Gorredijk

Terug naar boven

Sicko Heldoorn

Sicko_Heldoorn.jpgKlaas Sikko (Sicko) Heldoorn (Sneek, 6 september 1956) is een Nederlands PvdA-politicus. In januari 2014 werd hij geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van de gemeente Dantumadeel.Heldoorn studeerde sociologie aan de Leeuwarder subfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werd in de jaren zeventig bestuurslid van de afdeling Huizum van de PvdA. Later nam hij zitting in het gewestelijk bestuur van de partij. In 1987 werd hij lid van de Friese Provinciale Staten, naast zijn baan als consulent van de Stichting Samenwerking Dorpshuizen in Friesland. Twee jaar later werd hij voorzitter van de PvdA-fractie. In 1992 werd hij verkozen tot lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland. In 1999 werd hij lid van het dagelijks bestuur van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) en voorzitter van de IPO-commissie water, milieu, natuur en landbouw.

In 2002 werd Heldoorn benoemd tot burgemeester van Opsterland. In datzelfde jaar werd hij door de Leeuwarder watersportverenigingen de Meeuwen en LWS benoemd tot 'Watersporter van het Jaar', vanwege zijn inzet voor het baggerbeleidsplan van de Friese waterwegen. Van 2002 tot 2010 was hij daarnaast voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers. In maart 2012 werd Heldoorn benoemd tot voorzitter van de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ. 

In 2007 verruilde Heldoorn Opsterland voor het Drentse Assen, hij volgde hier Dineke van As-Kleijwegt op. Op 11 april 2013 werd echter bekend dat de gemeenteraad hem niet wilde voordragen voor een herbenoeming, waardoor zijn burgemeesterschap in 2013 afliep.

In januari 2014 werd hij geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van de gemeente Dantumadeel.

Meer foto’sLaatste foto’s