Gorredijk

Terug naar boven

Harmsma, Willem

Burgemeester Willem Harmsma


BurgermeesterHarmsma.Willem Harmsma, geboren op 30 september 1913 in Hasselt, werkte na zijn HBS-opleiding bij de gemeenten Hasselt, Borger en Vriezenveen en was van 1937-1947 adjunctdirecteur van de VUGA (Verenigde Uitgeverijen Gemeente Administratie) te Den Haag. Per 1 december 1947 werd hij burgemeester van Opsterland, welke functie hij in april 1966 verruilde voor het burgemeesterschap van Leeuwarden, dat door zijn plotseling overlijden op 11 november 1966 maar kort duurde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij onder- en bovengronds (politiek) actief, hetgeen resulteerde in zijn wethouderschap en waarnemend burgemeesterschap van de Gemeente Voorburg na de oorlog. Voor de Partij van de Arbeid zat hij onder meer in de Provinciale Staten van Friesland. Hij vervulde diverse functies in de Hervormde Kerk van Voorburg en Beetsterzwaag, laatstelijk als kerkvoogd van de kerk van Olterterp. Hij had een grote culturele belangstelling, die onder andere resulteerde in de oprichting van de Culturele Raad Opsterland en de opvoering van internationaal bekende toneelstukken in het Fries, in het openluchttheater van Beetsterzwaag. Zijn vrouw, Greta Cornelia Otten, geboren 9 mei 1909 te Amsterdam, werd door het tweede huwelijk van haar vader op 2 augustus 1922 met een zuster van de moeder van Willem aangetrouwde familie. Zij kenden elkaar dus al jong, trouwden op 11 mei 1938 en bleven geheel hun leven zeer verweven met elkaar. Samen kregen zij acht kinderen, waarvan er twee bij of vlak na de geboorte overleden. Greta Cornelia Harmsma-Otten was zeer bij het professionele leven van haar man betrokken, ontving in hun huis in Olterterp met veel plezier de vele gasten die haar man meebracht en bleef na zijn dood nog jaren actief in de gemeente Opsterland, in de Hervormde Kerk van Beetsterzwaag en Olterterp en bij de Bond van Plattelandsvrouwen. Op 28 maart 1974 werd zij benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Zij stierf op 13 november 1984.

Klein_Willem_Harmsma.JPG
Burgemeester Harmsma tijdens zijn werk in Opsterland
 

Meer foto’sLaatste foto’s