Gorredijk

De Leijen (z)

 • 
Links het boerderijtje aan de Leyen 8 te Kortezwaag. Het werd vele jaren bewoond door de familie Leistra. Hun zoon Wietze was de laatste bewoner, na diens overlijden werd het gesloopt en vergroot herbouwd. Hier ziet u het nog in de oorspronkelijke toestand in 1983.

  08.

 • De begrafenis van Mr. Willem Herman Jonkers, advocaat te Kortezwaag op het kerkhof aldaar. Hij overleed op 20 juni 1928.

  09.

 • De Leyen in Kortezwaag ter hoogte van het nu openbare wandelpad Werkmansleane, hier nog afgesloten door een hek.

  10.

 • 
De pastorie van de Nederlans hervormde kerk te Kortezwaag met z'n vreemde uitbouw aan de voorgevel. Nadat de laatste predikant het uitgeleefde gebouw had verlaten werd het nog bewoond door de rustend bakker D.P.Mesman uit Gorredijk. Ook dit gebouw werd afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

  11.

 • Deze ansichtkaart van de Hervormde pastorie te Kortezwaag werd in 1906 verzonden door Hepke van Dam die ook aan de Leijen woonde.

  12.

 • Drie broers lopen hier op de Lijkweg, nu de Leijen geheten. Hun eigenlijke namen waren Hette, Melis en Fokke de Vries, maar in de volksmond noemde men ze de Melissen of Ingeltjes.

  13.

Meer foto’sLaatste foto’s