Gorredijk

Terug naar boven

Heringa, Jodocusjodocus1.jpgPortret van Jodocus Heringa (Gorredijk 1765-Utrecht 1840). Te Leeuwarden opgevoed. Predikant. Sinds 1794 hoogleraar in Utrecht.

De zoon van een chirurg Eliza Heringa, die later Generalphysikus in Leeuwarden was, en zijn vrouw Janke Halbertsma had, met zijn tiende jaar woonde hij in het gymnasium te Groningen. Nadat hij in vier jaar door middel van verschillende klassen was gegaan, werd hij ingeschreven in zijn vijftiende jaar op 9 maart 1780 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier werd hij enthousiast door zijn oom John Heringa gericht de theologische wetenschappen (1733-1816). Daartoe heeft hij de noodzakelijke basis voor John Ruardi (1746-1815) in de Latijnse en Griekse taal en Nikolaus Wilhelm Schroeder (1721-1798) in de Hebreeuwse en Arabische taal.

Nadat hij voldoende vooruitgang had geboekt, wendde hij zich tot de studie van de theologie, die hij lezingen door Paul Chevallier (1722-1795), Gerardus Kuijpers (1722-1798), Theodorus Lubbers (1731-1804) en Peter Abresch verkeer. Onder Abresch had hij op 7 december 1785 verhandeling Philologici-Theologica de formule baptismi verdedigd en ontvangen op 8 oktober 1786 bediening in Nijkerk . Op 11 december 1791 was hij predikant in Vlissingen . Van daar, de curatoren benoemde hem de Universiteit Utrecht op 13 januari 1794 als hoogleraar theologie en daarmee verbonden met een pastoraat in Utrecht.

Hiervoor was hij van de 2 april 1794 Hermann Royaards zijn doctoraat in de theologie en hij het ​​kantoor aan hem toevertrouwde op 5 juni 1794 toespraak ging de Theologiae in Scholis institutione advertentie präsentem reipublicae christianae conditionem prudenter accommodanda op. Zijn pastorale bediening, echter, begon hij met een preek over Johannes. XVI; 8-11 . Nadat hij een beroep op het Athenaeum Illustre in Amsterdam en aan de Universiteit van Leiden had geweigerd, werd hij gedoopt op 11 december 1797 ook hoogleraar natuurlijke en christelijke theologie, die hij uitgewisseld op 22 april 1799, de voorzitter van de uitleg van het Nieuwe Testament.

jodocus.jpgHij nam ook deel aan het organisatorische werk van de universiteit. Dus had hij de eerste keer in het jaar 1798-1799 de Rectoraat van de Alma Mater gehouden, waarin hij meer met een toespraak over het Nieuwe Testament vastgelegd. Het werd hem bijzonder moeilijk gemaakt door de Franse bezetter tijdens zijn tijd in het kantoor van 1811. Echter, met veel gebruik dat hij kon manoeuvreren tot 1816, de universiteit door alle gevaren die tijd. Self-aanpassing van het onderwijs van 16 oktober 1815 tot 6 november 1815 kon worden overwonnen, zoals zijn gehouden op 26 maart 1816 afscheidsrede de rebus, quae Academiae Rheno-Trajectinae, ipso Rectore, acciderunt, Prosperis et adversis contouren.

Nadat hij voor de derde keer rector was van de Alma Mater in 1824-1825, scheidde hij van zijn 1.835 middelbare school leraar werkzaam als emeritus, maar bleef tot zijn dood hoogleraar van de universiteit. Heringa had sinds 1797. Lid van de Nederlandse Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, en sinds 1827 is hij lid van de was Koninklijke Nederland Akademie van Wetenschappen (KNAW). Heringa had zijn kantoor in Utrecht geprobeerd om de terminologie van de bijbelse dogma te maken. Hij lag het aan het hart, om een beter mens te voeden in de geest van de bijbelse filosofie.

Heringa werd tweemaal getrouwd. Hij voltooide zijn eerste huwelijk op 3 juni 1787 Geertruida Wolvega (1767-1797). Zijn tweede huwelijk kwam hij aan met Clara Judith Nagel (1759-1825) op 28 april 1803. Zijn zonen Konrad Heringa (1790-1869) en Eliza Heringa (1795-1861) waren ook theologen.

Meer foto’sLaatste foto’s