Gorredijk

Terug naar boven

De sluis- en brugwachters

De negen sluizen in de compagnonsvaart overspannen een peilverschil van twaalf meter. De stichting van de sluizen, de eerste rond 1630 in Gorredijk en de laatste bij de Scheid, de provinciegrens met Drenthe, bracht de bouw van sluiswachterswoningen mee. In veel gevallen ook de vestiging van neringdoenden (winkeliers en en ambachtslieden tot gevolg, in de eerste plaats schippers die bij de sluis ligplaats kozen en uiteraard ook veenarbeiders, zodat ter plaatse een bebouwing ontstond. Gebruik van sluizen en bruggen, inclusief het gebruik van woning, werd door de compagnons verpacht. De verlaatmeester genoemd (in Gorredijk werd trouwens Andries Bruchts als sluisman vermeld en in Lippenhuizen was Gerryt Johannes toen vailaatsman), moest de pachtprijs terugverdienen en daarbij een redelijk inkomen verwerven uit de heffing van tollen volgens voorgeschreven tarieven. Daarbij was natuurlijk van belang, dat het aantal passanten overvloedig was. In de tweede helft van de I9de eeuw waren dat er dikwijls meer dan tienduizend per jaar, het maximum in Gorredijk was zelfs anderhalf keer zoveel.


Brug en sluis te Hemrik    

Overeenkomst & verpachting​

 

Meer foto’sLaatste foto’s