Gorredijk

Oplossing Winkelgevelprijsvraag 1934

 • Fa. K. VAN OOYEN, Galanterieën, Molenwal.

  01.jpg

 • W. NUMAN, Meubelmagazijn, Brouwerswal.

  02.jpg

 • G. RINSMA, Damesmode, Langewal.

  03.jpg

 • G.H. BOELENS, Rijwielhandel, Sigaren, N.O. Dubbelestraat.

  04.jpg

 • BOERSMA'S WINKEL, Kruidenierswaren, Molenwal.

  05.jpg

 • HEERENMODES R v.d.Veer, Langewal 434

  06.jpg

 • R. MULDER, Brood- en Banketbakkerij, Langewal.

  07.jpg

 • Fa. DE VISSER & ZWART, Boek - en Papierhandel, Brouwerswal.

  08.jpg

 • JOHN VLEER, Architect, Stationsstraat.

  09.jpg

 • S v.d.WAGEN, Slagerij, Z.W.Dubbele straat.

  10.jpg

 • Fa. Wed. J.RUDOLPHY, Meubelen, Z.W.Dubbele straat.

  11.jpg

 • R. DE VOS Gz, Fabrikant Woudlooper Rijwielen, Brouwerswal.

  12.jpg

 • H.DE VRIES Gzn, Dames - en Heerenmodes, Langewal.

  13.jpg

 • Fa. G. vd. VEEN, Magazijn van Schoenen, Langewal.

  14.jpg

 • J. VAN DER KOOY, Pluimveevoeders, Kerkewal.

  15.jpg

 • J. GEVEKE, in IJzerwaren, Z.W.Dubbele straat.

  16.jpg

 • A. LIEMBURG, Groenten en Fruit, Z.W.Dubbele straat.

  17.jpg

 • Wed. J.BIESMA, Drogisterij, Kerkewal.

  18.jpg

 • Fa. H. DE BOER, Comestibles, N.O.Dubbele straat.

  19.jpg

 • G.J. BRUINSMA, Brood - Koek - en Banketbakkerij, N.O.Dubbele straat.

  20.jpg

 • J.W. vd MEULEN, Assurantiën, Z.W.Dubbele straat.

  21.jpg

 • HESSEL DE VRIES, Heerenmodes, Langewal.

  22.jpg

 • VLEESHOUWER & CO, Expeditiebedrijf, Kerkewal.

  23.jpg

 • L. G. DE VOS, Kachels en Rijwielen, Molenwal.

  24.jpg

 • A. WIERDA, Kruidenierswaren, Stationstraat.

  25.jpg

 • D. DE BOER, Garage, Stationsstraat.

  26.jpg

 • H. HERINGA, Smederij, Kachelmagazijn, Z.W.Dubbele straat.

  27.jpg

 • H.WIJKEL, Brood en Banketbakker, Kortezwaag.

  28.jpg

 • Fa. Wed. J. RUDOLPHY, Galanteriën en Huishoudelijke artikelen, Kerkewal.

  29.jpg

 • Fa. O. RINSMA, Manufacturen, Langewal.

  30.jpg

 • Modemagazijn J.v.d.VEER, Z.W.Dubbele straat.

  31.jpg

 • J. A. v.d.SLUIS Architect, Brouwerswal.

  32.jpg

 • F.G. LANDMETER, Meubelmagazijn, Z.W.Dubbele straat.

  33.jpg

 • KOELSTRA 's Goedkoope Rijwielhandel, Kerkewal.

  34.jpg

 • H.O. v.d. MEULEN, Hoeden en Petten, N.O.Dubbele straat.

  35.jpg

 • H.W.JONGBLOED, Smederij en Kachelmagazijn, N.O.Dubbele straat.

  36.jpg

 • S.TEIJEMA, Drogisterijen, N.O.Dubbele straat.

  37.jpg

 • Mej. A. HOOGENBERG DE VLIJT, Lngewal.

  38.jpg

 • L. LEFFERING, Kruidenierswaren, Langewal.

  39.jpg

 • Gebr. OOSTERHUIS, Manufacturen, Damesstoffen, N.O.Dubbele straat

  40.jpg

Meer foto’sLaatste foto’s