Gorredijk

Terug naar boven

Frans Godard Ayzo Boelens van Lynden (1781-1828)


Frans Godard Ayzo Reinhards (Godert) baron Boelens van Lynden (1781-1828), grietman van Opsterland,de bouwer van Lyndenstein die in 1825 huwde met Cornelia Johanna Maria van Borcharen (1789-1864). Hij was de tweede zoon van Reinhard Franszn (Reinoud) baron van Lynden (1742-1819) en Ypkjen Hillegonda van Boelens(1756-1789), die in 1778 trouwden. Dit echtpaar bewoonde het grote herenhuis Nieuw Fockens, dat circa 1660 was gebouwd door Martinus Fockens. Dit pand stond vlak aan de Hoofdstraat (in de voortuin van het latere Huize Lyndenstein) en fungeerde destijds als residentie van de grietman van Opsterland. (Een grietman – letterlijk: hij die groet – is deels de voorloper van de huidige plattelandsburgemeester in de provincie Friesland, en deels de voorloper van een rechter, enigszins te vergelijken met de huidige kantonrechter.) Reinhard en Ypkjen kregen drie kinderen, waarvan de oudste zoon jong stierf. De tweede zoon, Frans Godard, erfde in 1820 Nieuw Fockens. 

Meer foto’sLaatste foto’s