Gorredijk

Terug naar boven

Dorpskroniek

Dorpskroniek door de eeuwen heen


rond 1580 Vervening door Dekema's in Kortezwaag op gang
ca.1620 Sytse Dekema bewoont ''tweede woning'' op de hoek van de Jonkerssloot en Lijkweg in Kortezwaag
ca.1631 Hogedyk doorgraven. Schepen kunnen passeren. Gorredijk ontstaat....
1663 Theunis Jans is de eerst genoemde herbergier, waar nu De Vrolijke Keizer staat; Aite Hansen is schuitemaker en er is al een schoolmeester in funktie.
rond 1665 Er wordt gepreekt in een schuur.
1673 De schansgracht gegraven. Huis op de plaats van het latere Schansburg wordt ''Bolwerk'' genoemd.
1683 Hervormde kerk in Gorredijk. Eerste predikant Theodorus Crans.
1694 Gorredijk krijgt het recht eenmaal per week (woensdags) een markt te houden; verder een mei- en een najaarsmarkt.
1700 ''Schansburg'' fungeert als ''penghuis'' oftewel belastingkantoor. (Peng afgeleid van penning - belasting). De ontvanger heet Coop Eises;hij is getrouwd met Aaltie Roels.
1717 Hervormde Pastorie gebouwd.
1728 Octrooi Jan Remmerts c.s. voor het veer Gorredijk - Leeuwarden.
1750/'51 Gorredijkster kerkvolk slachtoffer van godsdienstige mystiek.
1755 Jacob de Joode, is - voor zover bekend - de eerste Jood, die zich in Gorredijk vestigt.

jfaber.jpg
Jacobus Faber vanaf 1812 burgemeester van Gorredijk1756 Pand ''Twee Gebroeders'' aan de Molenwal gebouwd.                                                                       1758 Nieuweweg aangelegd; Gorredijk krijgt nieuwe ophaalbrug.                                                                 1765 Jodocus Heringa, later theoloog, wordt in Gorredijk geboren.

1776 Albert Busaan verbouwt ''Schansburg'' tot herenhuis.
11 juni 1782 Feestelijke intocht van de Grietman Reinhard baron van Lijnden in Gorredijk.
1784 Kerkboeken en belastingkohier verloren gegaan tijdens pachters-oproer.
16 september 1791 Stadhouder Willem V bezoekt Gorredijk.


1795 Burgersociéteit ''De Broederschap'' opgericht en vrijheidsboom geplant.
1797 Kortezwaag krijgt nieuwe kerk.
1798 Gemeentebestuur van Opsterland zetelt in Gorredijk. Vergaderingen in de ''Grietmanskamer'' :boven in de Korenbeurs aan de Zuidwest-Dubbele Straat.
1804 Joodse begraafplaats aangelegd in Kortezwaag.
1805 Lagere school aan de Lijnbaan vernieuwd.
1807 Synagoge gesticht.
1810 Gorredijk krijgt door bodeloop aansluiting op Heerenveen. Eerste brievenbus ten huize van Grietje Feenstra.
1811 Gorredijk een van de tachtig ''mairen'' in Friesland.
vanaf 18 mei 1812 Jacobus Faber onder-perfect, scout (burgermeester) van Gorredijk.
30 november 1813 Inkwartiering van 24 Kozakken in Gorredijk.
13 maart 1815 Inkwartiering van 400-420 soldaten en 100 paarden in Gorredijk.
21 september 1815 Oprichting van ''Het Nut''
15 maart 1824 ''Nutslid'' dokter J.R.Bijker stelt de onbillijkheid Joden als Nutslid te weigeren, aan de kaak.
1829 Nieuwe lagere school aan de Zuidwest-Dubbele Straat gebouwd.
27 maart 1845 De tien jarige Jaap Sikkes van der Meulen wint de premie bij hardrijderij op de vaart.
1846 Zanggezelschap opgericht ter opluistering van ''buitengewone Nutsvergaderingen''.
1850 In Gorredijk hulpkantoor van de postkoets Heerenveen - Groningen
1852 Reciteergezelschap 'De Vriendenkring-D.O.V.' opgericht.
1856 Joodse school gebouwd.
1859 Cichoreifabriekje aan de Dwarsvaart in Kortezwaag opgeheven.

willemv.jpg
Stadhouder Willem V bezocht Gorredijk in 1791.

1862 Nieuwe draaibrug over de Opsterlandse compagnonsvaart in Gorredijk.
19 december 1864 Oprichting ijsclub ''Eendracht'' in Gorredijk.
1865 Grote Waterloo-herdenkingsfeesten. Hervormde Evangelisatie Vereniging opgericht. Geert Lourens van der Zwaag inwoner van Gorredijk. Eerste dienst per rijtuig Gorredijk-Drachten door van der Wal begint.
1869 Eerste ''Nieuwsblad van Opsterland'' (voorloper van ''De Woudklank'') verschijnt.
oktober 1869 Opening telegraafkantoor aan de Noordoost-Dubbele Straat.
1871 Joodse toneelvereniging ''De Harpe Davids'' geeft publieke voorstellingen.
1872 Afdeling van 't ''Algemeen Nederlands Werklieden Verbond'' opgericht.
1873 12.658 schepen door de sluis;drie jaar later ruim 15.000.
15 mei 1873 Koningklijk bezoek in Gorredijk per rijtuig
25 oktober 1873 Najaarsmarkt van 25 oktober t/m 30 oktober
30 oktober 1873 Harddraverij met paard en chais.
1873/'74 Vergaderlokaal van Jaap de Jong en Jan Sijtsema voor het eerst genoemd: later bekend geworden als Flora-theater met beneden de biljardzaal en boven pakhuis, ook in gebruik als kegelbaan.
1874 Weduwe F.van der Wal vraagt vergunning aan voor omnibusdienst Gorredijk-Heerenveen.
oktober 1874 Eerste wedstrijd voor vélocipédes in Gorredijk.
15 augustus 1876 Postkantoor en Waaggebouw officieel in gebruik.
10 januari 1878 Opening nieuwe ''bewaarschool'' (gymnastieklokaal) aan de Zuidwest-Dubbele Straat.
augustus 1879 Benjamin van der Heide eerste ''photografist'' in Gorredijk. Vertrekt naar Harlingen.
22 november 1880 Oprichting Plaatselijk Belang ''Gorredijk''
1881-1893 Ijsclub ''Zevenwolden'' in Kortezwaag.
25 september 1881 Inwijding nieuwe Doopsgezinde Kerk aan de Langewal.

23 augustus 1882 Opening tramlijn Heerenveen-Gorredijk.
1883 Rein Zijlstra begint bootdienst Gorredijk-Amsterdam.

tram1.jpg
18 augustus 1884 Opening tramlijn Gorredijk-Drachten 

1884 Oprichting S.D.B. (Sociaal Democratische Bond).
1885 Jacobus Faber, kleinzoon van de ''scout'',verbouwt Schansburg.
8 oktober 1885 Gymnastiekvereniging ''Stanfries'' opgericht.
16 november 1885 Plaatselijk Belang ''Kortezwaag'' opgericht. Opening nieuwe lagere school op de kruising Nieuweweg-Lijkweg in Kortezwaag.
1877,1902 en 1912 Jannes Jeens Poutsma ''brein'' achter zinnebeeldige Vriendenkring-optochten.
1887 Nieuwe lagere school in Gorredijk gebouwd. De ''Tjerk Hiddes'' vaart op Sneek
1888 Boerderij ''kerkzicht'' aan Hogedijk in Kortezwaag afgebrand.
1889 In Gorredijk bezitten vier personen een rijwiel.
1890 Zestig gezinnen in Gorredijk lezen het weekblad ''De Klok'' van de Vrije Socialisten.
1892 De Reinigingsdienst begint zijn activiteiten. Tonnenstelsel groot sucses.

Vitus_Bruinsma.jpg
1892 (januari) De socialist Vitus Jacobus Bruinsma (1850-1916) betrekt samen met Frederica Johanna van Uildriks (1854-1919) een huis aan de Langewal. Vitus was voorzitter Friesche Volkspartij, gemeenteraadslid Opsterland. Eens had zijn naam in het noorden een niet minder bekende klank dan die van Domela Nieuwenhuis.


23 oktober 1895 School geopend in gebouwtje ''Eben Haézer''.
1897 Harmonie ''Ad Aldtiore'' in Gorredijk opgericht.
1898 Nieuwe Christelijke Nationale school aan de Brouwerswal in gebruik genomen.
1899 Fanfarecorps ''Concordia'' in Kortezwaag doet van zich spreken.
ca. 1900 Al bioscoopvoorstellingen door Gorredijkster jongelui.
1900 Een Christelijke muziekvereniging opgericht.
3 januari 1900 Locomotief rijdt bijna de woning van horlogemaker Zandstra binnen, de stoep voorkomt dit.
15 januari 1900 Circus Cohen geeft voorstellingen in Gorredijk.
11 februari 1900 G.L van der Zwaag speelt hoofdrol in toneelstuk in de Koornbeurs.
13 maart 1900 Onder de werknemers van de heer Ringenoldes is een werkstaking uitgebroken (150man wijkgravers).De eisen voor een hoger loon werden ingewilligd.
30 maart 1900 De Nederlandse Tramweg Maatschappij is bereid stoomtrammen aan te leggen van Gorredijk naar Assen met een zijtak naar Steenwijk afhankelijk van de subsidie.
1 mei 1900 1 mei feest Gorredijk samen met Kortezwaag gevierd.
1 november 1900 Harddraverij te Gorredijk, opgave bij hotel Poppes
18 december 1900 De passagierswagen van de tram van Gorredijk, die vanavond om halfzeven in Heerenveen moest aankomen, ontspoorde door een onbekende oorzaak bij Langezwaag. de passagiers werden in een goederenwagon naar het station in Heerenveen vervoerd.
14 januari 1901 Ijsclub ,,Eendracht'' hield schaatswedstrijden voor mannen, 54 deelnemers.
18 februari 1901 Tramongeluk op de Hogedijk. Machinist Tuinstra gewond.
13 maart 1901 G.L. van der Zwaag door de arbeiders kiesvereniging Volksbelang kandidaat voorgedragen voor de Provinciale Staten.
15 maart 1901 Tram in botsing met rijtuig en paard tussen Gorredijk en Langezwaag, paard gewond.
30 april 1901 G.van der Zwaag kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer.
14 november 1901 Stoker werkzaam op de oliemolen van de firma Postuma is als gevolg van een ernstig ongeval drie vingers kwijtgeraakt.
1januari 1904 Steenkolengasfabriek voor het eerst in gebruik, ook voor een deel van de straatverlichting.         29 december 1914 ''De Hoop'' geteisterd door zware storm. 

17.jpg
2 juni 1904 Koren- en pelmolen ''De Morgenster'' gaat in vlammen op

24 juni 1904 Eerste grote muziekfeest van de ''Friese Bond'' in Gorredijk.
zomer 1904 Eerste schoolreisje lagere school naar Hattem.
5 april 1905 Oprichting ''Ad Altiore Concordia'' door fusie van Gorredijkster harmonie en Kortezwaagster fanfare.
1905 Jongeren-voetbalclub ''Excelsior''
1906 Rindert van Zinderen Bakker vertrekt naar Naarden. Vestiging Rijkstelefoonkantoor.
28 februari 1907 Tramongeluk bij Goddeloze Tolhek. Drie doden.
maart 1907 De Vleeshouwers beginnen stoombootdiensten Gorredijk-Groningen en Gorredijk-Leeuwarden.
17 mei 1907 ''Frysk Sjongkoar'' opgericht.
1910 Voetbalclub ''G.V.C.'' voor het eerst genoemd.
najaar 1911 Opening tramlijn Gorredijk-Oosterwolde.
1914 Gereformeerde kerk in Gorredijk gebouwd.
29 december 1914 Korenmolen ''De Hoop'' van Hans de Boer geteisterd door hevige storm.
10 april 1918 Nieuwe ophaalbrug te Gorredijk vervangt oude draaibrug.
30 oktober 1918 Honderdtal Franse vluchtelingen in Gorredijk. Na negen weken weer vertrokken
27 april 1919 Ijsclub ''Hald Moed'' te Kortezwaag opgericht.
1919 Korenmolen ''De Hoop'' aan Molenwal afgebroken en naar Eestrum verscheept.
1920 Nieuwe Gereformeerde school aan Brouwerswal geopend.
december 1920 M.U.L.O.-school geopend.
25 juli 1920 Nieuwe voetbalclub ''G.V.V.'' (kort daarna ''G.V.C.'') opgericht.

 1920 Gorredijkster bioscoop ''Electra''vertoont wekelijks film in Hotel Sies van der Zee.
17 maart 1920 Eerste draadloos ontvangtoestel voor beurskoersen gebruikt door firma W. van der Meulen.
16 mei 1921 Polygoon filmt in Grouw voorstelling van ''Frysk Sjongkoar''. Film in depót bij Polygoon.
6 december 1921 Oprichting ''V.V.V.'' (Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer).
12 januari 1922 Voetbalclub ''G.V.C.'' heet voortaan ''Gorredijk''
15 juli 1922 Vliegdemonstraties in Gorredijk.

geertvanderzwaag18581923.jpg
28 april 1923 Geert Lourens van der Zwaag overleden.

22 juli 1923 Nieuwe renbaan voor paarden achter boerderij van Hearre de Vries geopend.
25 december 1924 Gorredijk krijgt autobrandspuit.
2 april 1925 Stakingsbijeenkomst bij de Driehoek.
23 mei 1925 Zwembad geopend.
31 mei- 1juni 1925 Pinksterfeesten gefilmd door Polygoon.
3 september 1925 Burgemeester opende tweedaagse Landbouwtentoonstelling
december 1928 Oprichting W.H.I.(''Winkeliersvereniging'')

communist.jpg
1928 Een communistische meeting in Gorredijk, in het midden met pet op: Jan de Jong

1 augustus 1929 Eerste ouden-van-dagen-autotocht naar Frederiksoord en Oranjewoud.
2 oktober 1929 Eerste Winkelweek.
11 januari 1930 Onderlinge paardenverzekering viert 35-jarig bestaan in Hotel van der Zee
18 januari 1930 Voetbalvereniging Gorredijk speelt toneelstuk ,,De Kilometervreter'' evenals vorige jaren met groot succes.
17 januari 1930 De penningmeester van de Nutsspaarbank F.Brons die, toen onregelmatiheden bij deze instelling werden ontdekt, is gistermiddag naar het huis van bewaring gebracht.
30 januari 1930 Het gemeentebestuur Opsterland heeft besloten om een nieuwe verharde weg aan te leggen tussen de dorpen Gorredijk en Nieuwehorne, ook wordt er toestemming gegeven voor het verbreden van de deuren in het Waaggebouw i.v.m. het wegen van auto's.
28 maart 1930 65-jarig jubileum Ned. Her. Evangelisatie ,,Eben Haëzer'' te Gorredijk.
3 april 1930 25-jarig bestaan harmonievereniging Ad Altiore Concordia.
18 april 1930 Bakkersvereniging Opsterland handhaaft de oude broodprijs i.v.m. broodoorlog.
12 mei 1930 In dienst is gesteld de interlocale telefoongeleiding Heerenveen-Gorredijk.
11 juni 1930 Motorelfstedentocht georganiseerd vanuit Gorredijk, 36 deelnemers die na de tocht een gezamelijk diner hadden in Cafe Sijtsema.
26 juni 1930 Plaatselijk Belang bestaat 50 jaar, Gymnastiekvereniging Stânfries 45 jaar, Frysk Sjongkoor 20 jaar, Voetbalvereniging Gorredijk 10 jaar.
15 juli 1930 Autotocht voor ouden van dagen.
24 juli 1930 In verband met kinderverlamming werd er een Christelijke school alhier gesloten.
12 augustus 1930 Tennisclub Hurry Up houd tenniswedstrijden.
19 september 1930 24,25,26,27 september winkelweek Gorredijk.
27 september 1930 Gaskookdemonstraties in de Koornbeurs bezocht door veel dames.
25 januari 1933 Christelijk muziekcorps ''Loof de Heer'' opgericht.

zwemkampioen.jpg
10 juli 1933 Estafetteploeg Gorredijk Fries Kampioen (4 x 100m 5min.50sec) met o.a Eppie Kuipers tijdens het 5jarig bestaan GZC.

10 juli 1933 Fries Kampioen 100m vrije slag Sv/d Sluis 
seizoen 1933/'34 Voetbalvereniging ''Gorredijk'' voor het eerst kampioen, in derde klas K.N.V.B.
25 maart 1941 Indienststelling automatische telefooncentrale.
9 maart 1942 Grote brand in textielzaak Hendrik de Vries.
13 november 1942 Joden weggevoerd naar Westerbork.
 

Tjeerd-Kuipers
13 november 1942 Oud Gorredijkster architect Tjeerd Kuipers op 84-jarige leeftijd overleden te Laren. In 1890 ontving Kuipers de eerste prijs voor een kerkontwerp te Deventer en vestigde zich daarmee als architect. Meer dan vijftig kergebouwen heeft hij daarna gebouwd. (Gereformeerde) Te Amsterdam, Utrecht, Bussum en Zaandam bouwde hij de woningblokken van Patrimonium. Ook zijn broers Roelof Kuipers en Foeke Kuipers waren architect.

19 november 1942 Laatste groet (brief) familie Van der Kaars voor familie Bunschoten vóór treindeportatie.
15 december 1942 Gisteravond is nabij de sluis de ruim 40-jarige brugwachter A van der Duim verdronken
29 juni 1943 Begin afbraak runmolen Kerkewal.
16 december 1943 Brandbommen uit R.A.F.-vliegtuig, op weg naar Berlijn, vallen omstreeks 19 uur op kantoor fabriek Jonkers en bij familie Otter Jr. in huis, voorheen ''Double Barrel''. Brandweren Gorredijk en Heerenveen blussen met sucses.
12 oktober 1944 Gasfabriek stopgezet wegens kolenschaarste.
14 april 1945 Nachtelijk vuurgevecht bij Hoofdbrug tussen Ondergrondse en Duitsers. Daarna Bevrijding. Kort nadien inkwartiering Canadezen.
13 juli 1945 Eerste motortram rijdt over nood (Hoofd)brug.
1953 Synagoge afgebroken.

DreesinGorredijk.jpg
2 mei 1953 Minister-President Willem Drees bracht op 2 mei 1953 een bezoek aan Gorredijk. Voorafgaand zijn ,meirede' sprak hij nog even met Burgemeester Wim Harmsma van Opsterland (links) Drees, getooid met een rode tulp, zei ondermeer dat Friesland nog teveel ''krotwoningen'' telde. Een langdurig applaus, voor en na zijn toespraak, was zijn deel. De staatsman en zijn chauffeur kregen beide een 'sûkerbôle' mee naar huis.

1956 ''Schansburg'' afgebroken. De Compagnonsvaart blijft en de Turfroute wordt een begrip.
1961 Oprichting ''Oudheidkamer'' later ''Streekmuseum Opsterlán'' geheten.
1962 Op een oktoberdag in 1962 nam de laatste goederentram op het traject Steenwijk-Hijkersmilde-Gorredijk op een feestelijke manier afscheid

.
1962 wordt Kortezwaag door Gorredijk geannexeerd, de eerste jaren heet het dorp Gorredijk-Kortezwaag

4 januari 1963 N.V. Jonkers kinderwagenfabrikant stopt
18 januari 1963 Koude record in Friesland, in Gorredijk bereikt de thermometer -18grC
19 augustus 1963 Notaris L.Sijtsma op 67jarige leefdtijd overleden
postkantoor.jpg
7 december 1963 In gebruikname nieuw PTT gebouw aan de Schansburg, met primeur de eerste postzegelautomaten van het noorden.

17 december 1963 Boerderij van de heer G.Eppinga aan de Dekemaweg te Kortezwaag gaat in vlammen op.
23 december 1963 De ijsclub Eendracht hield langebaanwedstrijden voor heren junioren, meisjes en dames.
13 maart 1964 De N.V. Volma bestaat 50 jaar
10 april 1964 Opening nieuwe openbare basisschool De Flambou (tot 20 april 1967 werd de school: School Wapstra genoemd)
15 juni 1964 WHI handhaaft busvervoer op vrijdagen die op de route Bakkeveen, Nijbeets en Hoornsterzwaag rijden.
5 augustus 1964 18 Jarige Anton Stoelwinder maakt 2e grote (kleuren) film ,,Impressie van Gorredijk''
17 augustus 1964 Oud Gorredijkster Abraham Godschalk onthuld straatnaambord ,,Ra' anana'' en tevens tot ereburger van Gorredijk wordt benoemd.
31 augustus 1964 ODK weer in de derde klas KNKB,
26 november 1964 Henk Arendz winnaar loop door Gorredijk
3 december 1964 Jan Bijlsma (81 jaar) ontvangt zilveren speld van de landelijke voetbalorganisatie, daarnaast was hij al erelid van v.v.Gorredijk en lid van verdienste FVB.
21 december 1964  Ijsclub Eendracht (Kortezwaag) 100jaar.
1 januari 1965 Heet het oude dorp Kortezwaag en jonge dorp Gorredijk nu officiëel Gorredijk
12 juli 1965  Opening zwembad ,,De Delte'' 
30 augustus 1965 45 jarig bestaan v.v.Gorredijk
9 september 1965 Ook Zaterdagvoetbal opgericht in Gorredijk.
18 september 1965 Wethouder D.de Haan opent 37e winkelweek Gorredijk met goudentientjesaktie.


23 oktober 1965 Tjeerd van der Iest wint Stratenloop (3000m) van Gorredijk, Gorredijkster Frans Kluitenberg boekte voor eigen publiek een knappe zege op de 1000m jongens-A


17 januari 1966 Gorredijk huldigde Fries meisjes kampioene kortebaan Grietje van der Meer.
19 januari 1966 Gerrit de Vries, Gorredijk Fries kampioen Kortebaan.
16 april 1966 Afscheid van Burgemeester Harmsma.
23 april 1966 Opening muziekschool Gorredijk.
2 mei 1966 Gorredijk en Kortezwaag vieren voor het eerst samen koninginnefeest.
anton.jpg
9 mei 1966 Anton Stoelwinder wint prijs op smalfilmwedstrijd.

27 juni 1966 Jonge ooievaarsnest in Gorredijk allen dood.
30 juni 1966 Deel melkbussenfabriek J.de Jong te Gorredijk afgebrand.
2 juli 1966 Jacob van der Mei (15) jongste Fries in Nederlands jeugdkorps.
28 juli 1966 Oud Gorredijkster Heinze Bakker treed in dienst bij Rono.
20 september 1966 Amstketen vergeten bij instalatie van de nieuwe burgemeester H.Posthuma.
31 oktober 1966  Cees Clement winnaar loop door Gorredijk.
7 december 1966 Schooljeugd van school Wieling (Stationsweg) bezorgen kinderen van Revalidatiecentrum ,,Lyndenstein'' een onvergetelijke Sinterklaasmiddag.
2januari 1967 Filiaal Gorredijk van Sturka sluit.
13 januari 1967 Gorredijk grootste afdeling vogelwacht
5 april 1967 Koelstra lanceert twee nieuwe combinaties; babyzitje, wandel en boodchappenwagentje.
8 april 1967 Architect J.A. v/d Sluis is mede ontwerper polyesterwoningen
5 mei 1967 Kinderwagenfabrikant Koelstra ontslaat 10 werknemers
8 mei 1967 Pijlenrit KNMV bij motoren voor S. v/d Mei
12 juli 1967 Bar Dancing ,, De Kûper'' afgebrand.
14 augustus 1967 Klaas Oenema vierde in cross Borculo.
28 augustus 1967 Bischop van Groningen P.A.Nieman opent de nieuwe Rooms Katholieke kerk.
19 oktober 1967 Gorredijkster organist Douwe Wijnstra maakt drie gramofoonplaten.
24 november 1967 Timmerfabriek De Vries in 10 jaar tijd van 17 naar 120 man personeel.
janpalsma.jpg
29 november 1967 Talentvolle Jan Palsma uit Gorredijk wint twee afstanden (500m, 1500m) tijdens selectiewedstrijden in Thialf.

12 december 1967 Familie Klijnstra toneelgroep opgericht.
20 februari 1968 Minks - Leeuwarden naar Gorredijk.
4 mei 1968 Uitbreiding Miente Gorredijk
14 mei 1968 Krom chemische wasserij vestigd zich in Gorredijk
17 juni 1968 Warm zomerweer in Gorredijk 28gC
9 augustus 1968 Naam Burgermeester Harmsma voor scholengemeenschap.
5 oktober 1968 Israel - expositie: het cachet van winkelweek in Gorredijk.
9 oktober 1968 Eerste grote bokswedstrijden in de Skans.
10 oktober 1968 Faillissement Jonkers kinderwagenfabriek.
15 november 1968 Architect J.A. v/d Sluis overleden op 58jarige leefdtijd.
2 december 1968 Fusie de Jong Gorredijk en Ruban Heerenveen.
16 december 1968 Jan Palsma winnaar schaatswedstrijd bij ijsclub Eendracht.
17 december 1968 Pittig cabaret - trio Adele - Cox - Halsema in de Skans
17 december 1968 Fusie ijsclubs ,,Eendracht'' Gorredijk met ,,Hâld Moed'' uit Kortezwaag, de fusienaam werd ,,Hâld Moed''.
31 december 1968 Fusie Cooperatieve Voorschotbank Kortezwaag en Cooperatieve Rafeisenbank.
29 maart 1969 Jongens krijgen kookles op school in Gorredijk
24 juni 1969 Gorredijk krijgt er 800 woningen bij.


21 juni 1969 Ereburger Abraham Godschalk (midden op de foto) in Israel overleden (60jr).

20 juni 1969 Zeven indusriehallen geopend in Gorredijk
5 juli 1969 Burgemeester H.Posthuma opent nieuw gebouw woningbouwvereniging Opsterland.
24 juli 1969 Tropische regenval in Gorredijk
29 september 1969 WHI organiseert miss-verkiezing
27 oktober 1969 275e Jaarmarkt te Gorredijk.
27 oktober 1969 WHI Kermisdraverij
27 oktober 1969 Man gewond door paard tijdens draverij in Gorredijk
28 oktober 1969 Zeer drukbezochte Gordykstermerke
4 november 1969 Kingma's Bank bestaat 100 jaar.
11 november 1969 Bouw en aanemersbedrijf  De Leeuw Tijnje verhuisd naar Gorredijk.
13 november 1969 Personeel Stork - Volma in staking.
25 november 1969 Jan Polsma verslaat Hans van Helden op de 3000m.
29 november 1969 Werknemers Stork krijgen loonsverhoging.
6 december 1969 Kasteleinsdochter Hillie Hoekstra poseerde naakt in De Lach.
27 december 1969 Manege Dekema houd clubwedstrijden.
31 december 1969 Ans Schut zegeviert langebaanwedstrijd bij ijsclub Hald Moed, Atje Keulen-Deelstra wordt 2e.
3 februari 1970 Auto met Romeense diplomaten ramt pui van Rudolphy meubelen.
21 maart 1970 Gorredijk heeft weer een nieuwe leesboetiek.
31 maart 1970 Wiebe Kort snelste op de Beulakker 16m2 zeilen.
4 april 1970 Christelijke scholen fuseren 1 augustus CVO en Gereformeerde lagere school.
6 mei 1970 ULO leraar Wiebe de Bos (39) door auto gegrepen en overleden.
22 juni 1970 Bob Hofstee wint gouden sweep.
13 juli 1970 Gorredijk verliest laatste zelfstandige kruidenier Jan Kort (89)
16 juli 1970 Half miljoen schade bij brand meubelzaak Van Ooijen.
bobhofstee.jpg
5 augustus 1970 Nationale titel Bob Hofstee dubbelspan Fries ras.

24 augustus 1970 V.V.Gorredijk werd drie ereleden,  vijf leden van verdienste en ruim f6000,- rijker tijdens 50jarig jubileum.
7 september 1970 Wiebe Kort kampioen 16m2 klasse zeilen.
16 september 1970 Henk Repko nationaal kampioen zeilen vrijheidsklasse.
15 december 1970 Staking bij de Jong melkbussenfabriek.
30 december 1970 Jan Palsma winnaar op de 500m op Thialf
4 februari 1971 Metaalbedrijf J. de Jong stopt na 36 jaar met productie van stalen kratten.
2 maart 1971 Twaalfhonderd van de 5000 inwoners tellende plaats Gorredijk steunen de fugelwacht.
10 maart 1971 Martha Bergsma (23) uit Gorredijk dans en acteert door de hele wereld.
5 april 1971 Veel belangstellenden in de Skans levendige discussieavond in Gorredijk met negen politici.
19 juni 1971 Nv Komby Gorredijk Failliet bedrijf ten onder door ruzie tussen beide directeuren.
9 augustus 1971 Israelische scholieren uit de stad Ra'anana zijn te gast in Opsterland en brengen een bezoek aan Gorredijk.
20 augustus 1971 De vijfjarige Erna Kingma van de Doppen lag bewusteloos op straat over de oorzaak tast iedereen in het duister.
24 augustus 1971 Ter herinnering aan muziek vereniging AAC werden er met het laatste beetje overgebleven verenigingsgeld bankjes gekocht welke werden geplaatst op een smuk plekje in Gorredijk.
4 oktober 1971 Kluis in kantoor PTT Gorredijk legaal gekraakt safe zat vier dagen potdicht.
22 oktober 1971 Jos Beersma (8) en Wietse Koopmans (7) zijn echte klim specialisten in het bijzonder als het gaat om lichtmasten.
24 december 1971 Dominee en pater zingen op straat kerstliederen voor de s'avonds te houden kerstmis.
26 februari 1972 Geschonden schoorsteenstuk van de lage veenderij hangt in gorredijksterpastorie het doek (zo'n 60 bij 40 cm) is interessant omdat Gorredijk een veenkolonie is.
20 april 1972 Een plaaggeest heeft straat Gorredijk in zijn greep, hij jaagt de bewoners van de Nijewei met name de duplexwoningen de stuipen op het lijf door s'nachts op ramen te kloppen en op deurbellen te drukken of door brievenbussen te roepen.
9 mei 1972 Gorredijkster jongeren van de Iepen-Doar in actie voor Vietnam de collecte voor medisch comite Nederland-Vietnam is ten behoeve van de oorlogslachtoffers en word i.s.m. jeugdsoos Astrakan georganiseerd.
10 mei 1972 Whi Gorredijk op de bres voor een lang gekoesterde wens namelijk een overdekt instructiebad.
14 oktober 1972 Op initiatief plaatselijk belang zijn er plannen voor een bungalowpark rondom de Hoop nabij verzorgingscentrum de Miente waar plaats is voor 11 bungalows.
15 december 1972 De nieuwgebouwde Ontmoetingskerk aan de Schansburg word officieel geopend gereformeerd en hervormd Gorredijk onder een dak.
11 mei 1973 Sporthal de Skans word voor het eerst in gebruik genomen.
13 juli 1973 Plaatselijke middenstanders deelden in de sluiskolk geschenken uit aan passerende pleziervaarders als bijdrage aan de plaatselijke pastoor om de Opsterlandse Compagnonsvaart bij de watersport weer populair te maken.
20 juli 1973 Burgemeester H.Posthuma opent nieuw pand Rudolphy Meubelen
28 augustus 1973 Enkele Gorredijksters waren heel even multimiljonair door een fout van Kingma's bank kregen zij bedragen van zeventig tot tachtig miljoen gulden op de rekening, de fout is nog dezelfde dag hersteld.
2 oktober 1973 In Gorredijk komen 20 goedkopere w.w.-woningen.
8 oktober 1973 Pater Leo van Ulden uit Gorredijk gaat vechten voor het open houden van "zijn" vaart, de Opsterlandse Compagnonsvaart.
29 oktober 1973  De Gorredijkstermarkt als vanouds de belangstelling lijkt eerder groeiende dan tanende in en rondom Gorredijk stonden duizenden auto's geparkeerd. 
16 januari 1974 Gorredijksters spekken kas om ontmoetingskerk uit de schulden te krijgen.
29 januari 1974  Gorredijkster Bjinse Slof (27) zag bij zijn huis aan het Easterein een voorwerp dat op een vliegende schotel leek.
31 januari 1974 Vliegende schotel gezien vanuit de Watse Eelkestraat door de familie Krist
25 februari 1974 Oppassen geblazen in Gorredijk er zijn namelijk vreemde vliegende voorwerpen gezien (ufo's).
19 april 1974 Water zuiveringsinstalatie Gorredijk word door koningin Juliana in gebruik gesteld .
4 mei 1974 Jubilerend Gorredijkster timmerfabriek de Vries (50 jarig bestaan) schenkt gemeente Opsterland 30 banken.
10 mei 1974 Tennisclub Gorredijk neemt baanverlichting in gebruik en is daarbij de eerste club in Friesland waar men s'avonds kan tennissen.
30 juni 1974 Het grote franse circus Bouglione slaat zijn tent met 4000 zitplaatsen voor een dag op in Gorredijk.
16 juli 1974 Grote drukte op oude turfroute gemiddeld passeren zo'n 20 schepen per dag de Gorredijkster sluis.
18 augustus 1974 Ingrijpende restauratie wallen Gorredijk "grootste plan ooit in Opsterland uitgevoerd".
10 september 1974 Er werd voor de derde keer een Magneto gehouden, deze handelstentoonstelling trok 8300 bezoekers.
24 december 1974 De heer Sjouke van der Werf vangt een zalm in Gorredijkster vaart.
10 januari 1975 Vijf etherpiraten op een dag in Gorredijk gepakt.
26 februari 1975 Gemeente Opsterland wil cultureel centrum de Skans in Gorredijk kopen.
14 maart 1975 Whi Gorredijk stopt na 15 jaar met eigen zegelactie.
25 augustus 1975 Resten van 300 jaar oude schansgracht opgegraven aan de Kerkewal en Molenwal te Gorredijk.
Hessel Posthuma
30 september 1975 Burgemeester Posthuma neemt in Gorredijk afscheid van de gemeente Opsterland.

18 oktober 1975 Hoogste punt bereik met bouw klokkenstoel van de rooms katholieke Sint Pauluskerk.
22 oktober 1975 Opening nieuwe bibliotheek aan de Schansburg met onthulling dubbel-beeldje Gurbe & Loltsje.
17 december 1975 Driemaal 100.000 staatsloterij prijs gevallen binnen het jaar in Gorredijk.
29 maart 1976 Derde tennisbaan op sportpark Kortezwaag
29 maart 1976 Marechausseekazerne na drie kwart eeuw: einde als politiepost
26 mei 1976 Burgemeester Harmsmaschool start met een middenschool experiment.
1 juni 1976 Kortebaandraverij Gorredijk met 29 paarden.
4 juni 1976 Staatsbosbeheer krijgt districtkantoor in de Boterwaag
14 jun 1976 De nieuwe compagnons geven nieuwe vaarkaart Turfroute uit
27 juli 1976 Operatie voor 7-jarige Wim Wever na geldaktie
24 augustus 1976 Commissaris der koninging opent nieuw kantoorgebouw De Leeuw-Jellema
8 september 1976 Circus Boltini zet zijn tent neer in Gorredijk.
20 september 1976 Automobilist rijdt kantoor Stuy binnen.
25 september 1976 Visser vangt wolhandkrab in Gorredijk
30 oktober 1976 Begin gemaakt tweede deel opknappen wallen.
19 januari 1977 Restauratie van Twee Gebroeders
31 mei 1977 Gerard Schipper wint wielerronde Gorredijk.
27 juli 1977 Duizenste boot op Turfroute
3 oktober 1977 Talentenjacht leverd f400,- op voor EHBO afdeling Gorredijk.
11 oktober 1977 Manege-houder Jan TJ de Jong verongelukt.
18 oktober 1977 NOM direkteur Hendrik Wisman opende Magneto 4
20 oktober 1977 5000ste bezoeker op de Magneto 4.
24 oktober 1977 De Leeuw-Jellema dit jaar omzet van 80miljoen.
27 oktober 1977 Ontploffing ketelhuis Gorredijk.
3 november 1977 Fusie van Boomsma B.V. en Gerard Brons Gorredijk.
16 december 1977 Mevrouw Bontje Klazema -Freerkstra wordt 100jaar. 
3 januari 1978 Mevrouw Wijtske Hof-Jongedijk wordt 100jaar.
13 januari 1978 Miljoenen order voor Stork Friesland uit Nieuw Zeeland.
14 januari 1978 Onrust in Gorredijk door fotograferende Surinamers.
20 januari 1978 Distileerderij Brons (1826) gaat naar Leeuwarden.
6 februari 1978 Jaap Bijlsma krijgt zilveren KNVB speld.
6 februari 1978 De Molenhof ontslaat beheerder(s) voor huursverlaging.
22 februari 1978 Leegstaand pand (Langewal 8) voor de verbouwing in de as gelegd.
21 maart 1978 Kortebaanprimière op de Neijewei.
20 april 1978 Faillissement uitgesproken over Brons BV uit Gorredijk.
2 mei 1978 Barstensvolle voorjaarsmarkt in Gorredijk.
6 mei 1978 Brug in centrum Gorredijk stond 2 uren open wegens technisch mankement.
10 mei 1978 Minks Gorredijk krijgt order van 3 miljoen van Vleeschmeesters.
3 juli 1978 Oege de Jong wint in Peize 500cc junioren.
5 augustus 1978 50-jarig bestaan HHI (nu WHI)
21 augustus 1978 Jan de Jong Fries kampioen tennis.
4 september 1978 Oude motorentocht met een record aantal deelnemers (80)
21 februari 1979 Door te lange winter krijgen 35 werknemers van timmerfabriek De Vries ontslag.
24 maart 1979 Toestemming voor experimenten met Middenschool Gorredijk.
9 april 1979 Cafe Panderosa door brand verwoest.
7 mei 1979 Bedrijfsleider Koopsterland beroofd van 40.000 gulden.
8 mei 1979 Slager Huisman verloor koe uit aanhangwagentje.
8 mei 1979 Rond de 8000 bezoekers op de Jaarmarkt.
19 mei 1979 Nieuw gebouwencomplex van De Vries in gebruik genomen.
7 juni 1979 Zwemkampioene Erica Terpstra heeft het eerste energie besparende verwarmingsysteem voor het zwembad de Delle in gebruik gesteld.
14 juni 1979 Directeur Stork weg na meningsverschil over het te voeren beleid.
26 juni 1979 Tv programma Koning Klant in zwembad Gorredijk.
3 juli 1979 Raad van Opsterland aarzelend akkoord met krediet voor Iepen Doar.
17 augustus 1979 Bob Hofstee rijdt Frederik naar de Nederlandse titel.
jandej.jpg
3 september 1979 Jan de Jong pakt twee dubbeltitels tennis.

3 september 1979 Oude motorglorie rond Gorredijk.
17 september 1979 Tennispark in Gorredijk uitgebreid.
2 oktober 1979 Raad verplicht hoofd Openbare lagere school J.Kuiper om in Gorredijk te wonen.
8 oktober 1979 Burgemeester Joost van Bodegom opent goochelmuseum ter ere van Bergini.
15 oktober 1979 Partrick Henny 10.000e pupil afdeling Friesland na lidmaatschap v.v.Gorredijk.
7 november 1979 ODK nam zelf gebouwde kantine in gebruik.
14 december 1979 Mevrouw Klazema wordt 102 jaar.
14 februari 1980 Oud Gorredijkster amateur-componist J.Douwinga op 89jarige leefdtijd overleden.
8 april 1980 Freerk Hofma wint 500cc in Vriezenveen.
8 april 1980 In zwembad Delte water van 26 graden.
11 april 1980 Grote meerderheid vogelwacht Gorredijk staat achter bestuur in strijd tegen eierrapen.
7 mei 1980 De Vries BV fuseert met deurenfabriek Lelystad.
9 juni 1980 Freerk Hofman wint 500cc junioren in Makkinga.
19 juli 1980 Belangstelling Turfroute wordt steeds groter.
18 augustus 1980 Jan de Jong voor de derde maal Fries tenniskampioen.
19 augustus 1980 Circus Holiday in Gorredijk.
1 september 1980 Druk bezochte receptie v.v.Gorredijk tijdens 60jarig jubileum.
3 september 1980 Personeel KMA wil bedrijfsleider kwijt.
24 september 1980 Vijfde Magneto gestart in Gorredijk
27 september 1980 26-jarige muziekleraar Henk Jonk 5000e bezoeker Magneto 5.
2 oktober 1980 Reunie GV Stanfries i.v.m. 95jarig jubileum.
13 oktober 1980 Tjalle de Jong Fries kampioen springconcours.
21 oktober 1980 Fietscroswedstrijd in Gorredijk met 70 deelnemers.
28 oktober 1980 Nieuwe aula geopend aan de Hegedyk.
6 december 1980 Ruurd Feitsma wint 2e prijs met gedichtenwedstrijd.
mevrklazema.jpg
17 december 1980 Mevrouw Klazema wordt 103jaar.

30 december 1980 Makkingaster oudjaarsploeg bezet oud Gorredijkster houtzaagmolen uit onvrede slecht onderhoud.

20 maart 1981 Iraans miljoenen order voor metaalbedrijf J.C. van de Grijp.
16 april 1981 Nieuw ooievaarsnest word geplaatst op de hoek badweg/hegedyk, het vorige nest ging in de novemberstorm van 1973 ten onder.
2 mei 1981 Eerste fietscrossbaan van het noorden geopend in Gorredijk.
12 juni 1981 Start feestweek ter ere van 350 jaar bestaan van Gorredijk met tal van activiteiten.
13 juni 1981 Aan de Lange wal word het monument van de skutsjeskipperfrou onthuld, het beeld staat symbool voor een vrouw met kind welke een skutsje voortrekt zoals dat vroeger vaak gebeurde bij ongunstige wind of windstilte.
17 juni 1981 Nieuw muziekkorps De Vlecke treed voor het eerst op voor eigenpubliek.
4 juni 1981 Turfroute nu ook gratis voor de grotere jachten hiermee word tegemoet gekomen aan de wens van de Gorredijkster middenstands-vereniging.
9 juni 1981 Jan Jelsma (102) is overleden in bejaardentehuis de Miente te Gorredijk, hij was een van de oudste inwoners van Friesland.
29 augustus 1981 Kampioensrace fietscrossers in Gorredijk brengt een paar honderd deelnemers aan de start uit het gehele land.
8 oktober 1981 Het pand van stichting voor sociaal-cultureel werk de Iepen doar gevestigd aan de hoofdstraat is nodig aan vervanging toe het pand is dermate verpauperd dat mensen er niet meer uit de voeten kunnen. 
17 augustus 1982 Radjin Kanhai en Jan Laan beide uit Gorredijk spelen 25 uur badminton en zijn daarmee de nieuwe Nederlandse recordhouders.
25 oktober 1982 Politie en jongelui massaal in gevecht op Gorredijkster najaarsmarkt de groep relschoppers afkomstig uit Jubbega, Oudehorne en Hoornsterzwaag zijn ondergebracht in de politieburo's te Beetsterzwaag, Heerenveen & Drachten.
11 november 1982 Transport bedrijf Vleeshouwer is failliet verklaard de schuld bedraagd zo'n anderhalf miljoen gulden.
27 december 1982 Oege de Jong uit Gorredijk is benoemd tot grasbaanrenner van het jaar 1982.
5 maart 1983 Gorredijkster beurtrijder S. van der werf neem afscheid in Terhorne, hij houd op met zijn beurtdienst van Gorredijk naar Terhorne en Sneek eerst deed hij dit per boot later met een Styer Diesel vrachtwagen.
brugovertoom.JPG
20 mei 1983 Eerste paal geslagen voor de Overtoombrug, daar is men onlangs begonnen met de rondweg waardoor het verkeer vanaf de Stationsweg naar de Badweg die aansluit op de A7 kan rijden verder zal het centrum minder belast worden met sluipverkeer zo verwacht.

10 november 1983 Een landelijke primeur in de schaaksport in Gorredijk word voor het eerst tegen een computer gespeeld.
9 december 1983 Een felle binnenbrand legt snackbar Lucie van familie J. Boomsma geheel in de as, hond sloeg alarm.
1 januari 1984 Gorredijk nieuwjaarsvierders hebben de gelegenheid te baat genomen om nog eens op een gevaarlijke situatie te wijzen, op het kruispunt Hoofdstraat, Badweg, Nijewei hebben zij een geimproviseerd verkeerslicht neergezet.
2 juni 1984 Koelstra te Gorredijk 50 jaar in de kinderwagens.
1 november 1984 Eervolle opdracht voor cineast Anton Stoelwinder, hij filmde hoe Nederlandse bloemen worden geexporteert en ging daarvoor naar Japan.
27 december 1984 Monsteroverwinning voor rugby club de Wrotters met 54-0 wonnen zij van de tegenstander Bolsward.
30 maart 1985 Gorredijks oudste inwoner Hendrik Minkes vandaag 103 jaar oud.
12 mei 1985 v.v. Gorredijk sleept na 23 jaar weer de titel binnen.
16 augustus 1985 Metaalbedrijf de Jong Gorredijk levert duizendste biertank aan Duitsers.
8 oktober 1985 Gymnastiekvereniging Stanfries bestaat honderd jaar.
28 oktober 1985 De najaarsmarkt van Gorredijk was met 175 kramen druk bezet, zo'n 200 markthandelaren moesten daardoor teleurgesteld worden voor het innemen van een standplaats.
10 november 1985 Een grote uitslaande brand in de Hoofdstraat legt twee winkelpanden volledig in de as het betreft de dumpzaak van Tjeerd Koopman en de tabakszaak de primeur van de familie Eijer.
14 Januari 1986 Yep Kramer Fries kampioen langebaan in Gorredijk
22 februari 1986 Reuzenorder Stork Friesland uit Nieuw Zeeland
28 maart 1986 Visser Beton failliet verklaard, zeventien man op straat.
18 april 1986 Weerman Hans de Jong erelid vereniging van weerkundigen.
28 april 1986 Knap debuut Gorredijkster Stânfries bij ritmisch turnen
28 april 1986 De Skans viert 25-jarig bestaan
5 mei 1986 Muzikale hulde voor 65 jarige waarman Hans de Jong.
5 mei 1986 Andre Boterman en Margreth Lindenbergh uit Gorredijk wonnen danswedstrijd om Leeuwarder Cup.
16 mei 1986 Banketbakkerij de Twee Gebroeders gaat weg uit Gorredijk
2 juni 1986 De nieuwe Sjoelbrug weer op zijn plaats
25 juni 1986 Oudste Friese hengst Mark(22) van eigenaar Bob Hofstee overleden
26 juni 1986 Eerste diploma's van middenschool Gorredijk uitgereikt aan 200 leerlingen Bhs
28 juni 1986 Vol Speed G wint in Gorredijk kortebaan op de Nieuweweg.
9 juli 1986 Compagnonsvaart vervuild door zware metalen
2 augustus 1986 Gorredijk krijgt een nieuwe Hoofdbrug
5 augustus 1986 Kind (5) uit Gorredijk zwaar verwond door circus-luipaard
14 augustus 1986 Minder boten op Turfroute
22 augustus 1986 Werkzaamheden bij hoofdbrug veroorzaken onrust omwonenden
25 augustus 1986 Hilbert van der Duim wint open Fries skeelerkampioenschap in Gorredijk.
8 september 1986 Marcel Oosten behaald bronzen plak in skeelerkampioenschap b-rijders
23 oktober1986 Bakker Tjitte Verloop kampioen beschuit.
18 november 1986 Massale vechtpartij bij bardancing Overtoom.
10 december 1986 Stork blij met Chineese order van 33miljoen. 
17 december 1986 Van Wijnen Nederland nu in handen van Klaas de Leeuw
17 januari 1987 In Gorredijk moesten de deelnemers van de Zestiendorpentocht twee keer vijftig meter klunen om te stempelen.
19 januari 1987 Minze Hofstra wint ijsrace solo in Usquert
21 januari 1987 Feike Duin Fries Kampioen allrounders (143.767 punten)
18 februari 1987 Eesge Tolman overleden op 77-jarige leeftijd, oud wethouder Opsterland van de PvdA.

Hendrik Heringa
24 februari 1987 Mede-oprichter Streekmuseum Opsterland Hendrik Heringa (94) overleden, tevens bestuurslid van o.a Vereniging van Plaatselijk Belang en Comité Ra'anana Opsterland, winkeliersvereniging, stichtingbestuur de Skans en oud raadslid van de PvdA Opsterland.

30 maart 1987 Stork neemt Koopmans in Bolsward over.
12 juni 1987 Gorredijk krijgt weer een klokketoren bij de Ontmoetingskerk.
27 juni 1987 Ziveren zweep voor Hartman in Gorredijk.
18 juli 1987 Slijterij Gerard Brons definitief gesloten
9 september 1987 Heropening Hoofdstraat door commissaris der Koningin Hans Wiegel.
12 september 1987 Kroes wint ringsteken in sfeervol Gorredijk.
27 oktober 1987 Meer kramen, minder vee op markt in Gorredijk
10 december 1987 Stork Gorredijk schrapt 23 banen.
31 december 1987 29-jarige Gorredijkster vindt oorlogsgranaat nabij weiland Heerenveen.

3 februari 1988 Toename aantal bezoekers Streekmuseum Opsterland 2900, was 1027>
13 februari 1988 Streekmuseum Opsterland breidt uit.
16 februari 1988 Koopsterland gaat verder onder de vlag van Albert Heijn.
8 maart 1988 Gorredijk vestiginsplaats samengevoegde gasbedrijven.
9 maart 1988 Wielrenner Henk Boorsma debuteert met zege in de Ster van Zwolle.
10 maart 1988 Timmerfabriek De Vries neemt 27 nieuwe mensen in dienst.
10 maart 1988 Kor Konstapel volgt na 40 jaar Jelle van Dam op als beheerder Skans.
7 april 1988 Britten willen fusie met De Vries Gorredijk.
15 april 1988 Vierdeklasser v.v.Gorredijk wipt Hoofdklasser Drachten uit beker.
19 april 1988 Peuter overlijdt in ziekenhuis na val in vaart Gorredijk.
3 mei 1988 Meer vee op de Gerdykster Merke.
10 mei 1988 Rinsma mode 100-jarig jubileum
11 mei 1988 Order uit China voor Stork uit Gorredijk.
16 mei 1988 V.V.Gorredijk kampioen vierde klasse B na 1-3 winst op VENO
6 juni 1988 Grond Gasfabriek Gorredijk blijkt ernstig vervuild.
16 juni 1988 De Drie Mollen BV neemt Otter koffie en thee over.
27 juni 1988 Ulrik Rudolphy Fries tennis kampioen

HenkBoorsma.
6 juli 1988 Henk Boorsma wint derde criterium in Bergum.

1 augustus 1988 Henk Boorsma wint in Buitenpost
4 augustus 1988 Bob Hofstee prolongeerde in Buitenpost het kampioenschap bij de tweespannen.
22 augustus 1988 Henk Boorsma zegeviert in de Ronde van Harkema.
3 september 1988 Marcel Oosten wint skeelerwedstrijd om de Friesland Cup.
12 september 1988 Jan Eise Kromamp prolongeert voor vierduizend toeschouwers Nederlandse titel skeeleren in Gorredijk.
17 september 1988 Direkteur Timmerfabriek Ernst de Vries benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.
21 september 1988 Gorredijkster Johannes Nijenhuis (59) krijgt Gouden eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau.
19 oktober 1988 Sierd Moll wint in Rutten FK 500cc, en blijft klassementsleider.
25 november 1988 Bouw nieuwe postkantoor begonnen.

2 januari 1989 Duizendkoppige menigte was er bij toen Arie Ribbens in Bar Dancing Overtoom het nieuwe jaar inluidde.
16 januari 1989 Machinefabriek Haak gaat uitbreiden
1 februari 1989 Apparatenfabriek Het Noorden vestigd zich in Gorredijk.
13 februari 1989 V.V.Gorredijk krijgt een nieuwe tribune van paatselijke middenstand.
4 april 1989 Huurwoningen (66) Weverij door woningbouwvereniging te koop gezet wegens leegstand.
13 april 1989 In Sporhal de Skans overnachten 200 militairen i.v.m. oefening.
19 april 1989 Brevetten uitgereikt aan Frits Feddema en Jelle Jansma wegens het volbrengen van de elfstedentocht op drie manieren; schaatsen, fietsen en wandelen.
2 mei 1989 Zonnige Gerdykster Merke, ondanks de grote drukte klaagden de kraamhouders over de lage verkoop.
3 mei 1989 Gorredijkster zeiler Jelle Franke snelste tijdens Brio Race in Terhorne.
12 mei 1989 Henk Boorsma niet te temmen in wielerronde van Tijnje.
13 mei 1989 Echtpaar Wijnstra in Gorredijk 65jaar getrouwd.
16 mei 1989 Kobus Jonker wint 125cc motorcros in Joure.
16 mei 1989 Henk Boorsma pakt de Friese wielertitel in Finsterwolde.
8 juni 1989 Henk Boorsma wint ronde van Ureterp.
22 juni 1989 Groenteman Wietse Kooistra met grootste fruitmand ter wereld in Guinness Book of Records.
29 juni 1989 Henk Boorsma behendig naar achtste zege in Driesum
28 juni 1989 Henk Boorsma in wolkbreuk naar zege in Gerkesklooster.
5 juli 1989 Henk Boorsma wint in Peize
17 juli 1989 Henk Boorsma winnaar ronde van Borger.
4 augustus 1989 Toestemming winning gas concessie Gorredijk
17 augustus 1989 Haico Bouma wint Fries Kampioenschap skeeleren Gorredijk.
18 september 1989 Ulrik Rudolphy Fries Kampioen tennis.
25 september 1989 Andries Homans wint 500cc nat. in Roden.
25 september 1989 Spannend slot bij ringsteken in Gorredijk.
27 september 1989 Einde aan schooltype Lhno in Gorredijk.
2 oktober 1989 Poppenbeurs in de Skans trok veel publiek.
9 oktober 1989 Marjolijn Klijnstra wint noordelijke kampioenschapppen judo tot 48kg.
10 oktober 1989 Tymen van Vee wint gedichtenwedstrijd voor onder de brug tijdens cultureel weekend.
19 oktober 1989 World Press Photo-tentoonstelling in Gorredijk.

postkantoor.jpg
27 oktober 1989 Opening nieuw PTT gebouw Gorredijk aan de Schansburg

31 oktober 1989 Rampeditie Gerdykster Merke door zeer slecht weer.
8 november 1989 Buren Stork vrezen ongeluk door gassen.
11 december 1989 De Jong breidt in Gorredijk uit voor 1miljoen.
15 december 1989 Ijsclub Hald Moed viert 125-jarig bestaan
16 december 1989 Vijftig aanleunwoningen worden gebouwd bij de Miente.
16 december 1989 Koningklijke onderscheiding Ijsclub Hald Moed.

15 januari 1990 Rond Gorredijk ook discovervoer
3 februari 1990 Aanmoedigingsprijs Vrouwenbond voor De Leeuw Jellema.

H.Boorsma_.jpg
26 maart 1990 Wielrenner Henk Boorsma (22) overleden, hij gold als een van de meest veelbelovende amateurwielrenners in Friesland. In 1989 werd hij Fries Kampioen en boekte dat seizoen elf overwinningen in Friese criteria, en hij was een van de kandidaten voor de nationale tijdritploeg over honderd kilometer. In 1988 vestigde hij landelijk de aandacht op zich door de openingsklassieker van het seizoen, de Ster van Zwolle, op zijn naam te schrijven.

17 april 1990 Kobus Jonker zegeviert in Makkinga 250cc junioren
19 mei 1990 Herinrichtingsplan straten Brouwerij en Spinnerij.
21 mei 1990 Jelle Franke opnieuw snelste in Brio-race (zeilen)
12 juni 1990 Kapper Henk de Vos 50 jaar met handen in andermans haar.
4 juli 1990 Circus Bavaria zet zijn tent neer in Gorredijk.
30 juli 1990 Marcel Oosten boekt skeelerzege in Otterlo.
27 augustus 1990 Kobus Jonker grijpt Friese titel 250cc in de Joure.
6 september 1990 Gorredijkster Nut bestaat 175 jaar.
21 september 1990 Interieur doopsgezinde kerk Gorredijk fraai opgeknapt
21 september 1990 Wapen overvallen opgedregd in vijver Wolkammerij.
1 oktober 1990 Marjolein Klijnstra wint noordelijke titel judo in Groningen.
11 oktober 1990 Miljoenenorder voor Van Wijnen Gorredijk.
12 oktober 1990 ThermoNoord Gorredijk naar Dikema en Chabot.
15 oktober 1990 Grotere variatie Opsterland-Popsterland in de Skans
30 oktober 1990 Foppe de Boer neemt afscheid als beheerder Streekmuseum Opsterland.
20 november 1990 Buurtvereniging De Compagnons eist aanleg speeltuin.
23 november 1990 Deel Stork produktie weg door protest omwonenden.
19 maart 1991 een grote brand legt twee winkelpanden aan de Langewal in de as, de brand welke ontstond in een elektronica zaak sloeg over naar een naastgelegen babyartikelen winkel, de brand werd bestreden door de brandweerkorpsen van Gorredijk, Jubbega, Beetsterzwaag en Drachten.

5 september 1991 Bij bejaardentehuis de Miente worden 50 nieuwe aanleunwoningen opgeleverd hiermee kunnen ouderen langer zelfstandig wonen, tevens werd gedurende de bouw van de woningen het aanpalende verzorgingstehuis verbouwd het hele project koste 7.1 miljoen gulden.
11 september 1991 Bij een transport bedrijf aan de Leijen in Gorredijk is een grote hasj vangst gedaan, er werd 800 kilo in beslag genomen met een straatwaarde van 8 miljoen gulden.
25 oktober 1991 Dominee Lubbert Anema haalde 3000 gulden op voor de realisatie van een podium in de plaatselijke ontmoetingskerk, hij deed dit door met de step van Groningen naar Gorredijk te gaan.
25 april 1992 Gorredijk krijgt primeur franchise-bank VSB.
2 juni 1992 Door de aanhoudende vraag van bedrijven moet er opnieuw 10 hectare grond bouwrijp worden gemaakt op industrieterrein de Overtoom.
15 september 1992 De onlangs een aantal jaren geleden opgeknapte brug tussen 't Weike en 't Leantsje is door nog onbekende redenen bezweken en rust al doorgezakt op de peilers.
9 juni 1993 Scholieren BHS Gorredijk in actie tegen hardrijders op de rondweg de Overtoom er mag nu nog 80 worden gereden echter zou het veiliger zijn als deze snelheid omlaag zou worden gebracht, ook zouden er bij de gevaarlijke kruispunten schrikhekken moeten komen.
5 juni 1993 Fanfarekorps de Vlecke blaast jeugdleden in het pak, ze lieten hun door een grote vrachtwagen door de straten van Gorredijk rijden en verkochten onder hun muzikale klanken loten echter was dit niet genoeg waarna er nog meer acties op het programma stonden waardoor aan het eind van het jaar de pakken er zouden komen.

zigeuners.jpg
14 augustus 1993 Zigeunerechtpaar stelt woonwagen open voor Gorredijkster jeugd, de kinderen mochten met het stel mee rijden in hun wagen welke voortgetrokken werd door twee paarden door het centrum van Gorredijk.

2 september 1993 De koe Frieda 10 van de maatschap Bouma in Gorredijk heeft meer dan 100.000 kilogram melk gegeven. 
8 januari 1994 Arie Hoornstra (34) red 2 kinderen uit een brandend pakhuis aan de Brouwerswal dat door de kinderen zelf is aangestoken, in september van dit jaar werd Arie daarom in het zonnetje gezet in o.a. het tv programma van Jos Brink.
2 maart 1994 Bij graafwerkzaamheden in de hoofdstraat is een deel van de historische Schans uit 1673 blootgelegd.
28 april 1994 Zwemmers nemen vernieuwd zwembad de Delte in gebruik, met de renovatie van het bad de overkapping en verwarming van de kleedkamers/douches en de bouw van de sporthal ging een bedrag van 4,3 miljoen gulden gemoeid voor de gemeente Opsterland.
7 mei 1994 Zeven Ambonese doosschildpadden welke gekweekt zijn door Gorredijkster kweker Jelle Hofstra krijgen een plaatsje in een nieuw Aziatisch verblijf in dierentuin Blijdorp te Rotterdam.
15 juni 1994 Bij de te water lating van een skutsje duikelde de grote kraan van Auke Klijnstra die hij gebruikt om schepen van en op het droge te krijgen van de wal aan de Molenwal, Auke zelf liep geen verwondingen op echter wel een nat pak.
11 oktober 1994 Supermarkt de Boer Gorredijk wint de titel supermarkt van het jaar.
13 oktober 1994 Youp van 't Hek krijgt schrik van zijn leven in de theater de Skans, tijdens de voorstelling die plaats vond in een kroeg uitgebeeld decor kwam plotseling een man vanuit het publiek ging aan de bar zitten en schreeuwde om bier.
31 oktober 1994 Dubbel feest op deze dag niet alleen is het de dag van de Gordykstermerke het is ook nog eens 300 jaar geleden dat deze markt is opgericht.
31 december 1994 Lasershow vervangt oudejaarsvuur in Gorredijk tijdens de jaarwisseling, dit omdat veel mensen het vuur misbruikten om van hun rommel af te komen waardoor er milieuschade ontstond. 
22 januari 1995 Vrouw verliest 5000 gulden op het parkeerterrein Hofland, ze raakte het geld kwijt nadat ze uit haar auto was gestapt. Een ouder echtpaar raapte het geld op en ging er met het bedrag vandoor, de eigenaresse looft een beloning van 500 gulden uit voor diegene die haar geld terug brengt.
7 februari 1995 Gorredijk mag fors blijven groeien er is een plan opgemaakt waarbij het dorp in de komende 20 jaar met 600 woningen op 40 hectare grond mag uitbreiden.
1 mei 1995 Topdrukte op Gorredijkstermarkt met 200 kramen was deze boven verwachting bezet.

Ingrid_Swieringa.jpg
20 juli 1995 Ingrid Swieringa (20) is verkozen tot miss Friesland, op de foto Ingrid temidden van haar concurentes.

21 juli 1995 Circus olifanten Tara en Kenia ontbijten bij supermarkt Nieuwe Weme aan de Badweg, de dieren behoren bij het Duitse circus Malford dat het weekend voorstellingen geeft op industrieterrein de Klok.
23 augustus 1995 Een kolonie roeken verpoept speelplezier bij basisschool de Trimbeets, de dieren bewonen s'avonds en s'nachts zes hoge populieren bij de school en laten dan massaal hun poep vallen op de aanwezige speeltoestellen men probeert met vuurwerk de roeken te verjagen.
25 augustus 1995 Voetbalvereniging v.v. Gorredijk viert 75 jarig bestaan.
20 oktober 1995 Honderd jaar christelijk onderwijs te Gorredijk, groot feest op school p.c.b.s. de Librije.
11 november 1995 Ambassadeur voor de hardcore muziek Dj Paul Elstak brengt zijn platen ten gehore in bar dancing de Overtoom, de Rotterdammer dj Paul Elstak is een van de toppers uit de vaderlandse gabber scene.
29 december 1995 Bij een inbraak in het clubgebouw van ijsvereniging Hald Moed werd na afloop het gebouwd door de dieven in brand gestoken, er was geen redden meer aan het gehele gebouw brande af.
 

5 januari 1996 Schaatstocht De Turfroute trekt 650 deelnemers

henkdevos.
12 januari 1996 Kapper Henk de Vos (70) knipt en scheert zijn klanten al 43 jaar.

19 januari 1996 Opknapbeurt centrum Gorredijk gaat door.
26 januari 1996 Bional Gorredijk breidt voor 7miljoen fors uit.
26 januari 1996 Waterschap Sevenwolden vestigt zich mettertijd in Gorredijk
20 februari 1996 Scholieren organiseren dorpsfeest Gorredijk.
24 februari 1996 Korfbalclubs ODK en LDO fusseren per 1 juli.
28 februari 1996 Lichtgewicht Menne Kees Dijkstra (15) pril rugby-international.
15 maart 1996 Romeo Wouden verricht aftrap project Burgemeester Harmsmaschool.
18 maart 1996 Johan Teake Dekker wint sneldamtitel junioren in Sumar.
22 maart 1996 Voor f25000,- aan parfum gestolen uit Schoonheidssalon De Kroon.
4 april 1996 Honderd cd's gestolen uit bibliotheek Gorredijk.
24 april 1996 Zeven werknemers ontslagen bij Koelstra Kinderwagenfabrikant
29 april 1996 V.V.Gorredijk kampioen vierde klas
8 juni 1996 Studenten laten Gorredijk feesten.
8 juni 1996 Kooyman wint wielerronde Gorredijk, deze werd na dertien jaar weer gehouden
22 juni 1996 6e Turfroute toertocht voor motoren.
27 juli 1996 Duizendste passant Turfroute
10 augustus 1996 Agra Bouwmarkt van Jubbega naar Gorredijk.
21 augustus 1996 Drukkerij-uitgeverij Hoekstra neemt de Woudklank over van Bos en Co
16 september 1996 Marcel Oosten wint eerste Skeelercup in Gramsbergen.
23 september 1996 Junioren Gorredijkster damclub naar finale NK.

merke1996.
29 september 1996 Veemarkt Gerdykster merke loopt terug, drie pony's en een paard.

5 november 1996 Burgemeester Joost van Bodegom stapt per 1juli 1997 na 21 jaar Opsterland op.
5 november 1996 V.V.Gorredijk pakt periodetitel 3e klas
12 november 1996 Leegstand winkels Gorredijk zorgwekkend
20 november 1996 Gorredijk fel tegen koffieshop.
2 december 1996 Gorredijk weekeind lang in teken van rock'n'roll.
12 december 1996 Sporthal Kortezwaag krijgt primeur van boardingvoetbal.
10 februari 1997 Johan Teake Dekker junioren damkampioen van Friesland.
28 februari 1997 Jeugdsoos Nova per direct gesloten wegens overlast
24 maart 1997 Op de historische begraafplaats aan de Kerkewal zijn negentien grafzerken vernield.
4 april 1997 Ondiepe Turfroute voor binnenvaart ontoegankelijk.
7 april 1997 Viertal Gorredijk wint opnieuw dambeker Friesland
17 april 1997 VVV kantoor gesloten
22 april 1997 Overlast horeca streng aangepakt.

iris.jpg
2 mei 1997 Iris de Vries uit Gorredijk ontmoet als enigste fan Robbie Williams.

6 mei 1997 Twee vechtpartijen na Gerdykster Merke
6 mei 1997 Gemopper over plaats van kermis, publiek blijft weg nadat de gemeente de kermis verplaatste naar parkeerterrein Kortezwaag
15 mei 1997 De Engelse rock-pornoband Rockbitch treed 24 mei op in De Overtoom
26 mei 1997 Stanfries met ritmisch gymnastiek met bal Nederlands Kampioen
5 juni 1997 Zilverkeurmerk Gorredijk ondekt tijdens samenstellen expositie zilversmeden Museum Opsterland.
5 juni 1997 Eerste seizoenszege Marcel Oosten in Steenwijk.
12 juni 1997 Voor f8500 weg uit het Museum Opsterland
19 juni 1997 Paul Mos wint ronde van Gorredijk
27 juni 1997 Grafische Bedrijven Bos en Co failliet
25 juli 1997 Duizendste boot passeert hoofdbrug tijdens Turfroute.
18 augustus 1997 Erik Hulzebosch en Marcel Oosten zingen samen in de supertent van Normaal op het industrieterrein Overtoom.
9 september 1997 Bouw centrum Gorredijk ligt stil wegens door vervuiling.
15 september 1997 Marcel Oosten winnaar geworden van de landelijke Unive-skeeler-competitie.
19 oktober 1997 Leerlingen Burgemeester Harmsmaschool metselen 20 meter lange zwaluwwand als examenproject.

HYNSTEFROU.jpg
19 oktober 1997 Mede-grondlegster Manege Dekema Ypke de Jong-de Haan (72) 'Hynstefrou' van het jaar 1997.

25 oktober 1997 Wethouder Jan Frieswijk opent nieuwe onderkomen van stichting kinderopvang Opsterland, genaamd de Toverbal.
20 november 1997 Dure auto's weg na woeste kraak garagebedrijf Nijland, schade f250.000
28 november 1997 Afscheid directeur Jan Ernst de Vries (40) van Kozijnenfabriek de Vries, laatste van de vierde generatie familie de Vries.

14 januari 1998 Gehandicapten hopen op eigen werkwinkel in Gorredijk.
5 februari 1998 Oud Gorredijkster Kjeld Duits regelt alles voor de Nederlandse olympische equipe, voor en tijdens de Olympische Spelen in Nagano ( Japan)
11 februari 1998 Museum Opsterland en Gerard Zondervan verzetten zich tegen ruiming van de historische begraafplaats aan de Kerkewal.
26 februari 1998 Weer een dure auto gestolen uit garage Nijland
11 april 1998 Kermis volgend jaar naar parkeerterrein Skans, besloten door de gemeenteraad.
24 april 1998 Forse meubelkraak meubelzaak Rudolphy, er werd voor f70.000 aan meubels en gereedschap buitgemaakt.

grasbaanraces.jpg
2 mei 1998 Na veertig jaar absentie waren de grasbaanraces terug in Gorredijk. Hier de 250cc in actie, vanwege het stof heeft het publiek de bovenwindse kant opgezocht.

5 mei 1998 Aanvoer vee kwakkelt op de Gerdykster Merke
22 mei 1998 Anton Stoelwinder maakt film voor de Keukenhof in Lisse.
27 mei 1998 Weer dure auto's weg na snelkraak garage Nijland.
2 juni 1998 Onderzoek: Rondweg Gorredijk onmisbaar.
20 juni 1998 Baarsma Gorredijk verdubbelt wijnopslag
7 juli 1998 Wietse Veenstra (77) uit Gorredijk, nestor van de gemeenteraad heeft het Mobilisatie-Oorlogskruis gekregen uit handen van Burgemeester Wim Cornelis.
17 september 1998 Monsterorder f35miljoen voor Stork Gorredijk
3 oktober 1998 Kantine tennisclub Gorredijk volledig uitgebrand.
20 oktober 1998 Sake Bijlsma Fries kampioen cross country.
26 november 1998 Stork bouwt nieuwe proeffabriek op industrieterrein Overtoom.
28 november 1998 Muziekschool Opsterland kampt met grote financiéle problemen.
4 december 1998 Discotheek De Overtoom failliet, sinds de zomer waren de deuren al gesloten van de eens zo succesvolle discotheek. 
5 januari 1999 Strop voor Tennisvereniging Gorredijk, na de brand van het clubgebouw bleek deze niet te zijn verzekerd tegen brand.
18 januari 1999 Bewoners van de Doalhof protesteren tegen de komst van asielzoekers in hun buurt.
1 februari 1999 Notaris Rudolf Peter Brands overleden op 72-jarige leeftijd .
8 februari 1999 Friese damtitel Johan Teake Dekker.
15 februari 1999 Mercedes terug gevonden in het Spaanse Murcia, die in 1997 was gestolen bij garage Nijland.
19 februari 1999 Otter Koffie en Thee verdwijnt uit Gorredijk.
20 februari 1999 Kermisexploitant Bertus Flikkema; Kermis Gorredijk 'Bloedt dood'
22 februari 1999 Miljoen schade bij brand in Modehuis Rinsma.
23 februari 1999 Tienduizenste bezoeker De Skâns
1 maart 1999 Natuurclub Gorredijk wil dat Nijpels eerste kievitsei weigert.
3 maart 1999 Onrust over bestemming voormalig discotheek Overtoom als nachtclub.
6 maart 1999 Notaris Gorredijk beschuldigd van valsheid in geschrifte.
9 maart 1999 Vaart omgelegd voor nieuwbouw plan Loevestein.
12 maart 1999 Van Wijnen wint prijs de Beste Ondernemers Visie.
16 maart 1999 De Britse Rugbygroep verkoopt Timmerfabriek de Vries.
17 april 1999 Gorredijkster jeugd mag blowen in theehuis aan de Hoofdstraat.
17 april 1999 Friese strijder Stoffel Haagsma (74) uit Gorredijk geridderd.
20 april 1999 De Jong Gorredijk in nood na verlies.
28 april 1999 Hans de Jong gehuldigd door KNMI.
1 mei 1999 Expositie Turfroute in museum Opsterland

Hekwerk1999.jpg
12 mei 1999 Hek bij begraafplaats Hegedyk gerestaureerd, Burgemeester Wim Cornelis stelde het fraai gerestaureerde hek officieel weer in gebruik. Dit hek staat op de lijst van Rijksmonumenten.

1 juni 1999 Omliggende bedrijven met steun van de gemeente kopen voormalige pand discotheek Overtoom.
24 juni 1999 Kim Stolker naar finale VARA's songfestival
30 juni 1999 Luppes wint regenachtige wielerronde Gorredijk.
5 juli 1999 Gorredijk krijgt volgend jaar EK zijspannen grasbaan.
16 juli 1999 Vrijwilligers Paul Zuidema en Truus Oosterom nemen joodse begraafplaats onder handen.
19 juli 1999 Stal met 21.000 legkippen door brand verwoest
3 september 1999 Vandaag ging de proeffabriek van Stork aan de Wetterwille officieel van start.
10 september 1999 Bouw begonnen van bedrijvencentrum Overtoom voor startende ondernemers.
15 september 1999 Baarsma wijnen investeert f 4 miljoen in een moderne wijnfabriek in Bulgarije.
16 september 1999 Gemeente Opsterland steekt de komende drie jaar miljoenen in het opknappen van wegen en het aanleggen van rotondes.
20 september 1999 Eelke Krist pakt Friese titel driebanden klein tweede klasse.
23 september 1999 Bob Hofstee heer en meester in limietenrubriek tijdens concours Workum.
7 oktober 1999 Timmerfabriek De Vries gekocht door huidige directeur Jan Kersten.
14 oktober 1999 Bloedige veldslag in woonkamer ouder echtpaar op de Doppen, twee Irakezen zaten een vluchtende zwerver achterna die vluchte in de woning van de familie Westerhof waar het bloedige gevecht zich voortzette.
14 oktober 1999 Buurt eist ontruiming drugspand Nijewei
16 oktober 1999 Jelle van Dam krijgt ereteken KNKB opgespeld tijdens algemene ledenvergadering.
20 oktober 1999 Burgemeester Cornelis zet drie Irakezen in Gorredijk het huis uit, reden hiervoor is de overlast die ze in de buurt veroorzaakten.
22 oktober 1999 Openbare bibliotheek aan de Schanburg beroofd van vijftal nieuwe computers.
24 november 1999 Garage Nijland opnieuw bestolen van twee dure mercedessen.
1 januari 2000 Wegens het springen van een hoofdleiding zat Gorredijk afgelopen nacht zonder water.
1 januari 2000 Glas in lood ramen sneuvelen na vreugdevuur in de Hoofdstraat.
5 januari 2000 Feestverlichting door vandalen vernield, duizenden guldens schade
8 januari 2000 Opsterland komt op voor kampoverlevende Herman Leefsma (75), burgemeester Wim Cornelis wil genoegdoening voor het onrecht wat hem is aangedaan na de Tweede Wereloorlog.

overtoom.jpg
17 januari 2000 De voormalige discotheek De Overtoom wordt gesloopt.

27 januari 2000 Timmerfabriek De Vries verder onder de naam Doorwin bv.
4 maart 2000 Nalatenschap levert tehuis de Miente nieuwe zonwering op na een schenking van f50.000.
10 april 2000 Gorredijk wil zijn oude vesting terug, de werkgroep Historische Schans Gorredijk ziet kans langs de schans een wandelroute met informatie aan te leggen.
15 april 2000 Oud Gorredijkster journalist Kjeld Duits (40) wint prijs wedstrijd Japanse krant.
17 april 2000 Sluiting voor Stork RVS Gorredijk. Daardoor verliezen 35 menzen hun baan
19 april 2000 Geraffineerde diefstal van goud bij juwelier in Gorredijk.
19 april 2000 Kozijnenfabriek De Vries breidt uit voor f15 miljoen
2 mei 2000 Topdrukte op voorjaarsmarkt Gorredijk
8 mei 2000 Stork Friesland Gorredijk als gevolg van fusie verkocht.
22 mei 2000 Uppie Bos wint in Gorredijk grasbaanrace special klasse
25 mei 2000 Verstandelijk gehandicapten verkoper in nieuwe kringloopwinkel, feestelijk in gebruik genomen door burgemeester Wim Cornelis.
25 mei 2000 Bional, fabrikant van voedingssupplementen krijgt zowel in Spanje en Belgie een eigen vestiging.
31 mei 2000 Kunstschilder Epko Cordèl toont alweer zijn zevende thuisexpositie zowel nieuwe schilderijen als een overzicht van de laatste vijf jaar.
16 juni 2000 Whi organiseert festival Gorredijk Simmer 2000
19 juni 2000 Ruiters mijden slotdag concours hippique Gorredijk door warme weersomstandigheden.
26 juni 2000 Bob Hofstee wint in Dokkum met Abel concours eenspannen ereklasse.
5 juli 2000 Bejaarde student Joop Huisman (76) is met vlag en wimpel geslaagd voor zijn examen Frans op mavo-niveau

hermanleefsma.jpg
15 juli 2000 Verbitterd kampslachtoffer Herman Leefsma even terug in Gorredijk, op de foto Herman Leefsma bij een vitrine in het Streekmuseum die aan hem gewijd is. Herman Leefsma overleefde zes concentratiekampen, bij thuiskomst in Gorredijk liet de regering van toen hem van alle kanten vallen.

19 juli 2000 Stork Gorredijk verkoopt gedeelte aan Norit uit Enschede.
21 juli 2000 Reunie Friezen trekt 500 deelnemers tijdens Simmer 2000 naar de Skans.
7 augustus 2000 Duizendste passant Turfroute onthaald door voorzitter Jantienus Have van de Nije Kompanjons.
17 augustus 2000 Stork Friesland verkocht aan het Amerikaanse Carlisle Group.
25 augustus 2000 Manege Dekema sluit de deuren voor het publiek.
4 september 2000 Fouten bij aankoop discotheek Overtoom in verband met vervuilde grond.
12 september 2000 Het theaterseizoen van de Skans begint goed; Acda en De Munnik binnen dag uitverkocht.
18 september 2000 Open Nederlandse speedwaytitel voor Jannick de Jong bij de 125cc specials jeugd.
5 oktober 2000 Traditionele veemarkt tijdens de Gerdykster Merke wordt opgeheven, dat heeft het college van Opsterland besloten. Nu de veemarktverordening wordt ingetrokken, is er in de straten van Gorredijk meer plaats voor kraampjes en kermis tijdens de markten.
9 oktober 2000 Burgemeester Harmsmaschool behoort weer bij de beste mavo's van Nederland. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek, gebaseerd op gegevens van de onderwijsinspectie, door het dagblad Trouw.
1 november 2000 Oude Waaggebouw (1666), hoek Hoofdstraat Brouwerswal wordt opgeknapt.
6 november 2000 Aanpak oude Trimbeets nog ver weg, de gemeente Opsterland is er niet in geslaagd de oude panden te verwerven. Via de rechter is er geprobeerd de koop van de voormalige herberg en koperslagerij af te dwingen, maar de eigenaar van de gebouwen werd in het gelijk gesteld.

stoomtram.jpg
20 november 2000 De vernieuwde Stationsweg is zaterdagmiddag heropend, nadat er bijna elf weken aan was gewerkt. Samen met Sinterklaas legde wethouder Tjeerd Teijema de 800 meter lange toegangsweg van Gorredijk per oude stoomwals af.

29 november 2000 Gorredijk door vandalen donker de feestdagen in. Vandalen hebben de afgelopen jaren voor duizenden guldens schade toegebracht aan de feestverlichting, de winkeliers willen niet langer voor de kosten opdraaien.
15 december 2000 Kerstdrukte bij PTT Gorredijk 
20 december 2000 Kim Stolker en Jappie Kort Gorredijksters van het jaar 2000
8 januari 2001 Thom Mercuur opent begin februari een galerie in Gorredijk, achter galerie Hoogenbosch aan de Stationsweg.
11 januari 2001 Verpleeghuis Bertilla wil dependance bouwen in Gorredijk met zestig bedden om de wachtlijst tot normale proporties terug te brengen.
29 januari 2001 Damclub Gorredijk kampioen friese Hoofdklas.
1 februari 2001 Twee kinderen in Gorredijk geveld door nekkramp.
8 februari 2001 Nieuwe vleugel geopend Burgemeester Harmsmaschool voor de afdelingen techniek en computer.
2 maart 2001 Na maanden lang onderhandelen krijgt Opsterland een asielzoekerscentrum in Gorredijk.
3 maart 2001 Gorredijk is boos over komst asielcentrum
7 maart 2001 Gorredijkster bedrijven aan de Tolbaas in geweer tegen asielcentrum. De ondernemers zijn niet tegen de komst van vluchtelingen, maar achten de locatie ongeschikt.

40jaarskans.jpg
9 maart 2001 De Skâns viert veertig jaar jubileum. Op de foto; de staf van de Skâns, van links naar rechts Douwe Hofma, Kor Konstapel, Zus van der Zee, Hans Stoelwinder en Tjesse van der Zee. Foto Harry Blokzijl

9 maart 2001 Gorredijkster winkeliers vrezen diefstallen na komst asielzoekerscentrum.

assielzoekers.jpg
13 maart 2001 Zo'n duizend mensen woonden de gemeentelijke informatieavond over de komst van asielzoekers naar Gorredijk bij. Velen van hun uitten hun ongenoegen over de gang van zaken. De Gorredijksters voelden zich overvallen en 'ferneukt'. De gemeente paste de volgende dag het aantal asielbewoners (250 ipv 600) aan. Rond kerstmis 2002 moet het asiel klaar zijn. Op de foto doen twee asielzoekers hun zegje tijdens de inspreekavond in de Sporthal.

15 maart 2001 Een aantal bewoners uit de IJ-wijk zal er alles aan doen om de komst van het asielzoekerscentrum naar hun dorp te keren, mocht de gemeenteraad akkoord gaan met de vestiging van vluchtelingen.
19 maart 2001 Een grondige opknapbeurt centrum Gorredijk is de conclusie van bureau Holema in opdracht van ondernemersvereniging en Plaatselijk Belang.
23 maart 2001 Horeca Gorredijk wil twee uren langer open blijven.
24 maart 2001 Drummer Sietse Huisman neemt met vrienden eigen cd op.
29 maart 2001 Waninge stalinrichting nu in Limburgse handen.
29 maart 2001 Grotere grasbaan voor grasbaanstichting Gorredijk, volgend seizoen is de baan klaar voor gebruik.
31 maart 2001 Gorredijk in de greep van jeugdterreur.
4 april 2001 Winkeliers willen grotere weekmarkt na renovatie centrum.
4 april 2001 Opsterlandse gemeenteraad akkoord met komst asielzoekerscentrum.
5 april 2001 Theehuis volhardt in verkoop softdrugs in de Hoofdstraat.
6 april 2001 Het korenfestival van Friesland, wat plaats zou vinden in Gorredijk ging niet door vanwege de tongblaar-epidemie.
7 april 2001 Baarsma dranken koopt het bottelbedrijf van Ahold.
13 april 2001 Gorredijk ziet af van organisatie EK grasbaan zijspannen i.v.m. mkz.
21 april 2001 Gordykster Merke op maandag 7 mei ging niet door vanwege de mond en klauwzeer epidemie.

palsma.jpg
10 mei 2001 Andries (84) en Klaasje Palsma (82) stoppen na 45 jaar met de verkoop van flessengas aan de Nijewei.

11 mei 2001 Door ingrijpende aanpassingen blijft de Skâns open.
14 mei 2001 Het concours hippique in Gorredijk werd afgelast wegens mkz.
6 juni 2001 Hoofdstraat en de Langewal krijgt opknapbeurt voor ruim f4 miljoen.
3 juli 2001 Kruiser uren vast onder Gerke Numanbrug
28 juli 2001 Oud beurtschipper Steffen van der Werf (77) heeft 230 hantekeningen opgehaald, als protest tegen de weigering van de provincie om de openingstijdenvan bruggen en sluizen in de Turfroute te verruimen.
19 september 2001 Gorredijk krijgt een nieuwe brandweerkazerne.
21 september 2001 Geld geroofd uit twee zware brandkasten in kozijnenfabriek De Vries.
28 september 2001 Zes huisartsen in Gorredijk brengen hun praktijken samen onder één dak. Aan de Burgemeester Selhorststraat verrijst een gebouw waar de zes dokters nauw gaan samen werken.
10 oktober 2001 Gorredijksters laken vertrek Burgemeester Wim Cornelis wegens het doordrukken van het vestigen van een asielzoekerscentrum.
16 oktober 2001 Woonverenigingen Grou en Gorredijk werken samen.
16 oktober 2001 Nieuw gemeentehuis mogelijk in Gorredijk.
19 oktober 2001 Gevaar in centrum Gorredijk door gaslek.

wietzeveenstra.jpg
22 oktober 2001 Het hoogbejaarde raadslid Wietze Veenstra (81) neemt na veertig jaar raadszaal met de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar afscheid van de Opsterlandse politiek.

6 november 2001 Muziekschool Gorredijk onder druk akkoord met fusie.
8 november 2001 Miljoenen nodig voor uitbreiding Burgemeester Harmsmaschool.
14 november 2001 Burgemeester Wim Cornelis neemt afscheid van Opsterland en vertrekt naar Gouda
11 december 2001 Slopershamer velt oude koperslagerij (Trimbeets) aan de Stationsweg. De ooit florerende Herberg en koperslagerij viel ten prooi aan de sloophamer.
16 januari 2002 Potgrondbedrijf Veenbaas verhuist naar Drachten.
17 januari 2002 Komst asielzoekerscentrum naar Gorredijk is vertraagd.
24 januari 2002 De sanering van de grond onder het voormalig gasfabriek op bedrijventerrein de Overtoom zal veel duurder uitvallen.
30 januari 2002 Gorredijk heeft meer parkeerplaatsen nodig, nu Drachten en Heerenveen parkeermeters hebben geplaatst doen meer mensen hun boodschappen in Gorredijk.
4 februari 2002 Opsterland wil nieuwe rondweg dicht langs het dorp Gorredijk.
6 februari 2002 Het zwembad in Gorredijk krijgt een nieuwe verwarmingsketel.

opknappenHoofdstraat.jpg
27 februari 2002 Hoofdstraat op de schop, straks eenrichtingsverkeer vanaf de Schansburg.

11 maart 2002 Ldodk kampioen, en keert terug naar de overgangsklasse.
12 maart 2002 Raadslid Tjeerd Teijema (49) is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.
13 maart 2002 Op de begraafplaats aan de Hegedyk komt een nieuw rouwcentrum.
22 maart 2002 Weekmarkt tijdelijk verplaatst naar de Schansburg wegens renoveren Langewal.

schansburg.jpg
4 april 2002 Gorredijkster Luit Beenen pleit voor herbouw oude Schansburg

jelmervdschaaf.jpg
11 april 2002 Historie Gorredijk leeft in flat Beetsterzwaag. Gorredijk is een eindeloos onderwerp voor de buren Jelmer van der Schaaf (92) (links), Willemke Huisman-Oosterloo (79) en Ernst Huisman (79) De drie groeiden er op en praten er graag over. De drie bekijken foto's die Jelmer van der Schaaf in Gorredijk maakte.

11 april 2002 Opsterland blijft koffieshops weren.
20 april 2002 Oud Gorredijkster Mr. Wim Vellinga (53) wordt advocaat-generaal bij de Hoge-Raad.
26 april 2002 Jelle van Dam (71) Lid in de Orde van Oranje-Nassau, was beheerder van Cultureel Centrum de Skâns, Medeoprichter en bestuurlijk actief bij drie korfbalverenigingen, Docent scheidsrechteropleidingen, en zelf langdurig actief als scheidsrechter, van Dam is bestuurslid van Plaatselijk Belang Gorredijk.
27 april 2002 Van Wijnen beste bouwer van Nederland.
27 april 2002 Gorredijkster jeugd tegen komst asiel.
10 mei 2002 De pas veertienjarige Jannick de Jong wint de specialklasse nationaal in Joure
31 mei 2002 Koffieshop Soeka sluit gedwongen haar deuren.
3 juni 2002 Valpartijen ontsieren motorcros Gorredijk
8 juni 2002 Meer zorgvormen op Storkterrein Gorredijk
6 juli 2002 De Jong Gorredijk koopt failliete boilermaker Heatex in Tynaarlo
26 juli 2002 Koffieshop Gorredijk mogelijk toch weer open
17 augustus 2002 Plieger in Zaltbommel neemt Thermo Noord over.
2 september 2002 Jannick de Jong pakt weer een overwinning in Vledderveen (speedway nationaal)
10 september 2002 Bouw AZC staat op de tocht, wegens minder toestroom asielzoekers.
14 september 2002 Restauratie van het voormalige Bentexgebouw valt €200.000 hoger uit.
17 september 2002 Bezwaren watersporters tegen omleggen Turfroute naar nieuwe woonwijk.
25 september 2002 Herbouw en afslanken dreigt voor de Skâns.
26 september 2002 Onrust in het nieuwste gedeelte van de Gorredijkster wijk Loevestein, bewoners die zich strikt aan de bouwvoorschriften moesten houden, zien dat toekomstige buren wel grotere huizen op grotere kavels mogen bouwen.
5 oktober 2002 Op 78-jarige leefdtijd is Herman Leefsma in zijn woonplaats Laguna Hills in de Amerikaanse staat Californie overleden. Leefsma woonde tot 1942 in Gorredijk. Samen met familie en andere joodse inwoners werd hij weggebracht naar concentratiekampen. Hij overleefde vijf concentratiekampen, waaronder het beruchte Buchenwald. De Nederlandse overheid liet Leefsma na de oorlog in de kou staan, en emigreerde hij in 1974 naar Amerika.
Hij is op 21 september overleden, zijn vrouw Leni stierf op 17 juli.
8 oktober 2002 Raad Opsterland wijst komst koffieshop af.

Hijlkema
28 oktober 2002 Dominee Wibe Hylkema (82) overleden, hij diende bijna 28 jaar de hervomde gemeente Gorredijk-Kortezwaag.

16 november 2002 Einde nadert voor organisatie Turfroute als de provincie nu niet tot baggeren over gaat.
20 november 2002 Laag water in de Compagnonsvaart door bedieningsfoutje waterschap Sevenwolden.
28 november 2002 Bedrijventerrein Overtoom uitgebreid met 20 hectare.
4 december 2002 Broekens bouwt een nieuw pand aan de Werf.

sloopovertoom.jpg
18 december 2002 Discotheek Overtoom gesloopt. Een kaal geslagen dansvloer en de laatste barkruk, stille getuigen van vergane glorie. Ze herinneren aan de tijd dat jongeren uit de wijde omgeving in het weekeinde naar bar-dancing Overtoom in Gorredijk kwamen. Vanaf halverwege jaren tachtig tot ver in de jaren negentig trok de discotheek in een voormalig fabrieksloods wekelijks honderden bezoekers. In 1998 ging de zaak failliet. Om te voorkomen dat er weer een uitgaanscentrum kwam, want de gasten zorgden voor veel overlast op het bedrijventerrein - kocht de gemeente Opsterland in 2000 het pand op.


10 januari 2003 Jeugd van Gorredijk krijgt bushok als jeugdhonk.
8 februari 2003 De Vries kozijnen schrapt 40 van de 296 arbeidsplaatsen
8 februari 2003 Mogelijk laatste theaterseizoen voor de Skâns.
10 februari 2003 Akkoord over nieuwbouw Harmsmaschool, de gemeente Opsterland is bereid ruim €3,6 miljoen beschikbaar te stellen
10 februari 2003 Burgemeester Sicco Heldoorn heropent verbouwde Aula aan de Hegedyk.
11 februari 2003 Oud Burgemeester Opsterland Hessel Posthuma op 82-jarige leeftijd overleden.
14 februari 2003 Oud raadslid Wietze Veenstra (82) Overleden.
26 februari 2003 Gorredijkster ondernemers overwegen in het centrum 's nachts  bewaking in te zetten, wegens het stijgend aantal inbraken.
27 februari 2003 Onbeperkt stappen horeca Gorredijk in de weekeinden

kunst2004.JPG
4 maart 2003 Gorredijksters ergeren zich mateloos aan kunstwerk voor museum Opsterlân, wat overigens €45000,- heeft gekost.

De-Skans.jpg
5 maart 2003 Horeca theater de Skâns failliet.

12 maart 2003 Maquette Schansburg te zien in Streekmuseum Opsterlân.
17 april 2003 Reddingsaktie vissen in de sluis Gorredijk
23 april 2003 De Skâns gered van ondergang.

jellehofstra.jpg
24 april 2003 Opdrogende vennentjes ramp voor kikkers, volgens Jelle Hofstra

23 mei 2003 Door overvloedige regenval gingen de grasbaanraces niet door.

SietskevdMeulen.jpg
3 juni 2003 Sietske van der Meulen (foto) op haar 79ste nog in de ban van Iepenloftspul Opsterland, spelen doet ze niet meer, maar ze is er vanaf het begin in 1993 als speelster, vrijwilliger en bestuurslid bij.

22 augustus 2003 Asbest in dertien tuinen na een schuurbrand.
26 augustus 2003 Jansje Hazewindus - Menger werd 101 jaar
20 oktober 2003 Gorredijk krijgt beeld van Skûtsje
8 november 2003 Jantje de Jong - Nieland werd 100 jaar.
29 november 2003 Van Pelt vlees, voorheen Seinstra vlees sluit de deuren; 19 man op straat
23 december 2003 Geen asielcentrum nodig in Gorredijk, volgens COA.

hok2004.jpg
21 januari 2004 Hanghok jeugd Gorredijk voor de tweede keer geplaatst.

27 januari 2004 Anna Frieswijk-Damstra uit Gorredijk 101 jaar.

pakhuis2004.jpg
28 januari 2004 Pakhuizen aan de Leitswei na jaren gesloopt om plaats te maken voor nieuwe brandweerkazerne.

7 februari 2004 Beenen Electrotechniek verhuisd met ruim honderd man personeel naar Heerenveen.
10 februari 2004 Dammers Gorredijk winnen Bondsavond, het vijftal Jan Pander, Johan Taeke Dekker, Sybren Kramer, Gabriël Heerema en Hendrik Veenstra scoorden zeven punten en bleven daarmee Franeker na een spannende strijd een punt voor.
8 maart 2004 Leerlingen en raadsleden maken Gorredijk schoon.
16 maart 2004 Directeur Museum Opsterlan verdacht van heling
30 maart 2004 Notaris Hendrik Vrieze (60) stopt ermee, hij is bij koninklijk besluit eervol ontslagen.

koornbeurs.jpg
3 april 2004 Koornbeurs in ere hersteld na flinke renovatie, op de foto de verhuizing in volle gang.

6 april 2004 Conservator streekmuseum bekent heling.
13 april 2004 Lois Cortez uit Gorredijk wint prijs onder categorie taal, met zijn verhaal ''Triest'' bij Kunstbende in Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht.
13 april 2004 V.V.Gorredijk keert terug naar de derde klas na overtuigend kampioenschap.
17 april 2004 Vermissing kunstwerk het Skûtsje ontgaat Gorredijk
1 mei 2004 Jannick de Jong (16) baas bij open NK speedway in Vledderveen.
3 mei 2004 Gorredijk ontsnapt aan ramp na lekke gasleiding in een gasontvangststation aan de Kerkewal.

merke2004.jpg
4 mei 2004 Ballonnen in alle vormen op druk bezochte Gordykster Merke, er waren meer dan 170 exploitanten

11 mei 2004 Raad Opsterland stemt in met bouwplan De Skâns

grasbaan2004.jpg
17 mei 2004 Theo Pijper wint grasbaanraces Gorredijk, Jannick de Jong won bij de specials senioren.

18 mei 2004 Sterke zege speedwaycoureur Jannick de Jong in Blijham.
19 mei 2004 Sreekmuseum Opsterlân zet directeur aan de kant.
28 mei 2004 Bouwkundig bureau BFB door malaise in de bouw failliet.
2 juli 2004 Verboden adders gevonden in woning Gorredijk
12 juli 2004 Notaris Henk Vellinga tijdens sponsorrit voor de Rotary club Heerenveen overleden, Vellinga is 52 jaar geworden.
12 juli 2004 Jannick de Jong met bravoure naar zege in Veenoord.
12 augustus 2004 Turfroute dicht door laag water.
26 augustus 2004 Jansje Hazewindus - Menger 102 jaar
30 augustus 2004 Succesvol weekeinde voor Jannick de Jong

huishoud2004.jpg
1 september 2004 Voormalig huishoudschool gesloopt, de school moest wijken om uitbreiding van de Burgemeester Harmsmaschool mogelijk te maken.

20 september 2004 Friese tiener Jannick de Jong (17) jongste speedwaykampioen
12 oktober 2004 Schildpaddenkenner Jelle Hofstra ontvangt de Gerold Ott-price in Wenen.
25 oktober 2004 Tweemaal zoveel standwerkers op de 310e Gerdykster Merke.
30 oktober 2004 Boilerfabriek De Jong gaat de komende maanden flink investeren door het oudste fabrieksgedeelte te vervangen in een groter pand.

rinsma1.gif
                              3 november 2004 Rinsma Fashion en Trends beste winkel van Nederland

4 november 2004 Brandweer Gorredijk opent nieuwe kazerne.
8 november 2004 Muziekcorps De Vlecke wint muziekfestival in de middenklasse.
8 november 2004 Zege Klaas Talma in Plantsoenloop Groningen
12 november 2004 Broekens neemt nieuw pand in gebruik voor im-en export genaamd Bromach.
27 november 2004 Wijnhandel Baarsma stapt in Chileense producent.
30 november 2004 Gemeente Opsterland keert vestiging Lidl aan de Badweg.
9 december 2004 Bergsma Meubelen vestigd zich in Gorredijk
20 december 2004 Vijfde ramkraak motorzaak Harley Heaven
28 december 2004 Broekens krijgt het predikaat Hofleverancier na 150 jarig bestaan.

Srilanka.jpg
31 december 2004 Geart en Renske Klijnstra ontsnappen aan een natuurramp in Sri Lanka. 

                                                                                                              


 

Meer foto’sLaatste foto’s