Gorredijk

Terug naar boven

Selhorst M. J.

 

De heer Selhorst werd in 1860 te Sneek geboren. Na hier de H.B.S. te zijn doorloopen werd hij volontor bij de vesting-artillerie en volgde later de hoofdcursus te Delft. In 1884 werd hij bevorderd tot luitenant bij de vestingartillerie. In 1891 vertrok hij naar de West en in 1894 kreeg hij ontslag uit den militairen dienst en werd hij benoemd tot directeur van de Openbare werken te Curacao. Nadat hij in het vaderland was teruggekeerd werd hij benoemd tot burgemeester van Idaarderadeel om in 1913 benoemd te worden in Opsterland. In 1929 nam hij na 15 jaar zijn ontslag. Hij vestigde zich te Den Haag. De heer Selhorst was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In oktober 1937 is Marinus Jules Selhorst op 76 jarige leefdtijd te Den Haag overleden


Meer foto’sLaatste foto’s