Gorredijk

Terug naar boven

Heijenga, Sipke


sipke.JPG
Sipke Heijenga 19-05-1866 ~ † 26-01-1962  Sipke Hijenga was van 1885 tot 1924 werkzaam aan de openbare lagere school in Gorredijk. Tevens is hij de maker van een flink aantal foto's op deze website.

In het kader van deze website is enige aandacht voor Sipke Hijenga niet misplaatst. Hij werd op 19 mei 1866 in Ferwerd geboren. Vanaf 1 september 1885 was Hijenga als onderwijzer werkzaam aan de openbare lagere school, met (M)ULO-afdeling,in Gorredijk. Vanaf 1 oktober 1905 was hij aan dezelfde school hoofdonderwijzer. Hij trouwde met de Gorredijkster Ida Eisenga (1871-1955). Het echtpaar kreeg twee dochters en een zoon. In april 1924 stond Hijenga onder behandeling van een neuroloog in Groningen. Op 7 augustus van dat jaar melde de krant, dat hij zijn ontslag als schoolhoofd had aangevraagd. Op 6 september 1924 bedankte hij als lid van de Spaarbank en werd bekend dat hij zich in Utrecht ging vestigen. Dat gebeurde in het jaar daarop. In 1930 ging hij definitief in Leeuwarden wonen, waar hij op 26 januari 1962 op bijna 95-jarige leeftijd overleed.

In zijn vrije tijd hield hij zich veel bezig met fotografie. Er werden niet alleen familie- kiekjes voor het portretalbum gemaakt, maar ook dorpsfoto's. Voor ons zijn die vooral interesant, omdat ze een goede indruk geven van hoe het er in de jaren negentig van de 18e eeuw en in een reeks jaren er na in onze plaats uitzag. Hij besteede veelal aandacht aan de wallen, met name de Molenwal, logisch omdat hij daar woonde en het 'stoomgebeuren' dagelijks van nabij meemaakte, maar ook aan de beide Dubbele Straten met als 'inventaris' dorpsgenoten, vooral jonge, maar ook wel oudere: fotgraferen was in die tijd nog wat bijzonders. Er zijn ook Hijenga-foto's van buiten Gorredijk bewaard gebleven, zoals van de hoek Nijewei-Schoterlandseweg, voordat Barteld de Haan er woonde. En van deze dokumentarist kan gezegd worden, dat de kwaliteit van zijn glasplaatopnamen in veel gevallen tegen het professionele aanleunden. Niet onvermeld mag blijven dat Hijenga's zoon Jacob, later tandarts in Leeuwarden, een flink aantal glasplaten, die belangwekkend voor onze plaats zijn, van de ondergang heeft gered. Hij schonk ze aan het Streekmuseum; plaatsgenoot Gjalt Popma maakte er naderhand afdrukken van. Natuurlijk zijn er in de loop der jaren meer Gorredijkster fotografische dokumentaristen geweest, zoals Jan Jonkers al van voor 1900 af, Sietse Teyema, Jitze Staphorsius, H.C. van der Meer, J.Kerstma, Jelmer van der Schaaf en van een volgende generatie: Gerrit van der Walle. Ook van hun zijn er foto's geplaatst op deze website.

hijengafotograaf1.JPG
Sipke Hijenga op omstreeks 22-jarige leeftijd als jong onderwijzer in Gorredijk. In het midden:Hendrikus Brons,links August de Jong. 

Meer foto’sLaatste foto’s