Gorredijk

Terug naar boven

Vellinga, Wim

Wim_Vellinga.jpg


prof. mr. dr. Willem Hendrik (Wim) Vellinga (Gorredijk, 1948) is een Nederlands jurist en hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2003 is hij advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Biografie

Vellinga studeerde Nederlands recht en notariaat aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studie werkte hij ongeveer tien jaar als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep strafrecht en strafprocesrecht. Op 1 april 1982 promoveerde hij bij Thijs van Veen op het proefschrift Schuld in spiegelbeeld. Tot 2002 was hij raadsheer bij het gerechtshof Leeuwarden.

In 2003 werd Vellinga benoemd tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Sinds 1 mei 2013 is hij in buitengewone dienst. Op 1 september 2007 werd hij benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de RUG, in het bijzonder op het gebied van de rechtspraktijk. Zijn hoogleraarschap vervult hij in deeltijd samen met zijn vrouw, Feikje Vellinga-Schootstra, die op dezelfde datum benoemd werd.

Loopbaan

1972-1983 wetenschappelijk medewerker R.U. Groningen
1983-1989 raadsheer Gerechtshof Leeuwarden
1989-2002 vice-president Gerechtshof Leeuwarden
2003-2013 advocaat-generaal Hoge Raad
2007-2013 hoogleraar straf- en strafprocesrecht Rijksuniversiteit Groningen
per 01-05-2013 advocaat-generaal in buitengewone dienst Hoge Raad

Curriculum Vitae

W.H. Vellinga is sinds 1 september 2007 bij de vakgroep strafrecht en criminologie in deeltijd werkzaam als hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht, sinds 1 mei 2013 als honorair hoogleraar. Na zijn studie Nederlands recht en notariaat maakte hij gedurende een jaar of tien deel uit van de Groningse vakgroep strafrecht en strafprocesrecht, die toen onder leiding stond van prof. mr. Th.W. van Veen. Bij laatstgenoemde promoveerde hij in 1982 op het proefschrift Schuld in spiegelbeeld. Daarna was hij ongeveer negentien jaar lid van het gerechtshof te Leeuwarden. Sinds september 2002 is hij advocaat-generaal bij de Hoge Raad, sinds 1 mei 2013 advocaat-generaal in buitengewone dienst. Redacteur van het maandblad Verkeersrecht. 

Meer foto’sLaatste foto’s