Gorredijk

Molens uit het verleden

 • 2.jpg

 • 2b.jpg

 • 3.jpg

 • 4.jpg

 • 5.jpg

 • 6.jpg

 • 7.jpg

 • 8.jpg

 • 9.jpg

 • 9a.jpg

 • 9b.jpg

 • 9c.jpg

 • 10.jpg

 • 11.jpg

 • 12.jpg

 • 13.jpg

 • 14.jpg

 • 15.jpg

 • 17.jpg

 • 18.jpg

 • 19.jpg

 • 20.jpg

 • 21.jpg

 • 22.jpg

 • 23.jpg

 • 24.jpg

 • 25.jpg

 • Het landhuis met op de achtergrond twee molens

  26.jpg

 • De Hoop

  De Hoop

 • De Morgenster

  De Morgenster

 • De Morgenster

  De Morgenster

 • Engbert Suardus' Posthuma stamde uit een aanzienlijke Drachtster apothekers- en artsenfamilie, waarvan vele le­den een huwelijksband met Van der Sluizen zijn aangegaan.In 1838 kocht hij met zijn schoonvader de houtzaagmolen te Gorredijk. Zelf werd hij molenaar en in 1857 alleen eige­naar. In 1868 liet hij de molen door een nieuwe vervangen, na zijn dood kwam deze op naam van de 'Firma Van der Sluis en Posthuma'. In het begin van deze eeuw werd Job Engberts eigenaar, die de molen in 1912 liet afbreken. Het zaagwerk werd overgenomen door een stoomzagerij. De molen werd in Twitel bij Makkinga weer als korenmolen opgebouwd en werd in 1925 in de kom van het dorp gezet, waar hij nu nog staat. Met Jan Koopmans bouwde ESP in 1871 een oliemolen aan de Brouwerswal. In deze molen, 'De Vlieger', werd olie uit zaad gewonnen, terwijl van het restant veekoeken werden geperst: Toen aan de Kerkewal later een stoom-olieslagerij verrees, nam die het werk van de windmolen over, deze werd in 1910 afgebroken. In 1870 liet hij een spinnenkopmolentje bouwen om het om­liggende land droog en de ijsbaan nat te houden. Zijn klein­zoon Engbert Jobs schonk het molentje aan het Openluchtmu­seum te Arnhem.

  Engbert Suardus' Posthuma

 • Graanmolen ''Jaap Sikkes''

 • Houtzaagmolen

  Houtzaagmolen

 • Houtzaagmolen

 • Korenmolen ''De Hoop''

 • molen7.JPG

 • Voorheen stond links van het inmiddels afgebroken pand op de hoek Stationsweg- Leitswei de molen

  Molenhuis Morgenster

 • molennie6.JPG

 • molennie8.JPG

 • molennie9.JPG

 • Dit is een molen in 1920 gemaakt en helemaal in originele staat.

  Naam Molen

 • Oliemolen

 • Oliemolen ''de Vlieger''

 • Runschorsmolen

 • Op de voorgrond de Spinnekopmolen uit Gorredijk in het Openluchtmuseum te Arnhem.

  Spinnekop.

 • Spinnenkopmolen

Meer foto’sLaatste foto’s