Gorredijk

Terug naar boven

Reinhard van Lynden

Hij is geboren op 6 mei 1742.
Hij is overleden op 26 januari 1819 in Beetsterzwaag, hij was toen 76 jaar oud.
Tengevolge van zijn huwelijk werd hij in 1782 Grietman van Opsterland en daarna lid van Gedeputeerde Staten, en was in 1795 tevens lid van de Staten-Generaal. In laatst gemeld jaar met zijn amtgenoten afgezet, bleef hij buiten betrekking tot in het jaar 1812 toen hij lid van de Algemene Raad van het Departement Friesland werd. In 1815 was hij lid van de Provinciale Staten. Hij huwde Ypckjen Hillegonda van Boelens en Catharina Johanna van Humalda

Op de foto: Reinhard baron van Lynden en dochter freule Cornelia Johanna Maria van Lynden.

Gezin van Reinhard van Lynden

Hij was getrouwd met Ypckjen Hillegonda van Boelens op 25 oktober 1778 te Beetsterzwaag 

Kind(eren):

Frans Godard Ayzo Boelens van Lynden  1781-1828
Eritia Ena Romelia Barones van Lynden  1787-1856 

Meer foto’sLaatste foto’s