Gorredijk

Tram N.T.M.

De Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM) was tussen 1880 en 1956 verantwoordelijk voor het aanleggen, exploiteren en onderhouden van de tramlijnen die in Friesland hebben gelegen. Ondanks de naam is dit trambedrijf uitsluitend in Friesland en aangrenzende delen van Groningen, Drenthe en Overijssel actief geweest. Als streekbusbedrijf is de NTM actief gebleven tot 1971.

Tram N.T.M.

 • De laatste huizen aan de Noord- Oost Dubbelestraat met het tramstation aan de Stationsweg.

  01

 • De tram in 1936 bij het station van Gorredijk.

  02

 • Bij het tramstation te Gorredijk staan de trams naar Drachten en Oosterwolde achter elkaar.

  03

 • De tram naar Drachten op het station van Gorredijk. De locomotief draagt het nummer 11. De foto is in circa 1890 gemaakt.

  04

 • Een tram op de lijn Heerenveen - Drachten staat hier bij de zuivelfabriek in Langezwaag.

  05

 • De Gooische dieselmotortram.

  06

 • Het vertrek van een goederentram richting Oosterwolde circa 1960 vanaf het tramstation te Gorredijk.

  07

 • Tramstation Gorredijk circa 1960.

  08

 • Tramstation Gorredijk circa 1960.

  08a

 • Tram richting Heerenveen in de bocht bij de Schansburg.

  09

 • Locomotief nummer 21.

  10

 • De tram naar Drachten die hier bij het station staat, neemt water in. Het is een beeld van voor de tweede wereldoorlog toen in Gorredijk nog Marechaussee gelegerd was.

  11

 • Er was weinig bedrijvigheid aan de Stationsweg toen deze foto in 1941 werd gemaakt. Op de tramwagens werd reclame gemaakt met: Persil blijft Persil!

  12

 • Circa 1950 waren de rails van de lijn Gorredijk- Heerenveen al opgeruimd.

  13

 • Het rangeerterrein bij het tramstation in 1960. Op de achtergrond staat de Nederlands Hervormde kerk in de steigers.

  14

 • Eén der laatste goederentrams die Gorredijk zou bereiken.

  15

 • Station Gorredijk

  16

 • De afbraak van het stationsgebouw in 1962.

  17

 • Na opheffing van de tramlijn Gorredijk- Oosterwolde- Assen en Steenwijk in 1962 verloor het tramstation haar functie en werd dat jaar afgebroken.

  18

 • Diesellocomotief in de Buorren van Lippenhuizen.

  19

 • De tram tussen Lippenhuizen en de Hemrik.

  20

 • De laatste rit van de tram van Gorredijk naar Oosterwolde, hier te Lippenhuizen.

  21

 • Het opbreken van de tramrails in Lippenhuizen.

  22

 • Aanleg van de tramlijn Wijnjeterp- Donkerbroek. Hier de arbeiders aan het werk bij de trambrug in Hoornsterzwaag.

  23

 • Personen rijtuig bij de Driehoek te Lippenhuizen.

  24

 • De Driehoek te Lippenhuizen met de tramrails nog op de weg. Foto gemaakt circa 1907.

  25

 • De tram op de lijn Drachten - Heerenveen passeert hier de nieuwe betonbrug over het Alddjip tussen Beetsterzwaag en Lippenhuizen.

  26

 • De tram nadert de brug over het Alddjip waarvan ook het andere verkeer gebruik maakte. Rond 1910 werden de rails verlegd en kreeg de tram een eigen brug.

  27

 • De tram passert hier piepend en kreunend het logement Boschlust in Beetsterzwaag.

  28

 • De tram in de bocht van de Hoofdstraat te Beetsterzwaag, rechts Fockenstate.

  29

 • De tram op weg naar Drachten passeert de overtuin van Lyndenstein te Beetsterzwaag.

  30

 • De tram passeert hier Harinxmastate te Beetsterzwaag.

  31

 • De tram van Drachten staat hier stil bij Frisiastate te Olterterp.

  32

 • Werkzaamheden aan de tramlijn in de Buorren te Lippenhuizen.

  33

 • Werkzaamheden aan de tramlijn te Lippenhuizen.

  34

 • De Gooise motortram bij het station te Drachten.

  35

 • In september 1962 reed de laatste tram van Gorredijk naar Steenwijk. De locomotief werd met bloemenslingers versierd. Hier staat hij achter het station in Gorredijk.

  36

 • De Gooise motortram staat in Heerenveen klaar voor vertrek naar Gorredijk en Drachten. Een gelaarsde W.A. man loopt langs de personenwagen.

  37

 • In september 1962 reed de laatste tram van Gorredijk naar Steenwijk. Hier staat deze met bloemen versierde locomotief met goederenwagons bij het station van Gorredijk.

  38

 • De tram van Drachten stopt hier bij slot Boelens te Olterterp.

  39

 • 40

 • Op een oktoberdag in 1962 afscheid met-een-feestelijk-tintje van de laatste goederentram op het trajekt Steenwijk-Gorredijk. Het bord voorop vermeldt: ''Na 48 jaar Railvervoer, Weg......Vervoer''.

  41

 • Tramstation van Gorredijk.

  42

 • Tram van N.T.M. te Gorredijk in 1947

  43.

 • Ansichtkaart van het tramstation van Gorredijk.

  44

 • Tramstation Gorredijk in de sneeuw.

  45

 • Het N.T.M station te Heerenveen in 1942 met de Gooise.

  46

 • 47

 • Spoor en tramstation te Heerenveen.

  48

 • De tram neemt hier de gevaarlijke bocht bij de Lindegracht te Heerenveen.

  49

 • De tram uit Heerenveen rijdt hier midden op de weg. Rechts huize Voormeer.

  50

 • De tram op de lijn Drachten- Heerenveen passeert hier de brug bij de Knijpe, die op de grens tussen Opsterland en Schoterland lag.

  51

 • Op 18 februari 1901 ontspoorde een tram op de Hegedyk te Kortezwaag. De ravage was groot.

  52

 • Het tramongeluk op de Hegedyk te kortezwaag op 18 februari 1901.

  53

 • 
Tramongeluk aan de Hegedyk in 1901

  53a

 • Bij het tramongeluk dat 11 aug. j.l. voor de pastorie te Langezwaag plaatsvond- ontsporing van een locomotief en een passagiersrijtuig- liep alleen de maschinist 'n lichte wonde boven het oog op. De reizigers, onder wie verscheidene waren, die een pleizierreisje naar Olterterp maakten, kwamen allen met den schrik vrij.
(Uit de krant van 1911)

  54

 • Nog een foto van het tramongeluk dat 11 augustus 1911 voor de pastorie te Langezwaag plaatsvond. (foto: repro)

  54a

 • Tramhalte Hoofdstraat Gorredijk. Jan v/d Vegt, gedreven colporteur van het Nationaal Socialistisch blad Volk en Vaderland, stapt in om reizigers een krant aan te smeren.

  55

 • Het tramstation te Gorredijk zoals de onderwijzer Sipke Heijenga het rond 1900 zag.

  56

 • De tramlijn Heerenveen - Drachten werd in 1948 opgeheven, De opleggerbussen van de Nederlandse Tramweg Maatschappij vervoerden voortaan de passagiers.

  57

 • Omstreeks 1950 waren de rails van de tramlijn Gorredijk - Heerenveen al opgeruimd.

  58

 • De ontmanteling van het rangeerterrein ging vooraf aan de afbraak van het stationsgebouw in 1962.

  59

 • De laatste dagen voor de afbraak van het tramstation met daarin aan deze kant de woning van chef Veenstra.

  60

 • 61

 • 62

 • Deze arbeiders in dienst bij de N.T.M. zijn bezig met de aanleg van de tramlijn van Gorredijk naar Assen. Ze zijn hier inmiddels gevorderd tot de Leffertshutte onder Wijnjeterp. 6e van links de voorman S. Schiere, 4e van rechts Egbert de Boer.

  63

 • Vanwege de zijwegen die uitkwamen op de Hoofdstraat in Beetsterzwaag, reed de tram hier stapvoets. Ondanks deze maatregel gebeurden er nog steeds dodelijke ongevallen.

  64

 • De tram in de Hoofdstraat van Beetsterzwaag in 1939.

  65

 • De Gooise motortram rijdt hier in 1930 de Hoofdstraat van Beetsterzwaag binnen.

  66

 • De tram van Drachten voor Louswold te Beetsterzwaag.

  67

 • De tram op de lijn Drachten - Heerenveen staat hier stil bij de afslag van de Poasen.

  68

 • Motorrijtuig M4 met bagagewagen E202 te Gorredijk 6mei 1939 (foto Notten Jr., M. van)

  69

 • 70

 • Tramstation

  71.

 • 72.

 • 73.

 • Tramstation

  74.

 • 75.

 • De Gooise motortram vertrekt uit Gorredijk

  77

 • De Gooise motortram

  78

 • Albert Jans (rechts) haast zich op 18 augustus 1945 in de tram te stappen. Enkele ruiten van het rijtuig zijn nog vervangen door hout. Rechts: Corry Beenen.

  79

 • 80

 • De laatste rit

  81

 • 10 september 1940, lok 43 en 
tr. 67 en 146

  82.

 • Personeelsleden poseren voor het station, 1901

  83.

 • Locomotief 17 in 1935

  84

 • Locomotief 23 op de Stationsweg, 6 mei 1939

  85

 • De BC 21 in Gorredijk, 10 juli 1936.

  86

 • Locomotief 13 met passagiers, foto rond 1900.

  87

 • In gebruik bij de NS op de NTM-lijn Steenwijk - Gorredijk

  88.

 • 89

 • 90

 • 91

 • 92

 • 93

 • 94

 • Tram 23 op de stationsweg op 23 mei 1939.

  95

 • Motortram M4 - 6 mei 1939

  96

 • Foto gekregen van collega. Tot in de jaren zestig van de 20e eeuw waren enkele NTM-tramlijnen in Friesland in gebruik voor goederentrams van de NS. De speciaal voor dit vervoer gebouwde loc NS 453 (serie 451-460) met trein 5020 te Gorredijk op 1 september 1962, kort voor de sluiting van deze lijn. Foto: J.G.C. van de Meene. Jelle Hofstra

  97

Meer foto’sLaatste foto’s