Gorredijk

Terug naar boven

Nijeholt, Jan Anne Lycklama à

Jan Anne Lycklama à Nijeholt (1809-1891).jpgJan Anne Lycklama à Nijeholt (Oldeboorn, 3 december 1809 - Den Haag, 19 april 1891) was burgemeester van de Friese gemeente Opsterland.Jhr. Lycklama à Nijeholt was een zoon van Tinco Martinus Lycklama a Nijeholt en Francina Johanna Blomkolk. Hij diende vanaf zijn 18e jaar bij de marine. Hij onderscheidde zich bij een schermutseling voor Biervliet op de Z.M. schip De Zeeuw. Na een retourreis naar Nederlands-Indië op Z.M. fregat Algiers, verliet hij in 1835 als luitenant-ter-zee de marine. Hij trouwde op 21 januari 1836 te Beetsterzwaag met Ypkjen Hillegonda Van Eysinga, dochter van Binnert Philip van Eysinga en Eritia Ena Romelia van Lynden. In 1837 werd hij lid van de gemeenteraad van Opsterland. Vervolgens werd hij in 1839 wethouder van deze gemeente, een functie die aanvankelijk assessor en vanaf 1851 officieel wethouder werd genoemd. Van 1853 tot 1865 was hij burgemeester van Opsterland. Daarnaast was hij gedurende twee periodes, van 1841 tot 1862 en van 1865 tot 1886 lid van Provinciale Staten van Friesland. Hij hield zich op provinciaal niveau met waterstaatszaken bezig. Hij schreef in 1869 de Verbetering van Frieslands Watertoestand: beschouwingen over de beginselen en middelen, welke ten aanzien der afstrooming van het boezemwater dezer provincie vroeger bestonden, thans bestaan en nog gevolgd behoorden te worden, ten einde het, zooveel mogelijk, duurzaam meester te zijn. Hij was gevolmachtigde van het waterschap de Zeven Grietenijen en stad Sloten. Daarnaast was hij ook vanaf 1850 administrerend gecommitteeerde van de Opsterlandse Veencompagnie.

Meer foto’sLaatste foto’s