Gorredijk

Terug naar boven

Bijlsma, Gjalt

familieportret.jpg
Gjalt Bijlsma met zijn familie op de foto

Gjalt Bijlsma geb. 1921-11-06 Kortezwaag, overl. 1982-11-16 Bolsward. Politiek tekenaar, reclame ontwerper, typograaf, kunstschilder.

Gjalt Bijlsma verbleef de laatste 16 jaar van zijn leven in een verzorgingstehuis in Bolsward. Hij werkte in zijn beginjaren als voorman op de zetterij van de Leeuwarder Courant, en verkreeg veel bekendheid door zijn succesvolle politieke prenten en karikaturen, waarvan hij de eerste leverde aan de toenmalige Friese Koerier, later gevolgd door publicaties deze tekeningen in ook tal van andere kranten in binnen en buitenland.

Veel van zijn tekeningen zijn met regelmaat jarenlang verschenen in de Volkskrant, De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland zomede in de Zwitserse Die Weltwoche en in vele regionale bladen. Incidenteel wijdde hij zich ook aan schilderskunst. Een hersenbloeding maakte evenwel abrupt aan al zijn activiteiten een einde, hoewel hij zich in Bolsward nog af en toe aan het schilderen zette, deed hij dat met de linkerhand. Gjalt Bijlsma stierf op 61 jarige leefdtijd.

prenttekening.jpg
politieke prent

Meer foto’sLaatste foto’s