Gorredijk

Ambachtschool

Ambachtschool

 • 
Ambachtsschool Lokatie fabriek J.de Jong 1950. Voorste rij: A.Veenstra, Jan Mast, Anne de Vries, Gooitsen de Vries, Rink Koopmans, Jan Venema, Hendrik Betten. 2e rij: Jan Tolman, René v.d. Sluis, Sietse Beenen, Eise Kramer, Hans Jeninga. 3e rij: Tonnie Mienstra, Hielke v.d. Schaar, Hielke Ypenga. 4e rij: Ynze Bethlehem, Wolter Otten, N.N. Rechts: Sipke Boerstra, N.N., Henk, Marinus Hof, Wiebe Veenstra, Jappie Hoekstra.

  Ambachtschool 1950.

 • 
Ambachtsschool 1951. Voorste rij v.l.n.r.: Jan Mast, Sipke Wagenaar, Sietse Beenen, Jan Tolman, Pieter Hoogeveen, Pieter Plantinga. 2e rij: Hendrik Betten, Gerrit Rooks, Henk Jongsma. 3e rij: Piet Sikkema, Hans Jeninga, Hielke v.d. Schaar, Wolter Otten, Gooitzen de Vries, Martinus Hof, Andries Veenstra, Onno de Vries, N.N., Jan Venema, Jappie Hoekstra, N.N., Hielke Ypinga, Harm de Jong, Albert v.d. Woude, René v.d. Sluis, Wiebe Veenstra, Ynze Bethlehem.

  Ambachtschool 1951.

 • Ambachtsschool 1956. Achterste rij v.l.n.r.: Anne de Vries, Jan de Boer, Wilco Krikke, Roel Kluitenberg, Jan Dijkstra, Evert Neef, Ane Mulder, Dhr. Faber, Tjette Krol, Stoffel Bakker, Piet Noppert. 2e rij: Henk v.d. Meulen, Foppe de Boer, Herman Dijkstra, Frits, Marcus Hofma, Kees van Zwol, Wiebe Pasveer.

  Ambachtschool 1956

 • Ambachtsschool 1956 Reisje Schiphol. Bovenste rij v.l.n.r: Concierge Hofstra, Anne Mulder, Wilco Krikke, Piet Noppert, N.N., Wietse v.d. Draai, Froon, Rutger Terpstra, N.N., N.N., Stoffel Bakker, Jan Dijkstra, Jochem van Zwol, Anne Tolman, Bertus Pietersma, T.de Jong, N.N., Henk v.d. Meulen, Anne Mulder, Jopie ten Hage, Jan de Boer, Dhr. Sipkema, N.N., Tjeerd de Jong. 2e rij: Anne de Vries, Kees van Zwol, De Jong, Herman Veenstra, Evert Neef, Frits, Wiebe Pasveer.

  Ambachtschool 1956.

 • Ambachtsschool 1958-1959. Achter v.l.n.r.: Dhr. Molenaar, Sietse Veenstra, Eppie Dijk, Durk de Haan, Rense Dragstra, Linze Zwaga, Teakle Bergsma, N.N., Wiebe de Jong, Wietze Tolman, Pieter van der Spoel, Sipke Wagenaar, Piet Jongedijk, Dhr. Faber. Voor v.l.n.r.: Nelis de Vries, Sjoerd Faber, Jhonnie van Zeijl, N.N.

  Ambachtschool 1958-1959.

 • Lanbouwwerktuig 1959-1960. Op deze foto staan de Hr. Molenaar (docent), Wim Beer, Jacob Slagter, Jan v.d. Wal (links). De rest van de namen zijn niet bekend.

  Ambachtschool 1959-1960.

 • Hans de Boer (derde van links) brengt met paarsd en wagen draaibanken en ander materiaal naar de nieuwe ambachtsschool aan de Jodocus Heringastrjitte. De lessen waren eerst in de Marechausseekazerne en in de metaalwarenfabriek van Johannes Ymkes de Jong aan de Stationsweg gegeven.

  Hans de Boer.

Meer foto’sLaatste foto’s