Gorredijk

Terug naar boven

Saco van TeyensSaco van Teyen.jpgSaco Teyens, of ook wel Saco van Teyens, wordt in 1601 geboren te Beetsterzwaag. Hij volgt in 1621 zijn vader op als secretaris van Opsterland na een degelijke opleiding. Hij is een ondernemend man, want samen met de grietman van Opsterland, Saco Fockens, naamgenoot en verwant, richt hij de Opsterlandse Veencompagnie op. Ze besluiten om een vaart te laten graven door Lippenhuizen en verder oost- en zuidwaarts. De hoogvenen in Opsterland worden aangepakt, maar ook in Schoterland, Smallingerland en Groningen. Men investeert veel geld in de vervening, maar het levert hun ook veel geld op. Hier is de basis gelegd van het Van Teyensfortuin. Zo is Saco ook vennoot van de veencompagnie van De Rottevalle, van de veencompagnie de Bakkevenen en compagnon van Nijesloot.

In 1624 trouwt hij met Antje Andringa uit Oldeboorn. Zij is de dochter van Tinco Andringa, grietman van Utingeradeel en Sytske Bennedr Sjoerda. Dit echtpaar krijgt maar liefst 12 kinderen, waarvan de helft jong sterft. De kindersterfte is hoog in die tijd. Gebrek aan hygiëne is de oorzaak van deze hoge zuigelingensterfte.Saco overlijdt in 1650 en wordt binnen de kerkmuren begraven. Antje overleeft haar man maar liefst 35 jaar en is binnen de familie duidelijk een autoriteit. Zij overlijdt in 1685 en van haar is een rouwbord bewaard gebleven, dat nu in de kerk van Nuis hangt. Het echtpaar heeft in het Van Teyenshuis gewoond, dat stond op de plaats van het huidige Bordena. Over de erfenis van Saco en Antje is door de kinderen veel strijd geleverd. Over de verhoudingen binnen de familie is daar veel uit te halen.
Vijf van hun kinderen zijn gehuwd en hebben nageslacht gekregen.

Meer foto’sLaatste foto’s