneke de Haan, Cor Visser, Johan Mulder, Piet (?),Maaike vd Akker, Jan de Boer, Carla Pool, Nico Ringenoldus, Joke Wester Midden; juf Veenstra, Bauke Posthumus, Marinus Looper, Bartha Jongsma, Roelof de Jong, Kees de Haan, Mathijs Siebinga, Marco Helfrich, Gretha Koopmans, Jelco Bakker, Lammert Moll, Kees Schots, Siepie Roelsma Voor; Markus Brander, Sietze Krist, Roelofke Overwijk, Nellie de Vries, Johan Klijnstra, Geertje de Bos, Elizabeth de Jong, Anneke de Haan, Johannes Overwijk, Nynke Mulder

  Nutshiem 1969

 • 
1969-1970 V.l.n.r :1 Wilco de Jager,2 Wim Comello, 3 Alie Bokstart, 4 Lolkje Steenbeek, 5 Tamara Pultrum, 6 Feike Duin, 7 Joop Rudolhy, 8 Wim Drenth, 9 Juf de Ruiter, 10 ??? , 11 Wiepie Coehoorn 12 Yme de Vries 13 Meinie Valk14 Nynke Bijlsma 15 Lida Tasma (overleden) 16 Margreet Faber 17 Jinke de Vries 18 Trijntje van Dijk 19 Djoeke Voolstra 20 Abel Westerhof 21 Hanneke Roelsma 22 Gijs Nieuwland(overleden) 23 Kees Draaisma 24 Djoeke de Jong 25 Annie Dijkstra 26 Roelof Lageveen 27 Jeen Annema 28 Steven van Gooinga 29 Jelle Tenge

  Nutshiem 1969-1970

 • 
1970 Juf Slof,?,?,Zwanie Wiebenga,?,Janet Jongedyk,Henny Oostenbring,Jan Gerard v/d Wal,Sije Tenge,?,Johan de Vries,Doeke Kuiken,Marten Pool,Tjaarda Houwing. Hendrik Boerstra,Otto Tulner,?,?,?,Eise Dijkstra,Bauke de Vries,Paul Kops,Frans Jonker,Jelle Bakker,Henk Piek. ?,Margreet Dekker,?,?,?,?,?,?,Trienke Tenge,?,Astrid Kluitenberg.

  Nutshiem 1970

 • 1971 V.l.n.r 1.Johannes Overwijk 2.Jelle Bakker 3.de Vries? 4.Sije Tenge 5.Hendrik Boerstra 6.Anita Moll 7.Margreet Dekker 8.Swanie Wiebinga 9.Juf Slof 10.?? 11.?? 12.Henk Piek 13.Paul Kops 14.Trienke?? 15.??? 16.Otto Tulner 17.Johan Klijnstra 18.Bauke de Vries 19.?? 20.?? 21.?? 22.Janet Jongedijk 23.Liesbeth Hofstra 24.Astrid Kluitenberg 25.Eize Dijkstra 26.Trienke Tenge 27.?? 28.Doeke Kuiken 29.Jan Gerard v/d Wal 30.Roelof de Jong 31.Tjaarda houwing 32.Huub Postma 33.Johan de Vries

  Nutshiem 1970-1971

 • 
1971 Juf Veenstra, Henk de vries, Auke Looper, Jan-Pier Brands,Pieter Tibbesma, Henk de Vos,Sicco ?, ? ,Jan Eisinga. Rense Houwing, ? ,Erwin Oosten,Laurens Kersbergen,Johan Schoppen, Anja Sijnstra,Petra Kluitenberg,Helen Elgersma,Sjoeke Lageveen. Helga van Aarsen, Liesbeth Steenbeek,Lizet Visser, Janneke Betten, Yda Braam, Dorien Haverkamp, Corinne van Dam(overleden) , Anneke de Vries(overleden), Corrie van der Mark. Jouke Braam, Jan Wester, Harry Zwier, Theo Stuy, Henk-roelof Pasveer, Sieberen Westerhuis, Jaap Comello.

  Nutshiem 1971

 • Nutshiem 1974-1975

  Nutshiem 1974-1975

 • 
1976 V.l.n.r. 1.Juf Iepie v/d Meulen 2.? 3.Sietse de Haan 4.? 5.Sicco Hylkema 6.? 7.? 8.Juf? 9.? 10.Wessel Kort 11.Sandra de Vries 12.Evelien Duin 13.Bonne Pier Bergsma 14.Djoerd de Fost 15.? 16.? 17.? 18.Marcel ? 19.Gerald Victoriano 20.Aaltje Dikkerboom 21.? 22.Henk Beenen 23.Herman Hoen 24.Gepke v/d Mark 25.Paulus Oosterbos 26.Jan de Jong 27.? 28.? 29.?

  Nutshiem 1976

 • 
1976-1977 Boven Anita Hoekstra, grietje rozenberg, klaasje mulder, minke pasveer, elske hoen, simone peetam, juf schurer, volgende rij: marco de jong, andre, tjeerd otten, teun tenge, anthonie de jong, harry de vries, en Gredy. daaronder:martsen bron, marjet, alice legendal, richard groenewold, marco eijer, gerard de vries, sjaak hoekstra, andries huisman, marike de leeuw, andrea tabak. Onderste rij:cilia de vries, willy van der bos, natasja hofstra, atsje stoelwinder, jaap stoker, alexander hanewinkel, henk jonker, wibo kussendrager.

  Nutshiem 1976-1977

 • 1982-1983

  Nutshiem 1982-1983

Meer foto’sLaatste foto’s