Gorredijk

Terug naar boven

Marian Jager-WöltgensMarian_Jager.jpg
Tot aan de benoeming van de opvolger van Francisca Ravestein zou Marian Jager-Wöltgens (60, PvdA) uit Oosterwolde de burgemeesterstaken in Opsterland vervullen als waarnemer. Jager-Wöltgens is de zus van de bekende, in 2008 overleden, PvdA-politicus Thijs Wöltgens. Jager-Wöltgens is onder ander vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Promens Care en NOVO, twee instellingen die in het Noorden op tal van plekken lokale en kleinschalige zorg bieden.
Verder bekleedt Jager-Wöltgens voorzitterschappen bij Landschapsbeheer Friesland, bij Natura 2000 in Opsterland, en de stichting Je Maintiendrai.
Zij zat in het zakencollege van Boarnsterhim dat de opdeling begeleidde, en stond onlangs nog aan de wieg van het nieuwe gemeentebestuur van Littenseradiel.
 

Meer foto’sLaatste foto’s